Zoeken


Datum
Van:
Tot:

Datum
Van:
Tot:

155 resultaten

De levensbedreigende situatie voor 40.000 mensen in Madaya
Vragen van de leden Sjoerdsma (D66), Ten Broeke (VVD), Servaes (PvdA), Van Bommel (SP), Knops (CDA), De Roon (PVV), Voordewind (ChristenUnie), Grashoff (GroenLinks), Van der Staaij (SGP), Thieme (PvdD), Bontes (Groep Bontes/Van Klaveren), Kuzu (Groep Kuzu/Öztürk), Van Vliet (Van Vliet), Krol (50PLUS), Klein (Klein) en Houwers (Houwers) aan de Ministers van Buitenlandse Zaken en voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking over de levensbedreigende situatie voor 40.000 mensen in Madaya (ingezonden 8 januari 2016). ...

Het bericht dat een onderzoek van het SCP en de Universiteit Utrecht aantoont dat het kabinetsbeleid aangaande zorg contrair is aan de voorkeur van de meerderheid van de Nederlandse bevolking
Vragen van het lid Klein (Klein) aan de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over het bericht dat een onderzoek van het SCP en de Universiteit Utrecht aantoont dat het kabinetsbeleid aangaande zorg contrair is aan de voorkeur van de meerderheid van de Nederlandse bevolking (ingezonden 8 januari 2016). ...

De berichtgeving rondom de te verwachte toekomstige tekorten van het schildkliergeneesmiddel Thyrax
Vragen van het lid Klein (Klein) aan de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over de berichtgeving rondom de te verwachte toekomstige tekorten van het schildkliergeneesmiddel Thyrax (ingezonden 21 januari 2016). ...

Het bericht “Streekbus met 185 geflitst, verkeersagenten Oost-Nederland twijfelen aan apparatuur”
Vragen van het lid Klein (Klein) aan de Minister van Veiligheid en Justitie over het bericht «Streekbus met 185 geflitst, verkeersagenten Oost-Nederland twijfelen aan apparatuur» (ingezonden 25 januari 2016). ...

Het artikel “Wie houdt gemeenten in toom?”
Vragen van het lid Klein (Klein) aan de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over het artikel «Wie houdt gemeenten in toom» (ingezonden 27 januari 2016). ...

Het bericht ‘We hebben helemaal geen pensioenprobleem’
Vragen van het Klein (Klein) aan de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over het bericht «We hebben helemaal geen pensioenprobleem» (ingezonden 3 februari 2016). ...

De nieuwe Partijwijzer voor jongeren van de NPO
Vragen van het lid Klein (Klein) aan de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over de nieuwe Partijwijzer voor jongeren van de NPO (ingezonden 15 februari 2017). ...

Het bericht ‘Help, ik woon nog thuis’
Vragen van het lid Klein (Klein) aan de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over het bericht «Help, ik woon nog thuis» (ingezonden 8 maart 2017). ...

Het artikel “Subsidie? We helpen je graag verder”, over de gang van zaken rond subsidieverstrekking aan de Gay Krant
Vragen van het lid Klein (Klein) aan de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over het artikel «Subsidie? ...

De uitspraak van de rechtbank van Rotterdam d.d. 4 juni 2015 met betrekking tot het beleid van het Agentschap Telecom ten aanzien van de regelgeving rondom regiogerichtheid van radiozenders
Vragen van het lid Klein (Klein) aan de Minister van Economische Zaken over de uitspraak van de rechtbank van Rotterdam d.d. 4 juni 2015 met betrekking tot het beleid van het Agentschap Telecom ten aanzien van de regelgeving rondom regiogerichtheid van radiozenders (ingezonden 16 juni 2015). ...

Het bericht “Lerato wordt gek van brieven Belastingdienst.”
Vragen van het lid Klein (Klein) aan de Staatssecretaris van Financiën over het bericht «Lerato wordt gek van brieven Belastingdienst» (ingezonden 22 juli 2015). ...

Het stimuleren om aan het werk te gaan, door werken vanuit de WW lonend te maken
Vragen van het lid Klein (Klein) aan de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over het stimuleren om aan het werk te gaan door werken vanuit de WW lonend maken (ingezonden op 24 juli 2015). ...

Het bericht ‘Schippers: hogere kiesdrempel om kleine partijen uit Kamer te weren’
Vragen van het lid Klein (Klein) aan de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over het bericht «Schippers: hogere kiesdrempel om kleine partijen uit Kamer te weren» (ingezonden 25 augustus 2015) Kamervragen zonder antwoord Vragen van het lid Klein (Klein) aan de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over het bericht «Schippers: hogere kiesdrempel om kleine partijen uit Kamer te weren» (ingezonden 25 augustus 2015) Vraag 1 Kent u het artikel «Schippers: hogere kiesdrempel om kleine partijen uit Kamer te weren»? ...

De aanpassingen voor het woningwaarderingsstelsel
Vragen van het lid Klein (Klein) aan de Minister voor Wonen en Rijksdienst over de aanpassingen voor het woningwaarderingsstelsel (ingezonden 15 september 2015). ...

De bevestiging van de VARA dat gasten in het tv-programma Pauw betaald worden voor hun bijdrage
Vragen van het lid Klein (Klein) aan de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over de bevestiging van de VARA dat gasten in het tv-programma Pauw betaald worden voor hun bijdrage (ingezonden 25 september 2015). ...

Het RLI-Rapport “Rijk zonder CO2: naar een duurzame energievoorziening in 2050”
Vragen van het lid Klein (Klein) aan de Minister van Economische Zaken over het RLi-Rapport «Rijk zonder CO2: naar een duurzame energievoorziening in 2050» (ingezonden 25 september 2015). ...

De kabinetsbrief over de Turkijedeal
Vragen van de leden Voortman (GroenLinks), Klein (Klein) en Sjoerdsma (D66) aan de Ministers van Buitenlandse Zaken en voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking en de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie over de kabinetsbrief over de Turkijedeal (ingezonden 30 oktober 2015). ...

Naar aanleiding van reactie aan de Eerste Kamer, vergaderjaar 2015–2016, 34 036, F
Vragen van het lid Klein (Klein) aan de Staatssecretaris van Financien naar aanleiding van reactie aan de Eerste Kamer, vergaderjaar 2015–2016, 34 036, F (ingezonden 12 november 2015). ...

Het bericht dat de Nationale Ombudsman te kennen heeft gegeven dat zijns inziens burgers, die hun boetes niet kunnen betalen omdat ze te krap bij kas zitten, onterecht van hun vrijheid worden beroofd
Vragen van het lid Klein (Klein) aan de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie over het bericht dat de Nationale ombudsman te kennen heeft gegeven dat zijns inziens burgers, die hun boetes niet kunnen betalen omdat ze te krap bij kas zitten, onterecht van hun vrijheid worden beroofd (ingezonden 18 november 2015). ...

Het bericht van Techzine van 2 december
Vragen van het lid Klein (Klein) aan de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over het bericht van Techzine van 2 december (ingezonden 4 december 2015). ...