Zoeken


Dossier
33000 236
31700 235
32127 234
33161 204
32123 198
Meer...
33348 193
33962 190
33891 177
33841 171
34445 164
31389 154
33979 139
34302 125
32360 123
33684 116
32440 111
33752 110
34002 109
32769 108
34348 105
Datum
Van:
Tot:

Dossier
33000 236
31700 235
32127 234
33161 204
32123 198
Meer...
33348 193
33962 190
33891 177
33841 171
34445 164
31389 154
33979 139
34302 125
32360 123
33684 116
32440 111
33752 110
34002 109
32769 108
34348 105
Datum
Van:
Tot:

53639 resultaten

Schaliegas
Vragen van het lid Van Tongeren (GroenLinks) aan de minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie over schaliegas (ingezonden 7 oktober 2011). ...

Nog steeds ontbrekende voorzieningen voor leerlingen zonder verblijfsvergunning die op stage moeten
Vragen van de leden Van der Ham en Koşer Kaya (beiden D66) aan de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over nog steeds ontbrekende voorzieningen voor leerlingen zonder verblijfsvergunning die op stage moeten (ingezonden 7 oktober 2011). ...

De aanpak van jeugdbendes
Vragen van het lid Marcouch (PvdA) aan de minister van Veiligheid en Justitie over de aanpak van jeugdbendes (ingezonden 7 oktober 2011). ...

Een vegetarische dierendag
Vragen van het lid Thieme (Partij voor de Dieren) aan de minister-president over een vegetarische dierendag (ingezonden 7 oktober 2011). ...

Het bericht dat Nederlandse militairen en hun familieleden doodsbang zijn voor lokale criminele Antillianen op Curaçao
Vragen van de leden Hernandez en Lucassen (beiden PVV) aan de ministers van Defensie en van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over het bericht dat Nederlandse militairen en hun familieleden doodsbang zijn voor lokale criminele Antillianen op Curaçao (ingezonden 7 oktober 2011). ...

De dood van een Turkse arrestant
Vragen van het lid Dibi (GroenLinks) aan de minister van Veiligheid en Justitie over de dood van een Turkse arrestant (ingezonden 7 oktober 2011). ...

Capaciteitsopbouw op de BES-eilanden
Vragen van het lid Hachchi (D66) aan de ministers van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over capaciteitsopbouw op de BES-eilanden (ingezonden 7 oktober 2011). ...

De forse toename van de toeristenbelasting en legeskosten vergunningen
Vragen van de leden Smeets en Heijnen (beiden PvdA) aan de minister president, de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie over de forse toename van de toeristenbelasting en de legeskosten vergunningen (ingezonden 7 oktober 2011). ...

Het gebrek aan daadkracht bij de bestrijding van pooierboys en aan opvangadressen voor de betrokken slachtoffers
Vragen van het lid Dibi (GroenLinks) aan de ministers van Veiligheid en Justitie, van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het gebrek aan daadkracht bij de bestrijding van pooierboys en aan opvangadressen voor de betrokken slachtoffers (ingezonden 7 oktober 2011). ...

‘Elke Dag een Werelddocent’
Vragen van de leden Biskop en Ferrier (beiden CDA) aan de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en de staatssecretaris van Buitenlandse Zaken over «Elke Dag een Werelddocent» (ingezonden 7 oktober 2011). ...

De onderbetaling van schoonmakers bij O2G2 in Groningen
Vragen van de leden Spekman en Van Dekken (beiden PvdA) aan de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over de onderbetaling van schoonmakers bij O2G2 in Groningen (ingezonden 7 oktober 2011). ...

Het bericht dat er vissoorten verdwijnen, door EU-subsidies
Vragen van het lid Gerbrands (PVV) aan de staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie over het bericht dat er vissoorten verdwijnen, door EU-subsidies (ingezonden 7 oktober 2011). ...

Het alleen inzetten van “animalcops” voor huisdieren
Vragen van de leden Kuiken en Van Dekken (beiden PvdA) aan de ministers van Veiligheid en Justitie en van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie over het alleen inzetten van «animalcops» voor huisdieren (ingezonden 7 oktober 2011). ...

Het bericht “Online onderhuren makkie voor toerist”
Vragen van het lid Lucassen (PVV) aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over het bericht «Online onderhuren makkie voor toerist» (ingezonden 7 oktober 2011). ...

De consequenties van de feitelijke fusie van ROC Flevoland en het ROC van Amsterdam
Vragen van het lid Çelik (PvdA) aan de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over de consequenties van de feitelijke fusie van ROC Flevoland en het ROC van Amsterdam (ingezonden 7 oktober 2011). ...

Het bericht dat basisscholen er fors op achteruit gaan door de bezuinigingen op ‘passend onderwijs’
Vragen van het lid Smits (SP) aan de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over het bericht dat basisscholen er fors op achteruit gaan door de bezuinigingen op «passend onderwijs» (ingezonden 7 oktober 2011). ...

Het bericht dat de voor- en vroegschoolse educatie (vve) niet werkt
Vragen van de leden Kooiman en Smits (beiden SP) aan de ministers van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over het bericht dat de Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) niet werkt (ingezonden 7 oktober 2011). ...

Het artikel ‘Marine Curaçao siddert voor criminelen’
Vragen van het lid Bosman (VVD) aan de ministers van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en van Defensie over het artikel «Marine Curaçao siddert voor criminelen» (ingezonden 7 oktober 2011). ...

Het bericht dat bewakingsbeelden zonder tussenkomst van politie en justitie openbaar gemaakt worden
Vragen van het lid Berndsen (D66) aan de minister van Veiligheid en Justitie over het bericht dat bewakingsbeelden zonder tussenkomst van politie en justitie openbaar gemaakt worden (ingezonden 7 oktober 2011). ...

Het bericht waarin een ex-topagent onthult hoe hij in het Midden-oosten door MIVD werd geofferd
Vragen van de leden Eijsink (PvdA) en Hachchi (D66) aan de minister van Defensie over het bericht waarin een ex-topagent onthult hoe hij in het Midden-Oosten door MIVD werd geofferd (ingezonden 7 oktober 2011). ...