Zoeken


Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

109 resultaten

Exportheffing afvalstoffenbelasting (Dossier 34002)
Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2015); Brief regering; Exportheffing afvalstoffenbelasting Kamerstuk belasting financiën Nr. 109 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN FINANCIËN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 18 februari 2016 Bij het Belastingplan 2015 is de afvalstoffenbelasting per 1 januari 2015 uitgebreid tot afvalstoffen die worden verbrand in een inrichting waarin huishoudelijk afval, gemengd bedrijfsafval en gemengd sorteerresidu mag worden verbrand. ...

Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 24 september 2015, over Oplossingsrichtingen pensioen in eigen beheer (Dossier 34002)
Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2015); Verslag van een algemeen overleg; Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 24 september 2015, over Oplossingsrichtingen pensioen in eigen beheer Kamerstuk belasting financiën Nr. 108 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 11 november 2015 De vaste commissie voor Financiën heeft op 24 september 2015 overleg gevoerd met Staatssecretaris Wiebes van Financiën over: − de brief van de Staatssecretaris van Financiën d.d. 1 juli 2015 over Oplossingsrichtingen pensioen in eigen beheer (Kamerstuk 34 002, nr. 104). ...

Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 28 mei 2015, over Fiscale maatregelen (Dossier 34002)
Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2015); Verslag van een algemeen overleg; Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 28 mei 2015, over Fiscale maatregelen Kamerstuk belasting financiën Nr. 107 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 28 juli 2015 De vaste commissie voor Financiën heeft op 28 mei 2015 overleg gevoerd met Staatssecretaris Wiebes van Financiën over: – de brief van de Staatssecretaris van Financiën d.d. 20 februari 2015 houdende Reactie op het verzoek van het lid Bashir, gedaan tijdens de regeling van werkzaamheden van 10 februari 2015 over misbruik van fiscale voordelen groene projecten (Kamerstuk 34 002, nr. 97); – de brief van de Staatssecretaris van Financiën d.d. 12 november 2014 houdende Reactie op vragen van de leden Bashir en Groot tijdens de plenaire behandeling van het Belastingplan 2015 over de tijdelijke willekeurige afschrijving van schepen en het tonnageregime (Kamerstuk 34 002, nr. 53) – de brief van de Staatssecretaris van Financiën d.d. 11 november 2014 houdende Reactie op het verzoek van het lid Bashir om een brief naar aanleiding van het krantenartikel in het NRC Handelsblad van vrijdag 31 oktober 2014 met als titel «Strop voor fiscus, onderzoek naar investeringen in schepen» (Kamerstuk 34 002, nr. 73); – de brief van de Staatssecretaris van Financiën d.d. 2 maart 2015 inzake Verslag van een schriftelijk overleg over de tijdelijke willekeurige afschrijving van schepen en het tonnageregime (Kamerstuk 34 002, nr. 99); – de brief van de Staatssecretaris van Financiën d.d. 8 december 2014 houdende Reactie op het verzoek van het lid Bashir gedaan tijdens de regeling van werkzaamheden d.d. 13 november 2014 inzake investeringen in asbestsanering en zonnepanelen (Kamerstuk 34 002, nr. 80); – de brief van de Staatssecretaris van Financiën d.d. 18 maart 2015 houdende Reactie op de brief over de Wet vermindering afdracht loonbelasting en premie volksverzekeringen; – de brief van de Staatssecretaris van Financiën d.d. 12 februari 2015 inzake Analyse vennootschapsbelasting-opbrengsten 2000–2011 (Kamerstuk 31 369, nr. 11); – de brief van de Staatssecretaris van Financiën d.d. 1 april 2015 houdende Antwoorden op vragen van de commissie over de analyse van de vennootschapsbelasting-opbrengsten in de periode 2000–2011 (Kamerstuk 31 369, nr. 13); – de brief van de Staatssecretaris van Financiën d.d. 16 september 2014 inzake Fiscale moties en toezeggingen aan de Tweede Kamer (Kamerstuk 34 000 IX, nr. 5); – de brief van de Staatssecretaris van Financiën d.d. 8 december 2014 houdende Antwoorden op vragen van de commissie over Fiscale moties en toezeggingen aan de Tweede Kamer (Kamerstuk 34 000 IX, nr. 11); – de brief van de Staatssecretaris van Financiën d.d. 16 december 2014 inzake Partnerbegrip fiscaliteit en toeslagen (Kamerstuk 34 002, nr. 81); – de brief van de Staatssecretaris van Financiën d.d. 23 januari 2015 inzake Technische appreciatie Belgisch verlaagd btw-tarief op digitale kranten (Kamerstuk 34 002, nr. 93); – de brief van de Staatssecretaris van Financiën d.d. 17 april 2015 houdende Verslag van een schriftelijk overleg over de technische appreciatie Belgisch verlaagd btw-tarief op digitale kranten (Kamerstuk 34 002, nr. 101); – de brief van de Minister van Financiën d.d. 16 februari 2015 inzake Onderzoeksopzet van de drie beleidsdoorlichtingen (Belastingen, Buitenlandse Financiële Betrekkingen en Financiering Staatsschuld) n.a.v. de motie-Harbers c.s. ...

Verslag van een schriftelijk overleg over budgettaire opbrengst van de oldtimermaatregel (Dossier 34002)
Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2015); Verslag van een schriftelijk overleg; Verslag van een schriftelijk overleg over budgettaire opbrengst van de oldtimermaatregel Kamerstuk belasting financiën Nr. 105 VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Vastgesteld 3 juli 2015 De vaste commissie voor Financiën heeft een aantal vragen en opmerkingen voorgelegd aan de Staatssecretaris van Financiën over de brief van 14 april 2015 over de budgettaire opbrengst van de oldtimermaatregel (Kamerstuk 34 002, nr. 100). ...

Voorgenomen integratie van de fiscale innovatieregelingen S&O-afdrachtvermindering (WBSO) en de Research & Development Aftrek (RDA) (Dossier 34002)
Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2015); Brief regering; Voorgenomen integratie van de fiscale innovatieregelingen S&O-afdrachtvermindering (WBSO) en de Research & Development Aftrek (RDA) Kamerstuk belasting financiën Nr. 106 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ECONOMISCHE ZAKEN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 7 juli 2015 In deze brief informeer ik u, mede namens de Staatssecretaris van Financiën, over de voorgenomen integratie van de fiscale innovatieregelingen S&O-afdrachtvermindering (WBSO) en de Research & Development Aftrek (RDA). ...

Oplossingsrichtingen pensioen in eigen beheer (Dossier 34002)
Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2015); Brief regering; Oplossingsrichtingen pensioen in eigen beheer Kamerstuk belasting financiën Nr. 104 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN FINANCIËN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 1 juli 2015 Hierbij bied ik de uitwerking van de oplossingsrichtingen voor het pensioen in eigen beheer aan1. ...

Verruiming btw-sportvrijstelling (Dossier 34002)
Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2015); Brief regering; Verruiming btw-sportvrijstelling Kamerstuk belasting financiën Nr. 102 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN FINANCIËN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 17 juni 2015 In deze brief kom ik terug op mijn brief van 30 oktober 20141 waarin ik aangaf – in overleg met de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport – alle aspecten te bezien van verruiming van de btw-sportvrijstelling. ...

Afvalstoffenbelasting; stand van zaken heffing bij export en vrijstelling zuiveringsslib (Dossier 34002)
Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2015); Brief regering; Afvalstoffenbelasting; stand van zaken heffing bij export en vrijstelling zuiveringsslib Kamerstuk belasting financiën Nr. 103 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN FINANCIËN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 23 juni 2015 In het Belastingplan 2015 (Kamerstuk 34 002) is de afvalstoffenbelasting per 1 januari 2015 uitgebreid tot afvalstoffen die worden verbrand in een inrichting waar huishoudelijk afval, gemengd bedrijfsafval of gemengd sorteerresidu (hierna: gemengde afvalstoffen) mag worden verbrand. ...

Verslag van een schriftelijk overleg over de technische appreciatie Belgisch verlaagd btw-tarief op digitale kranten (Dossier 34002)
Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2015); Verslag van een schriftelijk overleg; Verslag van een schriftelijk overleg over de technische appreciatie Belgisch verlaagd btw-tarief op digitale kranten Kamerstuk belasting financiën Nr. 101 VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Vastgesteld 20 april 2015 De vaste commissie voor Financiën heeft een aantal vragen en opmerkingen voorgelegd aan de Staatssecretaris van Financiën over de brief van 23 januari 2015 over de technische appreciatie Belgisch verlaagd btw-tarief op digitale kranten (Kamerstuk 34 002, nr. ...

Budgettaire opbrengst van de oldtimermaatregel (Dossier 34002)
Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2015); Brief regering; Budgettaire opbrengst van de oldtimermaatregel Kamerstuk belasting financiën Nr. 100 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN FINANCIËN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 14 april 2015 Bij de behandeling van het Belastingplan 2015 is door uw Kamer aandacht gevraagd voor de budgettaire opbrengst van de oldtimermaatregel, opgenomen in het Belastingplan 2014.1 Ik heb toegezegd u begin 2015 te informeren over de budgettaire opbrengst en de milieueffecten van de oldtimermaatregel. ...

Verslag van een schriftelijk overleg over de tijdelijke willekeurige afschrijving van schepen en het tonnageregime (Dossier 34002)
Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2015); Verslag van een schriftelijk overleg; Verslag van een schriftelijk overleg over de tijdelijke willekeurige afschrijving van schepen en het tonnageregime Kamerstuk belasting financiën Nr. 99 VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Vastgesteld 3 maart 2015 De vaste commissie voor Financiën heeft een aantal vragen en opmerkingen voorgelegd aan de Staatssecretaris van Financiën over de brief van 12 november 2014 over de reactie op vragen van de leden Bashir en Groot tijdens de plenaire behandeling van het Belastingplan 2015 over de tijdelijke willekeurige afschrijving schepen en het tonnageregime (Kamerstuk 34 002, nr. 53) en over de brief van 11 november 2014 over de reactie op het verzoek van het lid Bashir om een brief naar aanleiding van het krantenartikel in het NRC Handelsblad van vrijdag 31 oktober 2014 met als titel «Strop voor fiscus, onderzoek naar investeringen in schepen» (Kamerstuk 34 002, nr. 73). ...

Reactie op verzoek van de vaste commissie voor Financiën over het toesturen van de evaluatie van de innovatiebox (Dossier 34002)
Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2015); Brief regering; Reactie op verzoek van de vaste commissie voor Financiën over het toesturen van de evaluatie van de innovatiebox Kamerstuk belasting financiën Nr. 98 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN FINANCIËN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 24 februari 2015 In de procedure vergadering van de vaste commissie voor Financiën d.d. 28 januari 2015 is verzocht de Kamer te informeren over wanneer de evaluatie van de innovatiebox aan de Tweede Kamer wordt toegestuurd en heeft de commissie gevraagd of de toezending wordt verwacht voor het zomerreces. ...

Reactie op verzoek van het lid Bashir, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 10 februari 2015, over misbruik fiscale voordelen groene projecten (Dossier 34002)
Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2015); Brief regering; Reactie op verzoek van het lid Bashir, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 10 februari 2015, over misbruik fiscale voordelen groene projecten Kamerstuk belasting financiën Nr. 97 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN FINANCIËN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 20 februari 2015 Hierbij reageer ik op het verzoek van het lid van de Tweede Kamer der Staten-Generaal de heer Bashir (SP) tijdens de regeling van werkzaamheden op dinsdag 10 februari 2015 (Handelingen II 2014/15, nr. 52, item 7). ...

Aanbieding publicatie en achtergronddocument 'Verhoging assurantiebelastingtarief. Realisatie en effect' (Dossier 34002)
Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2015); Brief Algemene Rekenkamer; Aanbieding publicatie en achtergronddocument 'Verhoging assurantiebelastingtarief. ...

Kasontvangsten van de brandstofaccijnzen over geheel 2014 (Dossier 34002)
Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2015); Brief regering; Kasontvangsten van de brandstofaccijnzen over geheel 2014 Kamerstuk belasting financiën Nr. 96 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN FINANCIËN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 18 februari 2015 In mijn brief van 21 januari 2015 (Kamerstuk 34 002, nr. ...

Aanbieding publicatie en achtergronddocument 'Versobering heffingskorting groen beleggen. Realisatie en effect' (Dossier 34002)
Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2015); Brief Algemene Rekenkamer; Aanbieding publicatie en achtergronddocument 'Versobering heffingskorting groen beleggen. ...

Technische appreciatie Belgisch verlaagd btw-tarief op digitale kranten (Dossier 34002)
Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2015); Brief regering; Technische appreciatie Belgisch verlaagd btw-tarief op digitale kranten Kamerstuk belasting financiën Nr. 93 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN FINANCIËN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 23 januari 2015 Op 12 november 2014 heeft uw Kamer de motie van de leden Schouten en Dijkgraaf aangehouden.1 Met deze motie werd de regering verzocht «conform de gekozen route in België een protocol op te stellen opdat digitale PDF-kranten onder het lage btw-tarief kunnen vallen. ...

Reactie op verzoek van het lid Bashir, gedaan tijdens de regeling van werkzaamheden d.d. 20 januari 2015, over recente cijfers inzake brandstofaccijns (Dossier 34002)
Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2015); Brief regering; Reactie op verzoek van het lid Bashir, gedaan tijdens de regeling van werkzaamheden d.d. 20 januari 2015, over recente cijfers inzake brandstofaccijns Kamerstuk belasting financiën Nr. 91 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN FINANCIËN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 21 januari 2015 Op 20 januari jongstleden hebben diverse leden bij de Regeling van Werkzaamheden een uitbreiding van een zestal grafieken gevraagd, die bij de tussentijdse evaluatie van de accijnsverhoging in het voorjaar 2014 naar uw Kamer zijn gestuurd, met de resterende drie kwartalen van 2014 (Handelingen II 2014/15, nr. 43, Regeling van werkzaamheden). ...

Nadere reactie op verzoek van het lid Bashir, gedaan tijdens de regeling van werkzaamheden d.d. 20 januari 2015, over recente cijfers inzake brandstofaccijns (Dossier 34002)
Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2015); Brief regering; Nadere reactie op verzoek van het lid Bashir, gedaan tijdens de regeling van werkzaamheden d.d. 20 januari 2015, over recente cijfers inzake brandstofaccijns Kamerstuk belasting financiën Nr. 92 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN FINANCIËN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 22 januari 2015 In de brief van 21 januari jongstleden (Kamerstuk 34 002, nr. ...

Motie van het lid Omtzigt over terugdraaien van de accijnsverhoging (Dossier 34002)
Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2015); Motie; Motie van het lid Omtzigt over terugdraaien van de accijnsverhoging Kamerstuk belasting financiën Nr. 87 MOTIE VAN HET LID OMTZIGT Voorgesteld 22 januari 2015 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat de accijnsverhogingen in de afgelopen zeven maanden waarover gerapporteerd kan worden, volgens de cijfers van de regering zelf 27 miljoen minder hebben opgebracht dan in 2013; overwegende dat de accijnsverhoging naast budgettaire ook desastreuze effecten heeft voor de werkgelegenheid en economische ontwikkeling van de grensstreek; verzoekt de regering, de accijnsverhoging terug te draaien, en gaat over tot de orde van de dag. ...