Zoeken


Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

84 resultaten

MIRT spelregelkader (Dossier 32123-A)
MIRT spelregelkader Brief regering begroting financiën organisatie en beleid ruimte en infrastructuur 32 123 AVaststelling van de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor het jaar 2010nr. 86BRIEF VAN DE MINISTERS VAN VERKEER EN WATERSTAAT EN VAN VOLKSHUISVESTING, RUIMTELIJKE ORDENING EN MILIEUBEHEERAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 18 december 2009Met deze brief informeren wij u, mede namens de ministers van EZ en LNV, over het MIRT spelregelkader en ons voornemen om het spelregelkader de komende periode te actualiseren.De eerste ervaringen met het MIRT spelregelkader zijn positief. ...

Stand van zaken rond het Nieuwe Sleutelproject (NSP) Breda. (Dossier 32123-A)
Stand van zaken rond het Nieuwe Sleutelproject (NSP) Breda. Brief regering begroting financiën organisatie en beleid verkeer 32 123 AVaststelling van de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor het jaar 2010nr. 99BRIEF VAN DE MINISTER VAN VERKEER EN WATERSTAATAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 15 maart 2010In antwoord op vragen van de vaste commissie voor Verkeer en Waterstaat heb ik u, mede namens de minister van VROM, voorafgaand aan het notaoverleg MIRT van december 2009, bij brief met Kamerstuk 32 123 A, nr. 84, bericht over de stand van zaken rond het Nieuwe Sleutelproject (NSP) Breda.De complexiteit van het project maakte dat er meer tijd nodig was om het project te kunnen aanbesteden en bouwen. ...

Vaststelling van de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor het jaar 2010 (Dossier 32123-A)
Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 18 mei 2010, inzake de N200 bij Halfweg Verslag van een algemeen overleg begroting financiën Nr. 110 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 8 juni 2010De vaste commissie voor Verkeer en Waterstaat1 heeft op 18 mei 2010 overleg gevoerd met minister Eurlings van Verkeer en Waterstaat over: – het MIRT-Projectenboek 2010 (32123 A, nr. 3), pagina 168;– de aangeboden petitie van de gemeente Haarlemmerliede aan de commissie van Verkeer en Waterstaat op 9 maart 2010 i.v.m. leefbaarheidsprobleem rond de N200 en de verkeersveiligheid van Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude d.d. 9 maart 2010 (2010Z04340).Van dit overleg brengt de commissie bijgaand geredigeerd woordelijk verslag uit.De voorzitter van de vaste commissie voor Verkeer en Waterstaat,Jager De griffier van de vaste commissie voor Verkeer en Waterstaat,Sneep Voorzitter: RoefsGriffier: SneepAanwezig zijn vijf leden der Kamer, te weten: Aptroot, Van Gent, Jansen, Koopmans en Roefs,en minister Eurlings van Verkeer en Waterstaat, die vergezeld is van enkele ambtenaren van zijn ministerie.De voorzitter: Ik heet alle aanwezigen welkom. ...

Vaststelling van de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor het jaar 2010 (Dossier 32123-A)
Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 22 juni 2010, inzake MIRT Verslag van een algemeen overleg begroting financiën Nr. 134 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 5 juli 2010De vaste commissie voor Verkeer en Waterstaat1, de voorzitter van de vaste commissie voor Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer2, de vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit3 en de algemene commissie voor Wonen, Wijken en Integratie4 hebben op 22 juni 2010 overleg gevoerd met minister Eurlings van Verkeer en Waterstaat en minister Huizinga-Heringa van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer over: – de brief van de minister van Verkeer en Waterstaat d.d. 16 juni 2010 inzake de Uitkomsten Bestuurlijke Overleggen MIRT mei 2010 (32 123-A, nr. ...