Zoeken


Partij
Datum
Van:
Tot:

Partij
Datum
Van:
Tot:

2708 resultaten

Nader gewijzigde motie van de leden Ouwehand en Thieme (t.v.v. 33605-XIII, nr. 19) over een verbod op diertransporten op zeer warme dagen (Dossier 33605-XIII)
Nader gewijzigde motie van de leden Ouwehand en Thieme (t.v.v. 33605-XIII, nr. 19) over een verbod op diertransporten op zeer warme dagen Motie (gewijzigd/nader) ...

Motie Ouwehand en Thieme over een verbod op diertransporten op zeer warme dagen (Dossier 33605-XIII)
Motie Ouwehand en Thieme over een verbod op diertransporten op zeer warme dagen Motie ...

Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden over de Slotwet van het Ministerie van Economische Zaken 2012, onderdeel Landbouw en Natuur (Dossier 33605-XIII)
Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden over de Slotwet van het Ministerie van Economische Zaken 2012, onderdeel Landbouw en Natuur Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden ...

Motie Ouwehand en Thieme over extra controles op temperatuur en luchtkwaliteit in stallen (Dossier 33605-XIII)
Motie Ouwehand en Thieme over extra controles op temperatuur en luchtkwaliteit in stallen Motie ...

Lijst van vragen en antwoorden over het Jaarverslag van het Ministerie van Economische Zaken 2012, onderdeel Landbouw en Natuur (Dossier 33605-XIII)
Lijst van vragen en antwoorden over het Jaarverslag van het Ministerie van Economische Zaken 2012, onderdeel Landbouw en Natuur Lijst van vragen en antwoorden ...

Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 26 juni 2013, over het jaarverslag van het Ministerie van Economische Zaken 2012 (Dossier 33605-XIII)
Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 26 juni 2013, over het jaarverslag van het Ministerie van Economische Zaken 2012 Verslag van een wetgevingsoverleg ...

Jaarverslag Ministerie van Economische Zaken 2012 (Dossier 33605-XIII)
Jaarverslag Ministerie van Economische Zaken 2012 Jaarverslag ...

Gewijzigde motie van de leden Ouwehand en Thieme (t.v.v. 33605-XIII, nr. 17) over beschutting in weilanden (Dossier 33605-XIII)
Gewijzigde motie van de leden Ouwehand en Thieme (t.v.v. 33605-XIII, nr. 17) over beschutting in weilanden Motie (gewijzigd/nader) ...

Motie van het lid Klever over zwijggeldclausules in verband met windturbines (Dossier 33605-XIII)
Motie van het lid Klever over zwijggeldclausules in verband met windturbines Motie ...

Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 12 juni 2013, over het Jaarverslag en slotwet Ministerie van Economische Zaken 2012 (Dossier 33605-XIII)
Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 12 juni 2013, over het Jaarverslag en slotwet Ministerie van Economische Zaken 2012 Verslag van een wetgevingsoverleg ...

Memorie van toelichting (Dossier 33605-XIII)
Memorie van toelichting Memorie van toelichting ...

Voorstel van wet (Dossier 33605-XIII)
Voorstel van wet Voorstel van wet ...

Gewijzigde motie van de leden Leijten en Arib over afspraken met de regering over de omgang met informatie (t.v.v. 35752-8) (Dossier 35752)
Gewijzigde motie van de leden Leijten en Arib over afspraken met de regering over de omgang met informatie (t.v.v. 35752-8) Motie (gewijzigd/nader) ...

Nota naar aanleiding van het verslag (Dossier 35752)
Nota naar aanleiding van het verslag Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag ...

Motie van het lid Leijten over afspraken met de regering over de omgang met informatie (Dossier 35752)
Motie van het lid Leijten over afspraken met de regering over de omgang met informatie Motie ...

Raming der voor de Tweede Kamer in 2022 benodigde uitgaven, alsmede aanwijzing en raming van de ontvangsten (herdruk) (Dossier 35752)
Raming der voor de Tweede Kamer in 2022 benodigde uitgaven, alsmede aanwijzing en raming van de ontvangsten (herdruk) Brief Kamer ...

Geleidende brief bij de Raming der voor de Tweede Kamer in 2022 benodigde uitgaven, alsmede aanwijzing en raming van de ontvangsten (Dossier 35752)
Geleidende brief bij de Raming der voor de Tweede Kamer in 2022 benodigde uitgaven, alsmede aanwijzing en raming van de ontvangsten Brief Kamer ...

Begrotingstoelichting bij de Raming der voor de Tweede Kamer in 2022 benodigde uitgaven, alsmede aanwijzing en raming van de ontvangsten (Dossier 35752)
Begrotingstoelichting bij de Raming der voor de Tweede Kamer in 2022 benodigde uitgaven, alsmede aanwijzing en raming van de ontvangsten Brief Kamer ...

Verslag (Dossier 35752)
Verslag Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader) ...

Motie van het lid Leijten over een verplicht werkveiligheidsbeleid van fracties (Dossier 35752)
Motie van het lid Leijten over een verplicht werkveiligheidsbeleid van fracties Motie ...