Zoeken


Dossier
Status
Datum
Van:
Tot:

Dossier
Status
Datum
Van:
Tot:

65 resultaten

Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2009 (Dossier 31700-V)
Verslag van een algemeen overleg over de notitie financiële sector ontwikkeling - toegang tot financiële diensten voor effectieve armoedebestrijding Verslag van een algemeen overleg begroting financiën internationaal ontwikkelingssamenwerking organisatie en beleid 31 700 VVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2009nr. 75VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEGVastgesteld 9 januari 2009De vaste commissie voor Buitenlandse Zaken1 heeft op 3 december 2008 overleg gevoerd met minister Koenders voor Ontwikkelingssamenwerking over:– de brief van de minister voor Ontwikkelingssamenwerking d.d. 22 september 2008 houdende de Notitie financiële sectorontwikkeling – toegang tot financiële diensten voor effectieve armoedebestrijding (31 700 V, nr. ...

Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2009 (Dossier 31700-V)
Verslag van een algemeen overleg over o.a. de geannoteerde agenda van de OVSE Ministeriële Raad (Helsinki, 4 en 5 december 2008) Verslag van een algemeen overleg begroting cultuur en recreatie defensie financiën internationaal media 31 700 VVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2009nr. 78VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEGVastgesteld 22 januari 2009De vaste commissie voor Buitenlandse Zaken1 heeft op 27 november 2008 overleg gevoerd met minister Verhagen van Buitenlandse Zaken over:– de brief van de minister van Buitenlandse Zaken d.d. 18 juli 2008 inzake de geannoteerde agenda van de OVSE Ministeriële Raad (31 700 V, nr. ...

Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2009 (Dossier 31700-V)
Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 23 april 2009, over de situatie in Sri Lanka Verslag van een algemeen overleg begroting financiën internationaal internationale samenwerking 31 700 VVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2009nr. 99VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEGVastgesteld 20 mei 2009De vaste commissie voor Buitenlandse Zaken1 heeft op 23 april 2009 overleg gevoerd met minister Verhagen van Buitenlandse Zaken en minister Koenders voor Ontwikkelingssamenwerking over:– de brief van de regering inzake de situatie in Sri Lanka d.d. 25 maart 2009 (31 700 V, nr. ...

Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2009 (Dossier 31700-V)
Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 18 juni 2009, over China Verslag van een algemeen overleg begroting financiën 31 700 VVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2009nr. 120VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEGVastgesteld 14 juli 2009De vaste commissie voor Buitenlandse Zaken1 heeft op 18 juni 2009 overleg gevoerd met minister Verhagen over:– de brief van de minister van Buitenlandse Zaken d.d. 15 augustus 2008 met nadere informatie over zijn appreciatie van (recente ontwikkelingen in) de mensenrechtensituatie in China en over de situatie in Tibet (31 263, nr. 23);– de brief van de minister-president d.d. 19 september 2008 over activiteiten van de regering tijdens de Olympische Spelen in Peking (31 200-III, nr. 18);– de brief van de minister van Buitenlandse Zaken d.d. 14 november 2008 over mensenrechten in China (31 700-V, nr. 21);– het verslag van een werkbezoek van de minister-president aan China d.d. 14 november 2008 (31 700-V, nr. 20);– de brief van de minister van Buitenlandse Zaken d.d. 26 februari 2009 met een verslag op hoofdlijnen van de bilaterale mensenrechtenconsultaties met China, gehouden op 15 januari 2009 in Den Haag (31 700-V, nr. 81).Van het overleg brengt de commissie bijgaand stenografisch verslag uit.De voorzitter van de vaste commissie voor Buitenlandse Zaken,OrmelDe griffier van de vaste commissie voor Buitenlandse Zaken,Van der Kolk-TimmermansVoorzitter: OrmelGriffier: Van der Kolk-TimmermansAanwezig zijn negen leden der Kamer, te weten: Ormel, Haverkamp, Boekestijn, Van Bommel, Voordewind, Peters, De Roon, Van der Staaij en Van Dam,en minister Verhagen, die vergezeld is van enkele ambtenaren van zijn ministerie.De heer Haverkamp (CDA): Voorzitter. ...

Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2009 (Dossier 31700-V)
Verslag van een algemeen overleg over betalingen aan mevrouw Herfkens Verslag van een algemeen overleg begroting financiën 31 700 VVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2009nr. 5VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEGVastgesteld 24 september 2008De vaste commissie voor Buitenlandse Zaken1 heeft op 11 september 2008 overleg gevoerd met minister Verhagen van Buitenlandse Zaken over:– de brief van de minister van Buitenlandse Zaken d.d. 28 augustus 2008 inzake betalingen aan mevrouw Herfkens (31 200-V, nr. 154);– de brief van de minister van Buitenlandse Zaken d.d. 27 mei 2008 inzake de aanbieding van een brief van UNDP over onderzoek naar aanleiding van de vergoedingen die door Nederland aan mevrouw Herfkens zijn uitgekeerd (31 200-V, nr. 120).Van dit overleg brengt de commissie bijgaand woordelijk geredigeerd verslag uit.Voorzitter: HaverkampGriffier: Timmermans-van der KolkVragen en opmerkingen uit de commissieDe heer Boekestijn (VVD): Voorzitter. ...