Zoeken


Partij
Datum
Van:
Tot:

Partij
Datum
Van:
Tot:

247 resultaten

Het percentage coördinatiekosten van het totale jeugdzorgbudget
Het percentage coördinatiekosten van het totale jeugdzorgbudget Kamervragen zonder antwoord Vragen van het lid Peters (CDA) aan de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het percentage coördinatiekosten van het totale jeugdzorgbudget (ingezonden 26 september 2019). ...

Het bericht ‘Gepensioneerden metaalfondsen gaan korting sneller voelen’
Het bericht ‘Gepensioneerden metaalfondsen gaan korting sneller voelen’ Kamervragen zonder antwoord Vragen van het lid Van Brenk (50PLUS) aan de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over het bericht «Gepensioneerden metaalfondsen gaan korting sneller voelen» (ingezonden 26 september 2019). ...

Het advies van de commissie-Remkes over de stikstofkwestie
Het advies van de commissie-Remkes over de stikstofkwestie Kamervragen zonder antwoord Vragen van het lid Baudet (FvD) aan de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit over het advies van de commissie-Remkes over de stikstofkwestie (ingezonden 26 september 2019). ...

De toename van het aantal kinderen dat in een crisisopvang woont
De toename van het aantal kinderen dat in een crisisopvang woont Kamervragen zonder antwoord Vragen van de leden Kerstens en Van den Hul (beiden PvdA) aan de Minister en Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over de toename van het aantal kinderen dat in een crisisopvang woont (ingezonden 26 september 2019). ...

Het bericht dat een medewerker bij de IND door zijn leidinggevende onder druk werd gezet om zijn eigen dossiers te herbeoordelen
Het bericht dat een medewerker bij de IND door zijn leidinggevende onder druk werd gezet om zijn eigen dossiers te herbeoordelen Kamervragen zonder antwoord Vragen van de leden Van Ojik (GroenLinks), Kuiken (PvdA), Jasper van Dijk (SP), Van Toorenburg (CDA), Groothuizen (D66) en Bisschop (SGP) aan de Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid over het bericht dat een medewerker bij de IND door zijn leidinggevende onder druk werd gezet om zijn eigen dossiers te herbeoordelen (ingezonden 26 september 2019). ...

Het bericht ‘Expertisecentrum SLO wil Enschede verlaten voor Amersfoort’
Het bericht ‘Expertisecentrum SLO wil Enschede verlaten voor Amersfoort’ Kamervragen zonder antwoord Vragen van het lid Rog (CDA) aan de Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media over het bericht «Expertisecentrum SLO wil Enschede verlaten voor Amersfoort» (ingezonden 26 september 2019). ...

De berichten dat studenten op camping neerstrijken
De berichten dat studenten op camping neerstrijken Kamervragen zonder antwoord Vragen van de leden Futselaar en Beckerman (beiden SP) aan de ministers van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over de berichten dat studenten op camping neerstrijken (ingezonden 26 september 2019). ...

Het bericht dat kinderrechters alarm slaan vanwege de groeiende wachtlijsten
Het bericht dat kinderrechters alarm slaan vanwege de groeiende wachtlijsten Kamervragen zonder antwoord Vragen van het lid Kuiken (PvdA) aan de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het bericht dat kinderrechters alarm slaan vanwege de groeiende wachtlijsten (ingezonden 26 september 2019). ...

Het bericht ‘Supersnelle politie-Audi’s staan stil’
Het bericht ‘Supersnelle politie-Audi’s staan stil’ Kamervragen zonder antwoord Vragen van de leden Remco Dijkstra en Yesilgöz-Zegerius (beiden VVD) aan de Minister van Justitie en Veiligheid over het bericht «Supersnelle politie-Audi’s staan stil» (ingezonden 26 september 2019). ...

Het bericht dat er een klokkenluider bij de politie naar huis is gestuurd
Het bericht dat er een klokkenluider bij de politie naar huis is gestuurd Kamervragen zonder antwoord Vragen van het lid Van Raak (SP) aan de Minister van Justitie en Veiligheid over het bericht dat een klokkenluider bij de politie naar huis is gestuurd (ingezonden 26 september 2019). ...

De verkoop van paspoorten op Malta en de nevenfuncties van professor Kochenov van de Rijksuniversiteit Groningen
De verkoop van paspoorten op Malta en de nevenfuncties van professor Kochenov van de Rijksuniversiteit Groningen Kamervragen zonder antwoord Vragen van de leden Omtzigt, Van Toorenburg en Van der Molen (allen CDA) aan de Ministers van Buitenlandse Zaken en van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over de verkoop van paspoorten op Malta en de nevenfuncties van professor Kochenov van de Rijksuniversiteit Groningen (ingezonden 26 september 2019). ...

Het betalen door de regering voor het werk van koningin Máxima als speciaal pleitbezorger namens de Verenigde Naties
Het betalen door de regering voor het werk van koningin Máxima als speciaal pleitbezorger namens de Verenigde Naties Kamervragen zonder antwoord Vragen van het lid Sneller (D66) aan de Minister-President over het betalen door de regering voor het werk van Koningin Máxima als speciaal pleitbezorger namens de Verenigde Naties (ingezonden 26 september 2019). ...

Het bericht 'Brandweer dreigt alle vrijwilligers kwijt te raken'
Het bericht 'Brandweer dreigt alle vrijwilligers kwijt te raken' Kamervragen zonder antwoord Vragen van de leden Van Dam, Von Martels en Palland (allen CDA) aan de Minister van Justitie en Veiligheid over het bericht «Brandweer dreigt alle vrijwilligers kwijt te raken» (ingezonden 26 september 2019). ...

Het IPCC ‘Special Report on the Ocean and Cryosphere in a Changing Climate’
Het IPCC ‘Special Report on the Ocean and Cryosphere in a Changing Climate’ Kamervragen zonder antwoord Vragen van de leden Van Raan en Wassenberg (beiden PvdD) aan de ministers van Economische Zaken en Klimaat, van Infrastructuur en Waterstaat, van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking over het IPCC «Special Report on the Ocean and Cryosphere in a Changing Climate» (ingezonden 26 september 2019). ...

Het uitblijven van een akkoord met de Franse Staat over het waarborgen van de Nederlandse publieke belangen na de aandelenaankoop van Air France-KLM
Het uitblijven van een akkoord met de Franse Staat over het waarborgen van de Nederlandse publieke belangen na de aandelenaankoop van Air France-KLM Kamervragen zonder antwoord Vragen van de leden Paternotte en Sneller (beiden D66) aan de Ministers van Financiën en van Infrastructuur en Waterstaat over het uitblijven van een akkoord met de Franse Staat over het waarborgen van de Nederlandse publieke belangen na de aandelenaankoop van Air France-KLM (ingezonden 26 september 2019). ...

De politieke situatie op Sint Maarten
De politieke situatie op Sint Maarten Kamervragen zonder antwoord Vragen van de leden Van Dam (CDA) en Bosman (VVD) aan de Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over de politieke situatie op Sint Maarten (ingezonden 26 september 2019). ...

Het bericht ‘Toezicht op energiebesparingsplicht bedrijven faalt’
Het bericht ‘Toezicht op energiebesparingsplicht bedrijven faalt’ Kamervragen zonder antwoord Vragen van de leden Van der Lee (GroenLinks) en Sienot (D66) aan de Minister van Economische Zaken en Klimaat over het bericht «Toezicht op energiebesparingsplicht bedrijven faalt» (ingezonden 27 september 2019). ...

Het stagnerende aantal vrouwen in adviescolleges voor de bij het Rijk
Het stagnerende aantal vrouwen in adviescolleges voor de bij het Rijk Kamervragen zonder antwoord Vragen van het lid Van den Hul (PvdA) aan de Ministers van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over het stagnerende aantal vrouwen in adviescolleges voor de bij het Rijk (ingezonden 27 september 2019). ...

Het bericht ‘Harddrugs gevonden bij militair op marineschip Curaçao’
Het bericht ‘Harddrugs gevonden bij militair op marineschip Curaçao’ Kamervragen zonder antwoord Vragen van het lid Van Dam (CDA) aan de Ministers van Defensie en van Justitie en Veiligheid over het bericht «Harddrugs gevonden bij militair op marineschip Curaçao» (ingezonden 27 september 2019). ...

Het bericht dat het CETA verdrag lokaal beleid bedreigt
Het bericht dat het CETA verdrag lokaal beleid bedreigt Kamervragen zonder antwoord Vragen van leden Alkaya en Van Raak (beiden SP) aan de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over het bericht dat het CETA verdrag lokaal beleid bedreigt (ingezonden 27 september 2019). ...