Zoeken


Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

71 resultaten

Stand van zaken onderzoek chroomhoudende verf (Dossier 34000-X)
Stand van zaken onderzoek chroomhoudende verf Brief regering begroting financiën Nr. 64 BRIEF VAN DE MINISTER VAN DEFENSIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 18 december 2014 Tijdens het debat op 11 november jl., heb ik onder meer toegezegd u nader te informeren over de coulanceregeling. ...

Reactie op het verzoek van het lid Segers, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 3 september 2015, over mogelijke radicalisering en uitreis van een actief dienende militair (Dossier 34000-X)
Reactie op het verzoek van het lid Segers, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 3 september 2015, over mogelijke radicalisering en uitreis van een actief dienende militair Brief regering begroting financiën Nr. 111 BRIEF VAN DE MINISTER VAN DEFENSIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 8 september 2015 Hierbij kom ik tegemoet aan uw verzoek zoals uiteengezet tijdens de regeling van werkzaamheden op 3 september jl. ...

Stand van zaken onderzoeken CARC en chroomhoudende verf en reactie op verzoek van het lid Hachchi over het gebruik van giftige verf bij Defensie (Dossier 34000-X)
Stand van zaken onderzoeken CARC en chroomhoudende verf en reactie op verzoek van het lid Hachchi over het gebruik van giftige verf bij Defensie Brief regering begroting financiën Nr. 4 BRIEF VAN DE MINISTER VAN DEFENSIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 18 september 2014 In deze brief informeer ik u over de stand van zaken van de onderzoeken naar Chemical Agent Resistant Coating (CARC) en chroomhoudende verf bij Defensie. ...

Jaarverslag van de Inspectie Militaire Gezondheidszorg (IMG) over het jaar 2014 (Dossier 34000-X)
Jaarverslag van de Inspectie Militaire Gezondheidszorg (IMG) over het jaar 2014 Brief regering begroting financiën Nr. 92 BRIEF VAN DE MINISTER VAN DEFENSIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 20 mei 2015 Hierbij bied ik u het jaarverslag aan van de Inspectie Militaire Gezondheidszorg (IMG) over het jaar 20141. ...

Reservistennota 2014 (Dossier 34000-X)
Reservistennota 2014 Brief regering begroting financiën Nr. 34 BRIEF VAN DE MINISTER VAN DEFENSIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 24 oktober 2014 Hierbij bied ik u de Reservistennota 2014 aan1. ...

Eerste onderhandelingsresultaat arbeidsvoorwaarden Defensie (Dossier 34000-X)
Eerste onderhandelingsresultaat arbeidsvoorwaarden Defensie Brief regering begroting financiën Nr. 74 BRIEF VAN DE MINISTER VAN DEFENSIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 6 maart 2015 Tot mijn genoegen kan ik u melden dat Defensie en de centrales van overheidspersoneel op 3 maart jl. een onderhandelingsresultaat hebben bereikt op weg naar een compleet arbeidsvoorwaardenakkoord voor het Defensiepersoneel. ...

Stand van zaken onderzoeken chroomhoudende verf bij Defensie (Dossier 34000-X)
Stand van zaken onderzoeken chroomhoudende verf bij Defensie Brief regering begroting financiën Nr. 87 BRIEF VAN DE MINISTER VAN DEFENSIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 30 april 2015 In het algemeen overleg over personeel van 11 maart jl. heb ik toegezegd u nader te informeren over de stand van zaken van de verschillende onderzoeken over het gebruik van chroomhoudende verf bij Defensie (Kamerstuk 34 000 X, nr. 85). ...

Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2015 (Dossier 34000-X)
Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 24 juni 2014, over IGK en IMG Verslag van een algemeen overleg begroting financiën Nr. 9 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 16 oktober 2014 De vaste commissie voor Defensie heeft op 24 juni 2014 overleg gevoerd met Minister Hennis-Plasschaert van Defensie over: − de brief van de Minister van Defensie d.d. 21 mei 2014 met de aanbieding van het jaarverslag van de Inspecteur-Generaal der Krijgsmacht over 2013 (Kamerstuk 33 750-X, nr. 61); − de brief van de Minister van Defensie d.d. 20 juni 2014 met de beantwoording van vragen van de commissie over het jaarverslag van de Inspecteur-Generaal der Krijgsmacht (IGK) over 2013 (Kamerstuk 33 750-X, nr. 61) (Kamerstuk 33 750-X, nr. ...

Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2015 (Dossier 34000-X)
Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 11 maart 2015, over Personeel Defensie Verslag van een algemeen overleg begroting financiën Nr. 85 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 1 mei 2015 De vaste commissie voor Defensie heeft op 11 maart 2015 overleg gevoerd met Minister Hennis-Plasschaert van Defensie over personeel Defensie. ...

Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2015 (Dossier 34000-X)
Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 11 juni 2015, over Kustwacht Caribisch gebied Verslag van een algemeen overleg begroting financiën nR. 106 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 30 juli 2015 De vaste commissie voor Defensie en de vaste commissie voor Koninkrijksrelaties hebben op 11 juni 2015 overleg gevoerd met Minister Hennis-Plasschaert van Defensie over: – de brief van de Minister van Defensie d.d. 18 december 2014 inzake Aanbieding van het Jaarplan 2015 van de Kustwacht voor het Koninkrijk der Nederlanden in het Caribisch gebied (Kamerstuk 34 000 X, nr. ...

Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2015 (Dossier 34000-X)
Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 1 juli 2015, over Personeel Defensie en IGK/IMG Verslag van een algemeen overleg begroting financiën Nr. 108 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 12 augustus 2015 De vaste commissie voor Defensie heeft op 1 juli 2015 overleg gevoerd met Minister Hennis-Plasschaert van Defensie over Personeel Defensie en de rapporten IGK en IMD. ...