Zoeken


Partij
Datum
Van:
Tot:

Partij
Datum
Van:
Tot:

225 resultaten

Massale bomenkap in Nederland
Massale bomenkap in Nederland Kamervragen zonder antwoord Vragen van de leden Van Kooten-Arissen en Wassenberg (beiden PvdD) aan de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit over massale bomenkap in Nederland (ingezonden 19 maart 2019). ...

Apps waarmee je de telefoon van anderen kan spioneren
Apps waarmee je de telefoon van anderen kan spioneren Kamervragen zonder antwoord Vragen van het lid Van Gent (VVD) aan de Minister voor Rechtsbescherming over apps waarmee je de telefoon van anderen kan spioneren (ingezonden 19 maart 2019). ...

Het laten aansluiten van het aanbod van BMC bij de wensen en behoeften van gebruikers van medicinale cannabis
Het laten aansluiten van het aanbod van BMC bij de wensen en behoeften van gebruikers van medicinale cannabis Kamervragen zonder antwoord Vragen van het lid Bergkamp (D66) aan de Minister voor Medische Zorg over het laten aansluiten van het aanbod van BMC bij de wensen en behoeften van gebruikers van medicinale cannabis (ingezonden 19 maart 2019). ...

Het bericht 'Kabinet komt afspraken hervestiging kwetsbare vluchtelingen niet meer na'
Het bericht 'Kabinet komt afspraken hervestiging kwetsbare vluchtelingen niet meer na' Kamervragen zonder antwoord Vragen van de leden Kuiken en Van den Hul (beiden PvdA) aan de Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid over het bericht «Kabinet komt afspraken hervestiging kwetsbare vluchtelingen niet meer na» (ingezonden 19 maart 2019). ...

Het bericht ‘Automobilisten hebben lak aan rode kruizen A16’
Het bericht ‘Automobilisten hebben lak aan rode kruizen A16’ Kamervragen zonder antwoord Vragen van de leden Van Wijngaarden en RemcoDijkstra (beiden VVD) aan de Ministers van Justitie en Veiligheid en van Infrastructuur en Waterstaat over het bericht «Automobilisten hebben lak aan rode kruizen A16» (ingezonden 19 maart 2019). ...

Het bericht ‘Private equity mengt zich steeds meer in de zorg’
Het bericht ‘Private equity mengt zich steeds meer in de zorg’ Kamervragen zonder antwoord Vragen van het lid Geleijnse (50PLUS) aan de Minister van Volksgezondheid Welzijn en Sport over het bericht «Private equity mengt zich steeds meer in de zorg» (ingezonden 19 maart 2019). ...

De twee vliegtuigongelukken met de Boeing 737 MAX
De twee vliegtuigongelukken met de Boeing 737 MAX Kamervragen zonder antwoord Vragen van de leden Amhaouch (CDA) en Paternotte (D66) aan de Minister van Infrastructuur en Waterstaat over de twee vliegtuigongelukken met de Boeing 737 MAX (ingezonden 19 maart 2019). ...

Het bericht dat tientallen bedrijven illegaal lipfillers zetten
Het bericht dat tientallen bedrijven illegaal lipfillers zetten Kamervragen zonder antwoord Vragen van het lid Van den Berg (CDA) aan de Minister voor Medische Zorg over het bericht dat tientallen bedrijven illegaal lipfillers zetten (ingezonden 19 maart 2019). ...

De berichten ’Deze omstreden afvalberg mag van de provincie blijven liggen. Bewoners maken zich zorgen' en 'Gedeputeerde Tekin geeft verkeerde informatie over afvalberg Tata Steel'
De berichten ’Deze omstreden afvalberg mag van de provincie blijven liggen. Bewoners maken zich zorgen' en 'Gedeputeerde Tekin geeft verkeerde informatie over afvalberg Tata Steel' Kamervragen zonder antwoord Vragen van de leden Kröger en Van der Lee (GroenLinks) aan de Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat over de berichten »Deze omstreden afvalberg mag van de provincie blijven liggen. ...

Rijnvarenden, die grote persoonlijke naheffingen ontvingen van de Nederlandse belastingdienst voor sociale premies, die zij ook al in Luxemburg betaald hebben
Rijnvarenden, die grote persoonlijke naheffingen ontvingen van de Nederlandse belastingdienst voor sociale premies, die zij ook al in Luxemburg betaald hebben Kamervragen zonder antwoord Vragen van de leden Omtzigt en Van Helvert (beiden CDA) aan de Staatssecretarissen van Financiën en van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over Rijnvarenden, die grote persoonlijke naheffingen ontvingen van de Nederlandse Belastingdienst voor sociale premies, die zij ook al in Luxemburg betaald hebben (ingezonden 19 maart 2019). ...

De rietteelt en rietsnijders in Nederland, in het bijzonder nationaal park de Weerribben-Wieden
De rietteelt en rietsnijders in Nederland, in het bijzonder nationaal park de Weerribben-Wieden Kamervragen zonder antwoord Vragen van het lid Dik-Faber (ChristenUnie) aan de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit over de rietteelt en rietsnijders in Nederland, in het bijzonder in nationaal park de Weerribben-Wieden (ingezonden 19 maart 2019). ...

Meldingen van bedreiging door journalisten
Meldingen van bedreiging door journalisten Kamervragen zonder antwoord Vragen van de leden Van den Hul en Kuiken (beiden PvdA) aan de Ministers voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media en van Justitie en Veiligheid over meldingen van bedreiging door journalisten (ingezonden 19 maart 2019). ...

Het bericht ‘Rijk verdeelt wmo-gelden anders: Gelderse gemeenten krijgen miljoenen minder’
Het bericht ‘Rijk verdeelt wmo-gelden anders: Gelderse gemeenten krijgen miljoenen minder’ Kamervragen zonder antwoord Vragen van het lid Kerstens (PvdA) aan de Ministers van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het bericht «Rijk verdeelt wmo-gelden anders: Gelderse gemeenten krijgen miljoenen minder» (ingezonden 19 maart 2019). ...

Het bericht ‘Samenstelling verzekerdenpopulatie bepaalt resultaat zorgverzekeraars’
Het bericht ‘Samenstelling verzekerdenpopulatie bepaalt resultaat zorgverzekeraars’ Kamervragen zonder antwoord Vragen van lid Ellemeet (GroenLinks) aan de Minister voor Medische Zorg over het bericht «Samenstelling verzekerdenpopulatie bepaalt resultaat zorgverzekeraars» (ingezonden 19 maart 2019). ...

Wederom onveilige CV-ketels
Wederom onveilige CV-ketels Kamervragen zonder antwoord Vragen van het lid Beckerman (SP) aan de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties wederom over onveilige CV-ketels (ingezonden 19 maart 2019). ...

De mogelijke invoering van twee wetten in Guatemala
De mogelijke invoering van twee wetten in Guatemala Kamervragen zonder antwoord Vragen van de leden Karabulut (SP), Ploumen (PvdA) en Van Ojik (GroenLinks) aan de Minister van Buitenlandse Zaken over de mogelijke invoering van twee wetten in Guatemala (ingezonden 20 maart 2019). ...

Antwoorden op eerdere vragen inzake het tracé van buizen voor ondergronds transport van gevaarlijke stoffen
Antwoorden op eerdere vragen inzake het tracé van buizen voor ondergronds transport van gevaarlijke stoffen Kamervragen zonder antwoord Vragen van de leden Smeulders (GroenLinks), Van Eijs (D66) en Ronnes (CDA) aan de Minister van Binnenlandse zaken en Koninkrijksrelaties over antwoorden op eerdere vragen inzake het tracé van buizen voor ondergronds transport van gevaarlijke stoffen (ingezonden 20 maart 2019). ...

Leren van geweld
Leren van geweld Kamervragen zonder antwoord Vragen van de leden Van Dam (CDA), Den Boer (D66), Van der Graaf (ChristenUnie) en Laan-Geselschap (VVD) aan de Minister van Justitie en Veiligheid over leren van geweld (ingezonden 20 maart 2019). ...

Het bericht ‘Die gevaarlijke pijnstiller uitbannen lukt maar niet’
Het bericht ‘Die gevaarlijke pijnstiller uitbannen lukt maar niet’ Kamervragen zonder antwoord Vragen van de leden De Groot (D66) en Dik-Faber (CU) aan de Ministers van Infrastructuur en Waterstaat en van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het bericht «Die gevaarlijke pijnstiller uitbannen lukt maar niet» (ingezonden 20 maart 2019). ...

Het bericht ‘Angst voor lekken giftige stoffen uit 30 miljoen kilo munitie in Oosterschelde: ‘Er moet echt wat gebeuren’’
Het bericht ‘Angst voor lekken giftige stoffen uit 30 miljoen kilo munitie in Oosterschelde: ‘Er moet echt wat gebeuren’’ Kamervragen zonder antwoord Vragen van de leden Schonis en Belhaj (D66) aan de Staatssecretaris van Defensie en de Minister van Infrastructuur en Waterstaat over het bericht «Angst voor lekken giftige stoffen uit 30 miljoen kilo munitie in Oosterschelde: «Er moet echt wat gebeuren»» (ingezonden 20 maart 2019). ...