Zoeken


Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

45 resultaten

Motie van de leden Leenders en Koser Kaya over in ongewijzigde vorm behouden van de Vogel- en Habitatrichtlijn (Dossier 34300-XIII)
Motie van de leden Leenders en Koser Kaya over in ongewijzigde vorm behouden van de Vogel- en Habitatrichtlijn Motie begroting financiën Nr. 116 MOTIE VAN DE LEDEN LEENDERS EN KOŞER KAYA Voorgesteld 3 december 2015 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat de Vogel- en Habitatrichtlijn in de samenleving wordt gezien als een goede richtlijn om Europese natuurdoelen te bereiken; constaterende dat de Europese Commissie in het kader van het programma «Betere regelgeving» een evaluatie uitvoert naar de Vogel- en Habitatrichtlijn; constaterende dat ministers van negen Europese lidstaten in een brief aan Eurocommissaris Vella, hebben gevraagd de Vogel- en Habitatrichtlijn ongewijzigd te laten en verbeteringen te realiseren in de implementatie van de richtlijn; constaterende dat zeven van de negen fracties in het Europees parlement inmiddels een soortgelijk verzoek hebben gedaan aan de Eurocommissarissen Timmermans en Vella; van mening dat ook Nederland de Vogel- en Habitatrichtlijn in de huidige vorm wil behouden en verbeteringen wil in de implementatie; verzoekt de regering, deze boodschap schriftelijk aan de Europese commissarissen Timmermans en Vella door te geven, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Amendement van het lid Van Veldhoven ter vervanging van nr. 18 waarmee 1 miljoen euro, gespreid over 5 jaar, wordt vrijgemaakt voor een bijdrage aan het Poolprogramma (Dossier 34300-XIII)
Amendement van het lid Van Veldhoven ter vervanging van nr. 18 waarmee 1 miljoen euro, gespreid over 5 jaar, wordt vrijgemaakt voor een bijdrage aan het Poolprogramma Amendement (gewijzigd/nader/vervangend) begroting financiën Nr. 20 AMENDEMENT VAN HET LID VAN VELDHOVEN TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 181 Ontvangen 15 oktober 2015 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: De begrotingsstaat wordt als volgt gewijzigd: I In artikel 14 Een doelmatige en duurzame energievoorziening wordt het verplichtingenbedrag verhoogd met € 1.000 (x € 1.000) en het uitgavenbedrag verhoogd met € 200 (x € 1.000). ...

Motie van de leden Koser Kaya en Thieme over het toezicht van de NVWA op de import van voedsel (Dossier 34300-XIII)
Motie van de leden Koser Kaya en Thieme over het toezicht van de NVWA op de import van voedsel Motie begroting financiën Nr. 128 MOTIE VAN DE LEDEN KOŞER KAYA EN THIEME Voorgesteld 3 december 2015 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat consumenten zich steeds meer zorgen maken over voedselveiligheid; verzoekt de regering, te onderzoeken in hoeverre de risicoselectie bij het toezicht van de NVWA op import van levensmiddelen uit derde landen werkt in de zin dat er geen voedsel met verboden stoffen of foutieve etikettering op de Europese markt komt, en de Kamer binnen een half jaar hierover te informeren, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Amendement van het lid Van Veldhoven waarmee 5 miljoen wordt vrijgemaakt om de bijdrage aan het Energieonderzoek Centrum Nederland in 2016 te verhogen (Dossier 34300-XIII)
Amendement van het lid Van Veldhoven waarmee 5 miljoen wordt vrijgemaakt om de bijdrage aan het Energieonderzoek Centrum Nederland in 2016 te verhogen Amendement begroting financiën Nr. 17 AMENDEMENT VAN HET LID VAN VELDHOVEN Ontvangen 13 oktober 2015 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: De departementale begrotingsstaat wordt als volgt gewijzigd: I In artikel 12 Een sterk innovatievermogen worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verhoogd met € 5.000 (x € 1.000). ...

Motie van de leden Dikkers en Koser Kaya over dierenwelzijnseisen voor stalsystemen (Dossier 34300-XIII)
Motie van de leden Dikkers en Koser Kaya over dierenwelzijnseisen voor stalsystemen Motie begroting financiën Nr. 114 MOTIE VAN DE LEDEN DIKKERS EN KOŞER KAYA Voorgesteld 3 december 2015 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat dierenwelzijn maatschappelijk van groot belang wordt gevonden; constaterende dat de subsidie- en garantstellingsinstrumenten voor de bouw van stallen betaald wordt uit belastingmiddelen; verzoekt de regering, aan de voorwaarden van het volledige subsidie- en garantstellingsinstrumentarium voor stalsystemen dierenwelzijnseisen toe te voegen vergelijkbaar met minimaal één ster Beter Leven keurmerk, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Amendement van het lid Van Veldhoven waarmee 1 miljoen euro, gespreid over 5 jaar, wordt vrijgemaakt voor een bijdrage aan het Poolprogramma (Dossier 34300-XIII)
Amendement van het lid Van Veldhoven waarmee 1 miljoen euro, gespreid over 5 jaar, wordt vrijgemaakt voor een bijdrage aan het Poolprogramma Amendement begroting financiën Nr. 18 AMENDEMENT VAN HET LID VAN VELDHOVEN Ontvangen 13 oktober 2015 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: De begrotingsstaat wordt als volgt gewijzigd: I In artikel 14 Een doelmatige en duurzame energievoorziening wordt het verplichtingenbedrag verhoogd met € 1.000 (x € 1.000) en het uitgavenbedrag verhoogd met € 200 (x € 1.000). ...

Motie van de leden Koser Kaya en Lodders over verbetering van de huidige regelgeving voor landbouw, milieu en natuur (Dossier 34300-XIII)
Motie van de leden Koser Kaya en Lodders over verbetering van de huidige regelgeving voor landbouw, milieu en natuur Motie begroting financiën Nr. 127 MOTIE VAN DE LEDEN KOŞER KAYA EN LODDERS Voorgesteld 3 december 2015 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat boeren te maken hebben met opeenvolgende en steeds wijzigende systemen van regelgeving ten aanzien van landbouw, milieu en natuur; overwegende dat de zorgen over het goed op elkaar aansluiten van deze systemen steeds groter worden en de administratielasten toenemen; verzoekt de regering, naar goed voorbeeld van de gemeente Eindhoven op basis van een designaanpak met een analyse van, en verbetervoorstellen voor, de huidige wet- en regelgeving te komen, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Amendement van het lid Verhoeven ter vervanging van nr. 10 dat € 0,5 miljoen vrijmaakt voor open source encryptie projecten (Dossier 34300-XIII)
Amendement van het lid Verhoeven ter vervanging van nr. 10 dat € 0,5 miljoen vrijmaakt voor open source encryptie projecten Amendement (gewijzigd/nader/vervangend) begroting financiën Nr. 14 AMENDEMENT VAN HET LID VERHOEVEN TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 101 Ontvangen 13 oktober 2015 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: De departementale begrotingsstaat wordt als volgt gewijzigd: I In artikel 11 Goed functionerende economie en markten worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verhoogd met € 500 (x € 1.000). ...

Gewijzigd amendement van het lid Van Veldhoven c.s. ter vervanging van nr. 19 waarmee 5 miljoen wordt vrijgemaakt om de bijdrage aan het Energieonderzoek Centrum Nederland in 2016 te verhogen (Dossier 34300-XIII)
Gewijzigd amendement van het lid Van Veldhoven c.s. ter vervanging van nr. 19 waarmee 5 miljoen wordt vrijgemaakt om de bijdrage aan het Energieonderzoek Centrum Nederland in 2016 te verhogen Amendement (gewijzigd/nader/vervangend) begroting financiën Nr. 77 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID VAN VELDHOVEN C.S. ...

Amendement van het lid Verhoeven dat de realisatie van 10 additionele Fablabs beoogt, met name in de provincies Drenthe, Flevoland, Friesland, Groningen, Limburg en Zeeland, middels het vrijmaken van € 5 miljoen (Dossier 34300-XIII)
Amendement van het lid Verhoeven dat de realisatie van 10 additionele Fablabs beoogt, met name in de provincies Drenthe, Flevoland, Friesland, Groningen, Limburg en Zeeland, middels het vrijmaken van € 5 miljoen Amendement begroting financiën Nr. 11 AMENDEMENT VAN HET LID VERHOEVEN Ontvangen 12 oktober 2015 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: De departementale begrotingsstaat wordt als volgt gewijzigd: I In artikel 12 Een sterk innovatievermogen worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verlaagd met € 5.000 (x € 1.000). ...

Gewijzigde motie van de leden Jan Vos en Van Veldhoven (t.v.v. 34300-XIII, nr. 35) over voorkomen dat cruciale kennis op het gebied van energie verloren gaat (Dossier 34300-XIII)
Gewijzigde motie van de leden Jan Vos en Van Veldhoven (t.v.v. 34300-XIII, nr. 35) over voorkomen dat cruciale kennis op het gebied van energie verloren gaat Motie (gewijzigd/nader) begroting financiën Nr. 74 GEWIJZIGDE MOTIE VAN DE LEDEN JAN VOS EN VAN VELDHOVEN TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. ...

Amendement van het lid Van Veen c.s. ter dekking van het amendement van indieners op de begroting van OCW (onderdeel Cultuur) (Dossier 34300-XIII)
Amendement van het lid Van Veen c.s. ter dekking van het amendement van indieners op de begroting van OCW (onderdeel Cultuur) Amendement begroting financiën Nr. 102 AMENDEMENT VAN HET LID VAN VEEN C.S. ...

Nader gewijzigde motie van de leden Koser Kaya en De Liefde (t.v.v. 34300-XIII, nr. 158) over een eensluidend kader voor voedselkeurmerken (Dossier 34300-XIII)
Nader gewijzigde motie van de leden Koser Kaya en De Liefde (t.v.v. 34300-XIII, nr. 158) over een eensluidend kader voor voedselkeurmerken Motie (gewijzigd/nader) begroting financiën Nr. 168 GEWIJZIGDE MOTIE VAN DE LEDEN KOŞER KAYA EN DE LIEFDE TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 158 Voorgesteld 16 februari 2016 De Kamer, gehoord de beraadslaging, van mening dat voedselkeurmerken tot doel hebben consumenten in staat te stellen een bewuste keuze te maken op basis van objectieve informatie; constaterende dat consumenten met een onoverzichtelijk woud aan voedselkeurmerken te maken hebben op het gebied van gezondheid, duurzaamheid en dierenwelzijn; verzoekt de regering, samen met de producenten-, keten- en consumentenorganisaties een eensluidend kader te ontwikkelen waaraan voedselkeurmerken moeten voldoen op het gebied van gezondheid, duurzaamheid en dierenwelzijn; verzoekt de regering tevens, aan de producenten-, keten- en consumentenorganisaties en deskundigen te vragen om te komen tot een eenduidiger voedselkeurmerksysteem, waarbij fors wordt gesnoeid in het woud aan keurmerken, en daarbij de Britse ervaringen op het gebied van een vrijwillig systeem te betrekken, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Koser Kaya over vermindering van de ecologische impact van zandsuppletie (Dossier 34300-XIII)
Motie van het lid Koser Kaya over vermindering van de ecologische impact van zandsuppletie Motie begroting financiën Nr. 129 MOTIE VAN HET LID KOŞER KAYA Voorgesteld 3 december 2015 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat jaarlijks zandsuppletie ter grootte van 18 miljoen kuub zand plaatsvindt en delen van de kustlijn elke vier jaar vernieuwd worden; overwegende dat zandsuppletie een vernietigende invloed heeft op de visstand en het twee tot drie jaar duurt voordat deze zich hersteld heeft; verzoekt de regering, te onderzoeken of maatregelen, zoals het eens in de zes tot acht jaar in grotere hoeveelheden opspuiten van zand of het respecteren van het opgroeiseizoen van vissen, genomen kunnen worden om de ecologische impact hiervan te verminderen, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Amendement van het lid Van Veldhoven c.s. ter vervanging van nr. 17 waarmee 5 miljoen wordt vrijgemaakt om de bijdrage aan het Energieonderzoek Centrum Nederland in 2016 te verhogen (Dossier 34300-XIII)
Amendement van het lid Van Veldhoven c.s. ter vervanging van nr. 17 waarmee 5 miljoen wordt vrijgemaakt om de bijdrage aan het Energieonderzoek Centrum Nederland in 2016 te verhogen Amendement (gewijzigd/nader/vervangend) begroting financiën Nr. 19 AMENDEMENT VAN HET LID VAN VELDHOVEN C.S. ...

Motie van de leden Koser Kaya en Lodders over een eensluidend kader voor keurmerken (Dossier 34300-XIII)
Motie van de leden Koser Kaya en Lodders over een eensluidend kader voor keurmerken Motie begroting financiën Nr. 125 MOTIE VAN DE LEDEN KOŞER KAYA EN LODDERS Voorgesteld 3 december 2015 De Kamer, gehoord de beraadslaging, van mening dat keurmerken tot doel hebben, consumenten in staat te stellen een bewuste keuze te maken op basis van objectieve informatie; constaterende dat consumenten met een onoverzichtelijk woud aan keurmerken te maken hebben op het gebied van gezondheid, duurzaamheid en dierenwelzijn; verzoekt de regering, samen met de producenten-, keten- en consumentenorganisaties een eensluidend kader te ontwikkelen waaraan keurmerken moeten voldoen op het gebied van gezondheid, duurzaamheid en dierenwelzijn; verzoekt de regering tevens, samen met de producenten-, keten- en consumentenorganisaties en deskundigen te komen tot een eenduidiger keurmerksysteem, waarbij fors wordt gesnoeid in het woud aan keurmerken, en daarbij de Britse ervaringen op het gebied van een vrijwillig systeem te betrekken; verzoekt de regering voorts, de Kamer ruim voor het debat over het WRR-rapport «Naar een voedselbeleid» over de resultaten te informeren, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Verhoeven over erkennen van de digitale infrastructuur als derde mainport (Dossier 34300-XIII)
Motie van het lid Verhoeven over erkennen van de digitale infrastructuur als derde mainport Motie begroting financiën Nr. 45 MOTIE VAN HET LID VERHOEVEN Voorgesteld 15 oktober 2015 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat Nederland een uitstekende uitgangspositie heeft op het gebied van ICT dankzij AMS-IX, de snelle internetverbindingen en de snelle uptake van nieuwe internetdiensten; overwegende dat Nederland moet blijven investeren in de digitale infrastructuur om deze uitgangspositie te behouden; constaterende dat de rijksoverheid investeert in de economische positie van mainport Rotterdam en in het vinden van innovatieve oplossingen voor de duurzame ontwikkeling van mainport Schiphol; verzoekt de regering: • de digitale infrastructuur (AMS-IX, hosters en housing) te erkennen als derde mainport; • samen met relevante belanghebbenden een economische visie te ontwikkelen om de positie van de digitale mainport te versterken; • en te investeren in de uitvoering van die visie, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Jan Vos c.s. over het niet winnen van gas bij Terschelling (Dossier 34300-XIII)
Motie van het lid Jan Vos c.s. over het niet winnen van gas bij Terschelling Motie begroting financiën Nr. 33 MOTIE VAN HET LID JAN VOS C.S. ...

Motie van het lid Jan Vos c.s. over een CPB-onderzoek naar aard, omvang en betekenis van het sociaal ondernemerschap (Dossier 34300-XIII)
Motie van het lid Jan Vos c.s. over een CPB-onderzoek naar aard, omvang en betekenis van het sociaal ondernemerschap Motie begroting financiën Nr. 32 MOTIE VAN HET LID JAN VOS C.S. ...

Motie van het lid Verhoeven c.s. over verbeteren van de subsidie-, garantie- en financieringsregelingen (Dossier 34300-XIII)
Motie van het lid Verhoeven c.s. over verbeteren van de subsidie-, garantie- en financieringsregelingen Motie begroting financiën Nr. 44 MOTIE VAN HET LID VERHOEVEN C.S. ...