Zoeken


Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

188 resultaten

Gewijzigd amendement van de leden Omtzigt en Pouw-Verweij ter vervanging van nr. 96 over een maximering voor de uitvoeringskosten (Dossier 36067)
Gewijzigd amendement van de leden Omtzigt en Pouw-Verweij ter vervanging van nr. 96 over een maximering voor de uitvoeringskosten Amendement ...

Toezeggingen gedaan tijdens het wetgevingsoverleg van 19 oktober 2022 over het wetsvoorstel toekomst pensioenen, toelichting op de derde nota van wijziging en appreciatie amendementen (Dossier 36067)
Toezeggingen gedaan tijdens het wetgevingsoverleg van 19 oktober 2022 over het wetsvoorstel toekomst pensioenen, toelichting op de derde nota van wijziging en appreciatie amendementen Brief regering ...

Motie van het lid Ceder c.s. over gegevensuitwisseling tussen het UWV en pensioenuitvoerders mogelijk maken (Dossier 36067)
Motie van het lid Ceder c.s. over gegevensuitwisseling tussen het UWV en pensioenuitvoerders mogelijk maken Motie ...

Amendement van de leden Nijboer en Maatoug over de pensioendoelstelling (Dossier 36067)
Amendement van de leden Nijboer en Maatoug over de pensioendoelstelling Amendement ...

Motie van het lid Léon de Jong over gepensioneerden en werkenden compenseren (Dossier 36067)
Motie van het lid Léon de Jong over gepensioneerden en werkenden compenseren Motie ...

amendement van het lid Omtzigt over een uitlooptermijn van ten minste zes maanden (Dossier 36067)
amendement van het lid Omtzigt over een uitlooptermijn van ten minste zes maanden Amendement ...

Gewijzigd amendement van het lid Ephraim ter vervanging van nr. 75 over een zogenaamd risk chapter (Dossier 36067)
Gewijzigd amendement van het lid Ephraim ter vervanging van nr. 75 over een zogenaamd risk chapter Amendement ...

Motie van het lid Ephraim over de Wet toekomst pensioenen intrekken (Dossier 36067)
Motie van het lid Ephraim over de Wet toekomst pensioenen intrekken Motie ...

Nader gewijzigd amendement van de leden Nijboer en Maatoug ter vervanging van nr. 168 over de verlaging van de startleeftijd (Dossier 36067)
Nader gewijzigd amendement van de leden Nijboer en Maatoug ter vervanging van nr. 168 over de verlaging van de startleeftijd Amendement ...

Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 12 september 2022, over wijziging van de Pensioenwet, de Wet inkomstenbelasting 2001 en enige andere wetten in verband met herziening van het pensioenstelsel, standaardisering van het nabestaandenpensioen, aanpassing van de fiscale behandeling van pensioen en enige andere wijzigingen ten aanzien van pensioen (Wet toekomst pensioenen) (Dossier 36067)
Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 12 september 2022, over wijziging van de Pensioenwet, de Wet inkomstenbelasting 2001 en enige andere wetten in verband met herziening van het pensioenstelsel, standaardisering van het nabestaandenpensioen, aanpassing van de fiscale behandeling van pensioen en enige andere wijzigingen ten aanzien van pensioen (Wet toekomst pensioenen) Verslag van een wetgevingsoverleg ...

Voorstel van wet zoals het luidt na de daarin tot en met 20 december 2022 aangebrachte wijzigingen (Dossier 36067)
Voorstel van wet zoals het luidt na de daarin tot en met 20 december 2022 aangebrachte wijzigingen Voorstel van wet (tweede lezing) ...

Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 10 oktober 2022, over Wijziging van de Pensioenwet, de Wet inkomstenbelasting 2001 en enige andere wetten in verband met herziening van het pensioenstelsel, standaardisering van het nabestaandenpensioen, aanpassing van de fiscale behandeling van pensioen en enige andere wijzigingen ten aanzien van pensioen (Wet toekomst pensioenen) (36067) - voortzetting (Dossier 36067)
Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 10 oktober 2022, over Wijziging van de Pensioenwet, de Wet inkomstenbelasting 2001 en enige andere wetten in verband met herziening van het pensioenstelsel, standaardisering van het nabestaandenpensioen, aanpassing van de fiscale behandeling van pensioen en enige andere wijzigingen ten aanzien van pensioen (Wet toekomst pensioenen) (36067) - voortzetting Verslag van een wetgevingsoverleg ...

Nota naar aanleiding van het nader verslag (Dossier 36067)
Nota naar aanleiding van het nader verslag Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag ...

Voorstel van wet (Dossier 36067)
Voorstel van wet Voorstel van wet ...

Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport (Dossier 36067)
Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport ...

Memorie van toelichting (Dossier 36067)
Memorie van toelichting Memorie van toelichting ...

Nota van wijziging (Dossier 36067)
Nota van wijziging Nota van wijziging ...

Nader verslag (Dossier 36067)
Nader verslag Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader) ...

Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 2 december 2022, over wijziging van de Pensioenwet, de Wet inkomstenbelasting 2001 en enige andere wetten in verband met herziening van het pensioenstelsel, standaardisering van het nabestaandenpensioen, aanpassing van de fiscale behandeling van pensioen en enige andere wijzigingen ten aanzien van pensioen (Wet toekomst pensioenen) (Dossier 36067)
Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 2 december 2022, over wijziging van de Pensioenwet, de Wet inkomstenbelasting 2001 en enige andere wetten in verband met herziening van het pensioenstelsel, standaardisering van het nabestaandenpensioen, aanpassing van de fiscale behandeling van pensioen en enige andere wijzigingen ten aanzien van pensioen (Wet toekomst pensioenen) Verslag van een wetgevingsoverleg ...

Verslag (Dossier 36067)
Verslag Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader) ...