Zoeken


Partij
SP 40
GL 36
CDA 35
VVD 35
PvdA 33
Meer...
D66 21
PvdD 19
CU 14
PVV 12
DENK 8
SGP 4
FvD 1
Datum
Van:
Tot:

Partij
SP 40
GL 36
CDA 35
VVD 35
PvdA 33
Meer...
D66 21
PvdD 19
CU 14
PVV 12
DENK 8
SGP 4
FvD 1
Datum
Van:
Tot:

193 resultaten

Het advies van het Zorginstituut Nederland omtrent financiering hoogtechnologisch draagmoederschap
Vragen van het lid Bergkamp (D66) aan de Ministers voor Rechtsbescherming en voor Medische Zorg over het advies van het Zorginstituut Nederland omtrent financiering hoogtechnologisch draagmoederschap (ingezonden 23 november 2018). ...

Het bericht dat VGZ-verzekerden niet meer terecht kunnen bij het Zuyderland ziekenhuis.
Vragen van het lid Agema (PVV) aan de Minister voor Medische Zorg over het bericht dat VGZ-verzekerden niet meer terecht kunnen bij het Zuyderland ziekenhuis (ingezonden 23 november 2018). ...

De brief van de Minister inzake “geen akkoord over vernieuwing pensioenstelsel”
Vragen van het lid Van Rooijen (50PLUS) over aan de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over de brief van de Minister inzake «geen akkoord over vernieuwing pensioenstelsel» (ingezonden 23 november 2018). ...

Het bericht dat VGZ-verzekerden op de wachtlijst moeten bij Zuyderland omdat de verzekeraar te weinig zorg heeft ingekocht
Vragen van het lid Ploumen (PvdA) aan de Minister voor Medische Zorg over het bericht dat VGZ-verzekerden op de wachtlijst moeten bij Zuyderland omdat de verzekeraar te weinig zorg heeft ingekocht (ingezonden 23 november 2018). ...

Problemen bij de Huurcommissie
Vragen van het lid Beckerman (SP) aan de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over problemen bij de Huurcommissie (ingezonden 23 november 2018). ...

Het mislukken van een pensioenakkoord
Vragen van de leden Asscher en Gijs vanDijk (beiden PvdA) aan de Minister-President en de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over het mislukken van een pensioenakkoord (ingezonden 23 november 2018). ...

Het bericht ‘53 steden tekenen intentieverklaring Regenboogbeleid’
Vragen van de leden Bergkamp (D66) en Özütok (GroenLinks) aan de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over het bericht «53 steden tekenen intentieverklaring Regenboogbeleid» (ingezonden 23 november 2018). ...

De primaire energiefactor (PEF) voor elektriciteit
Vragen van de leden Van der Lee en Smeulders (beiden GroenLinks) aan de Ministers van Economische Zaken en Klimaat en van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over de primaire energiefactor (PEF) voor elektriciteit (ingezonden 23 november 2018). ...

Het rapport ‘Last Gasp: The coal companies making Europe sick’
Vragen van de leden Van der Lee, Kröger en Renkema (allen GroenLinks) aan de Minister van Economische Zaken en Klimaat en de Staatssecretarissen van Infrastructuur en Waterstaat en van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het rapport «Last Gasp: The coal companies making Europe sick» (ingezonden 23 november 2018). ...

Het bericht ‘Nederlandse wachtlijst geestelijke hulp telt in totaal 88.500 mensen’
Vragen van het lid De Lange (VVD) aan de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het bericht «Nederlandse wachtlijst geestelijke hulp telt in totaal 88.500 mensen» (ingezonden 23 november 2018). ...

Het bericht dat de veiligheid van vuurpijlen niet gegarandeerd kan worden
Vragen van het lid Teunissen (PvdD) aan de Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat en de Minister van Justitie en Veiligheid over het bericht dat de veiligheid van vuurpijlen niet gegarandeerd kan worden (ingezonden 23 november 2018). ...

Het bericht ‘Topambtenaar kreeg ruim 40.000 euro voor achttien dagen Curaçao’
Vragen van de leden Van der Molen, Van den Berg en Omtzigt (allen CDA) aan de Staatssecretaris van Financiën en de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over het bericht «Topambtenaar kreeg ruim 40.000 euro voor achttien dagen Curaçao» (ingezonden 23 november 2018). ...

Het bericht Saudi Arabia Allegedly Tortured Women’s Rights Activists Before Khashoggi Murder
Vragen van de leden Ploumen (PvdA), Sjoerdsma (D66), Van Ojik (GroenLinks) en Karabulut (SP) aan de Minister van Buitenlandse Zaken over het bericht Saudi Arabia Allegedly Tortured Women’s Rights Activists Before Khashoggi Murder (ingezonden 23 november 2018). ...

Het bericht ‘Huurcommissie kan stroom aan klachten niet aan’
Vragen van de leden Nijboer (PvdA), Ronnes (CDA) en Smeulders (GroenLinks) aan de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over het bericht «Huurcommissie kan stroom aan klachten niet aan» (ingezonden 23 november 2018). ...

Het bericht dat de IND de eigen regels overtreedt bij het beoordelen van verblijfsvergunningen
Vragen van het lid Jasper vanDijk (SP) aan de Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid over het bericht dat de IND de eigen regels overtreedt bij het beoordelen van verblijfsvergunningen (ingezonden 23 november 2018). ...

Het bericht ‘Nederlandse vingerafdrukken gedeeld met FBI’
Vragen van de leden Middendorp en Van Oosten (beiden VVD) aan de Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de Minister van Justitie en Veiligheid over het bericht «Nederlandse vingerafdrukken gedeeld met FBI» (ingezonden 26 november 2018). ...

De beantwoording van vragen over het bericht dat de kaarten voor Rammstein binnen enkele minuten waren uitverkocht
Vragen van het lid Kwint (SP) aan de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over de beantwoording van vragen over het bericht dat de kaarten voor Rammstein binnen enkele minuten waren uitverkocht (ingezonden 26 november 2018). ...

Het onderzoek van TNO waaruit blijkt dat asbesthoudende vensterbanken veilig zijn te verwijderen in de laagste risicoklasse
Vragen van de leden Ziengs en Aartsen (beiden VVD) aan de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over het onderzoek van TNO waaruit blijkt dat asbesthoudende vensterbanken veilig zijn te verwijderen in de laagste risicoklasse (ingezonden 26 november 2018). ...

Het bericht ‘Gaat de Belastingdienst te ver in data-speurtocht?'
Vragen van het lid Lodders (VVD) aan de Staatssecretaris van Financiën over het bericht «Gaat de Belastingdienst te ver in data-speurtocht?» ...

Het benoemen van een “burgerlid” in een commissie van een gemeenteraad
Vragen van het lid Kuiken (PvdA) aan de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over het benoemen van een «burgerlid» in een commissie van een gemeenteraad (ingezonden 27 november 2018). ...