Zoeken


Dossier
Status
Partij
D66 4
Datum
Van:
Tot:

Dossier
Status
Partij
D66 4
Datum
Van:
Tot:

4 resultaten

Voorstel van wet (Dossier 35263)
Regels inzake invoering van een tijdelijke mogelijkheid voor experimenten in de rechtspleging (Tijdelijke Experimentenwet rechtspleging); Voorstel van wet; Voorstel van wet Kamerstuk organisatie en beleid recht Nr. 2 VOORSTEL VAN WET Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. ...

Koninklijke boodschap (Dossier 35263)
Regels inzake invoering van een tijdelijke mogelijkheid voor experimenten in de rechtspleging (Tijdelijke Experimentenwet rechtspleging); Koninklijke boodschap; Koninklijke boodschap Kamerstuk organisatie en beleid recht Nr. 1 KONINKLIJKE BOODSCHAP Aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal Wij bieden U hiernevens ter overweging aan een voorstel van wet houdende regels inzake invoering van een tijdelijke mogelijkheid voor experimenten in de rechtspleging (Tijdelijke Experimentenwet rechtspleging). ...

Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport (Dossier 35263)
Regels inzake invoering van een tijdelijke mogelijkheid voor experimenten in de rechtspleging (Tijdelijke Experimentenwet rechtspleging); Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport; Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport Kamerstuk organisatie en beleid recht Nr. 4 ADVIES AFDELING ADVISERING RAAD VAN STATE EN NADER RAPPORT1 Hieronder zijn opgenomen het advies van de Afdeling advisering van de Raad van State d.d. 6 maart 2019 en het nader rapport d.d. 9 juli 2019, aangeboden aan de Koning door de Minister voor Rechtsbescherming. ...

Memorie van toelichting (Dossier 35263)
Regels inzake invoering van een tijdelijke mogelijkheid voor experimenten in de rechtspleging (Tijdelijke Experimentenwet rechtspleging); Memorie van toelichting; Memorie van toelichting Kamerstuk organisatie en beleid recht Nr. 3 MEMORIE VAN TOELICHTING ALGEMEEN 1. ...