Zoeken


Partij
Datum
Van:
Tot:

Partij
Datum
Van:
Tot:

39 resultaten

Memorie van toelichting (Dossier 36250-IX)
Memorie van toelichting Memorie van toelichting begroting financiën Nr. 2 MEMORIE VAN TOELICHTINGVergaderjaar 2022‒2023 A. ...

Voorstel van wet (Dossier 36250-IX)
Voorstel van wet Voorstel van wet begroting financiën Ontvangen 24 november 2022 Nr. 1 VOORSTEL VAN WETVergaderjaar 2022‒2023Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! ...

Nota van wijziging (Dossier 36250-IX)
Nota van wijziging Nota van wijziging begroting financiën Nr. 4 NOTA VAN WIJZIGING Ontvangen 5 december 2022 Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd: A De begrotingsstaat van het Ministerie van Financiën (IXB) voor het jaar 2022 komt te luiden: Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Financiën (IXB) voor het jaar 2022 (bedragen x € 1.000) Art. ...

Toelichting op de nota van wijziging inzake wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Financiën (IXB) en de begrotingsstaat van Nationale Schuld (IXA) voor het jaar 2022 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) (Dossier 36250-IX)
Toelichting op de nota van wijziging inzake wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Financiën (IXB) en de begrotingsstaat van Nationale Schuld (IXA) voor het jaar 2022 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) Brief regering begroting financiën Nr. 3 BRIEF VAN DE MINISTER VAN FINANCIËN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 2 december 2022 Hierbij bied ik u een nota van wijziging aan op de tweede suppletoire begroting 2022 van het Ministerie van Financiën (IXB) (Kamerstuk 36 250 IX, nr. ...

Koninklijke boodschap (Dossier 36463)
Koninklijke boodschap Koninklijke boodschap criminaliteit openbare orde en veiligheid Nr. 1 KONINKLIJKE BOODSCHAP Aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal Wij bieden U hiernevens ter overweging aan een voorstel van wet tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht en het Wetboek van Strafvordering en enige andere wetten in verband met verdere versterking van de strafrechtelijke aanpak van ondermijnende criminaliteit (versterking strafrechtelijke aanpak ondermijnende criminaliteit II). ...

Voorstel van wet (Dossier 36463)
Voorstel van wet Voorstel van wet criminaliteit openbare orde en veiligheid Nr. 2 VOORSTEL VAN WET Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. ...

Advies advisering Raad van State en Nader Rapport (Dossier 36463)
Advies advisering Raad van State en Nader Rapport Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport criminaliteit openbare orde en veiligheid Nr. 4 ADVIES AFDELING ADVISERING RAAD VAN STATE EN NADER RAPPORT1 Hieronder zijn opgenomen het advies van de Afdeling advisering van de Raad van State d.d. 3 mei 2023 en het nader rapport d.d. 31 oktober 2023, aangeboden aan de Koning door de Minister van Justitie en Veiligheid, mede namens de Minister voor Rechtsbescherming en de Minister van Financiën. ...

Nota van wijziging (Dossier 36350-IX)
Nota van wijziging Nota van wijziging begroting financiën Nr. 3 NOTA VAN WIJZIGING Ontvangen 23 juni 2023 Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd: A De begrotingsstaat van het Ministerie van Financiën (IXB) voor het jaar 2023 komt te luiden: Wijziging begrotingsstaat van het Ministerie van Financiën (IXB) voor het jaar 2023 (Eerste suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000) Art. ...

Memorie van toelichting (Dossier 36350-IX)
Memorie van toelichting Memorie van toelichting begroting financiën Nr. 2 MEMORIE VAN TOELICHTINGVergaderjaar 2022‒2023 A. ...

Voorstel van wet (Dossier 36350-IX)
Voorstel van wet Voorstel van wet begroting financiën Ontvangen 11 mei 2023 Nr. 1 VOORSTEL VAN WETVergaderjaar 2022‒2023Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! ...

Memorie van toelichting (Dossier 36228)
Memorie van toelichting Memorie van toelichting criminaliteit financieel toezicht financiën openbare orde en veiligheid Nr. 3 MEMORIE VAN TOELICHTING ALGEMEEN § 1. ...

Voorstel van wet (Dossier 36228)
Voorstel van wet Voorstel van wet criminaliteit financieel toezicht financiën openbare orde en veiligheid Nr. 2 VOORSTEL VAN WET Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. ...

Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport (Dossier 36228)
Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport criminaliteit financieel toezicht financiën openbare orde en veiligheid Nr. 4 ADVIES AFDELING ADVISERING RAAD VAN STATE EN NADER RAPPORT1 Hieronder zijn opgenomen het advies van de Afdeling advisering van de Raad van State d.d. 13 januari 2021 en het nader rapport d.d. 18 oktober 2022, aangeboden aan de Koning door de Minister van Financiën, mede namens de Minister van Justitie en Veiligheid. ...

Koninklijke boodschap (Dossier 36228)
Koninklijke boodschap Koninklijke boodschap criminaliteit financieel toezicht financiën openbare orde en veiligheid Nr. 1 KONINKLIJKE BOODSCHAP Aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal Wij bieden U hiernevens ter overweging aan een voorstel van wet houdende wijziging van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme in verband met het verbod op contante betalingen voor goederen vanaf 3.000 euro en het uitbreiden van de mogelijkheden voor informatie-uitwisseling ten behoeve van de poortwachtersfunctie (Wet plan van aanpak witwassen). ...

Beantwoording Autoriteit Persoonsgegevens Wetsvoorstel Plan van aanpak witwassen (Dossier 36228)
Beantwoording Autoriteit Persoonsgegevens Wetsvoorstel Plan van aanpak witwassen Brief regering criminaliteit financieel toezicht financiën openbare orde en veiligheid Nr. 14 BRIEF VAN DE MINISTER VAN FINANCIËN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 2 oktober 2023 Hierbij deel ik, mede namens de Minister van Justitie en Veiligheid, met uw Kamer de schriftelijke toelichting van de Autoriteit Persoonsgegevens op de door haar geuite standpunten tijdens het rondetafelgesprek van 26 januari 2023 in uw Kamer. ...

Voortgang van de nota naar aanleiding van het verslag inzake het Wetsvoorstel plan van aanpak witwassen (Dossier 36228)
Voortgang van de nota naar aanleiding van het verslag inzake het Wetsvoorstel plan van aanpak witwassen Brief regering criminaliteit financieel toezicht financiën openbare orde en veiligheid Nr. 12 BRIEF VAN DE MINISTER VAN FINANCIËN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 7 juni 2023 Met deze brief wil ik u, mede namens de Minister van Justitie en Veiligheid, informeren over de voortgang van de nota naar aanleiding van het verslag van het Wetsvoorstel plan van aanpak witwassen. ...

Aanvullende toelichting artikel 3.1 van de Comptabiliteitswet bij het wetsvoorstel plan van aanpak witwassen (Dossier 36228)
Aanvullende toelichting artikel 3.1 van de Comptabiliteitswet bij het wetsvoorstel plan van aanpak witwassen Brief regering criminaliteit financieel toezicht financiën openbare orde en veiligheid Nr. 7 BRIEF VAN DE MINISTER VAN FINANCIËN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 28 november 2022 Uw Kamer heeft op 11 november 2022 verzocht om een aanvullende toelichting met betrekking tot het vereiste conform artikel 3.1 van de Comptabiliteitswet bij het wetsvoorstel plan van aanpak witwassen (Kamerstuk 36 228). ...

Reactie op verzoek commissie over de aanbevelingen van de wetenschapstoets op het wetsvoorstel plan van aanpak witwassen (Dossier 36228)
Reactie op verzoek commissie over de aanbevelingen van de wetenschapstoets op het wetsvoorstel plan van aanpak witwassen Brief regering criminaliteit financieel toezicht financiën openbare orde en veiligheid Nr. 10 BRIEF VAN DE MINISTER VAN FINANCIËN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 13 februari 2023 Op 27 januari 2023 heeft de vaste commissie voor Financiën verzocht om een reactie op de aanbevelingen uit de wetenschapstoets die de commissie op het wetsvoorstel plan van aanpak witwassen (Kamerstuk 36 228) heeft laten uitvoeren, voorafgaand aan de inbrengdatum ten behoeve van het verslag. ...

Toelichting wetsvoorstel plan van aanpak witwassen (Dossier 36228)
Toelichting wetsvoorstel plan van aanpak witwassen Brief regering criminaliteit financieel toezicht financiën openbare orde en veiligheid Nr. 5 BRIEF VAN DE MINISTER VAN FINANCIËN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 21 oktober 2022 Met deze brief wil ik u, mede namens de Minister van Justitie en Veiligheid, nader informeren over onze afwegingen bij de maatregel die ziet op gezamenlijke transactiemonitoring. ...