Zoeken


Dossier
Status
Partij
PvdA 38
PvdD 36
CDA 31
SP 30
SGP 27
Meer...
CU 22
D66 17
GL 14
PVV 11
VVD 2
Datum
Van:
Tot:

Dossier
Status
Partij
PvdA 38
PvdD 36
CDA 31
SP 30
SGP 27
Meer...
CU 22
D66 17
GL 14
PVV 11
VVD 2
Datum
Van:
Tot:

139 resultaten

Definitieve fosfaatproductie in 2015 (Dossier 33979)
Regels ten behoeve van een verantwoorde groei van de melkveehouderij (Wet verantwoorde groei melkveehouderij); Brief regering; Definitieve fosfaatproductie in 2015 Kamerstuk dieren landbouw Nr. 140 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ECONOMISCHE ZAKEN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 30 juni 2016 Per brief van 14 januari 2016 heb ik uw Kamer geïnformeerd over de voorlopige prognose door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) van de fosfaatproductie door de veehouderij in 2015 (Kamerstuk 33 979, nr. 102). ...

Aanbieding wetsvoorstel fosfaatrechten (Dossier 33979)
Regels ten behoeve van een verantwoorde groei van de melkveehouderij (Wet verantwoorde groei melkveehouderij); Brief regering; Aanbieding wetsvoorstel fosfaatrechten Kamerstuk dieren landbouw Nr. 141 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ECONOMISCHE ZAKEN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 8 september 2016 Per brief van 7 juni jongstleden (Kamerstuk 33 979, nr. 139) heb ik uw Kamer geïnformeerd over de planning van het wetsvoorstel fosfaatrechten melkvee. ...

Mededeling (Dossier 33979)
Regels ten behoeve van een verantwoorde groei van de melkveehouderij (Wet verantwoorde groei melkveehouderij); Mededeling; Mededeling Kamerstuk dieren landbouw Nr. 5 MEDEDELING 17 juni 2016 Abusievelijk is nr. 5 in het Kamerstukdossier 33 979 niet gebruikt. ...

Informatie met betrekking tot de doorlooptijd van het fosfaatrechtenstelsel (Dossier 33979)
Regels ten behoeve van een verantwoorde groei van de melkveehouderij (Wet verantwoorde groei melkveehouderij); Brief regering; Informatie met betrekking tot de doorlooptijd van het fosfaatrechtenstelsel Kamerstuk dieren landbouw Nr. 139 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ECONOMISCHE ZAKEN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 7 juni 2016 Per brief van 26 mei jongstleden heeft de vaste commissie voor Economische Zaken mij verzocht uw Kamer te informeren over de doorlooptijd van het stelsel van fosfaatrechten voor melkvee. ...

Gewijzigde motie van het lid Lodders c.s. (t.v.v. 33979, nr.134) over het aandeel stikstof en fosfaat in het oppervlaktewater van andere bronnen dan de landbouw (Dossier 33979)
Regels ten behoeve van een verantwoorde groei van de melkveehouderij (Wet verantwoorde groei melkveehouderij); Gewijzigde motie (nader); Gewijzigde motie van het lid Lodders c.s. ...

Gewijzigde motie van het lid Dijkgraaf c.s. (t.v.v. 33979, nr. 130) over de keuze voor een referentieperiode (Dossier 33979)
Regels ten behoeve van een verantwoorde groei van de melkveehouderij (Wet verantwoorde groei melkveehouderij); Gewijzigde motie (nader); Gewijzigde motie van het lid Dijkgraaf c.s. ...

Gewijzigde motie van het lid Dijkgraaf c.s. (t.v.v. 33979, nr. 131) over in de wet opnemen van een evaluatiemoment en einddatum voor het fosfaatrechtenstelsel (Dossier 33979)
Regels ten behoeve van een verantwoorde groei van de melkveehouderij (Wet verantwoorde groei melkveehouderij); Gewijzigde motie (nader); Gewijzigde motie van het lid Dijkgraaf c.s. ...

Motie van het lid Smaling c.s. over een regeling voor nieuwe biologische melkveebedrijven (Dossier 33979)
Regels ten behoeve van een verantwoorde groei van de melkveehouderij (Wet verantwoorde groei melkveehouderij); Motie; Motie van het lid Smaling c.s. over een regeling voor nieuwe biologische melkveebedrijven Kamerstuk dieren landbouw Nr. 110 MOTIE VAN HET LID SMALING C.S. ...

Gewijzigde motie van het lid Dijkgraaf c.s. (t.v.v. 33979, nr. 132) over de effecten van een generieke korting op melkveebedrijven (Dossier 33979)
Regels ten behoeve van een verantwoorde groei van de melkveehouderij (Wet verantwoorde groei melkveehouderij); Gewijzigde motie (nader); Gewijzigde motie van het lid Dijkgraaf c.s. ...

Motie van het lid Dijkgraaf c.s. over in de wet opnemen van een evaluatiemoment en einddatum voor het fosfaatrechtenstelsel (Dossier 33979)
Regels ten behoeve van een verantwoorde groei van de melkveehouderij (Wet verantwoorde groei melkveehouderij); Motie; Motie van het lid Dijkgraaf c.s. over in de wet opnemen van een evaluatiemoment en einddatum voor het fosfaatrechtenstelsel Kamerstuk dieren landbouw Nr. 131 MOTIE VAN HET LID DIJKGRAAF C.S. ...

Motie van het lid Dik-Faber over het stapsgewijs verhogen van het afromingspercentage (Dossier 33979)
Regels ten behoeve van een verantwoorde groei van de melkveehouderij (Wet verantwoorde groei melkveehouderij); Motie; Motie van het lid Dik-Faber over het stapsgewijs verhogen van het afromingspercentage Kamerstuk dieren landbouw Nr. 120 MOTIE VAN HET LID DIK-FABER Voorgesteld 14 april 2016 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat de Staatssecretaris het afromingspercentage bij overdracht van rechten bij ministeriële regeling wil vaststellen op 10%; overwegende dat het stapsgewijs verhogen van het afromingspercentage bij overdracht van rechten ertoe kan bijdragen dat er in 2017 een grotere stimulans is om fosfaatrechten te verhandelen; overwegende dat hierdoor wellicht een lagere generieke afroming van fosfaatrechten nodig is; verzoekt de regering, het afromingspercentage bij overdracht van rechten vanaf 1 januari 2017 vast te stellen op 10%, vanaf 1 juli 2017 op 15% en vanaf 1 januari 2018 op 20%, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van de leden Smaling en Grashoff over grondgebonden bedrijven volledig compenseren voor kortingen op fosfaatrechten (Dossier 33979)
Regels ten behoeve van een verantwoorde groei van de melkveehouderij (Wet verantwoorde groei melkveehouderij); Motie; Motie van de leden Smaling en Grashoff over grondgebonden bedrijven volledig compenseren voor kortingen op fosfaatrechten Kamerstuk dieren landbouw Nr. 111 MOTIE VAN DE LEDEN SMALING EN GRASHOFF Voorgesteld 14 april 2016 De Kamer, gehoord de beraadslaging, van mening dat grondgebonden melkveehouders niet moeten lijden onder het fosfaatrechtenstelsel, omdat hen geen blaam treft voor het overschrijden van het fosfaatplafond; verzoekt de regering om, grondgebonden melkveehouders volledig te compenseren voor kortingen op hun fosfaatrechten; verzoekt de regering tevens om, grondgebonden bedrijven die op grondgebonden wijze uit willen breiden, bij de invoering van het fosfaatrechtenstelsel hiertoe de ruimte te geven, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Dijkgraaf over meer fosfaatruimte voor de melkveehouderij (Dossier 33979)
Regels ten behoeve van een verantwoorde groei van de melkveehouderij (Wet verantwoorde groei melkveehouderij); Motie; Motie van het lid Dijkgraaf over meer fosfaatruimte voor de melkveehouderij Kamerstuk dieren landbouw Nr. 133 MOTIE VAN HET LID DIJKGRAAF Voorgesteld 14 april 2016 De Kamer, gehoord de beraadslaging, verzoekt de regering, meer fosfaatruimte voor de melkveehouderij te creëren door beperkte omzetting van varkensrechten in fosfaatrechten via een tenderregeling en door het honoreren van tijdelijke overschrijdingen van het fosfaatplafond, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Smaling over de mogelijkheid om varkensrechten van de hand te doen als melkveefosfaatrechten (Dossier 33979)
Regels ten behoeve van een verantwoorde groei van de melkveehouderij (Wet verantwoorde groei melkveehouderij); Motie; Motie van het lid Smaling over de mogelijkheid om varkensrechten van de hand te doen als melkveefosfaatrechten Kamerstuk dieren landbouw Nr. 112 MOTIE VAN HET LID SMALING Voorgesteld 14 april 2016 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat zo'n 20% van de varkenshouders in financiële problemen verkeert; verzoekt de regering om, met een plan te komen waarbij varkenshouders die dit willen, eenmalig de mogelijkheid wordt geboden om varkensrechten van de hand te doen als melkveefosfaatrechten, waarbij dit plan tevens verduurzaming dient en tegemoetkomt aan motie 21 501-32, nr. ...

Motie van het lid Geurts c.s. over de overdracht van fosfaatrechten binnen de familie tot in de derde graad niet afromen (Dossier 33979)
Regels ten behoeve van een verantwoorde groei van de melkveehouderij (Wet verantwoorde groei melkveehouderij); Motie; Motie van het lid Geurts c.s. over de overdracht van fosfaatrechten binnen de familie tot in de derde graad niet afromen Kamerstuk dieren landbouw Nr. 113 MOTIE VAN HET LID GEURTS C.S. ...

Motie van het lid Lodders c.s. over het aandeel stikstof en fosfaat in het oppervlaktewater van andere bronnen dan de landbouw (Dossier 33979)
Regels ten behoeve van een verantwoorde groei van de melkveehouderij (Wet verantwoorde groei melkveehouderij); Motie; Motie van het lid Lodders c.s. over het aandeel stikstof en fosfaat in het oppervlaktewater van andere bronnen dan de landbouw Kamerstuk dieren landbouw Nr. 134 MOTIE VAN HET LID LODDERS C.S. ...

Motie van het lid Grashoff over onafhankelijk onderzoek naar grondgebonden dierrechten (Dossier 33979)
Regels ten behoeve van een verantwoorde groei van de melkveehouderij (Wet verantwoorde groei melkveehouderij); Motie; Motie van het lid Grashoff over onafhankelijk onderzoek naar grondgebonden dierrechten Kamerstuk dieren landbouw Nr. 121 MOTIE VAN HET LID GRASHOFF Voorgesteld 14 april 2016 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat de veehouderijsector de afgelopen jaren te maken heeft gekregen met een stapeling van nationale, complexe wetgeving; van mening dat we toe zouden moeten groeien naar eenvoudigere regelgeving die in evenwicht is met natuur, milieu en dierenwelzijn; verzoekt de regering, onafhankelijk onderzoek te laten doen hoe we in de veehouderijsector breed toe zouden kunnen groeien naar grondgebonden dierrechten, waarbij tegelijkertijd een vereenvoudiging van wetgeving plaatsvindt, en daarover de Kamer voor 1 januari 2017 te informeren, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van de leden Grashoff en Koser Kaya over compensatie van extensieve grondgebonden melkveebedrijven (Dossier 33979)
Regels ten behoeve van een verantwoorde groei van de melkveehouderij (Wet verantwoorde groei melkveehouderij); Motie; Motie van de leden Grashoff en Koser Kaya over compensatie van extensieve grondgebonden melkveebedrijven Kamerstuk dieren landbouw Nr. 122 MOTIE VAN DE LEDEN GRASHOFF EN KOŞER KAYA Voorgesteld 14 april 2016 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat de Staatssecretaris extensieve, grondgebonden melkveebedrijven wil compenseren voor de afroming van rechten; overwegende dat de mate waarin extensieve, grondgebonden melkveebedrijven worden gecompenseerd niet duidelijk is en op basis van welke criteria de fosfaatrechten uit de fosfaatbank worden verdeeld; verzoekt de regering, tijdig voor de behandeling van de melkveewet overzichten en rekenvoorbeelden te sturen hoe en in welke mate extensieve, grondgebonden melkveebedrijven worden gecompenseerd en tevens hoe fosfaatrechten uit de fosfaatbank worden verdeeld, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van de leden Grashoff en Thieme over het al dan niet schrappen of verhogen van het nationale fosfaatproductieplafond (Dossier 33979)
Regels ten behoeve van een verantwoorde groei van de melkveehouderij (Wet verantwoorde groei melkveehouderij); Motie; Motie van de leden Grashoff en Thieme over het al dan niet schrappen of verhogen van het nationale fosfaatproductieplafond Kamerstuk dieren landbouw Nr. 123 MOTIE VAN DE LEDEN GRASHOFF EN THIEME Voorgesteld 14 april 2016 De Kamer, gehoord de beraadslaging, verzoekt de Staatssecretaris van Economische Zaken, af te zien van het verzoek aan de Europese Commissie voor het schrappen of verhogen van het nationale fosfaatproductieplafond, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Dijkgraaf over fosfaatexport naar landen met fosfaattekorten (Dossier 33979)
Regels ten behoeve van een verantwoorde groei van de melkveehouderij (Wet verantwoorde groei melkveehouderij); Motie; Motie van het lid Dijkgraaf over fosfaatexport naar landen met fosfaattekorten Kamerstuk dieren landbouw Nr. 128 MOTIE VAN HET LID DIJKGRAAF Voorgesteld 14 april 2016 De Kamer, gehoord de beraadslaging, verzoekt de regering, een fosfaatregeling pas door te zetten als duidelijk is dat ten minste de fosfaatexport naar landen met fosfaattekorten niet meetelt voor het fosfaatplafond, en gaat over tot de orde van de dag. ...