Zoeken


Partij
Datum
Van:
Tot:

Partij
Datum
Van:
Tot:

2708 resultaten

Motie van het lid Leijten over onafhankelijk onderzoek naar de vuurwerkramp in Enschede (Dossier 35752)
Motie van het lid Leijten over onafhankelijk onderzoek naar de vuurwerkramp in Enschede Motie ...

Brief van het Presidium over de stand van zaken rond de uitvoering van moties en toezeggingen gedaan bij de behandeling van de Raming van de Tweede Kamer voor 2022 (Dossier 35752)
Brief van het Presidium over de stand van zaken rond de uitvoering van moties en toezeggingen gedaan bij de behandeling van de Raming van de Tweede Kamer voor 2022 Brief Presidium ...

Brief van het Presidium over het jaarverslag van de adviseur integriteit van de Tweede Kamer over het kalenderjaar 2020 (Dossier 35752)
Brief van het Presidium over het jaarverslag van de adviseur integriteit van de Tweede Kamer over het kalenderjaar 2020 Brief Presidium ...

Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 21 juni 2021, over de Raming der voor de Tweede Kamer in 2022 benodigde uitgaven, alsmede aanwijzing en raming van de ontvangsten (Dossier 35752)
Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 21 juni 2021, over de Raming der voor de Tweede Kamer in 2022 benodigde uitgaven, alsmede aanwijzing en raming van de ontvangsten Verslag van een wetgevingsoverleg ...

Motie van het lid Van Baarle over bewerkstelligen dat alle partijen zitting kunnen nemen in het Presidium (Dossier 35752)
Motie van het lid Van Baarle over bewerkstelligen dat alle partijen zitting kunnen nemen in het Presidium Motie ...

Nota naar aanleiding van het verslag (Dossier 35936)
Nota naar aanleiding van het verslag Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag ...

Koninklijke boodschap (herdruk) (Dossier 35936)
Koninklijke boodschap (herdruk) Koninklijke boodschap ...

Verslag (Dossier 35936)
Verslag Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader) ...

Voorstel van wet (herdruk) (Dossier 35936)
Voorstel van wet (herdruk) Voorstel van wet ...

Memorie van toelichting (herdruk) (Dossier 35936)
Memorie van toelichting (herdruk) Memorie van toelichting ...

Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport (herdruk) (Dossier 35936)
Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport (herdruk) Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport ...

Intrekken wetsvoorstellen wijziging van de Landbouwkwaliteitswet (Kamerstuk 22 139), alsmede een voorstel van wet houdende wijziging van de Zaaizaad- en Plantgoedwet (Kamerstuk 22 159) (Dossier 22139)
Intrekken wetsvoorstellen wijziging van de Landbouwkwaliteitswet (Kamerstuk 22 139), alsmede een voorstel van wet houdende wijziging van de Zaaizaad- en Plantgoedwet (Kamerstuk 22 159) Brief regering ...

Koninklijke boodschap (Dossier 22139)
Koninklijke boodschap Koninklijke boodschap ...

Verslag (nader, tweede nader etc) (Dossier 22139)
Verslag (nader, tweede nader etc) Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader) ...

Memorie van Toelichting (Dossier 22139)
Memorie van Toelichting Memorie van toelichting ...

Raming der voor de Tweede Kamer in 2024 benodigde uitgaven, alsmede aanwijzing en raming van de ontvangsten (Dossier 36328)
Raming der voor de Tweede Kamer in 2024 benodigde uitgaven, alsmede aanwijzing en raming van de ontvangsten Brief Kamer ...

Begrotingstoelichting bij de Raming der voor de Tweede Kamer in 2024 benodigde uitgaven, alsmede aanwijzing en raming van de ontvangsten (Dossier 36328)
Begrotingstoelichting bij de Raming der voor de Tweede Kamer in 2024 benodigde uitgaven, alsmede aanwijzing en raming van de ontvangsten Brief Kamer ...

Geleidende brief bij de Raming der voor de Tweede Kamer in 2024 benodigde uitgaven, alsmede aanwijzing en raming van de ontvangsten (Dossier 36328)
Geleidende brief bij de Raming der voor de Tweede Kamer in 2024 benodigde uitgaven, alsmede aanwijzing en raming van de ontvangsten Brief Kamer ...

Verslag (nader, tweede nader etc) (Dossier 22159)
Verslag (nader, tweede nader etc) Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader) ...

Memorie van Toelichting (Dossier 22159)
Memorie van Toelichting Memorie van toelichting ...