Zoeken


Vraag gesteld aan
Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 35
Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 11
staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 7
staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 6
Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 5
Datum
Van:
Tot:

Vraag gesteld aan
Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 35
Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 11
staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 7
staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 6
Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 5
Datum
Van:
Tot:

176 resultaten

Meer vechtscheidingen door het verplichte ouderschapsplan
Vragen van de leden Ypma en Recourt (beiden PvdA) aan de Staatssecretarissen van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en van Veiligheid en Justitie over meer vechtscheidingen door het verplichte ouderschapsplan (ingezonden 3 maart 2014). ...

Het bericht ‘Schoolrendement belangrijker dan leerling’
Vragen van de leden Jadnanansing en Ypma (beiden PvdA) aan de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over het bericht «Schoolrendement belangrijker dan leerling» (ingezonden 6 maart 2014). ...

De uitzending «Dit is de dag - onderzoek» en de berichten in de Telegraaf over daders van kindermishandeling.
Vragen van de leden Bergkamp (D66) en Ypma (PvdA) aan de Minister van Veiligheid en Justitie en de Staatssecretaris van Volksgezondheid Welzijn en Sport over de uitzending Dit is de dag – onderzoek en de berichten in de Telegraaf over daders van kindermishandeling (ingezonden 27 maart 2014). ...

De positie van cluster 1 en 2 leerlingen
Vragen van het lid Ypma (PvdA) aan de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over de positie van cluster 1 en 2 leerlingen (ingezonden 25 april 2014). ...

Het bericht ‘Meer regeldruk dreigt door transitieplannen’
Vragen van de leden Ypma en Otwin vanDijk (beiden PvdA) aan de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het bericht «Meer regeldruk dreigt door transitieplannen» (ingezonden 7 mei 2014). ...

Het bericht dat gemeenten niet weten hoe ze kindermishandeling moeten tegengaan
Vragen van de leden Ypma en Rebel (beiden PvdA) aan de Staatssecretarissen van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en van Veiligheid en Justitie over het bericht dat gemeenten niet weten hoe ze kindermishandeling moeten tegengaan (ingezonden 23 mei 2014). ...

Het bericht 'Kinderen de dupe van slecht georganiseerd zwemonderwijs'
Vragen van de leden Van Dekken en Ypma (beiden PvdA) aan de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het bericht «Kinderen de dupe van slecht georganiseerd zwemonderwijs» (ingezonden 1 juli 2014). ...

Ondertoezichtstellingen die vele jaren worden verlengd
Vragen van het lid Ypma (PvdA) aan de staatssecretarissen van Veiligheid en Justitie en van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over ondertoezichtstellingen die vele jaren worden verlengd (ingezonden 25 januari 2013). ...

Het uitlekken en te koop aanbieden van de Cito-opgaven
Vragen van het lid Ypma (PvdA) aan de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over het uitlekken en te koop aanbieden van de Cito-opgaven (ingezonden 30 januari 2013). ...

Het bericht dat steeds meer kinderen in de noodopvang wonen
Vragen van de leden Tanamal en Ypma (beiden PvdA) aan de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het bericht dat steeds meer kinderen in de noodopvang wonen (ingezonden 1 februari 2013). ...

De bescherming en de bewustwording van jongeren op internet
Vragen van de leden Hilkens, Oosenbrug en Ypma (allen PvdA) aan de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie over de bescherming en de bewustwording van jongeren op internet (ingezonden 11 februari 2013). ...

Het geadopteerde Chinese meisje dat na 3 weken bij een pleeggezin is ondergebracht
Vragen van de leden Recourt en Ypma (beiden PvdA) aan de staatssecretarissen van Veiligheid en Justitie en van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het geadopteerde Chinese meisje dat na drie weken bij een pleeggezin is ondergebracht (ingezonden 15 februari 2013). ...

Kinderen die de dupe worden van (v)echtscheidingen
Vragen van het lid Ypma (PvdA) aan de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over kinderen die de dupe worden van (v)echtscheidingen (ingezonden 4 maart 2013). ...

De decentralisatie van jeugd-ggz
Vragen van het lid Ypma (PvdA) aan de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over de decentralisatie van de jeugd-ggz (ingezonden 7 maart 2013). ...

Een illegale verstandelijk gehandicapte jongen die in een schoolbus is opgepakt en een week in vreemdelingenbewaring heeft verbleven
Vragen van de leden Recourt, Marcouch en Ypma (allen PvdA) aan de minister en staatssecretaris van Veiligheid en Justitie over een illegale verstandelijk gehandicapte jongen die in een schoolbus is opgepakt en een week in vreemdelingenbewaring heeft verbleven (ingezonden 18 maart 2013). ...

Toezicht op de medische kinderopvang
Vragen van de leden Yucel en Ypma (beiden PvdA) aan de ministers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over toezicht op de medische kinderopvang (ingezonden 2 april 2013). ...

De positie van het openbaar onderwijs binnen samenwerkingsscholen
Vragen van het lid Ypma (PvdA) aan de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over de positie van het openbaar onderwijs binnen samenwerkingsscholen (ingezonden 22 april 2013). ...

Het versterken van operationele vaardigheden op de werkvloer na de transitie jeugdzorg
Vragen van het lid Ypma (PvdA) aan de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het versterken van operationele vaardigheden op de werkvloer na de transitie jeugdzorg (ingezonden 22 april 2013). ...

Het bericht “Scholen niet blij met vergelijkingssite”
Vragen van de leden Jadnanansing en Ypma (beiden PvdA) aan de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over het bericht «Scholen niet blij met vergelijkingssite» (ingezonden 20 november 2013). ...

Het feit dat scholen en gemeenten niet gezamenlijk kunnen investeren in nieuwe schoolgebouwen
Vragen van het lid Ypma (PvdA) aan de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over het feit dat scholen en gemeenten niet gezamenlijk kunnen investeren in nieuwe schoolgebouwen (ingezonden 21 november 2013). ...