Zoeken


Soort
Dossier
Partij
Datum
Van:
Tot:

Soort
Dossier
Partij
Datum
Van:
Tot:

10 resultaten

Het bericht ‘Opvangkampen op Samos een hel: dit niet eerder gezien’
Het bericht ‘Opvangkampen op Samos een hel: dit niet eerder gezien’ Kamervragen zonder antwoord Vragen van de leden Groothuizen (D66) en Voordewind (ChristenUnie) aan de Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid over het bericht «Opvangkampen op Samos een hel: dit niet eerder gezien» (ingezonden 2 augustus 2019). ...

Een slachtoffer van homofobe bedreigingen dat zelf de dader moest opsporen maar de politie vervolgens de zaak niet in behandeling wilde nemen
Een slachtoffer van homofobe bedreigingen dat zelf de dader moest opsporen maar de politie vervolgens de zaak niet in behandeling wilde nemen Kamervragen zonder antwoord Vragen van de leden Van den Hul (PvdA), Bergkamp (D66) en Özütok (GroenLinks) aan de Minister van Justitie en Veiligheid over een slachtoffer van homofobe bedreigingen dat zelf de dader moest opsporen maar de politie vervolgens de zaak niet in behandeling wilde nemen (ingezonden 5 augustus 2019). ...

Het artikel 'Recalcitrant account holders in de IGA'
Het artikel 'Recalcitrant account holders in de IGA' Kamervragen zonder antwoord Vragen van de leden Lodders (VVD) en Van Weyenberg (D66) aan de Staatssecretaris van Financiën over het artikel ««Recalcitrant account holders» in de IGA» (ingezonden 6 augustus 2019). ...

Het bericht ‘Politie wordt niet diverser door afhakers’
Het bericht ‘Politie wordt niet diverser door afhakers’ Kamervragen zonder antwoord Vragen van het lid Den Boer (D66) aan de Minister van Justitie en Veiligheid over het bericht «Politie wordt niet diverser door afhakers» (ingezonden 9 augustus 2019). ...

Het bericht '‘Russen’ intimideren vrouwen Nederlandse F16- vliegers'
Het bericht '‘Russen’ intimideren vrouwen Nederlandse F16- vliegers' Kamervragen zonder antwoord Vragen van het lid Belhaj (D66) aan de Minister van Defensie over het bericht ««Russen» intimideren vrouwen Nederlandse F16- vliegers» (ingezonden 12 augustus 2019). ...

Het bericht dat de VS Nederland zou willen helpen Syriëgangers terug te halen
Het bericht dat de VS Nederland zou willen helpen Syriëgangers terug te halen Kamervragen zonder antwoord Vragen van het lid Sjoerdsma (D66) aan de Minister-President over het bericht dat de VS Nederland zou willen helpen Syriëgangers terug te halen (ingezonden 13 augustus 2019). ...

Het bericht ‘Tijdens vakantie gekochte e-step kan duur uitpakken, waarschuwen verzekeraars’
Het bericht ‘Tijdens vakantie gekochte e-step kan duur uitpakken, waarschuwen verzekeraars’ Kamervragen zonder antwoord Vragen van het lid Schonis (D66) aan de Minister van Infrastructuur en Waterstaat over het bericht «Tijdens vakantie gekochte e-step kan duur uitpakken, waarschuwen verzekeraars» (ingezonden 13 augustus 2019). ...

Het bericht 'Rijksvastgoedbedrijf biedt 825 hectare pachtgrond aan'
Het bericht 'Rijksvastgoedbedrijf biedt 825 hectare pachtgrond aan' Kamervragen zonder antwoord Vragen van het lid De Groot (D66) aan de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit over het bericht «Rijksvastgoedbedrijf biedt 825 hectare pachtgrond aan» (ingezonden 14 augustus 2019). ...

Nota van wijziging (Dossier 32411)
Voorstel van wet van de leden Bergkamp, Özütok en Van der Hul houdende verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet, strekkende tot toevoeging van handicap en hetero- of homoseksuele gerichtheid als non-discriminatiegrond; Nota van wijziging (initiatiefvoorstel); Nota van wijziging Kamerstuk recht staatsrecht Nr. 9 NOTA VAN WIJZIGING Ontvangen 2 augustus 2019 Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd: A In het opschrift wordt «hetero- of homoseksuele gerichtheid» vervangen door «seksuele gerichtheid». ...

Nota naar aanleiding van het verslag (Dossier 32411)
Voorstel van wet van de leden Bergkamp, Özütok en Van der Hul houdende verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet, strekkende tot toevoeging van handicap en hetero- of homoseksuele gerichtheid als non-discriminatiegrond; Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag; Nota naar aanleiding van het verslag Kamerstuk recht staatsrecht Nr. 8 NOTA NAAR AANLEIDING VAN HET VERSLAG Ontvangen 2 augustus 2019 INHOUDSOPGAVE blz. ...