Zoeken


Soort
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

Soort
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

268 resultaten

Amendement van het lid Remkes over het toepassen van tariefgroep I bij overlijden van (klein)kinderen bij opgaande lijn (Dossier 31930)
Amendement van het lid Remkes over het toepassen van tariefgroep I bij overlijden van (klein)kinderen bij opgaande lijn Amendement 31 930Wijziging van de Successiewet 1956 en enige andere belastingwetten (vereenvoudiging bedrijfsopvolgingsregeling en herziening tariefstructuur in de Successiewet 1956, alsmede introductie van een regeling voor afgezonderd particulier vermogen in de Wet inkomstenbelasting 2001 en de Successiewet 1956)nr. 21AMENDEMENT VAN HET LID REMKESOntvangen 8 oktober 2009De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:In artikel I, onderdeel U, onder 1, wordt de tabel vervangen door:Gedeelte van de belaste verkrijging tussenenI. voor de toepassing van de schenkbelasting indien verkregen door partner of afstammeling en voor de toepassing van de erfbelasting indien verkregen door partner of bloedverwant in de rechte lijn1)II. in overige gevallen € 0€ 125 00010%30% € 125 000 en hoger 20%40%1 Voor bloedverwanten in de rechte lijn in de tweede of verdere graad bedraagt de belasting het ingevolge deze kolom verschuldigde, vermeerderd met 80% daarvan.ToelichtingOp grond van de voorgestelde wijziging vallen ouders, grootouders, overgrootouders etc. voor de toepassing van de erfbelasting in de tariefgroep I. ...

Amendement van het lid Bashir over handhaving vrijstellingspercentage van 75% en invoering maximum van € 5 miljoen (Dossier 31930)
Amendement van het lid Bashir over handhaving vrijstellingspercentage van 75% en invoering maximum van € 5 miljoen Amendement 31 930Wijziging van de Successiewet 1956 en enige andere belastingwetten (vereenvoudiging bedrijfsopvolgingsregeling en herziening tariefstructuur in de Successiewet 1956, alsmede introductie van een regeling voor afgezonderd particulier vermogen in de Wet inkomstenbelasting 2001 en de Successiewet 1956)nr. 27AMENDEMENT VAN HET LID BASHIROntvangen 9 oktober 2009De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:Artikel I wordt als volgt gewijzigd:A. ...

Amendement van de leden Omtzigt en Cramer over de mogelijkheid voor ouders om hun kinderen voor hun 36e verjaardag eenmalig een verhoogde gift te doen van maximaal €50.000, vrijgesteld van schenkbelasting, voor de aankoop van een eigen woning of voor een studiefonds (Dossier 31930)
Amendement van de leden Omtzigt en Cramer over de mogelijkheid voor ouders om hun kinderen voor hun 36e verjaardag eenmalig een verhoogde gift te doen van maximaal €50.000, vrijgesteld van schenkbelasting, voor de aankoop van een eigen woning of voor een studiefonds Amendement belasting economie financiën jongeren ondernemen zorg en gezondheid 31 930Wijziging van de Successiewet 1956 en enige andere belastingwetten (vereenvoudiging bedrijfsopvolgingsregeling en herziening tariefstructuur in de Successiewet 1956, alsmede introductie van een regeling voor afgezonderd particulier vermogen in de Wet inkomstenbelasting 2001 en de Successiewet 1956)nr. 59AMENDEMENT VAN DE LEDEN OMTZIGT & CRAMEROntvangen 28 oktober 2009De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:IArtikel I, onderdeel AE, onder 3, komt te luiden:3. ...

Amendement van het lid Remkes over de gelijkstelling van kwalificatie van partner aan huwelijk (Dossier 31930)
Amendement van het lid Remkes over de gelijkstelling van kwalificatie van partner aan huwelijk Amendement 31 930Wijziging van de Successiewet 1956 en enige andere belastingwetten (vereenvoudiging bedrijfsopvolgingsregeling en herziening tariefstructuur in de Successiewet 1956, alsmede introductie van een regeling voor afgezonderd particulier vermogen in de Wet inkomstenbelasting 2001 en de Successiewet 1956)nr. 25AMENDEMENT VAN HET LID REMKESOntvangen 9 oktober 2009De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:Artikel I, onderdeel Qa, komt te luiden:Qa. ...

Amendement van het lid Remkes over handhaving van de vrijstelling voor gehandicapte kinderen (Dossier 31930)
Amendement van het lid Remkes over handhaving van de vrijstelling voor gehandicapte kinderen Amendement 31 930Wijziging van de Successiewet 1956 en enige andere belastingwetten (vereenvoudiging bedrijfsopvolgingsregeling en herziening tariefstructuur in de Successiewet 1956, alsmede introductie van een regeling voor afgezonderd particulier vermogen in de Wet inkomstenbelasting 2001 en de Successiewet 1956)nr. 23AMENDEMENT VAN HET LID REMKESOntvangen 8 oktober 2009De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:Artikel I, onderdeel AC, onder 3, komt te luiden:3. ...

Amendement van het lid Remkes betreffende het verval van de bepaling dat bloedverwanten in de rechte lijn niet elkaars partner kunnen zijn (Dossier 31930)
Amendement van het lid Remkes betreffende het verval van de bepaling dat bloedverwanten in de rechte lijn niet elkaars partner kunnen zijn Amendement belasting economie financiën ondernemen 31 930Wijziging van de Successiewet 1956 en enige andere belastingwetten (vereenvoudiging bedrijfsopvolgingsregeling en herziening tariefstructuur in de Successiewet 1956, alsmede introductie van een regeling voor afgezonderd particulier vermogen in de Wet inkomstenbelasting 2001 en de Successiewet 1956)nr. 44AMENDEMENT VAN HET LID REMKESOntvangen 27 oktober 2009De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:Het in artikel I, onderdeel B, opgenomen artikel 1a, vierde lid, wordt als volgt gewijzigd:1. ...

Nader gewijzigd amendement van het lid Sap ter vervanging van dat gedrukt onder nr. 49 over het aanpassen van de bedragen van de vrijstellingen in de erfbelasting (Dossier 31930)
Nader gewijzigd amendement van het lid Sap ter vervanging van dat gedrukt onder nr. 49 over het aanpassen van de bedragen van de vrijstellingen in de erfbelasting Amendement belasting economie financiën ondernemen 31 930Wijziging van de Successiewet 1956 en enige andere belastingwetten (vereenvoudiging bedrijfsopvolgingsregeling en herziening tariefstructuur in de Successiewet 1956, alsmede introductie van een regeling voor afgezonderd particulier vermogen in de Wet inkomstenbelasting 2001 en de Successiewet 1956)nr. 61NADER GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID SAP TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 49Ontvangen 29 oktober 2009De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:Artikel I, onderdeel AC, onder 3, komt te luiden:3. ...

Amendement van het lid Cramer dat ertoe strekt op een doeltreffende manier een oplossing te bieden voor alle problemen die zijn geconstateerd door de KNB met betrekking tot het voorgestelde artikel 10 SW (Dossier 31930)
Amendement van het lid Cramer dat ertoe strekt op een doeltreffende manier een oplossing te bieden voor alle problemen die zijn geconstateerd door de KNB met betrekking tot het voorgestelde artikel 10 SW Amendement belasting economie financiën ondernemen 31 930Wijziging van de Successiewet 1956 en enige andere belastingwetten (vereenvoudiging bedrijfsopvolgingsregeling en herziening tariefstructuur in de Successiewet 1956, alsmede introductie van een regeling voor afgezonderd particulier vermogen in de Wet inkomstenbelasting 2001 en de Successiewet 1956)nr. 54AMENDEMENT VAN HET LID CRAMEROntvangen 28 oktober 2009De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:IHet in artikel I, onderdeel I, opgenomen artikel 10 wordt als volgt gewijzigd:1. ...

Amendement van het lid Cramer over het matigen van de belastingheffing in de opgaande lijn, door ouders in tariefgroep 2 te laten vallen met een vrijstelling van € 45000,- (Dossier 31930)
Amendement van het lid Cramer over het matigen van de belastingheffing in de opgaande lijn, door ouders in tariefgroep 2 te laten vallen met een vrijstelling van € 45000,- Amendement 31 930Wijziging van de Successiewet 1956 en enige andere belastingwetten (vereenvoudiging bedrijfsopvolgingsregeling en herziening tariefstructuur in de Successiewet 1956, alsmede introductie van een regeling voor afgezonderd particulier vermogen in de Wet inkomstenbelasting 2001 en de Successiewet 1956)nr. 34AMENDEMENT VAN HET LID CRAMEROntvangen 12 oktober 2009De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:Artikel I, onderdeel AC, onder 3, komt te luiden:3. ...

Gewijzigd amendement van het lid Tang c.s. ter vervanging van dat gedrukt onder nr. 56 over het gelijk behandelen van (stief)kinderen (Dossier 31930)
Gewijzigd amendement van het lid Tang c.s. ter vervanging van dat gedrukt onder nr. 56 over het gelijk behandelen van (stief)kinderen Amendement belasting economie financiën ondernemen 31 930Wijziging van de Successiewet 1956 en enige andere belastingwetten (vereenvoudiging bedrijfsopvolgingsregeling en herziening tariefstructuur in de Successiewet 1956, alsmede introductie van een regeling voor afgezonderd particulier vermogen in de Wet inkomstenbelasting 2001 en de Successiewet 1956)nr. 83GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID TANG C.S. ...

Amendement van het lid Remkes betreffende de verlenging van de overgangsperiode met een jaar voor, onder andere, personen die samenwonen maar geen samenlevingscontract hebben gesloten (Dossier 31930)
Amendement van het lid Remkes betreffende de verlenging van de overgangsperiode met een jaar voor, onder andere, personen die samenwonen maar geen samenlevingscontract hebben gesloten Amendement belasting economie financiën ondernemen 31 930Wijziging van de Successiewet 1956 en enige andere belastingwetten (vereenvoudiging bedrijfsopvolgingsregeling en herziening tariefstructuur in de Successiewet 1956, alsmede introductie van een regeling voor afgezonderd particulier vermogen in de Wet inkomstenbelasting 2001 en de Successiewet 1956)nr. 43AMENDEMENT VAN HET LID REMKESOntvangen 27 oktober 2009De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:In artikel XII, eerste lid, onderdeel b, wordt «1 januari 2011» telkens vervangen door: 1 januari 2012.ToelichtingDe voorgestelde wijziging regelt een verlenging van de overgangsperiode met een jaar voor personen die samenwonen, maar geen samenlevingscontract hebben gesloten of wel een samenlevingscontract hebben gesloten maar daarin geen zorgplicht hebben opgenomen. ...

Amendement van het lid Sap over het vervallen van de bepaling dat bloedverwanten in de rechte lijn niet elkaars partner kunnen zijn, alsmede dat wordt geregeld dat bij bepaalde personen voor de kwalificatie als partner niet de voorwaarde wordt gesteld dat een wederzijdse zorgverplichting is aangegaan bij een ten overstaan van een notaris verleden akte (Dossier 31930)
Amendement van het lid Sap over het vervallen van de bepaling dat bloedverwanten in de rechte lijn niet elkaars partner kunnen zijn, alsmede dat wordt geregeld dat bij bepaalde personen voor de kwalificatie als partner niet de voorwaarde wordt gesteld dat een wederzijdse zorgverplichting is aangegaan bij een ten overstaan van een notaris verleden akte Amendement belasting economie financiën ondernemen 31 930Wijziging van de Successiewet 1956 en enige andere belastingwetten (vereenvoudiging bedrijfsopvolgingsregeling en herziening tariefstructuur in de Successiewet 1956, alsmede introductie van een regeling voor afgezonderd particulier vermogen in de Wet inkomstenbelasting 2001 en de Successiewet 1956)nr. 51AMENDEMENT VAN HET LID SAPOntvangen 28 oktober 2009De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:IHet in artikel I, onderdeel B, opgenomen artikel 1a, vierde lid, wordt als volgt gewijzigd:1. ...

Amendement van het lid Bashir over het matigen van de belastingheffing in de opgaande lijn (Dossier 31930)
Amendement van het lid Bashir over het matigen van de belastingheffing in de opgaande lijn Amendement belasting economie financiën ondernemen 31 930Wijziging van de Successiewet 1956 en enige andere belastingwetten (vereenvoudiging bedrijfsopvolgingsregeling en herziening tariefstructuur in de Successiewet 1956, alsmede introductie van een regeling voor afgezonderd particulier vermogen in de Wet inkomstenbelasting 2001 en de Successiewet 1956)nr. 64AMENDEMENT VAN HET LID BASHIROntvangen 29 oktober 2009De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:Artikel I, onderdeel AC, onder 3, komt te luiden:3. ...

Amendement van het lid Remkes over niet verhogen van de tariefopslag voor kleinkinderen (Dossier 31930)
Amendement van het lid Remkes over niet verhogen van de tariefopslag voor kleinkinderen Amendement 31 930Wijziging van de Successiewet 1956 en enige andere belastingwetten (vereenvoudiging bedrijfsopvolgingsregeling en herziening tariefstructuur in de Successiewet 1956, alsmede introductie van een regeling voor afgezonderd particulier vermogen in de Wet inkomstenbelasting 2001 en de Successiewet 1956)nr. 24AMENDEMENT VAN HET LID REMKESOntvangen 8 oktober 2009De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:In artikel I, onderdeel U, onder 1, wordt de tabel vervangen door:Gedeelte van de belaste verkrijging tussenenI. indien verkregen door partner of afstammeling1II. in overige gevallen € 0€ 125 00010%30% € 125 000 en hoger 20%40%1 Voor afstammelingen in de tweede of verdere graad bedraagt de belasting het ingevolge deze kolom verschuldigde, vermeerderd met 60% daarvan.ToelichtingOp grond van de voorgestelde wijziging zal voor belaste verkrijgingen door kleinkinderen en afstammelingen in de derde of verdere graad een opslag van 60% worden toegepast met betrekking tot het tarief van tariefgroep I in plaats van – zoals in het wetsvoorstel is opgenomen – een opslag van 80%.Remkes ...

Amendement van het lid Bashir over tariefsverhoging en verhoging van vrijstellingen (Dossier 31930)
Amendement van het lid Bashir over tariefsverhoging en verhoging van vrijstellingen Amendement 31 930Wijziging van de Successiewet 1956 en enige andere belastingwetten (vereenvoudiging bedrijfsopvolgingsregeling en herziening tariefstructuur in de Successiewet 1956, alsmede introductie van een regeling voor afgezonderd particulier vermogen in de Wet inkomstenbelasting 2001 en de Successiewet 1956)nr. 28AMENDEMENT VAN HET LID BASHIROntvangen 9 oktober 2009De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:IIn artikel I, onderdeel U, onder 1, wordt de tabel vervangen door:Gedeelte van de belaste verkrijging tussenenI. indien verkregen door partnerI0A. indien verkregen door kinderenIA. indien verkregen door afstammelingen in de tweede of verdere graadII. in overige gevallen€ 0€ 125 00010%10%18%30%€ 125 000 en hoger 20%30%41%45%IIArtikel I, onderdeel AC, onder 3, komt te luiden:3. ...

Gewijzigd amendement van het lid Sap ter vervanging van nr. 47 over het aanpassen van de bedragen van de vrijstellingen in de erfbelasting (Dossier 31930)
Gewijzigd amendement van het lid Sap ter vervanging van nr. 47 over het aanpassen van de bedragen van de vrijstellingen in de erfbelasting Amendement belasting economie financiën ondernemen 31 930Wijziging van de Successiewet 1956 en enige andere belastingwetten (vereenvoudiging bedrijfsopvolgingsregeling en herziening tariefstructuur in de Successiewet 1956, alsmede introductie van een regeling voor afgezonderd particulier vermogen in de Wet inkomstenbelasting 2001 en de Successiewet 1956)nr. 49GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID SAP TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 47Ontvangen 28 oktober 2009De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:Artikel I, onderdeel AC, onder 3, komt te luiden:3. ...

Gewijzigd amendement van het lid Bashir ter vervanging van dat gedrukt onder nr. 27 over handhaving vrijstellingspercentage van 75% en invoering maximum van € 5 miljoen (Dossier 31930)
Gewijzigd amendement van het lid Bashir ter vervanging van dat gedrukt onder nr. 27 over handhaving vrijstellingspercentage van 75% en invoering maximum van € 5 miljoen Amendement belasting burgerlijk recht economie financiën ondernemen recht 31 930Wijziging van de Successiewet 1956 en enige andere belastingwetten (vereenvoudiging bedrijfsopvolgingsregeling en herziening tariefstructuur in de Successiewet 1956, alsmede introductie van een regeling voor afgezonderd particulier vermogen in de Wet inkomstenbelasting 2001 en de Successiewet 1956)nr. 62GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID BASHIR TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 27Ontvangen 29 oktober 2009De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:IIn artikel I, onderdeel AC, komt punt 3 als volgt te luiden:3. ...

Amendement van het lid Remkes dat ertoe strekt dat bij bepaalde personen voor de kwalificatie als partner niet de voorwaarde wordt gesteld dat een wederzijdse zorgverplichting is aangegaan bij een ten overstaan van een notaris verleende akte (Dossier 31930)
Amendement van het lid Remkes dat ertoe strekt dat bij bepaalde personen voor de kwalificatie als partner niet de voorwaarde wordt gesteld dat een wederzijdse zorgverplichting is aangegaan bij een ten overstaan van een notaris verleende akte Amendement belasting economie financiën ondernemen 31 930Wijziging van de Successiewet 1956 en enige andere belastingwetten (vereenvoudiging bedrijfsopvolgingsregeling en herziening tariefstructuur in de Successiewet 1956, alsmede introductie van een regeling voor afgezonderd particulier vermogen in de Wet inkomstenbelasting 2001 en de Successiewet 1956)nr. 42AMENDEMENT VAN HET LID REMKESOntvangen 27 oktober 2009De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:Aan artikel XII, eerste lid, onderdeel b, wordt, onder vervanging van de punt aan het slot door een puntkomma, een onderdeel toegevoegd, luidende:3°. ...

Amendement van het lid Koser Kaya dat ondere andere regelt dat een alleenstaande zonder kinderen of andere afstammelingen de mogelijkheid krijgt iemand aan te wijzen die erft tegen het partnertarief (Dossier 31930)
Amendement van het lid Koser Kaya dat ondere andere regelt dat een alleenstaande zonder kinderen of andere afstammelingen de mogelijkheid krijgt iemand aan te wijzen die erft tegen het partnertarief Amendement belasting economie financiën ondernemen 31 930Wijziging van de Successiewet 1956 en enige andere belastingwetten (vereenvoudiging bedrijfsopvolgingsregeling en herziening tariefstructuur in de Successiewet 1956, alsmede introductie van een regeling voor afgezonderd particulier vermogen in de Wet inkomstenbelasting 2001 en de Successiewet 1956)nr. 52AMENDEMENT VAN HET LID KOŞER KAYAOntvangen 28 oktober 2009De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:De in artikel I, onderdeel U, onder 1, opgenomen tabel wordt vervangen door: Gedeelte van de belaste verkrijging tussenenindien verkregen door partner, afstammelingen1 dan wel, ingeval erflater geen partner en geen afstammelingen heeft, één door erflater aangewezen persoonin overige gevallen€ 0€ 125 00012%30% € 125 000 en hoger 22%40%1 Voor afstammelingen in de tweede of verdere graad bedraagt de belasting het ingevolge deze kolom verschuldigde, vermeerderd met 80% daarvan.ToelichtingDit amendement bewerkstelligt dat een alleenstaande zonder kinderen of andere afstammelingen de mogelijkheid krijgt iemand aan te wijzen die erft tegen het partnertarief. ...

Gewijzigd amendement van het lid Remkes ter vervanging van nr. 31 over het verhogen van de voorwaardelijke vrijstelling voor ondernemingsvermogen verkregen in het kader van een bedrijfsopvolging van 90 percent naar 100 percent (Dossier 31930)
Gewijzigd amendement van het lid Remkes ter vervanging van nr. 31 over het verhogen van de voorwaardelijke vrijstelling voor ondernemingsvermogen verkregen in het kader van een bedrijfsopvolging van 90 percent naar 100 percent Amendement belasting economie financiën ondernemen 31 930Wijziging van de Successiewet 1956 en enige andere belastingwetten (vereenvoudiging bedrijfsopvolgingsregeling en herziening tariefstructuur in de Successiewet 1956, alsmede introductie van een regeling voor afgezonderd particulier vermogen in de Wet inkomstenbelasting 2001 en de Successiewet 1956)nr. 77GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID REMKES TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT NR. 31Ontvangen 2 november 2009De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:IIn artikel I, onderdeel AH, wordt artikel 35b als volgt gewijzigd:1. ...