Zoeken


Dossier
Status
Partij
PvdA 40
PvdD 36
CDA 31
SP 30
SGP 27
Meer...
CU 22
D66 22
GL 14
PVV 11
VVD 2
Datum
Van:
Tot:

Dossier
Status
Partij
PvdA 40
PvdD 36
CDA 31
SP 30
SGP 27
Meer...
CU 22
D66 22
GL 14
PVV 11
VVD 2
Datum
Van:
Tot:

141 resultaten

Definitieve fosfaatproductie in 2015 (Dossier 33979)
Regels ten behoeve van een verantwoorde groei van de melkveehouderij (Wet verantwoorde groei melkveehouderij); Brief regering; Definitieve fosfaatproductie in 2015 Kamerstuk dieren landbouw Nr. 140 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ECONOMISCHE ZAKEN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 30 juni 2016 Per brief van 14 januari 2016 heb ik uw Kamer geïnformeerd over de voorlopige prognose door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) van de fosfaatproductie door de veehouderij in 2015 (Kamerstuk 33 979, nr. 102). ...

Aanbieding wetsvoorstel fosfaatrechten (Dossier 33979)
Regels ten behoeve van een verantwoorde groei van de melkveehouderij (Wet verantwoorde groei melkveehouderij); Brief regering; Aanbieding wetsvoorstel fosfaatrechten Kamerstuk dieren landbouw Nr. 141 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ECONOMISCHE ZAKEN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 8 september 2016 Per brief van 7 juni jongstleden (Kamerstuk 33 979, nr. 139) heb ik uw Kamer geïnformeerd over de planning van het wetsvoorstel fosfaatrechten melkvee. ...

Mededeling (Dossier 33979)
Regels ten behoeve van een verantwoorde groei van de melkveehouderij (Wet verantwoorde groei melkveehouderij); Mededeling; Mededeling Kamerstuk dieren landbouw Nr. 5 MEDEDELING 17 juni 2016 Abusievelijk is nr. 5 in het Kamerstukdossier 33 979 niet gebruikt. ...

Informatie met betrekking tot de doorlooptijd van het fosfaatrechtenstelsel (Dossier 33979)
Regels ten behoeve van een verantwoorde groei van de melkveehouderij (Wet verantwoorde groei melkveehouderij); Brief regering; Informatie met betrekking tot de doorlooptijd van het fosfaatrechtenstelsel Kamerstuk dieren landbouw Nr. 139 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ECONOMISCHE ZAKEN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 7 juni 2016 Per brief van 26 mei jongstleden heeft de vaste commissie voor Economische Zaken mij verzocht uw Kamer te informeren over de doorlooptijd van het stelsel van fosfaatrechten voor melkvee. ...

Gewijzigde motie van het lid Lodders c.s. (t.v.v. 33979, nr.134) over het aandeel stikstof en fosfaat in het oppervlaktewater van andere bronnen dan de landbouw (Dossier 33979)
Regels ten behoeve van een verantwoorde groei van de melkveehouderij (Wet verantwoorde groei melkveehouderij); Gewijzigde motie (nader); Gewijzigde motie van het lid Lodders c.s. ...

Gewijzigde motie van het lid Dijkgraaf c.s. (t.v.v. 33979, nr. 130) over de keuze voor een referentieperiode (Dossier 33979)
Regels ten behoeve van een verantwoorde groei van de melkveehouderij (Wet verantwoorde groei melkveehouderij); Gewijzigde motie (nader); Gewijzigde motie van het lid Dijkgraaf c.s. ...

Motie van het lid Grashoff over onafhankelijk onderzoek naar grondgebonden dierrechten (Dossier 33979)
Regels ten behoeve van een verantwoorde groei van de melkveehouderij (Wet verantwoorde groei melkveehouderij); Motie; Motie van het lid Grashoff over onafhankelijk onderzoek naar grondgebonden dierrechten Kamerstuk dieren landbouw Nr. 121 MOTIE VAN HET LID GRASHOFF Voorgesteld 14 april 2016 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat de veehouderijsector de afgelopen jaren te maken heeft gekregen met een stapeling van nationale, complexe wetgeving; van mening dat we toe zouden moeten groeien naar eenvoudigere regelgeving die in evenwicht is met natuur, milieu en dierenwelzijn; verzoekt de regering, onafhankelijk onderzoek te laten doen hoe we in de veehouderijsector breed toe zouden kunnen groeien naar grondgebonden dierrechten, waarbij tegelijkertijd een vereenvoudiging van wetgeving plaatsvindt, en daarover de Kamer voor 1 januari 2017 te informeren, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Gewijzigde motie van het lid Dijkgraaf c.s. (t.v.v. 33979, nr. 132) over de effecten van een generieke korting op melkveebedrijven (Dossier 33979)
Regels ten behoeve van een verantwoorde groei van de melkveehouderij (Wet verantwoorde groei melkveehouderij); Gewijzigde motie (nader); Gewijzigde motie van het lid Dijkgraaf c.s. ...

Gewijzigde motie van het lid Dijkgraaf c.s. (t.v.v. 33979, nr. 131) over in de wet opnemen van een evaluatiemoment en einddatum voor het fosfaatrechtenstelsel (Dossier 33979)
Regels ten behoeve van een verantwoorde groei van de melkveehouderij (Wet verantwoorde groei melkveehouderij); Gewijzigde motie (nader); Gewijzigde motie van het lid Dijkgraaf c.s. ...

Motie van het lid Dijkgraaf over een beslissing over het doorzetten van een fosfaatrechtenregeling (Dossier 33979)
Regels ten behoeve van een verantwoorde groei van de melkveehouderij (Wet verantwoorde groei melkveehouderij); Motie; Motie van het lid Dijkgraaf over een beslissing over het doorzetten van een fosfaatrechtenregeling Kamerstuk dieren landbouw Nr. 129 MOTIE VAN HET LID DIJKGRAAF Voorgesteld 14 april 2016 De Kamer, gehoord de beraadslaging, verzoekt de regering, een fosfaatregeling pas door te zetten als Brussel in principe positief is over de voorgestelde derogatie, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van de leden Koser Kaya en Thieme over omschakeling naar biologische landbouw (Dossier 33979)
Regels ten behoeve van een verantwoorde groei van de melkveehouderij (Wet verantwoorde groei melkveehouderij); Motie; Motie van de leden Koser Kaya en Thieme over omschakeling naar biologische landbouw Kamerstuk dieren landbouw Nr. 127 MOTIE VAN DE LEDEN KOŞER KAYA EN THIEME Voorgesteld 14 april 2016 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat landbouwers die een omschakeling willen maken van gangbare naar biologische landbouw pas na twee jaar hun producten als biologisch mogen verkopen; overwegende dat hierdoor de kosten sterk vooruitlopen op de baten; verzoekt de regering, mogelijkheden te verkennen deze omschakeling economisch aantrekkelijker te maken en onnodige hindernissen weg te nemen en de Kamer hierover voor de zomer te informeren, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Dijkgraaf c.s. over de keuze voor een referentieperiode (Dossier 33979)
Regels ten behoeve van een verantwoorde groei van de melkveehouderij (Wet verantwoorde groei melkveehouderij); Motie; Motie van het lid Dijkgraaf c.s. over de keuze voor een referentieperiode Kamerstuk dieren landbouw Nr. 130 MOTIE VAN HET LID DIJKGRAAF C.S. ...

Motie van de leden Dik-Faber en Koser Kaya over volledig compenseren van grondgebonden melkveebedrijven met latente plaatsingsruimte voor de generieke korting (Dossier 33979)
Regels ten behoeve van een verantwoorde groei van de melkveehouderij (Wet verantwoorde groei melkveehouderij); Motie; Motie van de leden Dik-Faber en Koser Kaya over volledig compenseren van grondgebonden melkveebedrijven met latente plaatsingsruimte voor de generieke korting Kamerstuk dieren landbouw Nr. 117 MOTIE VAN DE LEDEN DIK-FABER EN KOŞER KAYA Voorgesteld 14 april 2016 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat de regering grondgebonden melkveebedrijven voor een deel van de latente plaatsingsruimte extra fosfaatrechten wil toekennen; verzoekt de regering om, grondgebonden melkveebedrijven met latente plaatsingsruimte volledig te compenseren voor de generieke korting, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van de leden Geurts en Dijkgraaf over voorkomen van onnodig afromen van fosfaatrechten (Dossier 33979)
Regels ten behoeve van een verantwoorde groei van de melkveehouderij (Wet verantwoorde groei melkveehouderij); Motie; Motie van de leden Geurts en Dijkgraaf over voorkomen van onnodig afromen van fosfaatrechten Kamerstuk dieren landbouw Nr. 115 MOTIE VAN DE LEDEN GEURTS EN DIJKGRAAF Voorgesteld 14 april 2016 De Kamer, gehoord de beraadslaging, spreekt uit dat het oneindig afromen van fosfaatrechten wanneer de fosfaatproductie onder het fosfaatplafond zit ongewenst is; verzoekt de regering om, te bezien hoe onnodig afromen van fosfaatrechten, wanneer de fosfaatproductie onder het fosfaatplafond komt, zo veel mogelijk voorkomen kan worden, bijvoorbeeld door te stoppen met afromen zodra CBS-cijfers aantonen dat de fosfaatproductie twee jaar op rij onder het fosfaatplafond zit, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van de leden Geurts en Dijkgraaf over voorstellen voor flankerend beleid (Dossier 33979)
Regels ten behoeve van een verantwoorde groei van de melkveehouderij (Wet verantwoorde groei melkveehouderij); Motie; Motie van de leden Geurts en Dijkgraaf over voorstellen voor flankerend beleid Kamerstuk dieren landbouw Nr. 116 MOTIE VAN DE LEDEN GEURTS EN DIJKGRAAF Voorgesteld 14 april 2016 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat vele familiebedrijven in de melkveehouderij dreigen om te vallen door moeilijke economische omstandigheden en de invoering van wet- en regelgeving; verzoekt de regering om te komen met voorstellen voor flankerend beleid, waaronder een garantieregeling voor bepaalde bedrijven die hun financiële verplichtingen niet na kunnen komen door de bouw van een stal of de aankoop van grond, en te bekijken hoe de groenregeling verruimd kan worden, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van de leden Geurts en Dik-Faber over aan de hand van het Zesde Actieprogramma de generieke korting van fosfaatrechten bepalen (Dossier 33979)
Regels ten behoeve van een verantwoorde groei van de melkveehouderij (Wet verantwoorde groei melkveehouderij); Motie; Motie van de leden Geurts en Dik-Faber over aan de hand van het Zesde Actieprogramma de generieke korting van fosfaatrechten bepalen Kamerstuk dieren landbouw Nr. 114 MOTIE VAN DE LEDEN GEURTS EN DIK-FABER Voorgesteld 14 april 2016 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat het onduidelijk is of het voorstel voor een fosfaatrechtenstelsel voldoende is voor de Europese Commissie om Nederland opnieuw derogatie te verlenen, terwijl het voorstel zeer ingrijpende gevolgen heeft voor de melkveehouderij; verzoekt de regering om, zo spoedig mogelijk in gesprek te gaan met het Nitraatcomité en de Europese Commissie over de relatie tussen fosfaatrechten en derogatie en aan de hand van de onderhandelingen over het Zesde Actieprogramma Nitraatrichtlijn de generieke korting van fosfaatrechten te bepalen, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Dik-Faber c.s. over inrichten van de verhandelbaarheid van fosfaatrechten (Dossier 33979)
Regels ten behoeve van een verantwoorde groei van de melkveehouderij (Wet verantwoorde groei melkveehouderij); Motie; Motie van het lid Dik-Faber c.s. over inrichten van de verhandelbaarheid van fosfaatrechten Kamerstuk dieren landbouw Nr. 118 MOTIE VAN HET LID DIK-FABER C.S. ...

Motie van het lid Dik-Faber over nadere criteria voor afgeroomde rechten uit de fosfaatbank (Dossier 33979)
Regels ten behoeve van een verantwoorde groei van de melkveehouderij (Wet verantwoorde groei melkveehouderij); Motie; Motie van het lid Dik-Faber over nadere criteria voor afgeroomde rechten uit de fosfaatbank Kamerstuk dieren landbouw Nr. 119 MOTIE VAN HET LID DIK-FABER Voorgesteld 14 april 2016 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat afgeroomde rechten uit de fosfaatbank zullen worden toegedeeld aan bedrijven die voldoen aan nader te bepalen criteria; verzoekt de regering, een groot deel van de afgeroomde fosfaatrechten uit de fosfaatbank te reserveren voor melkveehouders met latente ruimte die concrete groeiplannen hebben, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van de leden Grashoff en Thieme over het al dan niet schrappen of verhogen van het nationale fosfaatproductieplafond (Dossier 33979)
Regels ten behoeve van een verantwoorde groei van de melkveehouderij (Wet verantwoorde groei melkveehouderij); Motie; Motie van de leden Grashoff en Thieme over het al dan niet schrappen of verhogen van het nationale fosfaatproductieplafond Kamerstuk dieren landbouw Nr. 124 MOTIE VAN DE LEDEN GRASHOFF EN THIEME Voorgesteld 14 april 2016 De Kamer, gehoord de beraadslaging, verzoekt de Staatssecretaris van Economische Zaken af te zien van het verzoek aan de Europese Commissie voor het schrappen of verhogen van het nationale fosfaatproductieplafond, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Dijkgraaf c.s. over de effecten van een generieke korting op melkveebedrijven (Dossier 33979)
Regels ten behoeve van een verantwoorde groei van de melkveehouderij (Wet verantwoorde groei melkveehouderij); Motie; Motie van het lid Dijkgraaf c.s. over de effecten van een generieke korting op melkveebedrijven Kamerstuk dieren landbouw Nr. 132 MOTIE VAN HET LID DIJKGRAAF C.S. ...