Zoeken


Dossier
Datum
Van:
Tot:

Dossier
Datum
Van:
Tot:

296 resultaten

Motie van het lid Tellegen c.s. over sanctioneren van organisaties die haatpredikers uitnodigen en/of een podium bieden (Dossier 34359)
Tijdelijke regels inzake het opleggen van vrijheidsbeperkende maatregelen aan personen die een gevaar vormen voor de nationale veiligheid of die voornemens zijn zich aan te sluiten bij terroristische strijdgroepen en inzake het weigeren en intrekken van beschikkingen bij ernstig gevaar voor gebruik ervan voor terroristische activiteiten (Tijdelijke wet bestuurlijke maatregelen terrorismebestrijding); Motie; Motie van het lid Tellegen c.s. over sanctioneren van organisaties die haatpredikers uitnodigen en/of een podium bieden Kamerstuk openbare orde en veiligheid terrorisme Nr. 22 MOTIE VAN HET LID TELLEGEN C.S. ...

Motie van het lid Tellegen c.s. over het opstellen van een lijst van haatpredikers van binnen de EU (Dossier 34359)
Tijdelijke regels inzake het opleggen van vrijheidsbeperkende maatregelen aan personen die een gevaar vormen voor de nationale veiligheid of die voornemens zijn zich aan te sluiten bij terroristische strijdgroepen en inzake het weigeren en intrekken van beschikkingen bij ernstig gevaar voor gebruik ervan voor terroristische activiteiten (Tijdelijke wet bestuurlijke maatregelen terrorismebestrijding); Motie; Motie van het lid Tellegen c.s. over het opstellen van een lijst van haatpredikers van binnen de EU Kamerstuk openbare orde en veiligheid terrorisme Nr. 21 MOTIE VAN HET LID TELLEGEN C.S. ...

Meer dan 500 dagen geen Defensie-CAO
Vragen van de leden Van Klaveren en Bontes (Groep Bontes/Van Klaveren) aan de Minister van Defensie over meer dan 500 dagen geen Defensie-CAO (ingezonden 21 juli 2014). ...

Het hoogste aantal asielzoekers in 13 jaar
Vragen van de leden Van Klaveren en Bontes (Groep Bontes/Van Klaveren) aan de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie over het hoogste aantal asielzoekers in 13 jaar (ingezonden 23 juli 2014). ...

De antisemitische demonstratie in Den Haag
Vragen van de leden Van Klaveren en Bontes (beiden Groep Bontes/Van Klaveren) aan de Minister van Veiligheid en Justitie over de antisemitische demonstratie in Den Haag (ingezonden 25 juli 2014). ...

De stelselmatige terreur tegen joden in Nederland
Vragen van de leden Van Klaveren en Bontes (Groep Bontes/Van Klaveren) aan de Ministers van Veiligheid en Justitie en van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over de stelselmatige terreur tegen joden in Nederland (ingezonden 28 juli 2014). ...

De militaire dreiging door Venezuela om Aruba binnen te vallen
Vragen van de leden Van Klaveren en Bontes (beiden Groep Bontes/Van Klaveren) aan de Ministers van Defensie en van Buitenlandse Zaken over de militaire dreiging door Venezuela om Aruba binnen te vallen (ingezonden 30 juli 2014). ...

De groei van het anti-homogeweld
Vragen van de leden Van Klaveren en Bontes (Groep Bontes/Van Klaveren) aan de Ministers van Veiligheid en Justitie en van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over de groei van het anti-homogeweld (ingezonden 30 juli 2014). ...

De enorme geweldsterreur door Marokkaanse criminelen
Vragen van de leden Van Klaveren en Bontes (beiden Groep Bontes/Van Klaveren) aan de Minister van Veiligheid en Justitie over de enorme geweldsterreur door Marokkaanse criminelen (ingezonden 1 augustus 2014). ...

De aanhoudende antisemitische golf die ons land overspoelt
Vragen van de leden Van Klaveren en Bontes (beiden Groep Bontes/Van Klaveren) aan de Minister-President over de aanhoudende antisemitische golf die ons land overspoelt (ingezonden 1 augustus 2014). ...

Het opheffen van het locatieverbod en enkelband voor Volkert van der Graaf
Vragen van de leden Van Klaveren en Bontes (beiden Groep Bontes/Van Klaveren) aan de Minister van Veiligheid en Justitie over het opheffen van het locatieverbod en enkelband voor Volkert van der Graaf (ingezonden 4 augustus 2014). ...

De NAVO-vrees voor een Russische inval
Vragen van de leden Van Klaveren en Bontes (Beiden Groep Bontes/Van Klaveren) aan de Minister van Defensie over de NAVO-vrees voor een Russische inval (ingezonden 7 augustus 2014). ...

Een demonstratie in Schilderswijk
Vragen van de leden Van Klaveren en Bontes (beiden Groep Bontes/Van Klaveren) aan de Ministers van Veiligheid en Justitie en van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over een demonstratie in de Schilderswijk (ingezonden 11 augustus 2014). ...

Het schrappen van vluchten van en naar ebola-landen
Vragen van de leden Van Klaveren en Bontes (beiden Groep Bontes/Van Klaveren) aan de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het schrappen van vluchten van en naar ebola-landen (ingezonden 12 augustus 2014). ...

De islamitische bedreiging van een christen
Vragen van de leden Van Klaveren en Bontes (beiden Groep Bontes/Van Klaveren) aan de Ministers van Veiligheid en Justitie en van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over de islamitische bedreiging van een christen (ingezonden 12 augustus 2014). ...

De anti-visserij uitspraken van een eurocommissaris
Vragen van de leden Van Klaveren en Bontes (beiden Groep Bontes/Van Klaveren) aan de Staatssecretaris van Economische Zaken over de anti-visserij uitspraken van een eurocommissaris (ingezonden 13 augustus 2014). ...

Een anti-Israëlische ambtenaar op het ministerie van Veiligheid en Justitie
Vragen van de leden Van Klaveren en Bontes (beiden Groep Bontes/Van Klaveren) aan de Minister van Veiligheid en Justitie over een anti-Israëlische ambtenaar op het Ministerie van Veiligheid en Justitie (ingezonden 13 augustus 2014). ...

Het bericht inzake felicitaties van het kabinet aan Erdogan met zijn verkiezing
Vragen van de leden Van Klaveren en Bontes (beiden Groep Bontes/Van Klaveren) aan de Minister-President over het bericht inzake felicitaties van het kabinet aan Erdogan met zijn verkiezing (ingezonden 13 augustus 2014). ...

Nederlands geld voor terreurorganisaties
Vragen van de leden Van Klaveren en Bontes (beiden Groep Bontes/Van Klaveren) aan de Minister van Veiligheid en Justitie over Nederlands geld voor terreurorganisaties (ingezonden 14 augustus 2014). ...

Onze ontmantelde krijgsmacht
Vragen van de leden Van Klaveren en Bontes (beiden Groep Bontes/Van Klaveren) aan de Minister van Defensie over onze ontmantelde krijgsmacht (ingezonden 15 augustus 2014). ...