Zoeken


Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

22 resultaten

Amendement van de leden Azmani en Kuiken waarmee een nadere invulling van de volle en ex nunc toetsing in de wet verankerd wordt (Dossier 34088)
Amendement van de leden Azmani en Kuiken waarmee een nadere invulling van de volle en ex nunc toetsing in de wet verankerd wordt Amendement immigratie migratie en integratie Nr. 14 AMENDEMENT VAN DE LEDEN AZMANI EN KUIKEN Ontvangen 10 april 2015 De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor: In artikel I, onderdeel X, wordt artikel 83a als volgt gewijzigd: 1. ...

Amendement van het lid Voortman waarmee de mogelijkheid tot het in behandeling nemen van een aanvraag mogelijk blijft, ook als een andere lidstaat ingevolge de Dublinverordening daarvoor verantwoordelijk is (Dossier 34088)
Amendement van het lid Voortman waarmee de mogelijkheid tot het in behandeling nemen van een aanvraag mogelijk blijft, ook als een andere lidstaat ingevolge de Dublinverordening daarvoor verantwoordelijk is Amendement immigratie migratie en integratie Nr. 9 AMENDEMENT VAN HET LID VOORTMAN Ontvangen 10 april 2015 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: In artikel I, onderdeel I, wordt in het eerste lid van artikel 30, na «in artikel 28 wordt» een zinsnede toegevoegd, luidende: , tenzij redenen van humanitaire aard zich daartegen verzetten,. ...