Zoeken


Dossier
Partij
Datum
Van:
Tot:

Dossier
Partij
Datum
Van:
Tot:

215 resultaten

Verslag (Dossier 35238)
Wijziging van de Wet op het financieel toezicht in verband met het via een centraal elektronisch systeem geautomatiseerd ontsluiten van identificerende gegevens alsmede enkele andere gegevens door banken en andere betaaldienstverleners (Wet verwijzingsportaal bankgegevens); Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader); Verslag Kamerstuk financieel toezicht financiën Nr. 5 VERSLAG Vastgesteld 22 augustus 2019 De vaste commissie voor Financiën, belast met het voorbereidend onderzoek van bovenstaand wetsvoorstel, heeft de eer als volgt verslag uit te brengen van haar bevindingen. ...

Nota naar aanleiding van het verslag (Dossier 35063)
Voorstel van wet van de leden Kwint en Westerveld tot wijziging van diverse onderwijswetten teneinde te verbieden dat leerlingen van ouders die geen vrijwillige geldelijke bijdrage hebben voldaan worden buitengesloten van activiteiten; Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag; Nota naar aanleiding van het verslag Kamerstuk onderwijs en wetenschap voortgezet onderwijs Nr. 7 NOTA NAAR AANLEIDING VAN HET VERSLAG Ontvangen 16 augustus 2019 Algemeen: Met belangstelling hebben wij kennisgenomen van het verslag van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Media met betrekking tot het voorstel tot wijziging van diverse onderwijswetten teneinde te verbieden dat leerlingen van ouders die geen vrijwillige geldelijke bijdrage hebben voldaan worden buitengesloten van activiteiten. ...

Proces- en vonnisafspraken
Proces- en vonnisafspraken Kamervragen zonder antwoord Vragen van het lid Groothuizen (D66) aan de Minister van Justitie en Veiligheid over proces- en vonnisafspraken (ingezonden 26 juli 2019). ...

Een mogelijke nieuwe illegale militaire interventie door Turkije in het noorden van Syrië
Een mogelijke nieuwe illegale militaire interventie door Turkije in het noorden van Syrië Kamervragen zonder antwoord Vragen van het lid Karabulut (SP) aan de Minister van Buitenlandse Zaken over een mogelijke nieuwe illegale militaire interventie door Turkije in het noorden van Syrië (ingezonden 26 juli 2019). ...

Cordaan die verstandelijk beperkte cliënten een zwijgcontract liet tekenen
Cordaan die verstandelijk beperkte cliënten een zwijgcontract liet tekenen Kamervragen zonder antwoord Vragen van het lid Van Gerven (SP) aan de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en de Minister voor Medische Zorg over Cordaan die verstandelijk beperkte cliënten een zwijgcontract liet tekenen (ingezonden 26 juli 2019). ...

Het niet naleven van het hitteprotocol voor dierentransporten door de veehouderij
Het niet naleven van het hitteprotocol voor dierentransporten door de veehouderij Kamervragen zonder antwoord Vragen van het lid Ouwehand (PvdD) aan de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en de Minister van Justitie en Veiligheid over het niet naleven van het hitteprotocol voor dierentransporten door de veehouderij (ingezonden 26 juli 2019). ...

Uitvoering van de motie-Van der Staaij c.s. over eenzijdige resoluties bij de VN
Uitvoering van de motie-Van der Staaij c.s. over eenzijdige resoluties bij de VN Kamervragen zonder antwoord Vragen van de leden Omtzigt (CDA), Stoffer (SGP), Voordewind (CU), Koopmans (VVD), De Roon (PVV) en Baudet (FvD) aan de Minister van Buitenlandse Zaken over uitvoering van de motie-Van der Staaij c.s. over eenzijdige resoluties bij de VN (ingezonden 26 juli 2019). ...

Geschonden mensenrechten in Groningen
Geschonden mensenrechten in Groningen Kamervragen zonder antwoord Vragen van lid Beckerman (SP) aan de Minister van Economische Zaken en Klimaat over geschonden mensenrechten in Groningen (ingezonden 26 juli 2019). ...

Een ontsnapte vreemdeling uit detentiecentrum Rotterdam
Een ontsnapte vreemdeling uit detentiecentrum Rotterdam Kamervragen zonder antwoord Vragen van de leden Fritsma, Emiel vanDijk en Wilders (allen PVV) aan de Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid over een ontsnapte vreemdeling uit detentiecentrum Rotterdam (ingezonden 26 juli 2019). ...

Het bericht ‘Verpleegkundigen zien komst superverpleegkundige als degradatie’
Het bericht ‘Verpleegkundigen zien komst superverpleegkundige als degradatie’ Kamervragen zonder antwoord Vragen van het lid Kerstens (PvdA) aan de Minister voor Medische Zorg en Sport naar aanleiding van het bericht «Verpleegkundigen zien komst superverpleegkundige als degradatie» (ingezonden 26 juli 2019). ...

Het bericht dat stelende asielzoekers in Ter Apel de gedupeerde ondernemers uit eigen zak gaan compenseren
Het bericht dat stelende asielzoekers in Ter Apel de gedupeerde ondernemers uit eigen zak gaan compenseren Kamervragen zonder antwoord Vragen van de leden Fritsma, Emiel vanDijk en Wilders (allen PVV) aan de Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid over het bericht dat stelende asielzoekers in Ter Apel de gedupeerde ondernemers uit eigen zak gaan compenseren (ingezonden 29 juli 2019). ...

De situatie op en rond de Middellandse Zee
De situatie op en rond de Middellandse Zee Kamervragen zonder antwoord Vragen van het lid Groothuizen (D66) aan de Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid over de situatie op en rond de Middellandse Zee (ingezonden 29 juli 2019). ...

Onderzoek naar mogelijk misbruik bij zwaar gehandicapten kinderen en jongvolwassenen
Onderzoek naar mogelijk misbruik bij zwaar gehandicapten kinderen en jongvolwassenen Kamervragen zonder antwoord Vragen van het lid Hijink (SP) aan de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over onderzoek naar mogelijk misbruik bij zwaar gehandicapten kinderen en jongvolwassenen (ingezonden 29 juli 2019). ...

Duizenden jonge varkens en kippen die in hun stal zijn gestorven door de hitte en de afhankelijkheid van de brandweer om oververhitting van stallen te voorkomen
Duizenden jonge varkens en kippen die in hun stal zijn gestorven door de hitte en de afhankelijkheid van de brandweer om oververhitting van stallen te voorkomen Kamervragen zonder antwoord Vragen van het lid Ouwehand (PvdD) aan de Ministers van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en van Justitie en Veiligheid over duizenden jonge varkens en kippen die in hun stal zijn gestorven door de hitte en de afhankelijkheid van de brandweer om oververhitting van stallen te voorkomen (ingezonden 29 juli 2019). ...

De uitzetting van de heer Isbatov
De uitzetting van de heer Isbatov Kamervragen zonder antwoord Vragen van het lid Groothuizen (D66) aan de Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid over de uitzetting van de heer Isbatov (ingezonden 29 juli 2019). ...

Het artikel ‘Zorg ontvangt tientallen miljoenen van de industrie’
Het artikel ‘Zorg ontvangt tientallen miljoenen van de industrie’ Kamervragen zonder antwoord Vragen van het lid Van Gerven (SP) aan de Minister voor Medische Zorg over het artikel «Zorg ontvangt tientallen miljoenen van de industrie» (ingezonden 29 juli 2019). ...

Het betalen van invoerrechten en btw aan de deur
Het betalen van invoerrechten en btw aan de deur Kamervragen zonder antwoord Vragen van het lid Moorlag (PvdA) aan de Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat over het betalen van invoerrechten en btw aan de deur (ingezonden 29 juli 2019). ...

Het schrappen van zware jeugdzorg voordat alternatieve, dan wel ambulante jeugdzorg beschikbaar is
Het schrappen van zware jeugdzorg voordat alternatieve, dan wel ambulante jeugdzorg beschikbaar is Kamervragen zonder antwoord Vragen van het lid Kuiken (PvdA) aan de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het schrappen van zware jeugdzorg voordat alternatieve, dan wel ambulante jeugdzorg beschikbaar is (ingezonden 29 juli 2019). ...

De gezondheidssituatie van veel Groningers in het aardbevingsgebied
De gezondheidssituatie van veel Groningers in het aardbevingsgebied Kamervragen zonder antwoord Vragen van lid Beckerman (SP) aan de Minister van Economische Zaken en Klimaat over de gezondheidssituatie van veel Groningers in het aardbevingsgebied (ingezonden 29 juli 2019). ...

De inzet van Defensie in het ruimtevaartdomein
De inzet van Defensie in het ruimtevaartdomein Kamervragen zonder antwoord Vragen van het lid Bosman (VVD) aan de Minister van Defensie over de inzet van Defensie in het ruimtevaartdomein (ingezonden 30 juli 2019). ...