Zoeken


Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

25 resultaten

Amendement van het lid Kwint over het tijdelijk beperken van het recht op kinderbijslag tot een inkomensgrens van € 200.000 (Dossier 35845)
Amendement van het lid Kwint over het tijdelijk beperken van het recht op kinderbijslag tot een inkomensgrens van € 200.000 Amendement gezin en kinderen sociale zekerheid Nr. 9 AMENDEMENT VAN HET LID KWINT Ontvangen 13 oktober 2021 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: I In het opschrift wordt «Het niet-indexeren van het basiskinderbijslagbedrag en het extra bedrag van de kinderbijslag» vervangen door «Het recht op kinderbijslag beperken tot een maximum inkomen van € 200.000». ...

Motie van het lid Omtzigt c.s. over in alle publicaties van de Nederlandse regering alleen de relatieve-armoededefinitie gebruiken (Dossier 35845)
Motie van het lid Omtzigt c.s. over in alle publicaties van de Nederlandse regering alleen de relatieve-armoededefinitie gebruiken Motie gezin en kinderen sociale zekerheid Nr. 18 MOTIE VAN HET LID OMTZIGT C.S. ...

Motie van het lid Palland c.s. over een nota van wijziging om eventuele overdekking te voorkomen (Dossier 35845)
Motie van het lid Palland c.s. over een nota van wijziging om eventuele overdekking te voorkomen Motie gezin en kinderen sociale zekerheid Nr. 16 MOTIE VAN HET LID PALLAND C.S. ...

Motie van het lid Omtzigt c.s. over een commissie instellen die de normen voor het bestaansminimum vastlegt (Dossier 35845)
Motie van het lid Omtzigt c.s. over een commissie instellen die de normen voor het bestaansminimum vastlegt Motie gezin en kinderen sociale zekerheid Nr. 17 MOTIE VAN HET LID OMTZIGT C.S. ...

Motie van het lid Van Baarle over het effect op kinderarmoede en lage inkomens monitoren (Dossier 35845)
Motie van het lid Van Baarle over het effect op kinderarmoede en lage inkomens monitoren Motie gezin en kinderen sociale zekerheid Nr. 15 MOTIE VAN HET LID VAN BAARLE Voorgesteld 13 oktober 2021 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat een op de tien kinderen in Nederland in armoede leeft; overwegende dat uit de nota naar aanleiding van het verslag blijkt dat het niet-indexeren van de kinderbijslag in 2022, 2023 en deels in 2024 het grootste negatieve inkomenseffect veroorzaakt voor gezinnen in de bijstand of gezinnen met een laag inkomen; overwegende dat de regering aangeeft dat er geen informatie is over het effect van niet of gedeeltelijk indexeren van de kinderbijslag in de periode 2022–2024 op het aantal gezinnen met kinderen met risico op armoede; verzoekt de regering om het daadwerkelijke effect van de maatregelen in het wetsvoorstel op kinderarmoede en lage inkomens te monitoren, en hierover te rapporteren aan de Kamer, en gaat over tot de orde van de dag. ...