Zoeken


Partij
Vraag gesteld aan
staatssecretaris van Veiligheid en Justitie 90
Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie 36
minister van Veiligheid en Justitie 33
staatssecretaris van Veiligheid en Justitie en de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 6
staatssecretarissen van Veiligheid en Justitie en van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 4
Datum
Van:
Tot:

Partij
Vraag gesteld aan
staatssecretaris van Veiligheid en Justitie 90
Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie 36
minister van Veiligheid en Justitie 33
staatssecretaris van Veiligheid en Justitie en de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 6
staatssecretarissen van Veiligheid en Justitie en van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 4
Datum
Van:
Tot:

306 resultaten

De ervaringen met Nader Onderzoek DoodsOorzaak minderjarigen (NODO-procedure)
Vragen van het lid Arib (PvdA) aan de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie en de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over de ervaringen met Nader Onderzoek DoodsOorzaak minderjarigen (NODO-procedure) (ingezonden 2 januari 2013). ...

De gevolgen van de oorlog in Syrië voor de mogelijkheden van Nederlandse statushouders om te naturaliseren en voor de gezinsleden van vluchtelingen om naar Nederland na te reizen
Vragen van het lid Arib (PvdA) aan de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie en de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over de gevolgen van de oorlog in Syrië voor de mogelijkheden van Nederlandse statushouders om te naturaliseren en voor de gezinsleden van vluchtelingen om naar Nederland na te reizen (ingezonden 8 januari 2013). ...

De oproep van Vluchtelingenwerk om te stoppen met de grensdetentie van vluchtelingen
Vragen van het lid Arib (PvdA) aan de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie over de oproep van Vluchtelingenwerk Nederland om te stoppen met de grensdetentie van vluchtelingen (ingezonden 8 januari 2013). ...

De voorgenomen uitzetting van een Oeigoerse asielzoeker naar China
Vragen van de leden Van Ojik (GroenLinks) en Arib (PvdA) aan de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie over de voorgenomen uitzetting van een Oeigoerse asielzoeker naar China (ingezonden 10 januari 2013). ...

De moeilijkheden voor een in Nederland geboren kind dat afkomstig is uit Kosovo om een verblijfsvergunning te krijgen wegens het ontbreken van een paspoort
Vragen van het lid Arib (PvdA) aan de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie over de moeilijkheden voor een in Nederland geboren kind dat afkomstig is uit Kosovo om een verblijfsvergunning te krijgen wegens het ontbreken van een paspoort (ingezonden 18 januari 2013). ...

De zelfmoord van een Russische politieke vluchteling in het uitzetcentrum in Rotterdam
Vragen van het lid Arib (PvdA) aan de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie over de zelfmoord van een Russische politieke vluchteling in het uitzetcentrum in Rotterdam (ingezonden 22 januari 2013). ...

Ondertoezichtstellingen die vele jaren worden verlengd
Vragen van het lid Ypma (PvdA) aan de staatssecretarissen van Veiligheid en Justitie en van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over ondertoezichtstellingen die vele jaren worden verlengd (ingezonden 25 januari 2013). ...

Reclame voor kansspelen
Vragen van het lid Mei Li Vos (PvdA) aan de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie over reclame voor kansspelen (ingezonden 31 januari 2013). ...

Het verhuizen van asielkinderen
Vragen van het lid Arib (PvdA) aan de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie over het verhuizen van asielkinderen (ingezonden 1 februari 2013). ...

Onduidelijkheid bij terug verkrijgen CBF keurmerk goede doelen
Vragen van de leden Bouwmeester en Mei Li Vos (beiden PvdA) aan de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie over onduidelijkheid bij terug verkrijgen CBF keurmerk voor goede doelen (ingezonden 1 februari 2013). ...

Fraude bij Holland Casino
Vragen van het lid Mei Li Vos (PvdA) aan de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie over fraude bij Holland Casino (ingezonden 8 februari 2013). ...

De bescherming en de bewustwording van jongeren op internet
Vragen van de leden Hilkens, Oosenbrug en Ypma (allen PvdA) aan de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie over de bescherming en de bewustwording van jongeren op internet (ingezonden 11 februari 2013). ...

Het geadopteerde Chinese meisje dat na 3 weken bij een pleeggezin is ondergebracht
Vragen van de leden Recourt en Ypma (beiden PvdA) aan de staatssecretarissen van Veiligheid en Justitie en van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het geadopteerde Chinese meisje dat na drie weken bij een pleeggezin is ondergebracht (ingezonden 15 februari 2013). ...

De plannen van Holland Casino om online gokken te gaan aanbieden
Vragen van het lid Mei Li Vos (PvdA) aan de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie over de plannen van Holland Casino om online gokken te gaan aanbieden (ingezonden 20 februari 2013). ...

Interlandelijke adoptie uit Ethiopië
Vragen van het lid Recourt (PvdA) aan de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie over interlandelijke adoptie uit Ethiopië (ingezonden 28 februari 2013). ...

Het bericht dat per 1 maart al banen verdwijnen bij gevangenissen in Ter Apel, Hoogeveen en Veenhuizen
Vragen van de leden Marcouch, Wolbert en Van Dekken (allen PvdA) aan de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie over het bericht dat per 1 maart 2013 al banen verdwijnen bij gevangenissen in Ter Apel, Hoogeveen en Veenhuizen (ingezonden 28 februari 2013). ...

Het vaak niet melden van de dood van een minderjarige
Vragen van het lid Arib (PvdA) aan de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie en de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het vaak niet melden van de dood van een minderjarige (ingezonden 6 maart 2013). ...

Het bericht “Terbeschikkingstelling (TBS) - klinieken verdienen goud geld aan TBS-ers, andere patiënten creperen?
Vragen van het lid Marcouch (PvdA) aan de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie over het bericht «Terbeschikkingstelling (TBS) – klinieken verdienen goud geld aan TBS-ers, andere patiënten creperen? ...

Een illegale verstandelijk gehandicapte jongen die in een schoolbus is opgepakt en een week in vreemdelingenbewaring heeft verbleven
Vragen van de leden Recourt, Marcouch en Ypma (allen PvdA) aan de minister en staatssecretaris van Veiligheid en Justitie over een illegale verstandelijk gehandicapte jongen die in een schoolbus is opgepakt en een week in vreemdelingenbewaring heeft verbleven (ingezonden 18 maart 2013). ...

De sluiting van de basisschool op het asielzoekerscentrum in Gilze wegens geldgebrek
Vragen van het lid Recourt (PvdA) aan de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie over de sluiting van de basisschool op het asielzoekerscentrum in Gilze wegens geldgebrek (ingezonden 18 maart 2013). ...