Zoeken


Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

188 resultaten

Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 12 oktober 2022, over wijziging van de Pensioenwet, de Wet inkomstenbelasting 2001 en enige andere wetten in verband met herziening van het pensioenstelsel, standaardisering van het nabestaandenpensioen, aanpassing van de fiscale behandeling van pensioen en enige andere wijzigingen ten aanzien van pensioen (Wet toekomst pensioenen) (36067) - voortzetting (Dossier 36067)
Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 12 oktober 2022, over wijziging van de Pensioenwet, de Wet inkomstenbelasting 2001 en enige andere wetten in verband met herziening van het pensioenstelsel, standaardisering van het nabestaandenpensioen, aanpassing van de fiscale behandeling van pensioen en enige andere wijzigingen ten aanzien van pensioen (Wet toekomst pensioenen) (36067) - voortzetting Verslag van een wetgevingsoverleg ...

Wijzigingen voorgesteld door de regering (Dossier 36067)
Wijzigingen voorgesteld door de regering Wijzigingen voorgesteld door de regering ...

Derde nota van wijziging (Dossier 36067)
Derde nota van wijziging Nota van wijziging ...

Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 5 december 2022, over wijziging van de Pensioenwet, de Wet inkomstenbelasting 2001 en enige andere wetten in verband met herziening van het pensioenstelsel, standaardisering van het nabestaandenpensioen, aanpassing van de fiscale behandeling van pensioen en enige andere wijzigingen ten aanzien van pensioen (Wet toekomst pensioenen) (Dossier 36067)
Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 5 december 2022, over wijziging van de Pensioenwet, de Wet inkomstenbelasting 2001 en enige andere wetten in verband met herziening van het pensioenstelsel, standaardisering van het nabestaandenpensioen, aanpassing van de fiscale behandeling van pensioen en enige andere wijzigingen ten aanzien van pensioen (Wet toekomst pensioenen) Verslag van een wetgevingsoverleg ...

Koninklijke boodschap (Dossier 36067)
Koninklijke boodschap Koninklijke boodschap ...

Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 15 september 2022, over wijziging van de Pensioenwet, de Wet inkomstenbelasting 2001 en enige andere wetten in verband met herziening van het pensioenstelsel, standaardisering van het nabestaandenpensioen, aanpassing van de fiscale behandeling van pensioen en enige andere wijzigingen ten aanzien van pensioen (Wet toekomst pensioenen) (Dossier 36067)
Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 15 september 2022, over wijziging van de Pensioenwet, de Wet inkomstenbelasting 2001 en enige andere wetten in verband met herziening van het pensioenstelsel, standaardisering van het nabestaandenpensioen, aanpassing van de fiscale behandeling van pensioen en enige andere wijzigingen ten aanzien van pensioen (Wet toekomst pensioenen) Verslag van een wetgevingsoverleg ...

Nota naar aanleiding van het verslag (Dossier 36067)
Nota naar aanleiding van het verslag Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag ...

Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 19 oktober 2022, inzake Wijziging van de Pensioenwet, de Wet inkomstenbelasting 2001 en enige andere wetten in verband met herziening van het pensioenstelsel, standaardisering van het nabestaandenpensioen, aanpassing van de fiscale behandeling van pensioen en enige andere wijzigingen ten aanzien van pensioen (Wet toekomst pensioenen) (36067)(voortzetting) (Dossier 36067)
Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 19 oktober 2022, inzake Wijziging van de Pensioenwet, de Wet inkomstenbelasting 2001 en enige andere wetten in verband met herziening van het pensioenstelsel, standaardisering van het nabestaandenpensioen, aanpassing van de fiscale behandeling van pensioen en enige andere wijzigingen ten aanzien van pensioen (Wet toekomst pensioenen) (36067)(voortzetting) Verslag van een wetgevingsoverleg ...

Reactie op het verzoek van het lid Omtzigt, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 8 november 2022, over het Besluit toekomst pensioenen aangehouden in ministerraad, over aannames DNB-berekeningen en over een reactie op de veronderstelling dat in de DNB berekeningen is uitgegaan van hogere parameters dan wettelijk is voorgeschreven door commissie parameters (Dossier 36067)
Reactie op het verzoek van het lid Omtzigt, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 8 november 2022, over het Besluit toekomst pensioenen aangehouden in ministerraad, over aannames DNB-berekeningen en over een reactie op de veronderstelling dat in de DNB berekeningen is uitgegaan van hogere parameters dan wettelijk is voorgeschreven door commissie parameters Brief regering ...

Motie van de leden Smals en Stoffer over het monitoren van afspraken over compensatie met aandacht voor knelpunten bij compensatie buiten het pensioendomein (Dossier 36067)
Motie van de leden Smals en Stoffer over het monitoren van afspraken over compensatie met aandacht voor knelpunten bij compensatie buiten het pensioendomein Motie ...

Amendement van het lid Omtzigt over risicodekking in de Ziektewet en WIA (Dossier 36067)
Amendement van het lid Omtzigt over risicodekking in de Ziektewet en WIA Amendement ...

Gewijzigde motie van het lid Omtzigt c.s. over studie doen naar de gevolgen van een nieuwe eurocrisis voor pensioenen (t.v.v. 36067-144) (Dossier 36067)
Gewijzigde motie van het lid Omtzigt c.s. over studie doen naar de gevolgen van een nieuwe eurocrisis voor pensioenen (t.v.v. 36067-144) Motie (gewijzigd/nader) ...

Amendement van de leden Maatoug en Nijboer over beschermingsrendement (Dossier 36067)
Amendement van de leden Maatoug en Nijboer over beschermingsrendement Amendement ...

Motie van het lid Den Haan over de reeds geraadpleegde experts aanvullen met experts die kritische tegengeluiden laten horen (Dossier 36067)
Motie van het lid Den Haan over de reeds geraadpleegde experts aanvullen met experts die kritische tegengeluiden laten horen Motie ...

Motie van het lid Van Kent over het aanpassen van de Wtp opdat discriminatie op basis van leeftijd en geslacht niet meer voorkomt (Dossier 36067)
Motie van het lid Van Kent over het aanpassen van de Wtp opdat discriminatie op basis van leeftijd en geslacht niet meer voorkomt Motie ...

Motie van het lid Pouw-Verweij c.s. over een harde garantie voor de compensatie van deelnemers tussen de 45 en 55 jaar (Dossier 36067)
Motie van het lid Pouw-Verweij c.s. over een harde garantie voor de compensatie van deelnemers tussen de 45 en 55 jaar Motie ...

Motie van het lid Omtzigt c.s. over de Wet toekomst pensioenen pas plenair behandelen na ommekomst van de scenariosets en daarop gebaseerde doorrekeningen (Dossier 36067)
Motie van het lid Omtzigt c.s. over de Wet toekomst pensioenen pas plenair behandelen na ommekomst van de scenariosets en daarop gebaseerde doorrekeningen Motie ...

Stand van zaken wetsvoorstel toekomst pensioenen (Dossier 36067)
Stand van zaken wetsvoorstel toekomst pensioenen Brief regering ...

Motie van het lid Den Haan over eventuele kortingen vanwege een te lage dekkingsgraad uitstellen tot de wet is geïmplementeerd (Dossier 36067)
Motie van het lid Den Haan over eventuele kortingen vanwege een te lage dekkingsgraad uitstellen tot de wet is geïmplementeerd Motie ...

Amendement van het lid Den Haan over het meenemen van de verwachte prijsinflatie (Dossier 36067)
Amendement van het lid Den Haan over het meenemen van de verwachte prijsinflatie Amendement ...