Zoeken


Dossier
Partij
SP 8
PVV 5
PvdA 5
CDA 2
SGP 2
Meer...
VVD 2
CU 1
D66 1
FvD 1
GL 1
Datum
Van:
Tot:

Dossier
Partij
SP 8
PVV 5
PvdA 5
CDA 2
SGP 2
Meer...
VVD 2
CU 1
D66 1
FvD 1
GL 1
Datum
Van:
Tot:

21 resultaten

Nota naar aanleiding van het verslag (Dossier 35186)
Goedkeuring van de op 12 december 2016 te Brussel tot stand gekomen Overeenkomst inzake politieke dialoog en samenwerking tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en de Republiek Cuba, anderzijds (Trb. 2017, 19); Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag; Nota naar aanleiding van het verslag Kamerstuk internationaal internationale samenwerking Nr. 6 NOTA NAAR AANLEIDING VAN HET VERSLAG Ontvangen 22 juli 2019 De regering dankt de vaste commissie voor Buitenlandse Zaken van de Tweede Kamer der Staten-Generaal voor haar verslag van 4 april 2019 met betrekking tot het wetsvoorstel tot goedkeuring van de Overeenkomst inzake politieke dialoog en samenwerking tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en de Republiek Cuba, anderzijds (hierna: de Overeenkomst). ...

Het bericht ‘NAVO verklapt slechtst bewaarde geheim van Nederland: kernbommen in Volkel’
Het bericht ‘NAVO verklapt slechtst bewaarde geheim van Nederland: kernbommen in Volkel’ Kamervragen zonder antwoord Vragen van het lid Sjoerdsma (D66) aan de Minister van Buitenlandse Zaken over het bericht «NAVO verklapt slechtst bewaarde geheim van Nederland: kernbommen in Volkel» (ingezonden 17 juli 2019). ...

De groeiende angst onder activisten om naar Marokko te gaan
De groeiende angst onder activisten om naar Marokko te gaan Kamervragen zonder antwoord Vragen van de leden Ploumen (PvdA) en Karabulut (SP) aan de Minister van Buitenlandse Zaken over de groeiende angst onder activisten om naar Marokko te gaan (ingezonden 19 juli 2019). ...

De sloop van gebouwen door Israël in Palestina
De sloop van gebouwen door Israël in Palestina Kamervragen zonder antwoord Vragen van het lid Karabulut (SP) aan de Minister van Buitenlandse Zaken over de sloop van gebouwen door Israël in Palestina (ingezonden 24 juli 2019). ...

De in beslagname van een vrachtschip door zowel Groot-Brittannië als Iran
De in beslagname van een vrachtschip door zowel Groot-Brittannië als Iran Kamervragen zonder antwoord Vragen van het lid Karabulut (SP) aan de Minister van Buitenlandse Zaken over de in beslagname van een vrachtschip door zowel Groot-Brittannië als Iran (ingezonden 24 juli 2019). ...

Pakistan
Pakistan Kamervragen zonder antwoord Vragen van het lid Wilders (PVV) aan de Minister-President en de Minister van Buitenlandse Zaken over Pakistan (ingezonden 24 juli 2019). ...

Een grensconflict tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Frankrijk in Oyster Pond op Sint Maarten
Een grensconflict tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Frankrijk in Oyster Pond op Sint Maarten Kamervragen zonder antwoord Vragen van het lid Van Raak (SP) aan de Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over een grensconflict tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Frankrijk in Oyster Pond op Sint Maarten (ingezonden 25 juli 2019). ...

Een mogelijke nieuwe illegale militaire interventie door Turkije in het noorden van Syrië
Een mogelijke nieuwe illegale militaire interventie door Turkije in het noorden van Syrië Kamervragen zonder antwoord Vragen van het lid Karabulut (SP) aan de Minister van Buitenlandse Zaken over een mogelijke nieuwe illegale militaire interventie door Turkije in het noorden van Syrië (ingezonden 26 juli 2019). ...

Uitvoering van de motie-Van der Staaij c.s. over eenzijdige resoluties bij de VN
Uitvoering van de motie-Van der Staaij c.s. over eenzijdige resoluties bij de VN Kamervragen zonder antwoord Vragen van de leden Omtzigt (CDA), Stoffer (SGP), Voordewind (CU), Koopmans (VVD), De Roon (PVV) en Baudet (FvD) aan de Minister van Buitenlandse Zaken over uitvoering van de motie-Van der Staaij c.s. over eenzijdige resoluties bij de VN (ingezonden 26 juli 2019). ...

De zorgelijke situatie van Aramese christenen in zuidoost Turkije
De zorgelijke situatie van Aramese christenen in zuidoost Turkije Kamervragen zonder antwoord Vragen van het lid Karabulut (SP) aan de Minister van Buitenlandse Zaken over de zorgelijke situatie van Aramese christenen in zuidoost Turkije (ingezonden 31 juli 2019). ...

De opnieuw opgelegde celstraf voor een Chinese internetdissident en de slechte gezondheidszorg in Chinese detentie
De opnieuw opgelegde celstraf voor een Chinese internetdissident en de slechte gezondheidszorg in Chinese detentie Kamervragen zonder antwoord Vragen van het lid Ploumen (PvdA) aan de Minister van Buitenlandse Zaken over de opnieuw opgelegde celstraf voor een Chinese internetdissident en de slechte gezondheidszorg in Chinese detentie (ingezonden 1 augustus 2019). ...

Het door de Chinese autoriteiten oppakken van activist(en) die zich onder meer inzetten voor hiv-/aidspatiënten
Het door de Chinese autoriteiten oppakken van activist(en) die zich onder meer inzetten voor hiv-/aidspatiënten Kamervragen zonder antwoord Vragen van de leden Ploumen, Van den Hul (beiden PvdA) en Diks (GroenLinks) aan de Ministers van Buitenlandse Zaken en voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking over het door de Chinese autoriteiten oppakken van activist(en) die zich onder meer inzetten voor hiv-/aidspatiënten (ingezonden 2 augustus 2019). ...

Strijdsters voor vrouwenrechten in Afghanistan die steeds verder in het nauw komen
Strijdsters voor vrouwenrechten in Afghanistan die steeds verder in het nauw komen Kamervragen zonder antwoord Vragen van het lid Ploumen (PvdA) aan de Minister van Buitenlandse Zaken over strijdsters voor vrouwenrechten in Afghanistan die steeds verder in het nauw komen (ingezonden 7 augustus 2019). ...

Het hoge aantal burgerslachtoffers van explosieve wapens in dichtbevolkte gebieden
Het hoge aantal burgerslachtoffers van explosieve wapens in dichtbevolkte gebieden Kamervragen zonder antwoord Vragen van het lid Ploumen (PvdA) aan de Minister van Buitenlandse Zaken over het hoge aantal burgerslachtoffers van explosieve wapens in dichtbevolkte gebieden (ingezonden 7 augustus 2019). ...

Het bericht dat president Macron namens de EU 15 miljard Euro aanbiedt aan Iran
Het bericht dat president Macron namens de EU 15 miljard Euro aanbiedt aan Iran Kamervragen zonder antwoord Vragen van het lid De Roon (PVV) aan de Minister van Buitenlandse Zaken over het bericht dat president Macron namens de EU 15 miljard euro aanbiedt aan Iran (ingezonden 8 augustus 2019). ...

Saoedi-Arabië waar vrouwenrechtenactivisten onverminderd hard worden aangepakt
Saoedi-Arabië waar vrouwenrechtenactivisten onverminderd hard worden aangepakt Kamervragen zonder antwoord Vragen van de leden De Roon en Wilders (beiden PVV) aan de Minister van Buitenlandse Zaken over Saoedi-Arabië waar vrouwenrechtenactivisten onverminderd hard worden aangepakt (ingezonden 8 augustus 2019). ...

Turkije dat IS-veteranen rekruteert, traint en bewapent in Afrin
Turkije dat IS-veteranen rekruteert, traint en bewapent in Afrin Kamervragen zonder antwoord Vragen van het lid De Roon (PVV) aan de Minister van Buitenlandse Zaken over Turkije dat IS-veteranen rekruteert, traint en bewapent in Afrin (ingezonden 9 augustus 2019). ...

Een vluchtelingenkamp in het noorden van Irak
Een vluchtelingenkamp in het noorden van Irak Kamervragen zonder antwoord Vragen van het lid Karabulut (SP) aan de Minister van Buitenlandse Zaken over een vluchtelingenkamp in het noorden van Irak (ingezonden 9 augustus 2019). ...

De Nederlandse voorbereiding op een harde Brexit
De Nederlandse voorbereiding op een harde Brexit Kamervragen zonder antwoord Vragen van de leden Omtzigt, Van den Berg en Geurts (allen CDA) aan de Minister van Buitenlandse Zaken, de Staatssecretaris van Financiën en de Ministers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit over de Nederlandse voorbereiding op een harde Brexit (ingezonden 12 augustus 2019). ...

De Sponsoring van EU-voorzitters door bedrijven
De Sponsoring van EU-voorzitters door bedrijven Kamervragen zonder antwoord Vragen van het lid Leijten (SP) aan de Minister van Buitenlandse Zaken over de sponsoring van EU-voorzitters door bedrijven (ingezonden 13 augustus 2019). ...