Zoeken


Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

44 resultaten

Amendement van het lid Verhoeven over het opnemen van een notificatieplicht (Dossier 34588)
Amendement van het lid Verhoeven over het opnemen van een notificatieplicht Amendement openbare orde en veiligheid organisatie en beleid recht staatsrecht terrorisme Nr. 64 AMENDEMENT VAN HET LID VERHOEVEN Ontvangen 13 februari 2017 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: In artikel 59, eerste lid, wordt na «de uitoefening van» ingevoegd: een bijzondere bevoegdheid waarvoor op grond van artikel 30, tweede of derde lid, toestemming is verleend en. ...

Amendement van het lid Van Raak c.s. ter vervanging van nr. 40 over geen personen als journalist of hulpverlener werkzaam voor inlichtingendiensten (Dossier 34588)
Amendement van het lid Van Raak c.s. ter vervanging van nr. 40 over geen personen als journalist of hulpverlener werkzaam voor inlichtingendiensten Amendement (gewijzigd/nader/vervangend) openbare orde en veiligheid organisatie en beleid recht staatsrecht terrorisme Nr. 42 AMENDEMENT VAN HET LID VAN RAAK C.S. ...

Amendement van het lid Verhoeven over het bevorderen van de rechtseenheid als taak voor de TIB en de CTIVD (Dossier 34588)
Amendement van het lid Verhoeven over het bevorderen van de rechtseenheid als taak voor de TIB en de CTIVD Amendement openbare orde en veiligheid organisatie en beleid recht staatsrecht terrorisme Nr. 39 AMENDEMENT VAN HET LID VERHOEVEN Ontvangen 7 februari 2017 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: I Aan artikel 32 wordt een lid toegevoegd, luidende: 3. ...

Amendement van het lid Verhoeven over binnendringen met een valse hoedanigheid (Dossier 34588)
Amendement van het lid Verhoeven over binnendringen met een valse hoedanigheid Amendement openbare orde en veiligheid organisatie en beleid recht staatsrecht terrorisme Nr. 8 AMENDEMENT VAN HET LID VERHOEVEN Ontvangen 21 december 2016 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: In artikel 45, eerste lid, onderdeel b, wordt na «valse hoedanigheid» ingevoegd «, voor zover dat voor het doel van de bevoegdheid onvermijdelijk is,» en wordt na «een derde» ingevoegd: die in een directe technische relatie staat tot het geautomatiseerd werk. ...