Zoeken


Dossier
Status
Datum
Van:
Tot:

Dossier
Status
Datum
Van:
Tot:

65 resultaten

Gewijzigd amendement van de leden Ferrier en Gill'ard ter vervanging van nr. 24 over financiële ondersteuning ex-asielzoekers (Dossier 31700-V)
Gewijzigd amendement van de leden Ferrier en Gill'ard ter vervanging van nr. 24 over financiële ondersteuning ex-asielzoekers Amendement (gewijzigd/nader/vervangend) begroting financiën immigratie migratie en integratie 31 700 VVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2009nr. 70GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN DE LEDEN FERRIER EN GILL’ARD TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 24Ontvangen 15 december 2008De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:De begrotingsstaat wordt als volgt gewijzigd:IIn artikel 4 Meer welvaart, eerlijkere verdeling en minder armoede worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verlaagd met € 4 000 (x € 1000).IIIn artikel 7 Welzijn en veiligheid van Nederlanders in het buitenland en regulering van het personenverkeer worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verhoogd met € 4 000 (x € 1000).ToelichtingDit amendement beoogt financiële ondersteuning te bieden aan de terugkeer van in Nederland aanwezige ex-asielzoekers naar hun land van herkomst. ...

Informele ministeriële bijeenkomst van de OVSE over Europese veiligheid en de NAVO Rusland Raad op Corfu (Dossier 31700-V)
Informele ministeriële bijeenkomst van de OVSE over Europese veiligheid en de NAVO Rusland Raad op Corfu Brief regering begroting defensie financiën internationaal militaire missies 31 700 VVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2009nr. 125BRIEF VAN DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKENAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 10 juli 2009Graag bericht ik u over het verloop de informele ministeriële bijeenkomst van de OVSE over Europese veiligheid en de NAVO Rusland Raad op Corfu.Informele OVSE ministeriëleDe OVSE-ministers van Buitenlandse Zaken kwamen van 27–28 juni jl. bijeen voor een informele ontmoeting over veiligheid. ...

Verslag bezoek aan Saudi-Arabië en Qatar 11 – 14 mei 2009 (Dossier 31700-V)
Verslag bezoek aan Saudi-Arabië en Qatar 11 – 14 mei 2009 Brief regering begroting financiën internationaal internationale samenwerking 31 700 VVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2009nr. 123BRIEF VAN DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKENAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 10 juli 2009Van 11 tot 14 mei 2009 bezocht ik Saudi-Arabië en Qatar. ...

Motie Van Baalen c.s. over de erkenning van het lot van troostmeisjes door Japan (Dossier 31700-V)
Motie Van Baalen c.s. over de erkenning van het lot van troostmeisjes door Japan Motie begroting financiën 31 700 VVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2009nr. 36MOTIE VAN HET LID VAN BAALEN C.S.Voorgesteld 13 november 2008De Kamer,gehoord de beraadslaging,verwijzende naar de brief aan de Kamer van de minister van Buitenlandse Zaken van 12 november 2008 met betrekking tot diens recente bezoek aan Japan;van mening, dat erkenning van het lot van de troostmeisjes een onderdeel van de betrekkingen tussen Nederland en Japan dient te blijven;verzoekt de regering overeenkomstig het gestelde in de bovengenoemde brief, de erkenning van het lot van de troostmeisjes en het aandringen op een aanvullend gebaar van Japan in de richting van hen, ook bij voorkomende bezoeken onder de aandacht van de Japanse regering te brengen,en gaat over tot de orde van de dag.Van BaalenHaverkampVan der StaaijVoordewindVan BommelPechtoldVan DamDe RoonDiks ...

Amendement van het lid Ferrier dat beoogt een financiële ondersteuning te bieden voor de terugkeer van ex-asielzoekers (Dossier 31700-V)
Amendement van het lid Ferrier dat beoogt een financiële ondersteuning te bieden voor de terugkeer van ex-asielzoekers Amendement begroting financiën immigratie migratie en integratie 31 700 VVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2009nr. 24AMENDEMENT VAN HET LID FERRIEROntvangen 12 november 2008De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:De begrotingsstaat wordt als volgt gewijzigd:IIn artikel 7 Welzijn en veiligheid van Nederlanders in het buitenland en regulering van het personenverkeer worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verlaagd met € 4 000 (x € 1 000).IIIn artikel 7 Welzijn en veiligheid van Nederlanders in het buitenland en regulering van het personenverkeer worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verhoogd met € 4 000 (x € 1 000).ToelichtingDit amendement beoogt een financiële ondersteuning te bieden aan de terugkeer van in Nederland aanwezige ex-asielzoekers naar hun land van herkomst. ...

Reactie op het AIV-advies nr. 63 ‘Universaliteit van de Rechten van de Mens, principes, praktijken en perspectieven’ (Dossier 31700-V)
Reactie op het AIV-advies nr. 63 ‘Universaliteit van de Rechten van de Mens, principes, praktijken en perspectieven’ Brief regering begroting financiën recht staatsrecht 31 700 VVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2009nr. 89BRIEF VAN DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKENAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 25 maart 2009Graag bied ik u hierbij mijn reactie op het AIV-advies «Universaliteit van de Rechten van de Mens, principes, praktijken en perspectieven» aan.1Een eensluidende brief zend ik ook aan de Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal.De minister van Buitenlandse Zaken,M. ...

Mensenrechteneducatie in Nederland (Dossier 31700-V)
Mensenrechteneducatie in Nederland Brief regering basisonderwijs begroting financiën internationaal internationale samenwerking onderwijs en wetenschap recht staatsrecht voortgezet onderwijs 31 700 VVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2009nr. 72BRIEF VAN DE MINISTERS VAN BUITENLANDSE ZAKEN EN VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAPAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 8 december 2008Woensdag 10 december a.s. zal het 60-jarig bestaan van Universele Verklaring voor de Rechten van de Mens gevierd worden. ...

Evaluatie van het zogenoemde FOL-Verdrag over de periode oktober 2007 tot en met september 2008 (Dossier 31700-V)
Evaluatie van het zogenoemde FOL-Verdrag over de periode oktober 2007 tot en met september 2008 Brief regering begroting bestuur criminaliteit de nederlandse antillen en aruba financiën openbare orde en veiligheid 31 700 VVaststelling van de begrotingsstaten van het ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2009nr. 126BRIEF VAN DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKENAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 25 juli 2009Graag bied ik u hierbij een evaluatie aan van het zogenoemde FOL-Verdrag over de periode oktober 2007 tot en met september 2008. ...

De situatie in Sri Lanka (Dossier 31700-V)
De situatie in Sri Lanka Brief regering begroting bestuur financiën organisatie en beleid 31 700 VVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2009nr. 87BRIEF VAN DE MINISTERS VAN BUITENLANDSE ZAKEN EN VOOR ONTWIKKELINGSSAMENWERKINGAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 25 maart 2009Graag bieden wij u hierbij de reactie aan op het verzoek van de vaste commissie voor Buitenlandse Zaken van 6 maart 2009 met kenmerk 2009Z04032/2009D10641 inzake Sri Lanka, waarin u verzocht de Kamer schriftelijk te informeren over de situatie in Sri Lanka, de mogelijke rol van Nederland en de inzet van de regering bij de verlichting van de humanitaire noodsituatie.Situatie in Sri LankaHet Sri Lankaanse regeringsleger heeft de Liberation Tigers of Tamil Eelam (LTTE) ingesloten in een gebied ter grootte van 40 vierkante kilometer. ...

Lijst van vragen en antwoorden inzake het IOB-rapport stedelijke armoedebestrijding (Dossier 31700-V)
Lijst van vragen en antwoorden inzake het IOB-rapport stedelijke armoedebestrijding Lijst van vragen en antwoorden begroting financiën organisatie en beleid ruimte en infrastructuur ruimtelijke ordening sociale zekerheid 31 700 VVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2009nr. 122LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDENVastgesteld 10 juli 2009De vaste commissie voor Buitenlandse Zaken1 heeft een aantal vragen voorgelegd aan de minister voor Ontwikkelingssamenwerking over het IOB rapport «Meer dan een dak: evaluatie van het Nederlands beleid voor stedelijke armoedebestrijding» (Kamerstuk 31 700 V, nr. ...

Verslag van het werkbezoek van de Russische president Dmitri Anatoljevitsj Medvedev op 19-20 juni 2009 aan Nederland (Dossier 31700-V)
Verslag van het werkbezoek van de Russische president Dmitri Anatoljevitsj Medvedev op 19-20 juni 2009 aan Nederland Brief regering begroting financiën internationaal internationale samenwerking 31 700 VVaststelling van de begrotingsstaten van het ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2009nr. 119BRIEF VAN DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKENAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 7 juli 2009Graag bied ik u, mede namens de minister-president, het verslag aan van het werkbezoek dat de Russische president Dmitri Anatoljevitsj Medvedev op 19–20 juni 2009 aan Nederland bracht.De minister van Buitenlandse Zaken,M. ...

Motie Voordewind c.s. over een interdepartementale strategie ter bestrijding van kinderarbeid (Dossier 31700-V)
Motie Voordewind c.s. over een interdepartementale strategie ter bestrijding van kinderarbeid Motie arbeidsomstandigheden begroting financiën internationaal jongeren ontwikkelingssamenwerking werk zorg en gezondheid 31 700 VVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2009nr. 51MOTIE VAN HET LID VOORDEWIND C.S.Voorgesteld 13 november 2008De Kamer,gehoord de beraadslaging,constaterende, dat het kabinet prioriteit geeft aan het bestrijden van kinderarbeid, maar dat een samenhangend beleid van de verschillende ministeries nog ontbreekt;constaterende, dat in de huidige Nederlandse bijdrage aan het basisonderwijs een duidelijke strategie ontbreekt om werkende kinderen in het formele onderwijs te integreren;verzoekt de regering een samenhangende interdepartementale strategie te ontwikkelen voor bestrijding van kinderarbeid en het realiseren van het recht op onderwijs;verzoekt de regering voorts programma’s op het gebied van basisonderwijs te evalueren op hun bijdrage aan bestrijding van alle kinderarbeid die toegang tot het reguliere onderwijs belemmert;verzoekt de regering tevens een strategie te ontwikkelen die erop is gericht om alle werkende kinderen te integreren in een vorm van voltijdsonderwijs, of brugonderwijs dat daar naar toe leidt, tot zij ten minste de minimumleeftijd voor werk hebben bereikt,en gaat over tot de orde van de dag.VoordewindFerrierIrrgangVan der StaaijGill’ardVendrik ...

Situatie in Iran (Dossier 31700-V)
Situatie in Iran Brief regering 31 700 VVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2009nr. 129BRIEF VAN DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKENAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 27 augustus 2009Conform de toezegging gedaan tijdens het Algemeen Overleg over de Europese Raad op 17 juni jl. ...

Motie Voordewind c.s. over maatregelen tegen Iran wanneer de maatregelen van de Veiligheidsraad te lang op zich laten wachten (Dossier 31700-V)
Motie Voordewind c.s. over maatregelen tegen Iran wanneer de maatregelen van de Veiligheidsraad te lang op zich laten wachten Motie begroting economie energie financiën handel natuur en milieu 31 700 VVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2009nr. 49MOTIE VAN HET LID VOORDEWIND C.S.Voorgesteld 13 november 2008De Kamer,gehoord de beraadslaging,overwegende, dat meer druk op Iran nodig is om dat land ertoe te bewegen, volledig te voldoen aan hetgeen de IAEA van dat land vraagt;overwegende, dat daartoe het tweesporenbeleid van de internationale gemeenschap (3 + 3) dat is gericht op dialoog en druk, moet worden voortgezet;roept de regering op bij de Europese VR-leden aan te dringen op aanvullende sanctiemaatregelen met name in de Iranese bancaire en financiële sector;en roept de regering op wanneer additionele VR-maatregelen al te lang op zich laten wachten, binnen de EU en met gelijkgezinde landen tot maatregelen te komen,en gaat over tot de orde van de dag.VoordewindHaverkampVan der StaaijVan Baalen ...

IOB beleidsevaluatie Preparing the Ground for a Safer World (Dossier 31700-V)
IOB beleidsevaluatie Preparing the Ground for a Safer World Brief regering 31 700 VVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2009nr. 130BRIEF VAN DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKENAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 15 juli 2009Hierbij heb ik het genoegen u aan te bieden het rapport «Preparing the Ground for a Safer World – Dutch interventions on landmines and explosive remnants of war in the Convention on Certain Conventional Weapons and the Ottawa Convention 1996–2006», evenals mijn beleidsreactie op dit rapport. ...

Kabinetsreactie visitatierapport Mensenrechtencommissaris Raad van Europa (Dossier 31700-V)
Kabinetsreactie visitatierapport Mensenrechtencommissaris Raad van Europa Brief regering begroting financiën recht staatsrecht 31 700 VVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2009nr. 95BRIEF VAN DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN, DE STAATSSECRETARIS VAN JUSTITIE EN DE MINISTERS VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES, VOOR JEUGD EN GEZIN EN VOOR WONEN, WIJKEN EN INTEGRATIEAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 27 april 2009Hierbij wordt u aangeboden de reactie van het kabinet op het rapport van de Mensenrechtencommissaris van de Raad van Europa, Thomas Hammarberg, over (bescherming van) mensenrechten in Nederland, naar aanleiding van zijn bezoek aan Nederland van 21–25 september 2008 (Kamerstuk 31 700 V, nr. ...

Motie Haverkamp c.s. over een platform economische wederopbouw na conflict (Dossier 31700-V)
Motie Haverkamp c.s. over een platform economische wederopbouw na conflict Motie begroting defensie financiën internationaal 31 700 VVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2009nr. 34MOTIE VAN HET LID HAVERKAMP C.S.Voorgesteld 13 november 2008De Kamer,gehoord de beraadslaging,overwegende, dat de Nederlandse inspanningen in Afghanistan volgens de 3D-benadering van geïntegreerd buitenlands beleid diplomatie, defensie en ontwikkelingssamenwerking worden ingezet;constaterende, dat in de huidige operatie in Afghanistan voor het eerst de beleidsterreinen van buitenlandse zaken, ontwikkelingssamenwerking, defensie en economische zaken, het bedrijfsleven en ngo’s elkaar overlappen en dat er intensief moet worden samengewerkt;constaterende, dat de door het bedrijfsleven opgerichte Werkgroep Economische Wederopbouw Afghanistan (WEWA) een complementaire bijdrage wil leveren aan de inspanningen van de Nederlandse overheid en hiertoe concrete ervaringen opdoet;overwegende, dat de ervaringen die nu worden opgedaan niet verloren moeten gaan, maar benut moeten worden voor vruchtbare, geïntegreerde samenwerking in situaties van wederopbouw na conflict, waarbij werkbare afspraken gemaakt kunnen worden;verzoekt de regering een platform Economische Wederopbouw na conflict op te richten, waarin alle departementen ter zake, ngo’s en het bedrijfsleven zijn vertegenwoordigd, zodat werkwijzen en instrumenten op elkaar worden afgestemd,en gaat over tot de orde van de dag.HaverkampVan DamVoordewindVan Baalen ...

Verslag OVSE Ministeriële Raad 4 en 5 december 2008 (Dossier 31700-V)
Verslag OVSE Ministeriële Raad 4 en 5 december 2008 Brief regering begroting financiën 31 700 VVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2009nr. 73BRIEF VAN DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKENAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 17 december 2008Graag bied ik u hierbij als bijlage het verslag aan van de Ministeriële Raad van de OVSE te Helsinki op 4 en 5 december 2008.De minister van Buitenlandse Zaken,M. ...

Nadere informatie over de verdwijning van de Tsjadische oppositieleider Mahamat Oumar Saleh (Dossier 31700-V)
Nadere informatie over de verdwijning van de Tsjadische oppositieleider Mahamat Oumar Saleh Brief regering begroting financiën internationaal internationale samenwerking recht staatsrecht 31 700 VVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2009nr. 101BRIEF VAN DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKENAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 11 mei 2009Tijdens het AO Tsjaad van 18 februari jl. ...

Bezoek aan China van de minister-president (Dossier 31700-V)
Bezoek aan China van de minister-president Brief regering begroting financiën internationaal internationale samenwerking 31 700 VVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2009nr. 20BRIEF VAN HET MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKENAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 6 november 2008Graag informeer ik u mede namens de minister-president over het bezoek dat hij van 23 tot 29 oktober 2008 aan China heeft gebracht. ...