Zoeken


Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

188 resultaten

Motie van het lid Van der Plas over pensioenfondsen de mogelijkheid geven hun deelnemers de opgebouwde aanspraken gegarandeerd te laten wegzetten (Dossier 36067)
Motie van het lid Van der Plas over pensioenfondsen de mogelijkheid geven hun deelnemers de opgebouwde aanspraken gegarandeerd te laten wegzetten Motie ...

Gewijzigde motie van de leden Smals en Stoffer over het monitoren van afspraken over compensatie en de obstakels die sociale partners ondervinden om deze te realiseren (t.v.v. 36067-120) (Dossier 36067)
Gewijzigde motie van de leden Smals en Stoffer over het monitoren van afspraken over compensatie en de obstakels die sociale partners ondervinden om deze te realiseren (t.v.v. 36067-120) Motie (gewijzigd/nader) ...

Gewijzigd amendement van het lid Stoffer c.s. ter vervanging van nr. 13 over het delen van gegevens op verzoek van de deelnemer (Dossier 36067)
Gewijzigd amendement van het lid Stoffer c.s. ter vervanging van nr. 13 over het delen van gegevens op verzoek van de deelnemer Amendement ...

Verslag van een schriftelijk overleg over het ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit uitvoering Pensioenwet en Wet verplichte beroepspensioenregeling vanwege aanpassing van de regeling voor nettopensioen en ontwerpbesluit experimenten pensioenregeling voor zelfstandigen (Dossier 36067)
Verslag van een schriftelijk overleg over het ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit uitvoering Pensioenwet en Wet verplichte beroepspensioenregeling vanwege aanpassing van de regeling voor nettopensioen en ontwerpbesluit experimenten pensioenregeling voor zelfstandigen Verslag van een schriftelijk overleg ...

Amendement van de leden Nijboer en Maatoug over een zorgplicht inzake de reductiedoelstelling (Dossier 36067)
Amendement van de leden Nijboer en Maatoug over een zorgplicht inzake de reductiedoelstelling Amendement ...

Motie van het lid Den Haan over het alsnog uitwerken van adviezen met betrokken indieners (Dossier 36067)
Motie van het lid Den Haan over het alsnog uitwerken van adviezen met betrokken indieners Motie ...

Gewijzigde motie van het lid Den Haan c.s. over onder het begrip "pensioendoelstelling" ook opnemen in welke mate een pensioen na ingang behoud van koopkracht nastreeft (t.v.v. 36067-102) (Dossier 36067)
Gewijzigde motie van het lid Den Haan c.s. over onder het begrip "pensioendoelstelling" ook opnemen in welke mate een pensioen na ingang behoud van koopkracht nastreeft (t.v.v. 36067-102) Motie (gewijzigd/nader) ...

Motie van de leden Azarkan en Den Haan over het maximeren van de uitvoeringskosten bij de pensioenfondsen (Dossier 36067)
Motie van de leden Azarkan en Den Haan over het maximeren van de uitvoeringskosten bij de pensioenfondsen Motie ...

Amendement van de leden Nijboer en Maatoug over de verlaging van de startleeftijd (Dossier 36067)
Amendement van de leden Nijboer en Maatoug over de verlaging van de startleeftijd Amendement ...

Amendement van de leden Van Beukering-Huijbregts en Smals ter vervanging van nr. 48 over representatieve medezeggenschap (Dossier 36067)
Amendement van de leden Van Beukering-Huijbregts en Smals ter vervanging van nr. 48 over representatieve medezeggenschap Amendement ...

Amendement van het lid Den Haan over adviesrecht voor een geleding binnen het verantwoordingsorgaan (Dossier 36067)
Amendement van het lid Den Haan over adviesrecht voor een geleding binnen het verantwoordingsorgaan Amendement ...

Gewijzigd amendement van het lid Omtzigt ter vervanging van nr. 23 over de maximale omvang van de reserves (Dossier 36067)
Gewijzigd amendement van het lid Omtzigt ter vervanging van nr. 23 over de maximale omvang van de reserves Amendement ...

Planningsbrief Wet toekomst pensioenen (Dossier 36067)
Planningsbrief Wet toekomst pensioenen Brief regering ...

Amendement van het lid Van Beukering-Huijbregts over een oordeel van het VO/BO over uitvoeringskosten (Dossier 36067)
Amendement van het lid Van Beukering-Huijbregts over een oordeel van het VO/BO over uitvoeringskosten Amendement ...

Gewijzigd amendement van het lid Smals ter vervanging van nr. 50 over de beleggingsvrijheid en bijbehorende zorgplichten van de premie-overeenkomst (Dossier 36067)
Gewijzigd amendement van het lid Smals ter vervanging van nr. 50 over de beleggingsvrijheid en bijbehorende zorgplichten van de premie-overeenkomst Amendement ...

Motie van het lid Léon de Jong over de Wet toekomst pensioenen intrekken en het huidige stelsel waar nodig verbeteren (Dossier 36067)
Motie van het lid Léon de Jong over de Wet toekomst pensioenen intrekken en het huidige stelsel waar nodig verbeteren Motie ...

Gewijzigd amendement van het lid Omtzigt over fiscale facilitering (Dossier 36067)
Gewijzigd amendement van het lid Omtzigt over fiscale facilitering Amendement ...

Motie van de leden Stoffer en Smals over het onderzoeken van de mogelijkheden om de pensioenopbouw voor zelfstandigen te verbeteren, zowel in de tweede als de derde pijler (Dossier 36067)
Motie van de leden Stoffer en Smals over het onderzoeken van de mogelijkheden om de pensioenopbouw voor zelfstandigen te verbeteren, zowel in de tweede als de derde pijler Motie ...

Gevoeligheidsanalyse DNB (Dossier 36067)
Gevoeligheidsanalyse DNB Brief regering ...

Gewijzigd amendement van het lid Van Beukering-Huijbregt ter vervanging van nr. 64 over inzicht in pensioen (Dossier 36067)
Gewijzigd amendement van het lid Van Beukering-Huijbregt ter vervanging van nr. 64 over inzicht in pensioen Amendement ...