Zoeken


Soort
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

Soort
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

268 resultaten

Amendement van het lid Bisschop over vrijstelling niet bekostigde instellingen van plicht bevorderen Nederlands (Dossier 35282)
Amendement van het lid Bisschop over vrijstelling niet bekostigde instellingen van plicht bevorderen Nederlands Amendement beroepsonderwijs hoger onderwijs onderwijs en wetenschap Nr. 45 AMENDEMENT VAN HET LID BISSCHOP Ontvangen 12 december 2019 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: Artikel I, onderdeel B, wordt als volgt gewijzigd: 1. ...

Amendement van het lid Paternotte over opname van selectiecriteria bij een numerus fixus (Dossier 35282)
Amendement van het lid Paternotte over opname van selectiecriteria bij een numerus fixus Amendement beroepsonderwijs hoger onderwijs onderwijs en wetenschap Nr. 19 AMENDEMENT VAN HET LID PATERNOTTE Ontvangen 11 december 2019 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: I In artikel I, onderdeel P, wordt onderdeel 2 als volgt gewijzigd: 1. ...

Subamendement van de leden Wiersma en Van der Molen over de mogelijkheid voor een capaciteitsfixus voor niet-EER-studenten (Dossier 35282)
Subamendement van de leden Wiersma en Van der Molen over de mogelijkheid voor een capaciteitsfixus voor niet-EER-studenten Amendement beroepsonderwijs hoger onderwijs onderwijs en wetenschap Nr. 58 SUBAMENDEMENT VAN DE LEDEN WIERSMA EN VAN DER MOLEN Ontvangen 17 december 2019 De ondergetekenden stellen het volgende subamendement voor: In het nader gewijzigde amendement van de leden Futselaar en Paternotte (stuk nr. ...

Amendement van het lid Bisschop over de mogelijkheid regels te stellen ter bevordering van het Nederlands ook voor anderstalige studenten (Dossier 35282)
Amendement van het lid Bisschop over de mogelijkheid regels te stellen ter bevordering van het Nederlands ook voor anderstalige studenten Amendement beroepsonderwijs hoger onderwijs onderwijs en wetenschap Nr. 18 AMENDEMENT VAN HET LID BISSCHOP Ontvangen 11 december 2019 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: In artikel I, onderdeel B, onder 2, vervalt in het voorgestelde zesde lid «Nederlandstalige». ...

Amendement van de leden Westerveld en Van den Hul over aanspraak op profileringsfonds voor non-EER-studenten (Dossier 35282)
Amendement van de leden Westerveld en Van den Hul over aanspraak op profileringsfonds voor non-EER-studenten Amendement beroepsonderwijs hoger onderwijs onderwijs en wetenschap Nr. 25 AMENDEMENT VAN DE LEDEN WESTERVELD EN VAN DEN HUL Ontvangen 11 december 2019 De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor: In artikel I wordt na onderdeel Z een onderdeel ingevoegd, luidende: Za Artikel 7.51c komt te luiden: Artikel 7.51c. ...

Gewijzigd amendement van de leden Van der Molen en Futselaar t.v.v. nr. 23 over een accreditatiekader en eisen aan de taalontwikkeling (Dossier 35282)
Gewijzigd amendement van de leden Van der Molen en Futselaar t.v.v. nr. 23 over een accreditatiekader en eisen aan de taalontwikkeling Amendement (gewijzigd/nader/vervangend) beroepsonderwijs hoger onderwijs onderwijs en wetenschap Nr. 55 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN DE LEDEN VAN DER MOLEN EN FUTSELAAR TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. ...

Nader gewijzigd amendement van de leden Futselaar en Paternotte t.v.v. nr. 51 over toestemming achteraf op de capaciteitsfixus (Dossier 35282)
Nader gewijzigd amendement van de leden Futselaar en Paternotte t.v.v. nr. 51 over toestemming achteraf op de capaciteitsfixus Amendement (gewijzigd/nader/vervangend) beroepsonderwijs hoger onderwijs onderwijs en wetenschap Nr. 57 NADER GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN DE LEDEN FUTSELAAR EN PATERNOTTE TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 51 Ontvangen 17 december 2019 De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor: I In artikel I, onderdeel La, komt het voorgestelde artikel 6.13, eerste lid, onderdeel y te luiden: y. of toepassing is gegeven aan artikel 7.53a, tweede lid. ...

Gewijzigd amendement van het lid Futselaar t.v.v. 12 over toestemming achteraf op de capaciteitsfixus (Dossier 35282)
Gewijzigd amendement van het lid Futselaar t.v.v. 12 over toestemming achteraf op de capaciteitsfixus Amendement (gewijzigd/nader/vervangend) beroepsonderwijs hoger onderwijs onderwijs en wetenschap Nr. 51 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID FUTSELAAR TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 12 Ontvangen 16 december 2019 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: I In artikel I, onderdeel La, komt het voorgestelde artikel 6.13, eerste lid, onderdeel y te luiden: y. of toepassing is gegeven aan artikel 7.53a, tweede lid. ...

Gewijzigd amendement van het lid Wiersma ter vervanging van nr. 14 over de mogelijkheid van een noodcapaciteitsfixus (Dossier 35282)
Gewijzigd amendement van het lid Wiersma ter vervanging van nr. 14 over de mogelijkheid van een noodcapaciteitsfixus Amendement (gewijzigd/nader/vervangend) beroepsonderwijs hoger onderwijs onderwijs en wetenschap Nr. 16 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID WIERSMA TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 14 Ontvangen 11 december 2019 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: In artikel I, onderdeel BB, wordt na het voorgestelde artikel 7.53e een artikel ingevoegd, luidende: Artikel 7.53f. ...

Gewijzigd amendement van het lid Wiersma ter vervanging van nr. 16 over de mogelijkheid van een noodcapaciteitsfixus (Dossier 35282)
Gewijzigd amendement van het lid Wiersma ter vervanging van nr. 16 over de mogelijkheid van een noodcapaciteitsfixus Amendement (gewijzigd/nader/vervangend) beroepsonderwijs hoger onderwijs onderwijs en wetenschap Nr. 17 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN DE LEDEN WIERSMA EN VAN DER MOLEN TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. ...

Amendement van de leden Wiersma en van der Molen over bij AMvB aanwijzen van uitzonderingen op de meerwaardetoets (Dossier 35282)
Amendement van de leden Wiersma en van der Molen over bij AMvB aanwijzen van uitzonderingen op de meerwaardetoets Amendement beroepsonderwijs hoger onderwijs onderwijs en wetenschap Nr. 13 AMENDEMENT VAN HET LID WIERSMA EN VAN DER MOLEN Ontvangen 10 december 2019 De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor: In artikel I, onderdeel E, komt het voorgestelde artikel 5.6a, negende lid, te luiden: 9. ...

Amendement van de leden Wiersma en Van der Molen over de mogelijkheid van een capaciteitsfixus op niet-EER-studenten (Dossier 35282)
Amendement van de leden Wiersma en Van der Molen over de mogelijkheid van een capaciteitsfixus op niet-EER-studenten Amendement beroepsonderwijs hoger onderwijs onderwijs en wetenschap Nr. 46 AMENDEMENT VAN DE LEDEN WIERSMA EN VAN DER MOLEN Ontvangen 12 december 2019 De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor: Artikel I, onderdeel BB, wordt als volgt gewijzigd: 1. ...

Gewijzigd amendement van de leden Van der Molen en Bisschop t.v.v. nr. 27 over invulling van het taalbeleid (Dossier 35282)
Gewijzigd amendement van de leden Van der Molen en Bisschop t.v.v. nr. 27 over invulling van het taalbeleid Amendement (gewijzigd/nader/vervangend) beroepsonderwijs hoger onderwijs onderwijs en wetenschap Nr. 56 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN DE LEDEN VAN DER MOLEN EN BISSCHOP TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. ...

Nader gewijzigd amendement van de leden Wiersma en Van der Molen ter vervanging van nr. 17 over de mogelijkheid van een noodcapaciteitsfixus (Dossier 35282)
Nader gewijzigd amendement van de leden Wiersma en Van der Molen ter vervanging van nr. 17 over de mogelijkheid van een noodcapaciteitsfixus Amendement (gewijzigd/nader/vervangend) beroepsonderwijs hoger onderwijs onderwijs en wetenschap Nr. 54 NADER GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN DE LEDEN WIERSMA EN VAN DER MOLEN TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 17 Ontvangen 16 december 2019 De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor: Artikel I, onderdeel BB, wordt als volgt gewijzigd: 1. ...

Amendement van het lid Baudet t.v.v. nr. 47 over het noodzakelijkheidscriterium (Dossier 35282)
Amendement van het lid Baudet t.v.v. nr. 47 over het noodzakelijkheidscriterium Amendement (gewijzigd/nader/vervangend) beroepsonderwijs hoger onderwijs onderwijs en wetenschap Nr. 53 AMENDEMENT VAN HET LID BAUDET TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 471 Ontvangen 16 december 2019 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: I In artikel I, onderdeel M, voorgesteld artikel 7.2, tweede lid, onderdeel c, wordt «, meer dan het voeren van het Nederlands, in het belang is van» vervangen door «noodzakelijk is voor». ...

Gewijzigd amendement van de leden Westerveld en Van den Hul t.v.v. nr. 26 over het door instellingen vaststellen van beleid over Nederlandse uitdrukkingsvaardigheid (Dossier 35282)
Gewijzigd amendement van de leden Westerveld en Van den Hul t.v.v. nr. 26 over het door instellingen vaststellen van beleid over Nederlandse uitdrukkingsvaardigheid Amendement (gewijzigd/nader/vervangend) beroepsonderwijs hoger onderwijs onderwijs en wetenschap Nr. 48 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN DE LEDEN WESTERVELD EN VAN DEN HUL TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. ...

Gewijzigd amendement van het lid Van der Molen t.v.v. nr. 21 over het schrappen van de mogelijkheid tot een generieke ontheffing (Dossier 35282)
Gewijzigd amendement van het lid Van der Molen t.v.v. nr. 21 over het schrappen van de mogelijkheid tot een generieke ontheffing Amendement (gewijzigd/nader/vervangend) beroepsonderwijs hoger onderwijs onderwijs en wetenschap Nr. 50 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID VAN DER MOLEN TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 21 Ontvangen 16 december 2019 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: I Artikel I, onderdeel B, onder 2, wordt als volgt gewijzigd: 1. ...

Amendement van het lid Van der Molen over een voorhangprocedure voor het meerwaarde-criterium (Dossier 35282)
Amendement van het lid Van der Molen over een voorhangprocedure voor het meerwaarde-criterium Amendement beroepsonderwijs hoger onderwijs onderwijs en wetenschap Nr. 22 AMENDEMENT VAN HET LID VAN DER MOLEN Ontvangen 11 december 2019 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: In artikel I, onderdeel M, wordt artikel 7.2 als volgt gewijzigd: 1. ...

Amendement van de leden De Graaf en Beertema over het bevorderen van Nederlandstalig onderwijs (Dossier 35282)
Amendement van de leden De Graaf en Beertema over het bevorderen van Nederlandstalig onderwijs Amendement beroepsonderwijs hoger onderwijs onderwijs en wetenschap Nr. 20 AMENDEMENT VAN DE LEDEN DE GRAAF EN BEERTEMA Ontvangen 11 december 2019 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: I In artikel I, onderdeel A, wordt in de voorgestelde onderdelen ee en ff «twee derde deel» vervangen door «drie vijfde deel». ...

Amendement van het lid Wiersma over de mogelijkheid van een noodcapaciteitsfixus (Dossier 35282)
Amendement van het lid Wiersma over de mogelijkheid van een noodcapaciteitsfixus Amendement beroepsonderwijs hoger onderwijs onderwijs en wetenschap Nr. 14 AMENDEMENT VAN HET LID WIERSMA Ontvangen 10 december 2019 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: In artikel I, onderdeel BB, wordt na het voorgestelde artikel 7.53e een artikel ingevoegd, luidende: Artikel 7.53f. ...