Zoeken


Soort
Partij
Datum
Van:
Tot:

Soort
Partij
Datum
Van:
Tot:

190 resultaten

Het bericht dat Rotterdam The Hague Airport alle vogels op de luchthaven wil en mag doden
Vragen van de leden Van Raan en Wassenberg (beiden PvdD) aan de Ministers van Infrastructuur en Waterstaat en van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit over het bericht dat Rotterdam The Hague Airport alle vogels op de luchthaven wil en mag doden (ingezonden 15 februari 2019). ...

Het gedeeltelijk onder curatele plaatsen van Zeeuwse jeugdzorginstelling
Vragen van het lid Kuiken (PvdA) aan de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het gedeeltelijk onder curatele plaatsen van Zeeuwse jeugdzorginstelling (ingezonden 15 februari 2019). ...

De financiering van een aanval op onafhankelijke Israëlische rechtspraak
Vragen van de leden Van Weerdenburg, De Roon en Markuszower (allen PVV) aan de ministers voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, van Buitenlandse Zaken en van Justitie en Veiligheid over de financiering van een aanval op onafhankelijke Israëlische rechtspraak (ingezonden 15 februari 2019). ...

Het bericht dat patiënten kankermedicijnen kregen uit een afgekeurde Chinese fabriek
Vragen van het lid Ploumen (PvdA) aan de Minister voor Medische Zorg over het bericht dat patiënten kankermedicijnen kregen uit een afgekeurde Chinese fabriek (ingezonden 15 februari 2019). ...

Antwoorden op vragen inzake het bericht Nederlandse politie verknalt (onnodig) miljoenen aan peperdure munitie op de oefenbaan
Vragen van de leden Van Dam (CDA) en Laan-Geselschap (VVD) aan de Minister van Justitie en Veiligheid over antwoorden op vragen inzake het bericht Nederlandse politie verknalt (onnodig) miljoenen aan peperdure munitie op de oefenbaan (ingezonden 15 februari 2019). ...

Het bericht ‘Klokkenluiders kunnen bij misstanden aanbestedingen nergens terecht’
Vragen van de leden Wörsdörfer en Lodders (beiden VVD) aan de staatssecretarissen van Economische Zaken en Klimaat en van Financiën en de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over het bericht «Klokkenluiders kunnen bij misstanden aanbestedingen nergens terecht» (ingezonden 15 februari 2019). ...

De controle van Nederlanders bij aankomst op Bonaire
Vragen van het lid Van Raak (SP) aan de Minister van Justitie en Veiligheid over de controle van Nederlanders bij aankomst op Bonaire (ingezonden 15 februari 2019). ...

Het bericht ‘Nederlands diploma te koop op Hogeschool in Qatar’
Vragen van het lid Bisschop (SGP) aan de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over het bericht «Nederlands diploma te koop op Hogeschool in Qatar» (ingezonden 15 februari 2019). ...

Het bericht ‘Egypt: Set Independent Torture Inquiry’
Vragen van het lid Ploumen (PvdA) aan de Minister van Buitenlandse Zaken over het bericht «Egypt: Set Independent Torture Inquiry» (ingezonden 15 februari 2019). ...

Het bericht ‘Opnieuw geschiedvervalsing in Nederlands schoolboek’
Vragen van de leden Wilders, De Graaf en Beertema (allen PVV) aan de Ministers van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media over het bericht «Opnieuw geschiedvervalsing in Nederlands schoolboek» (ingezonden 15 februari 2019). ...

Het bericht dat je op de vestiging in Qatar zo een Nederlands diploma krijgt
Vragen van het lid Futselaar (SP) aan de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over het bericht dat je op de vestiging in Qatar zo een Nederlands diploma krijgt (ingezonden 15 februari 2019). ...

De uitwerking FATCA voor Nederlandse burgers en signalen dat bankrekeningen geblokkeerd gaan worden
Vragen van de leden Lodders (VVD), Van Weyenberg (D66) en Slootweg (CDA) aan de Staatssecretaris van Financiën over de uitwerking FATCA voor Nederlandse burgers en signalen dat bankrekeningen geblokkeerd gaan worden (ingezonden 18 februari 2019). ...

Het bericht ‘Hoge winst voor banken, extreem lage spaarrente: kan dat niet anders?’
Vragen van het lid Bruins (ChristenUnie) aan de Minister van Financiën over het bericht «Hoge winst voor banken, extreem lage spaarrente: kan dat niet anders?» ...

Asbest in Nederlandse basis in Litouwen
Vragen van het lid Karabulut (SP) aan de Minister van Defensie over klachten over asbest in Nederlandse basis in Litouwen (ingezonden 18 februari 2019). ...

Het data-lek bij het ziekenhuis OLVG waardoor onbevoegde studenten medische dossiers hebben ingezien
Vragen van het lid EdgarMulder (PVV) aan de Minister voor Medische Zorg over het data-lek bij het ziekenhuis OLVG waardoor onbevoegde studenten medische dossiers hebben ingezien (ingezonden 18 februari 2019). ...

De berichtgeving over de Qatarese vestiging van NHL Stenden
Vragen van de leden Tielen (VVD) en Özdil (GroenLinks) aan de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over de berichtgeving over de Qatarese vestiging van NHL Stenden (ingezonden 18 februari 2019). ...

De blog ‘Een minister voor Rechtsbescherming is meer dan ooit nodig’
Vragen van het lid Van Nispen (SP) aan de Minister voor Rechtsbescherming over de blog «Een Minister voor Rechtsbescherming is meer dan ooit nodig» (ingezonden 18 februari 2019). ...

De ongelukken op de A67
Vragen van de leden Von Martels en Amhaouch (beiden CDA) aan de Minister van Infrastructuur en Waterstaat over de ongelukken op de A67 (ingezonden 18 februari 2019). ...

Het proces rond het Beeguidance document
Vragen van het lid Ouwehand (PvdD) aan de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit over het proces rond het Beeguidance document (ingezonden 18 februari 2019). ...

De één miljoen euro boete voor Rabobank vanwege gebrekkig witwastoezicht
Vragen van het lid Alkaya (SP) aan de Minister van Financiën over de één miljoen euro boete voor Rabobank vanwege gebrekkig witwastoezicht (ingezonden 18 februari 2019). ...