Zoeken


Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

105 resultaten

Gewijzigd amendement van de leden Smaling en Van Tongeren ter vervanging van nr. 29 dat beoogt bij algemene maatregel van bestuur een onafhankelijk meetnetwerk in te stellen (Dossier 34348)
Wijziging van de Mijnbouwwet (versterking veiligheidsbelang mijnbouw en regie opsporings-, winnings- en opslagvergunningen); Amendement; Gewijzigd amendement van de leden Smaling en Van Tongeren ter vervanging van nr. 29 dat beoogt bij algemene maatregel van bestuur een onafhankelijk meetnetwerk in te stellen Kamerstuk economie overige economische sectoren Nr. 54 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN DE LEDEN SMALING EN VAN TONGEREN TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. ...

Gewijzigde motie van het lid Wassenberg (t.v.v. 34348, nr. 72) over borgen van het moratorium op de winning van schaliegas (Dossier 34348)
Wijziging van de Mijnbouwwet (versterking veiligheidsbelang mijnbouw en regie opsporings-, winnings- en opslagvergunningen); Motie; Gewijzigde motie van het lid Wassenberg (t.v.v. 34348, nr. 72) over borgen van het moratorium op de winning van schaliegas Kamerstuk economie overige economische sectoren Nr. 107 GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID WASSENBERG TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 72 Voorgesteld 7 juli 2016 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat er tot 2023 een moratorium is afgekondigd op commerciële winning van schaliegas in Nederland, constaterende dat de mijnbouwwet de gelegenheid biedt om middels een algemene maatregel van bestuur (AMvB) te bepalen dat een bepaalde delfstof niet mag worden gewonnen in Nederland, verzoekt de regering het moratorium op schaliegaswinning te borgen middels een AMvB, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Gewijzigd amendement van de leden Smaling en Wassenberg ter vervanging van nr. 25 dat regelt dat de Minister van Economische Zaken zijn instemming met het winningsplan voor het Groningen veld verleent voor een termijn van maximaal twee jaar (Dossier 34348)
Wijziging van de Mijnbouwwet (versterking veiligheidsbelang mijnbouw en regie opsporings-, winnings- en opslagvergunningen); Amendement; Gewijzigd amendement van de leden Smaling en Wassenberg ter vervanging van nr. 25 dat regelt dat de Minister van Economische Zaken zijn instemming met het winningsplan voor het Groningen veld verleent voor een termijn van maximaal twee jaar Kamerstuk economie overige economische sectoren Nr. 52 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN DE LEDEN SMALING EN WASSENBERG TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. ...

Gewijzigd amendement van het lid Van Veldhoven c.s. ter vervanging van nr. 34 dat regelt dat het onder de grond brengen van productiewater (eventueel samen met hulpstoffen of andere stoffen) onder de mijnbouwwet moet gaan vallen, waardoor deze activiteit aan de vergunningsvoorwaarden van die wet moet gaan voldoen (Dossier 34348)
Wijziging van de Mijnbouwwet (versterking veiligheidsbelang mijnbouw en regie opsporings-, winnings- en opslagvergunningen); Amendement; Gewijzigd amendement van het lid Van Veldhoven c.s. ter vervanging van nr. 34 dat regelt dat het onder de grond brengen van productiewater (eventueel samen met hulpstoffen of andere stoffen) onder de mijnbouwwet moet gaan vallen, waardoor deze activiteit aan de vergunningsvoorwaarden van die wet moet gaan voldoen Kamerstuk economie overige economische sectoren Nr. 60 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID VAN VELDHOVEN C.S. ...

Amendement van het lid Van Veldhoven dat regelt dat het belang van leveringszekerheid alleen kan worden toegepast bij beperkingen of voorschriften van het winningsplan, of bij het wijzigen van beperkingen en voorschriften van het winningsplan, voor zover dat het belang van de veiligheid van omwonenden, of het voorkomen van schade aan gebouwen of infrastructurele werken of de functionaliteit daarvan, niet in de weg staat. (Dossier 34348)
Wijziging van de Mijnbouwwet (versterking veiligheidsbelang mijnbouw en regie opsporings-, winnings- en opslagvergunningen); Amendement; Amendement van het lid Van Veldhoven dat regelt dat het belang van leveringszekerheid alleen kan worden toegepast bij beperkingen of voorschriften van het winningsplan, of bij het wijzigen van beperkingen en voorschriften van het winningsplan, voor zover dat het belang van de veiligheid van omwonenden, of het voorkomen van schade aan gebouwen of infrastructurele werken of de functionaliteit daarvan, niet in de weg staat. ...

Amendement van het lid Jan Vos dat regelt dat geen omgevingsvergunningen meer worden verleend voor het oprichten van mijnbouwwerken voor het opsporen of winnen van delfstoffen op de Waddeneilanden, in de aangewezen Narura 2000-gebieden Waddenzee en Noordzeekustzone, in het aangewezen werelderfgoedgebied Waddenzee en het op grond van de Wro aangewezen gebied Waddenzee en dat in het gebied boven de Noordzeekustzone slechts omgevingsvergunningen worden verleend als medegebruik van een bestaand mijnbouwplatform niet mogelijk is en zichthinder is geminimaliseerd (Dossier 34348)
Wijziging van de Mijnbouwwet (versterking veiligheidsbelang mijnbouw en regie opsporings-, winnings- en opslagvergunningen); Amendement; Amendement van het lid Jan Vos dat regelt dat geen omgevingsvergunningen meer worden verleend voor het oprichten van mijnbouwwerken voor het opsporen of winnen van delfstoffen op de Waddeneilanden, in de aangewezen Narura 2000-gebieden Waddenzee en Noordzeekustzone, in het aangewezen werelderfgoedgebied Waddenzee en het op grond van de Wro aangewezen gebied Waddenzee en dat in het gebied boven de Noordzeekustzone slechts omgevingsvergunningen worden verleend als medegebruik van een bestaand mijnbouwplatform niet mogelijk is en zichthinder is geminimaliseerd Kamerstuk economie overige economische sectoren Nr. 67 AMENDEMENT VAN HET LID JAN VOS Ontvangen 6 juli 2016 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: I In artikel I wordt na onderdeel A een onderdeel ingevoegd, luidende: Aa Na artikel 7 wordt een artikel ingevoegd, luidende: Artikel 7a 1. ...

Amendement van het lid Smaling c.s. over de instelling van een onafhankelijk wetenschappelijk kennisprogramma (Dossier 34348)
Wijziging van de Mijnbouwwet (versterking veiligheidsbelang mijnbouw en regie opsporings-, winnings- en opslagvergunningen); Amendement; Amendement van het lid Smaling c.s. over de instelling van een onafhankelijk wetenschappelijk kennisprogramma Kamerstuk economie overige economische sectoren Nr. 69 AMENDEMENT VAN HET LID SMALING C.S. ...

Gewijzigd amendement van het lid Van Tongeren c.s. ter vervanging van nr. 50, dat regelt dat de MER niet alleen kijkt naar de effecten van de opsporingsboring, maar ook naar de effecten op water, natuur en milieu (Dossier 34348)
Wijziging van de Mijnbouwwet (versterking veiligheidsbelang mijnbouw en regie opsporings-, winnings- en opslagvergunningen); Amendement; Gewijzigd amendement van het lid Van Tongeren c.s. ter vervanging van nr. 50, dat regelt dat de MER niet alleen kijkt naar de effecten van de opsporingsboring, maar ook naar de effecten op water, natuur en milieu Kamerstuk economie overige economische sectoren Nr. 94 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID VAN TONGEREN C.S. ...

Amendement van het lid Bosman c.s. ter vervanging van nr. 39, dat regelt dat alle benodigde vergunningen in de fase van winning worden gecoördineerd (Dossier 34348)
Wijziging van de Mijnbouwwet (versterking veiligheidsbelang mijnbouw en regie opsporings-, winnings- en opslagvergunningen); Amendement; Amendement van het lid Bosman c.s. ter vervanging van nr. 39, dat regelt dat alle benodigde vergunningen in de fase van winning worden gecoördineerd Kamerstuk economie overige economische sectoren Nr. 68 AMENDEMENT VAN HET LID BOSMAN C.S. ...

Amendement van de leden Jan Vos en Agnes Mulder ter vervanging van nr. 67, dat regelt dat geen omgevingsvergunningen meer worden verleend voor het oprichten van mijnbouwwerken voor het opsporen of winnen van delfstoffen op de Waddeneilanden, in de aangewezen Narura 2000-gebieden Waddenzee en Noordzeekustzone, in het aangewezen werelderfgoedgebied Waddenzee en het op grond van de Wro aangewezen gebied Waddenzee en dat in het gebied boven de Noordzeekustzone slechts omgevingsvergunningen worden verleend als medegebruik van een bestaand mijnbouwplatform niet mogelijk is en zichthinder is geminimaliseerd (Dossier 34348)
Wijziging van de Mijnbouwwet (versterking veiligheidsbelang mijnbouw en regie opsporings-, winnings- en opslagvergunningen); Amendement; Amendement van de leden Jan Vos en Agnes Mulder ter vervanging van nr. 67, dat regelt dat geen omgevingsvergunningen meer worden verleend voor het oprichten van mijnbouwwerken voor het opsporen of winnen van delfstoffen op de Waddeneilanden, in de aangewezen Narura 2000-gebieden Waddenzee en Noordzeekustzone, in het aangewezen werelderfgoedgebied Waddenzee en het op grond van de Wro aangewezen gebied Waddenzee en dat in het gebied boven de Noordzeekustzone slechts omgevingsvergunningen worden verleend als medegebruik van een bestaand mijnbouwplatform niet mogelijk is en zichthinder is geminimaliseerd Kamerstuk economie overige economische sectoren Nr. 89 AMENDEMENT VAN DE LEDEN JAN VOS EN AGNES MULDER TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 671 Ontvangen 6 juli 2016 De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor: I In artikel I wordt na onderdeel A een onderdeel ingevoegd, luidende: Aa Na artikel 7 wordt een artikel ingevoegd, luidende: Artikel 7a 1. ...

Amendement van het lid Smaling c.s. ter vervanging van nr. 69 over de instelling van een onafhankelijk wetenschappelijk kennisprogramma (Dossier 34348)
Wijziging van de Mijnbouwwet (versterking veiligheidsbelang mijnbouw en regie opsporings-, winnings- en opslagvergunningen); Amendement; Amendement van het lid Smaling c.s. ter vervanging van nr. 69 over de instelling van een onafhankelijk wetenschappelijk kennisprogramma Kamerstuk economie overige economische sectoren Nr. 71 AMENDEMENT VAN HET LID SMALING C.S. ...

Amendement van het lid Smaling over het in het kader van het winningsplan verrichten van een nulmeting (Dossier 34348)
Wijziging van de Mijnbouwwet (versterking veiligheidsbelang mijnbouw en regie opsporings-, winnings- en opslagvergunningen); Amendement; Amendement van het lid Smaling over het in het kader van het winningsplan verrichten van een nulmeting Kamerstuk economie overige economische sectoren Nr. 104 AMENDEMENT VAN HET LID SMALING Ontvangen 7 juli 2016 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: Aan artikel I, onderdeel N, wordt een onderdeel toegevoegd, luidende: 3. ...

Gewijzigd amendement van het lid Van Veldhoven c.s. ter vervanging van nr. 31 dat regelt dat geen vergunningen voor het opsporen en winnen van delfstoffen en aardwarmte worden verleend voor gebieden die zijn aangewezen als Natura 2000-gebied en gebieden die zijn aangewezen als Werelderfgoed op grond van het Werelderfgoedverdrag (Dossier 34348)
Wijziging van de Mijnbouwwet (versterking veiligheidsbelang mijnbouw en regie opsporings-, winnings- en opslagvergunningen); Amendement; Gewijzigd amendement van het lid Van Veldhoven c.s. ter vervanging van nr. 31 dat regelt dat geen vergunningen voor het opsporen en winnen van delfstoffen en aardwarmte worden verleend voor gebieden die zijn aangewezen als Natura 2000-gebied en gebieden die zijn aangewezen als Werelderfgoed op grond van het Werelderfgoedverdrag Kamerstuk economie overige economische sectoren Nr. 100 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID VAN VELDHOVEN C.S. ...

Gewijzigd amendement van het lid Smaling ter vervanging van nr. 59 dat regelt dat een opsporingsvergunning kan worden verleend voor een maximum van vier jaar en een verlenging voor een maximum van twee jaar (Dossier 34348)
Wijziging van de Mijnbouwwet (versterking veiligheidsbelang mijnbouw en regie opsporings-, winnings- en opslagvergunningen); Amendement; Gewijzigd amendement van het lid Smaling ter vervanging van nr. 59 dat regelt dat een opsporingsvergunning kan worden verleend voor een maximum van vier jaar en een verlenging voor een maximum van twee jaar Kamerstuk economie overige economische sectoren Nr. 105 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID SMALING TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 59 Ontvangen 7 juli 2016 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: I Na artikel I, onderdeel C, wordt een onderdeel ingevoegd, luidende: Ca Aan artikel 11, tweede lid, wordt een volzin toegevoegd, luidende: Een opsporingsvergunning wordt verleend voor een termijn van maximaal vier jaar. ...

Gewijzigd subamendement van de leden Wassenberg en Van Tongeren ter vervanging van nr. 38, dat regelt dat geen nieuwe vergunningen voor mijnbouwactiviteiten worden verleend wanneer deze plaatsvinden onder gebieden met een Natura 2000-status of een Werelderfgoedstatus (Dossier 34348)
Wijziging van de Mijnbouwwet (versterking veiligheidsbelang mijnbouw en regie opsporings-, winnings- en opslagvergunningen); Amendement; Gewijzigd subamendement van de leden Wassenberg en Van Tongeren ter vervanging van nr. 38, dat regelt dat geen nieuwe vergunningen voor mijnbouwactiviteiten worden verleend wanneer deze plaatsvinden onder gebieden met een Natura 2000-status of een Werelderfgoedstatus Kamerstuk economie overige economische sectoren Nr. 101 GEWIJZIGD SUBAMENDEMENT VAN DE LEDEN WASSENBERG EN VAN TONGEREN TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 38 Ontvangen 6 juli 2016 De ondergetekenden stellen het volgende subamendement voor: Het gewijzigd amendement van het lid Van Veldhoven c.s. ...

Amendement van het lid Jan Vos c.s. ter vervanging van nr. 89, dat regelt dat geen omgevingsvergunningen meer worden verleend voor het oprichten van mijnbouwwerken voor het opsporen of winnen van delfstoffen op de Waddeneilanden, in de aangewezen Narura 2000-gebieden Waddenzee en Noordzeekustzone, in het aangewezen werelderfgoedgebied Waddenzee en het op grond van de Wro aangewezen gebied Waddenzee en dat in het gebied boven de Noordzeekustzone slechts omgevingsvergunningen worden verleend als medegebruik van een bestaand mijnbouwplatform niet mogelijk is en zichthinder is geminimaliseerd (Dossier 34348)
Wijziging van de Mijnbouwwet (versterking veiligheidsbelang mijnbouw en regie opsporings-, winnings- en opslagvergunningen); Amendement; Amendement van het lid Jan Vos c.s. ter vervanging van nr. 89, dat regelt dat geen omgevingsvergunningen meer worden verleend voor het oprichten van mijnbouwwerken voor het opsporen of winnen van delfstoffen op de Waddeneilanden, in de aangewezen Narura 2000-gebieden Waddenzee en Noordzeekustzone, in het aangewezen werelderfgoedgebied Waddenzee en het op grond van de Wro aangewezen gebied Waddenzee en dat in het gebied boven de Noordzeekustzone slechts omgevingsvergunningen worden verleend als medegebruik van een bestaand mijnbouwplatform niet mogelijk is en zichthinder is geminimaliseerd Kamerstuk economie overige economische sectoren Nr. 95 AMENDEMENT VAN HET LID JAN VOS C.S. ...

Amendement van het lid Agnes Mulder c.s. ter vervanging van nr. 57, dat regelt dat de Minister van Economische Zaken de jaarverslagen van de Mijnraad en de Technische commissie bodembeweging en een schriftelijke reactie daarop, zendt aan de beide kamers der Staten-Generaal alsmede dat hij het aan de beide kamers te zenden jaarverslag van het Staatstoezicht op de mijnen vergezeld van een schriftelijke reactie daarop (Dossier 34348)
Wijziging van de Mijnbouwwet (versterking veiligheidsbelang mijnbouw en regie opsporings-, winnings- en opslagvergunningen); Amendement; Amendement van het lid Agnes Mulder c.s. ter vervanging van nr. 57, dat regelt dat de Minister van Economische Zaken de jaarverslagen van de Mijnraad en de Technische commissie bodembeweging en een schriftelijke reactie daarop, zendt aan de beide kamers der Staten-Generaal alsmede dat hij het aan de beide kamers te zenden jaarverslag van het Staatstoezicht op de mijnen vergezeld van een schriftelijke reactie daarop Kamerstuk economie overige economische sectoren Nr. 98 AMENDEMENT VAN HET LID AGNES MULDER C.S. ...

Gewijzigd amendement van het lid Jan Vos c.s. ter vervanging van nr. 95, dat regelt dat geen omgevingsvergunningen meer worden verleend voor het oprichten van mijnbouwwerken voor het opsporen of winnen van delfstoffen op de Waddeneilanden, in de aangewezen Narura 2000-gebieden Waddenzee en Noordzeekustzone, in het aangewezen werelderfgoedgebied Waddenzee en het op grond van de Wro aangewezen gebied Waddenzee en dat in het gebied boven de Noordzeekustzone slechts omgevingsvergunningen worden verleend als medegebruik van een bestaand mijnbouwplatform niet mogelijk is en zichthinder is geminimaliseerd (Dossier 34348)
Wijziging van de Mijnbouwwet (versterking veiligheidsbelang mijnbouw en regie opsporings-, winnings- en opslagvergunningen); Amendement; Gewijzigd amendement van het lid Jan Vos c.s. ter vervanging van nr. 95, dat regelt dat geen omgevingsvergunningen meer worden verleend voor het oprichten van mijnbouwwerken voor het opsporen of winnen van delfstoffen op de Waddeneilanden, in de aangewezen Narura 2000-gebieden Waddenzee en Noordzeekustzone, in het aangewezen werelderfgoedgebied Waddenzee en het op grond van de Wro aangewezen gebied Waddenzee en dat in het gebied boven de Noordzeekustzone slechts omgevingsvergunningen worden verleend als medegebruik van een bestaand mijnbouwplatform niet mogelijk is en zichthinder is geminimaliseerd Kamerstuk economie overige economische sectoren Nr. 97 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID JAN VOS C.S. ...

Amendement van het lid Smaling c.s. ter vervanging van nr. 71 over de instelling van een onafhankelijk wetenschappelijk kennisprogramma (Dossier 34348)
Wijziging van de Mijnbouwwet (versterking veiligheidsbelang mijnbouw en regie opsporings-, winnings- en opslagvergunningen); Amendement; Amendement van het lid Smaling c.s. ter vervanging van nr. 71 over de instelling van een onafhankelijk wetenschappelijk kennisprogramma Kamerstuk economie overige economische sectoren Nr. 96 AMENDEMENT VAN HET LID SMALING C.S. ...

Amendement van het lid Agnes Mulder dat regelt dat in de bij of krachtens algemene maatregel van bestuur te stellen regels over de metingen van beweging van de aardbodem in het kader van het winnen van delfstoffen en aardwarmte en het opslaan van stoffen en de rapportage over de uitkomsten daarvan, in elk geval wordt bepaald dat in de rapportage een analyse van deze metingen is opgenomen (Dossier 34348)
Wijziging van de Mijnbouwwet (versterking veiligheidsbelang mijnbouw en regie opsporings-, winnings- en opslagvergunningen); Amendement; Amendement van het lid Agnes Mulder dat regelt dat in de bij of krachtens algemene maatregel van bestuur te stellen regels over de metingen van beweging van de aardbodem in het kader van het winnen van delfstoffen en aardwarmte en het opslaan van stoffen en de rapportage over de uitkomsten daarvan, in elk geval wordt bepaald dat in de rapportage een analyse van deze metingen is opgenomen Kamerstuk economie overige economische sectoren Nr. 47 AMENDEMENT VAN HET LID AGNES MULDER Ontvangen 1 juli 2016 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: In artikel I wordt na onderdeel Oa een onderdeel ingevoegd, luidende: Oa bis Aan artikel 41, eerste lid, wordt voor de punt aan het slot ingevoegd: , waarbij in elk geval wordt bepaald dat de rapportage een analyse van de metingen bevat. ...