Zoeken


Partij
Datum
Van:
Tot:

Partij
Datum
Van:
Tot:

71 resultaten

Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport (Dossier 35307)
Wijziging van de Wet op de omzetbelasting 1968 (Wet implementatie richtlijn harmonisatie en vereenvoudiging handelsverkeer tussen lidstaten); Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport; Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport Kamerstuk belasting financiën Nr. 4 ADVIES AFDELING ADVISERING RAAD VAN STATE EN NADER RAPPORT1 Hieronder zijn opgenomen het advies van de Afdeling advisering van de Raad van State d.d. 9 september 2019 en het nader rapport d.d. 13 september 2019, aangeboden aan de Koning door de Staatssecretaris van Financiën. ...

Voorstel van wet (Dossier 35307)
Wijziging van de Wet op de omzetbelasting 1968 (Wet implementatie richtlijn harmonisatie en vereenvoudiging handelsverkeer tussen lidstaten); Voorstel van wet; Voorstel van wet Kamerstuk belasting financiën Nr. 2 VOORSTEL VAN WET Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. ...

Memorie van toelichting (Dossier 35307)
Wijziging van de Wet op de omzetbelasting 1968 (Wet implementatie richtlijn harmonisatie en vereenvoudiging handelsverkeer tussen lidstaten); Memorie van toelichting; Memorie van toelichting Kamerstuk belasting financiën Nr. 3 MEMORIE VAN TOELICHTING Inhoudsopgave I. ...

Koninklijke boodschap (Dossier 35307)
Wijziging van de Wet op de omzetbelasting 1968 (Wet implementatie richtlijn harmonisatie en vereenvoudiging handelsverkeer tussen lidstaten); Koninklijke boodschap; Koninklijke boodschap Kamerstuk belasting financiën Nr. 1 KONINKLIJKE BOODSCHAP Aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal Wij bieden U hiernevens ter overweging aan een voorstel van wet tot wijziging van de Wet op de omzetbelasting 1968 (Wet implementatie richtlijn harmonisatie en vereenvoudiging handelsverkeer tussen lidstaten). ...

Voorstel van wet (Dossier 35306)
Wijziging van de Wet inkomstenbelasting 2001 met het oog op afschaffing van de fiscale aftrek van scholingsuitgaven (Wet afschaffing fiscale aftrek scholingsuitgaven); Voorstel van wet; Voorstel van wet Kamerstuk belasting financiën onderwijs en wetenschap organisatie en beleid Nr. 2 VOORSTEL VAN WET Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. ...

Memorie van toelichting (Dossier 35306)
Wijziging van de Wet inkomstenbelasting 2001 met het oog op afschaffing van de fiscale aftrek van scholingsuitgaven (Wet afschaffing fiscale aftrek scholingsuitgaven); Memorie van toelichting; Memorie van toelichting Kamerstuk belasting financiën onderwijs en wetenschap organisatie en beleid Nr. 3 MEMORIE VAN TOELICHTING Inhoudsopgave I. ...

Koninklijke boodschap (Dossier 35306)
Wijziging van de Wet inkomstenbelasting 2001 met het oog op afschaffing van de fiscale aftrek van scholingsuitgaven (Wet afschaffing fiscale aftrek scholingsuitgaven); Koninklijke boodschap; Koninklijke boodschap Kamerstuk belasting financiën onderwijs en wetenschap organisatie en beleid Nr. 1 KONINKLIJKE BOODSCHAP Aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal Wij bieden U hiernevens ter overweging aan een voorstel van wet tot wijziging van de Wet inkomstenbelasting 2001 met het oog op afschaffing van de fiscale aftrek van scholingsuitgaven (Wet afschaffing fiscale aftrek scholingsuitgaven). ...

Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport (Dossier 35306)
Wijziging van de Wet inkomstenbelasting 2001 met het oog op afschaffing van de fiscale aftrek van scholingsuitgaven (Wet afschaffing fiscale aftrek scholingsuitgaven); Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport; Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport Kamerstuk belasting financiën onderwijs en wetenschap organisatie en beleid Nr. 4 ADVIES AFDELING ADVISERING RAAD VAN STATE EN NADER RAPPORT1 Hieronder zijn opgenomen het advies van de Afdeling advisering van de Raad van State d.d. 9 september 2019 en het nader rapport d.d. 13 september 2019, aangeboden aan de Koning door de Staatssecretaris van Financiën. ...

Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport (Dossier 35305)
Invoering van een bronbelasting op renten en royalty’s (Wet bronbelasting 2021); Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport; Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport Kamerstuk belasting financiën Nr. 4 ADVIES AFDELING ADVISERING RAAD VAN STATE EN NADER RAPPORT1 Hieronder zijn opgenomen het advies van de Afdeling advisering van de Raad van State d.d. 9 september 2019 en het nader rapport d.d. 13 september 2019, aangeboden aan de Koning door de Staatssecretaris van Financiën. ...

Koninklijke boodschap (Dossier 35305)
Invoering van een bronbelasting op renten en royalty’s (Wet bronbelasting 2021); Koninklijke boodschap; Koninklijke boodschap Kamerstuk belasting financiën Nr. 1 KONINKLIJKE BOODSCHAP Aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal Wij bieden U hiernevens ter overweging aan een voorstel van wet tot invoering van een bronbelasting op renten en royalty’s (Wet bronbelasting 2021). ...

Voorstel van wet (Dossier 35305)
Invoering van een bronbelasting op renten en royalty’s (Wet bronbelasting 2021); Voorstel van wet; Voorstel van wet Kamerstuk belasting financiën Nr. 2 VOORSTEL VAN WET Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. ...

Memorie van toelichting (Dossier 35305)
Invoering van een bronbelasting op renten en royalty’s (Wet bronbelasting 2021); Memorie van toelichting; Memorie van toelichting Kamerstuk belasting financiën Nr. 3 MEMORIE VAN TOELICHTING Inhoudsopgave I. ...

Memorie van toelichting (Dossier 35304)
Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Wet fiscale maatregelen Klimaatakkoord); Memorie van toelichting; Memorie van toelichting Kamerstuk belasting financiën natuur en milieu organisatie en beleid Nr. 3 MEMORIE VAN TOELICHTING Inhoudsopgave I. ...

Voorstel van wet (Dossier 35304)
Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Wet fiscale maatregelen Klimaatakkoord); Voorstel van wet; Voorstel van wet Kamerstuk belasting financiën natuur en milieu organisatie en beleid Nr. 2 VOORSTEL VAN WET Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. ...

Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport (Dossier 35304)
Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Wet fiscale maatregelen Klimaatakkoord); Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport; Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport Kamerstuk belasting financiën natuur en milieu organisatie en beleid Nr. 4 ADVIES AFDELING ADVISERING RAAD VAN STATE EN NADER RAPPORT1 Hieronder zijn opgenomen het advies van de Afdeling advisering van de Raad van State d.d. 9 september 2019 en het nader rapport d.d. 13 september 2019, aangeboden aan de Koning door de Staatssecretaris van Financiën. ...

Koninklijke boodschap (Dossier 35304)
Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Wet fiscale maatregelen Klimaatakkoord); Koninklijke boodschap; Koninklijke boodschap Kamerstuk belasting financiën natuur en milieu organisatie en beleid Nr. 1 KONINKLIJKE BOODSCHAP Aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal Wij bieden U hiernevens ter overweging aan een voorstel van wet tot wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Wet fiscale maatregelen Klimaatakkoord). ...

Koninklijke boodschap (Dossier 35303)
Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Overige fiscale maatregelen 2020); Koninklijke boodschap; Koninklijke boodschap Kamerstuk belasting financiën Nr. 1 KONINKLIJKE BOODSCHAP Aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal Wij bieden U hiernevens ter overweging aan een voorstel van wet tot wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Overige fiscale maatregelen 2020). ...

Voorstel van wet (Dossier 35303)
Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Overige fiscale maatregelen 2020); Voorstel van wet; Voorstel van wet Kamerstuk belasting financiën Nr. 2 VOORSTEL VAN WET Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. ...

Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport (Dossier 35303)
Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Overige fiscale maatregelen 2020); Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport; Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport Kamerstuk belasting financiën Nr. 4 ADVIES AFDELING ADVISERING RAAD VAN STATE EN NADER RAPPORT1 Hieronder zijn opgenomen het advies van de Afdeling advisering van de Raad van State d.d. 9 september 2019 en het nader rapport d.d. 13 september 2019, aangeboden aan de Koning door de Staatssecretaris van Financiën. ...

Memorie van toelichting (Dossier 35303)
Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Overige fiscale maatregelen 2020); Memorie van toelichting; Memorie van toelichting Kamerstuk belasting financiën Nr. 3 MEMORIE VAN TOELICHTING Inhoudsopgave I. ...