Zoeken


Dossier
Datum
Van:
Tot:

Dossier
Datum
Van:
Tot:

243 resultaten

officiële publicatie (Dossier 32123)
Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2010 ; Brief regering; Overzicht maatregelen zorg Kamerstuk begroting financiën Nr. 141 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 28 juni 2010In de procedurevergadering van 23 juni 2010 heeft uw Kamer gevraagd een overzicht te verschaffen, waarin per voorgestelde maatregel het voorziene bedrag is vermeld, alsmede een aanduiding per wanneer de maatregel van kracht dient te zijn. ...

officiële publicatie (Dossier 32395)
Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2010 ; Brief regering; Overzicht maatregelen zorg Kamerstuk begroting financiën Nr. 141 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 28 juni 2010In de procedurevergadering van 23 juni 2010 heeft uw Kamer gevraagd een overzicht te verschaffen, waarin per voorgestelde maatregel het voorziene bedrag is vermeld, alsmede een aanduiding per wanneer de maatregel van kracht dient te zijn. ...

Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (XI) en van de begrotingsstaat van het Waddenfonds voor het jaar 2010; Verslag algemeen overleg van 3 september 2009 over de tariefswijziging en de nieuwe strategie van het kadaster (Dossier 32123)
Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (XI) en van de begrotingsstaat van het Waddenfonds voor het jaar 2010; Verslag algemeen overleg van 3 september 2009 over de tariefswijziging en de nieuwe strategie van het kadaster Kamerstuk 32 123 XIVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (XI) en van de begrotingsstaat van het Waddenfonds voor het jaar 2010nr. 3VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEGVastgesteld 17 september 2009De vaste commissie voor Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer1 heeft op 3 september 2009 overleg gevoerd met minister Cramer van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer over:– de brief van de minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer d.d. 10 juli 2009 over de tariefswijziging van het Kadaster naar aanleiding van de motie-Van Heugten/Neppérus (31 924, nr. ...

Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2010; Verslag algemeen overleg van 9 september 2009 over kinderhartinterventies (Dossier 32123)
Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2010; Verslag algemeen overleg van 9 september 2009 over kinderhartinterventies Kamerstuk 32 123 XVIVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2010nr. 6VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEGVastgesteld 28 september 2009De vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport1 heeft op 9 september 2009 overleg gevoerd met minister Klink van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over:– de brief van minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport d.d. 11 juni 2009 inzake de aanbieding van het advies van de Commissie kinderhartinterventies (31 700-XVI, nr. ...

Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (XIV) voor het jaar 2010; Verslag algemeen overleg van 29 september 2009 over kredieten uit het fonds 'Garantie Ondernemingsfinancieringen' voor de agrarische sector (Dossier 32123)
Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (XIV) voor het jaar 2010; Verslag algemeen overleg van 29 september 2009 over kredieten uit het fonds 'Garantie Ondernemingsfinancieringen' voor de agrarische sector Kamerstuk 32 123 XIVVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (XIV) voor het jaar 2010nr. 16VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEGVastgesteld 29 september 2009De vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit1 heeft op 10 september 2009 overleg gevoerd met minister Verburg van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit over:– de brief van de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit over de uitvoering van de motie Snijder-Hazelhoff en Mastwijk over kredieten uit het fonds «Garantie Ondernemingsfinancieringen» voor de agrarische sector (31 700 XIV, nr. ...

Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie (VI) voor het jaar 2010; Verslag algemeen overleg op 3 september 2009 over shariarechtbanken (Dossier 32123)
Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie (VI) voor het jaar 2010; Verslag algemeen overleg op 3 september 2009 over shariarechtbanken Kamerstuk 32 123 VIVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie (VI) voor het jaar 2010nr. 5VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEGVastgesteld 29 september 2009De algemene commissie voor Wonen, Wijken en Integratie1 en de vaste commissie voor Justitie2 hebben op 3 september 2009 overleg gevoerd met minister Hirsch Ballin van Justitie en minister Van der Laan voor Wonen, Wijken en Integratie over:– de brief van de minister van Justitie van 1 september 2009 over het schriftelijk overleg over shariarechtbanken (31 700-VI, nr. ...

Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (XIV) voor het jaar 2010; Verslag algemeen overleg gehouden op 10 september 2009 over het aalbeheerplan (Dossier 32123)
Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (XIV) voor het jaar 2010; Verslag algemeen overleg gehouden op 10 september 2009 over het aalbeheerplan Kamerstuk 32 123 XIVVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (XIV) voor het jaar 2010nr. 18VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEGVastgesteld 7 oktober 2009De vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit1 heeft op 10 september 2009 overleg gevoerd met minister Verburg over:– de brief van de minister van LNV d.d. 14 juli 2009 over het Nederlands aalbeheerplan (31 700 XIV, nr. ...

Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (XIV) voor het jaar 2010; Verslag algemeen overleg gehouden op 10 september 2009 over de RTRS (Dossier 32123)
Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (XIV) voor het jaar 2010; Verslag algemeen overleg gehouden op 10 september 2009 over de RTRS Kamerstuk 32 123 XIVVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (XIV) voor het jaar 2010nr. 19VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEGVastgesteld 8 oktober 2009De vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit1 en de vaste commissie voor Buitenlandse Zaken2 hebben op 10 september 2009 overleg gevoerd met minister Verburg van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en minister Koenders voor Ontwikkelingssamenwerking over:– de brief van de minister van LNV d.d. 6 mei 2009 met een afschrift van haar brief aan Both Ends inzake de Round Table on Responsible Soy (RTRS) (2009D22005);– de brief van de minister van LNV d.d. 12 juni 2009, met haar reactie op de RTRS-bijeenkomst (31 700 XIV, nr. ...

Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (XI) en van de begrotingsstaat van het Waddenfonds voor het jaar 2010; Verslag algemeen overleg gehouden op 23 september 2009 over AWACS-geluidsproblematiek (Dossier 32123)
Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (XI) en van de begrotingsstaat van het Waddenfonds voor het jaar 2010; Verslag algemeen overleg gehouden op 23 september 2009 over AWACS-geluidsproblematiek Kamerstuk 32 123 XIVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (XI) en van de begrotingsstaat van het Waddenfonds voor het jaar 2010nr. 13VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEGVastgesteld 19 oktober 2009De vaste commissie voor Volksgezondheid, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer1 en de vaste commissie voor Defensie2 hebben op 23 september 2009 overleg gevoerd met minister Cramer van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer en staatssecretaris De Vries van Defensie over:– de brief van de minister van VROM d.d. 29 mei 2009 over geluidsoverlast AWACS-vliegtuigen (31 700 XI, nr. ...

Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2010; Verslag algemeen overleg van 24 oktober 2009 over onder andere Handhavingskader Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) (Dossier 32123)
Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2010; Verslag algemeen overleg van 24 oktober 2009 over onder andere Handhavingskader Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) Kamerstuk 32 123 XVIVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2010nr. 16VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEGVastgesteld 21 oktober 2009De vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport1 heeft op 24 september 2009 overleg gevoerd met minister Klink van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over:– de brief van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport d.d. 23 december 2008 over het Handhavingskader Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) (31 700 XVI, nr. ...

Vaststelling van de begrotingsstaten van de begroting Wonen, Wijken en Integratie (XVIII) voor het jaar 2010; Verslag algemeen overleg van 23 september 2009 over woonwagenlocaties (Dossier 32123)
Vaststelling van de begrotingsstaten van de begroting Wonen, Wijken en Integratie (XVIII) voor het jaar 2010; Verslag algemeen overleg van 23 september 2009 over woonwagenlocaties Kamerstuk 32 123 XVIIIVaststelling van de begrotingsstaten van de begroting Wonen, Wijken en Integratie (XVIII) voor het jaar 2010nr. 11VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEGVastgesteld 22 oktober 2009De algemene commissie voor Wonen, Wijken en Integratie1 heeft op 23 september 2009 overleg gevoerd met minister Van der Laan voor Wonen, Wijken en Integratie over:– de brief van de minister voor Wonen, Wijken en Integratie d.d. 25 februari 2009 ter aanbieding van het feitenonderzoek «Vrijplaatsen op woonwagenlocaties» (31 700 XVIII, nr. ...

Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie (VI) voor het jaar 2010; Verslag algemeen overleg van 13 november 2007 over zedendelinquenten die als vrijwilliger met kinderen werken (Dossier 32123)
Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie (VI) voor het jaar 2010; Verslag algemeen overleg van 13 november 2007 over zedendelinquenten die als vrijwilliger met kinderen werken Kamerstuk begroting financiën jongeren organisatie en beleid recht strafrecht werk zorg en gezondheid 32 123 VIVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie (VI) voor het jaar 2010nr. 12VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEGVastgesteld 26 oktober 2009De vaste commissie voor Justitie1 heeft op 9 september 2009 overleg gevoerd met minister Hirsch Ballin over:– de brief van de minister van Justitie d.d. 13 november 2007 betreffende zedendelinquenten die als vrijwilliger met kinderen werken (31 200-VI-43);– de brief van de minister van Justitie d.d. 29 april 2008 betreffende kinderporno (31 200-VI-146);– de brief van de minister van Justitie d.d. 15 september 2008 betreffende het filteren van websites met kinderpornografische afbeeldingen (28 684, nr. 166);– de brief van de minister van Justitie d.d. 25 maart 2009 betreffende een plan van aanpak van de politie ter bestrijding van kinderpornografie (31 700-VI-114);– de brief van de minister van Justitie d.d. 05 juni 2009 betreffende de voortgang in de aanpak van kinderpornografie (31 700-VI-130).Van het overleg brengt de commissie bijgaand stenografisch verslag uit.De voorzitter van de vaste commissie voor Justitie,De Pater-van der MeerDe griffier van de vaste commissie voor Justitie,NavaVoorzitter: De Pater-van der Meer Griffier: Van DoornAanwezig zijn zeven leden der Kamer, te weten: Anker, Arib, Gerkens, De Pater-van der Meer, De Roon, Van der Staaij, Zijlstraen minister Hirsch Ballin, die vergezeld is van enkele ambtenaren van zijn ministerie.De voorzitter: Welkom bij de vaste commissie voor Justitie. ...

Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2010; Verslag algemeen overleg van 23 september 2009 over onder meer dubbele woonlasten voor burgemeesters (Dossier 32123)
Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2010; Verslag algemeen overleg van 23 september 2009 over onder meer dubbele woonlasten voor burgemeesters Kamerstuk begroting financiën 32 123 VIIVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2010nr. 5VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEGVastgesteld 27 oktober 2009De commissie voor Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties1 heeft op 23 september 2009 overleg gevoerd met minister Ter Horst van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over:– de brief van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties d.d. 20 februari 2009 over de problematiek van dubbele woonlasten voor burgemeesters (31 700-VII, nr. 71);– de brief van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties d.d. 27 april 2009 over de problematiek van dubbele woonlasten voor burgemeesters (31 700-VII, nr. 79);– de brief van minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties d.d. 25 juni 2009 met de derde voortgangsbrief over de huisvestings-problematiek van burgemeesters (31 700-VII, nr. 92);– de brief van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties d.d. 19 augustus 2009 over herbenoeming (en benoeming) van burgemeesters (31 700-VII, nr. 97);– de brief van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties d.d. 20 maart 2008 over waarnemend burgemeesters (31 200-VII, nr. 51);– de brief van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties d.d. 26 mei 2008 met de beantwoording van vragen van de commissie voor BZK inzake het aantal waarnemend burgemeesters in Nederland (31 200-VII, nr. 65);– de brief van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties d.d. 11 juni 2009 over de commissaris van de Koningin als rijksorgaan (31 700-VII, nr. 87).Van het overleg brengt de commissie bijgaand stenografisch verslag uit.De voorzitter van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,LeerdamDe griffier van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,Van LeidenVoorzitter: De Krom Griffier: HendrickxAanwezig zijn vijf leden der Kamer, te weten: Schinkelshoek, Van Beek, Heijnen, Van Raak en De Krom,en minister Ter Horst, die vergezeld is van enkele ambtenaren van haar ministerie.De voorzitter: Ik heet alle aanwezigen van harte welkom.De heer Schinkelshoek (CDA): Voorzitter. ...

Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2010; Verslag algemeen overleg van 29 september 2009 over onder meer de Voortgangsrapportage PX-10 (Dossier 32123)
Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2010; Verslag algemeen overleg van 29 september 2009 over onder meer de Voortgangsrapportage PX-10 Kamerstuk begroting financiën 32 123 XVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2010nr. 20VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEGVastgesteld 29 oktober 2009De vaste commissie voor Defensie1 heeft op 29 september 2009 overleg gevoerd met staatssecretaris De Vries van Defensie over:– de brief van de staatssecretaris van Defensie, d.d. 11 juni 2009 inzake de Voortgangsrapportage PX-10 (31 700-X, nr. 120);– schriftelijke vragen van het lid Poppe van 18 juni 2009 over de voortgang van het onderzoek naar gezondheidsklachten van oud-defensiepersoneel door PX-10 (Aanhangsel der Handelingen, vergaderjaar 2008–2009, nr. 3216);– de brief van de staatssecretaris van Defensie, d.d. 6 juli 2009 over het Werkgarantiecertificaat (31 700-X, nr. 126);– de brief van de staatssecretaris van Defensie, d.d.13 juli 2009 over onderzoeken naar Post Traumatische Stress Stoornissen (PTSS) (31 700-X, nr. 127);– de brief van de staatssecretaris van Defensie, 17 juli 2009 met aanbieding en appreciatie van het rapport «Kleur bekennen II» (evaluatie van het etnisch culturele minderhedenbeleid 2000–2005) (31 700-X, nr. 129);– de brief van de staatssecretaris van Defensie, d.d. 23 september 2009 met een lijst van vragen en antwoorden over het rapport «Kleur bekennen II» (32 123-X, nr. 9);– de brief van de staatssecretaris van Defensie, d.d. 17 juli 2009 met het rapport evaluatieonderzoek Militaire Geestelijke Gezondheidszorg (MGGZ) (30 139, nr. 58);– de brief van de staatssecretaris van Defensie, d.d. 23 juli 2009 over Militair tehuiswerk in één organisatie (31 576, nr. 3);– de brief van de staatssecretaris van Defensie, d.d. 21 augustus 2009 met nadere toelichting op antwoord vraag 114 (zie 31 924 X nr. 17) over het extern invullen van militaire arbeidsplaatsen bij Defensie (31 924-X nr. 19);– de brief van de staatssecretaris van Defensie, d.d. 27 augustus 2009 met informatie met betrekking tot Belgisch onderzoek naar gezondheidseffecten van HAWK radar (27 580, nr. 13);– de brief van de minister van Defensie, 13 juli 2009 met een reactie op de aangenomen moties die zijn ingediend tijdens het wetgevingsoverleg van 16 juni jl. over het JaarverslagDefensie 2008, het rapport van de Algemene Rekenkamer bij het Jaarverslag en de Slotwet 2008 (31 924-X, nr. 18).Van dit overleg brengt de commissie bijgaand stenografisch verslag uit.De voorzitter van de vaste commissie voor Defensie,Van MiltenburgDe griffier van de vaste commissie voor Defensie,De Lange Voorzitter: Van Miltenburg Griffier: BontjeAanwezig zijn vijf leden der Kamer, te weten: Eijsink, Poppe, Boekestijn, Aasted Madsen-van Stiphout en Van Miltenburg,en staatssecretaris de Vries, die vergezeld is van enkele ambtenaren van zijn ministerie.De voorzitter: Ik open dit algemeen overleg van de vaste commissie voor Defensie over personeel. ...

Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie (VI) voor het jaar 2010; Verslag algemeen overleg op 29 september 2009 over evaluatie (super)snelrecht jaarwisseling (Dossier 32123)
Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie (VI) voor het jaar 2010; Verslag algemeen overleg op 29 september 2009 over evaluatie (super)snelrecht jaarwisseling Kamerstuk begroting financiën openbare orde en veiligheid politie, brandweer en hulpdiensten recht strafrecht 32 123 VIVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie (VI) voor het jaar 2010nr. 14VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEGVastgesteld 2 november 2009De vaste commissie voor Justitie1 heeft op 29 september 2009 overleg gevoerd met minister Hirsch Ballin van Justitie over:– de brief van de staatssecretaris van Justitie d.d. 16 juni 2009 over Evaluatie (super)snelrecht jaarwisseling (31 700-VI, nr. 144).Van dit overleg brengt de commissie bijgaand stenografisch verslag uit.De voorzitter van de vaste commissie voor Justitie,De Pater-van der MeerDe griffier van de vaste commissie voor Justitie,NavaVoorzitter: Kuiken Griffier: PutsAanwezig zijn vijf leden der Kamer, te weten: Çörüz, Kuiken, Roemer, De Roon en Teeven,en minister Hirsch Ballin van Justitie, die vergezeld is van enkele ambtenaren van zijn ministerie.De voorzitter: Goedemiddag. ...

Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie (VI) voor het jaar 2010; Verslag algemeen overleg van 7 oktober 2009 over de opsporing en vervolging van internationale misdrijven 2008 (Dossier 32123)
Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie (VI) voor het jaar 2010; Verslag algemeen overleg van 7 oktober 2009 over de opsporing en vervolging van internationale misdrijven 2008 Kamerstuk begroting financiën recht strafrecht 32 123 VIVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie (VI) voor het jaar 2010nr. 18VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEGVastgesteld 4 november 2009De vaste commissie voor Justitie1 heeft op 7 oktober 2009 overleg gevoerd met minister Hirsch Ballin en staatssecretaris Albayrak van Justitie over:– de brief van de minister van Justitie d.d. 20 mei 2009 over de opsporing en vervolging internationale misdrijven 2008 (31 700 VI, nr. ...

Vaststelling van de begrotingsstaten van de begroting Wonen, Wijken en Integratie (XVIII) voor het jaar 2010; Verslag algemeen overleg van 8 oktober over onder meer de aanpak van Roma (Dossier 32123)
Vaststelling van de begrotingsstaten van de begroting Wonen, Wijken en Integratie (XVIII) voor het jaar 2010; Verslag algemeen overleg van 8 oktober over onder meer de aanpak van Roma Kamerstuk begroting financiën integratie migratie en integratie 32 123 XVIIIVaststelling van de begrotingsstaten van de begroting Wonen, Wijken en Integratie (XVIII) voor het jaar 2010nr. 27VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEGVastgesteld 10 november 2009De algemene commissie voor Wonen, Wijken en Integratie1, de algemene commissie voor Jeugd en Gezin2 en de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap3 hebben op 8 oktober 2009 overleg gevoerd met minister Van der Laan voor Wonen, Wijken en Integratie, viceminister-president, minister Rouvoet voor Jeugd en Gezin en staatssecretaris Van Bijsterveldt-Vliegenthart van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over:– de brief van de minister voor Wonen, Wijken en Integratie d.d. 29 juni 2009 inzake aanpak voor Roma in Nederland (31 700-XVIII, nr. ...

Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2010; Verslag algemeen overleg van 14 oktober 2009 over Jaarverslag Inspecteur-Generaal der Krijgsmacht (IGK) over 2008 en antwoorden op vragen over functie IGK en andere toezichthoudende organen Defensie (Dossier 32123)
Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2010; Verslag algemeen overleg van 14 oktober 2009 over Jaarverslag Inspecteur-Generaal der Krijgsmacht (IGK) over 2008 en antwoorden op vragen over functie IGK en andere toezichthoudende organen Defensie Kamerstuk begroting defensie financiën internationaal 32 123 XVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2010nr. 27VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEGVastgesteld 12 november 2009De vaste commissie voor Defensie1 heeft op 14 oktober 2009 overleg gevoerd met minister Van Middelkoop van Defensie over:– de brief d.d. 20 mei 2009 van de minister van Defensie ter aanbieding van het Jaarverslag Inspecteur Generaal der Krijgsmacht over 2008 (31 700 X, nr. ...

Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2010; Verslag algemeen overleg van 27 oktober 2009 over het invriezen van eicellen bij het Academisch Medisch Centrum Amsterdam (Dossier 32123)
Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2010; Verslag algemeen overleg van 27 oktober 2009 over het invriezen van eicellen bij het Academisch Medisch Centrum Amsterdam Kamerstuk begroting financiën ziekten en behandelingen zorg en gezondheid 32 123 XVIVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2010nr. 83VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEGVastgesteld 24 november 2009De vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport1 heeft op 27 oktober 2009 overleg gevoerd met staatssecretaris Bussemaker van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over:– schriftelijke vragen van het lid Wiegman-van Meppelen Scheppink d.d. 16 juli 2009 en het antwoord daarop over de mogelijkheid tot het invriezen van eicellen bij het Academisch Medisch Centrum Amsterdam (Aanhangsel der Handelingen, vergaderjaar 2009–2010, nr. ...

Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie (VI) voor het jaar 2010; Verslag algemeen overleg van 29 oktober 2009 over het jaarbericht van het Openbaar Ministerie over 2008 (Dossier 32123)
Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie (VI) voor het jaar 2010; Verslag algemeen overleg van 29 oktober 2009 over het jaarbericht van het Openbaar Ministerie over 2008 Kamerstuk begroting financiën recht rechtspraak 32 123 VIVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie (VI) voor het jaar 2010nr. 67VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEGVastgesteld 24 november 2009De vaste commissie voor Justitie1 heeft op 29 oktober 2009 overleg gevoerd met minister Hirsch Ballin van Justitie over:– de brief van staatssecretaris Albayrak van Justitie d.d. 17 juni 2009 ter begeleiding van het jaarbericht van het Openbaar Ministerie over het jaar 2008 (31 700 VI, nr. ...