Zoeken


Dossier
31700 296
33000 260
32123 243
32127 234
33161 204
Meer...
33348 193
33962 190
33891 177
33841 171
34445 168
31389 154
33979 139
34302 125
32360 123
33684 116
32440 111
33752 110
34002 109
32769 108
34348 105
Datum
Van:
Tot:

Dossier
31700 296
33000 260
32123 243
32127 234
33161 204
Meer...
33348 193
33962 190
33891 177
33841 171
34445 168
31389 154
33979 139
34302 125
32360 123
33684 116
32440 111
33752 110
34002 109
32769 108
34348 105
Datum
Van:
Tot:

60618 resultaten

Het bericht dat graniet gedolven wordt door kinderhanden
Vragen van het lid Hijink (SP) aan de Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking over het bericht dat graniet gedolven wordt door kinderhanden (ingezonden 4 september 2017). ...

Het bericht dat er kilometerslange files hebben gestaan bij de grensovergangen tussen Turkije - Bulgarije, Bulgarije - Servië, Servië - Hongarije en Servië – Kroatië, en het bericht dat Turkse Nederlanders intimidatie ervaren op doorreis door Bulgarije
Vragen van het lid Kuzu (DENK) aan de Minister van Buitenlandse Zaken over het bericht dat er kilometerslange files hebben gestaan bij de grensovergangen tussen Turkije–Bulgarije, Bulgarije–Servië, Servië–Hongarije en Servië–Kroatië, en het bericht dat Turkse Nederlanders intimidatie ervaren op doorreis door Bulgarije (ingezonden 5 september 2017). ...

CETA en het succes van de op de Canadese markt aanwezige genetisch gemodificeerde zalm
Vragen van de leden Amhaouch en Von Martels (beiden CDA) aan Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking over CETA en het succes van de op de Canadese markt aanwezige genetisch gemodificeerde zalm (ingezonden 5 september 2017). ...

Zwerfafval
Vragen van lid Van Raan (PvdD) aan de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu over zwerfafval (ingezonden 5 september 2017). ...

Het weren van pers en bezorgde inwoners bij een informatiebijeenkomst over de kerncentrale in Tihange
Vragen van het lid Wassenberg (PvdD) aan de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het weren van pers en bezorgde inwoners bij een informatiebijeenkomst over de kerncentrale in Tihange (ingezonden 5 september 2017). ...

Zeehondentochten op de Wadden
Vragen van de leden Aukje deVries en Lodders (beiden VVD) aan de Ministers van Infrastructuur en Milieu en van Economische Zaken over de zeehondentochten op de Wadden (ingezonden 5 september 2017). ...

De werking van de Wet Damocles
Vragen van het leden Kuiken (PvdA) en Van Toorenburg (CDA) aan de Minister van Veiligheid en Justitie over de werking van de Wet Damocles (ingezonden 5 september 2017). ...

Het op straat belanden van gevoelige gegevens van 1800 kwetsbare leerlingen
Vragen van de leden Becker en Wörsdörfer (beiden VVD) aan de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over het op straat belanden van gevoelige gegevens van 1.800 kwetsbare leerlingen (ingezonden 6 september 2017). ...

Het stopzetten van de financiering aan de Women’s Affairs Technical Committee (WATC)
Vragen van de leden Van der Staaij (SGP), Ten Broeke (VVD) en De Roon (PVV) aan de Minister van Buitenlandse Zaken over het stopzetten van de financiering aan de Women’s Affairs Technical Committee (WATC) (ingezonden 6 september 2017). ...

De verplichte pensioenleeftijd voor rechters
Vragen van het lid Groothuizen (D66) aan de Minister van Veiligheid en Justitie over de verplichte pensioenleeftijd voor rechters (ingezonden 6 september 2017). ...

Het bericht dat op station Amsterdam Centraal slimme reclameborden worden ingezet
Vragen van de leden Hijink en Lacin (beiden SP) aan de Staatssecretarissen van Veiligheid en Justitie en van Infrastructuur en Milieu en de Minister van Financien over het bericht dat op station Amsterdam Centraal slimme reclameborden worden ingezet (ingezonden 6 september 2017). ...

De risico's en de gevolgen van het ECB-opkoopprogramma
Vragen van het lid Van Raan (PvdD) aan de Minister van Financiën over de risico's en de gevolgen van het ECB-opkoopprogramma (ingezonden 6 september 2017). ...

De afname van het aantal vrouwen in bestuurlijke topfuncties
Vragen van het lid Voortman (GroenLinks) aan de Minister van Onderwijs Cultuur en Wetenschap over de afname van het aantal vrouwen in bestuurlijke topfuncties (ingezonden 6 september 2017). ...

Het bericht ‘Fox IT houdt zeggenschap staat af’
Vragen van de leden Paternotte en Verhoeven (beiden D66) aan de Ministers van Economische Zaken en van Defensie over het bericht «Fox IT houdt zeggenschap staat af» (ingezonden 7 september 2017). ...

Het bericht dat een vertrekkend bestuurder een zorginstelling vier ton kost
Vragen van het lid Agema (PVV) aan de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het bericht dat een vertrekkend bestuurder een zorginstelling vier ton kost (ingezonden 7 september 2017). ...

Het bericht ‘Een op de drie bijstandsgerechtigden ontvangt psychische zorg’
Vragen van de leden Voortman en Ellemeet (beiden GroenLinks) aan de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over het bericht «Een op de drie bijstandsgerechtigden ontvangt psychische zorg» (ingezonden 7 september 2017). ...

Het advies van de Coöperatie Laatste Wil omtrent een zelfdodingsmiddel
Vragen van de leden Dik-Faber (ChristenUnie) en Van der Staaij (SGP) aan de Ministers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en van Veiligheid en Justitie over het advies van de Coöperatie Laatste Wil omtrent een zelfdodingsmiddel (ingezonden 7 september 2017). ...

Het bericht dat het bedrijf Fox-IT de zeggenschap van de staat afhoudt
Vragen van de leden Diks en Özütok (beiden GroenLinks) aan de Ministers van Defensie en van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over het bericht dat het bedrijf Fox-IT de zeggenschap van de staat afhoudt (ingezonden 7 september 2017). ...

Het bericht dat conciërge ‘Meester Appie’ graag wil werken, maar wat niet mogelijk is
Vragen van het lid Kwint (SP) aan de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over het bericht dat conciërge «Meester Appie» graag wil werken, maar wat niet mogelijk is (ingezonden 7 september 2017). ...

Het bericht dat huisartsenposten overbelast zijn
Vragen van het lid Kooiman (SP) aan de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het bericht dat huisartsenposten overbelast zijn (ingezonden 7 september 2017). ...