Zoeken


Dossier
33000 236
31700 235
32127 231
33161 205
32123 199
Meer...
33348 193
33962 190
33891 177
31735 173
33841 172
34445 164
31389 153
33979 141
34302 125
32360 123
33684 117
32440 111
33752 110
32769 109
34002 109
Partij
Datum
Van:
Tot:

Dossier
33000 236
31700 235
32127 231
33161 205
32123 199
Meer...
33348 193
33962 190
33891 177
31735 173
33841 172
34445 164
31389 153
33979 141
34302 125
32360 123
33684 117
32440 111
33752 110
32769 109
34002 109
Partij
Datum
Van:
Tot:

51714 resultaten

Amendement van het lid Van Weyenberg dat een verschuiving aanbrengt in het vijf miljard-pakket van het kabinet om de middelen gerichter in te zetten voor het stimuleren van werkgelegenheid (Dossier 34302)
Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2016); Amendement; Amendement van het lid Van Weyenberg dat een verschuiving aanbrengt in het vijf miljard-pakket van het kabinet om de middelen gerichter in te zetten voor het stimuleren van werkgelegenheid Kamerstuk begroting belasting financiën Nr. 47 AMENDEMENT VAN HET LID VAN WEYENBERG Ontvangen 11 november 2015 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: I De in artikel I, onderdeel B, opgenomen tarieftabel wordt vervangen door: Bij een belastbaar inkomen uit werk en woning van meer dan maar niet meer dan bedraagt de belasting het in kolom III vermelde bedrag, vermeerderd met het bedrag dat wordt berekend door het in kolom IV vermelde percentage te nemen van het gedeelte van het belastbare inkomen uit werk en woning dat het in kolom I vermelde bedrag te boven gaat I II III IV – € 19.922 – 8,40% € 19.922 € 33.715 € 1.673 12,00% € 33.715 € 63.236 € 3.328 40,85% € 63.236 – € 15.387 52,00% II De in artikel I, onderdeel C, opgenomen tarieftabel wordt vervangen door: Bij een belastbaar inkomen uit werk en woning van meer dan maar niet meer dan bedraagt de belasting het in kolom III vermelde bedrag, vermeerderd met het bedrag dat wordt berekend door het in kolom IV vermelde percentage te nemen van het gedeelte van het belastbare inkomen uit werk en woning dat het in kolom I vermelde bedrag te boven gaat I II III IV – € 19.922 – 8,40% € 19.922 € 34.027 € 1.673 12,00% € 34.027 € 63.236 € 3.365 40,85% € 63.236 – € 15.296 52,00% III In artikel I, onderdeel H, onder 1, wordt «€ 3.103» vervangen door: € 3.153. ...

Motie van het lid Omtzigt c.s. over een overgangsrecht voor huurtoeslag voor ouderen (Dossier 34302)
Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2016); Motie; Motie van het lid Omtzigt c.s. over een overgangsrecht voor huurtoeslag voor ouderen Kamerstuk begroting belasting financiën Nr. 54 MOTIE VAN HET LID OMTZIGT C.S. ...

Motie van het lid Omtzigt c.s. over op peil houden van de ouderenkorting (Dossier 34302)
Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2016); Motie; Motie van het lid Omtzigt c.s. over op peil houden van de ouderenkorting Kamerstuk begroting belasting financiën Nr. 55 MOTIE VAN HET LID OMTZIGT C.S. ...

Amendement van het lid Bashir dat met ingang van 1 januari 2017 een vrijstelling en een teruggaafmogelijkheid van energiebelasting introduceert voor het gebruik van aardgas voor metallurgische en mineralogische procedés (Dossier 34302)
Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2016); Amendement; Amendement van het lid Bashir dat met ingang van 1 januari 2017 een vrijstelling en een teruggaafmogelijkheid van energiebelasting introduceert voor het gebruik van aardgas voor metallurgische en mineralogische procedés Kamerstuk begroting belasting financiën Nr. 44 AMENDEMENT VAN HET LID BASHIR Ontvangen 11 november 2015 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: Na artikel XLII wordt een artikel ingevoegd, luidende: ARTIKEL XLIIA De Wet belastingen op milieugrondslag wordt met ingang van 1 januari 2017 als volgt gewijzigd: A In artikel 59, eerste lid, onderdeel c, worden de bij het vierde aandachtsstreepje opgenomen tarieven verhoogd met € 0,00374. ...

Amendement van het lid Dijkgraaf c.s. dat regelt dat de kloof tussen een- en tweeverdieners wordt verkleind met ruim 650 euro door de overdraagbare algemene heffingskorting met 30% te verhogen (Dossier 34302)
Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2016); Amendement; Amendement van het lid Dijkgraaf c.s. dat regelt dat de kloof tussen een- en tweeverdieners wordt verkleind met ruim 650 euro door de overdraagbare algemene heffingskorting met 30% te verhogen Kamerstuk begroting belasting financiën Nr. 31 AMENDEMENT VAN HET LID DIJKGRAAF C.S. ...

Amendement van het lid Omtzigt dat regelt dat de herziening van de vermogensrendementsheffing in box 3 geen onderdeel uitmaakt van het Belastingplan 2016 (Dossier 34302)
Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2016); Amendement; Amendement van het lid Omtzigt dat regelt dat de herziening van de vermogensrendementsheffing in box 3 geen onderdeel uitmaakt van het Belastingplan 2016 Kamerstuk begroting belasting financiën Nr. 32 AMENDEMENT VAN HET LID OMTZIGT Ontvangen 10 november 2015 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: I Artikel II, onderdeel C, vervalt. ...

Gewijzigd amendement van het lid Grashoff ter vervanging van nr. 17, dat het reguliere tarief van de eerste schijf voor aardgas en aardgas in de glastuinbouw verhoogt (Dossier 34302)
Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2016); Amendement; Gewijzigd amendement van het lid Grashoff ter vervanging van nr. 17, dat het reguliere tarief van de eerste schijf voor aardgas en aardgas in de glastuinbouw verhoogt Kamerstuk begroting belasting financiën Nr. 36 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID GRASHOFF TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. ...

Amendement van het lid Schouten dat voorziet in een overgangsbepaling voordeel uit schadevergoeding letselschade (Dossier 34302)
Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2016); Amendement; Amendement van het lid Schouten dat voorziet in een overgangsbepaling voordeel uit schadevergoeding letselschade Kamerstuk begroting belasting financiën Nr. 38 AMENDEMENT VAN HET LID SCHOUTEN Ontvangen 10 november 2015 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: Na artikel II, onderdeel K, wordt een onderdeel ingevoegd, luidende: L Na artikel 10a.16 wordt een artikel ingevoegd, luidende: Artikel 10a.17 Overgangsbepaling voordeel uit schadevergoeding letselschade Op verzoek van de belastingplichtige wordt de grondslag sparen en beleggen of, indien de belastingplichtige het gehele kalenderjaar dezelfde partner heeft of voor de toepassing van artikel 2.17 geacht wordt te hebben gehad, het aan hem toegerekende gedeelte van de gezamenlijke grondslag sparen en beleggen tot en met 31 december 2026 verminderd met het bedrag dat de belastingplichtige in enig jaar heeft ontvangen als eenmalige uitkering die een schadevergoeding vormt voor letselschade, waarvan de hoogte is vastgesteld na 31 december 2000 en vóór 15 september 2015, doch niet verder dan tot € 212.000, en wordt het voordeel uit sparen en beleggen verhoogd met 4% van het bedrag van deze vermindering. ...

Amendement van de leden Bashir en Grashoff dat ervoor zorgt dat de lastenverlichting van € 838 miljoen per jaar naar iedereen gaat en niet alleen naar de hoogste inkomens (Dossier 34302)
Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2016); Amendement; Amendement van de leden Bashir en Grashoff dat ervoor zorgt dat de lastenverlichting van € 838 miljoen per jaar naar iedereen gaat en niet alleen naar de hoogste inkomens Kamerstuk begroting belasting financiën Nr. 28 AMENDEMENT VAN DE LEDEN BASHIR EN GRASHOFF Ontvangen 10 november 2015 De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor: I De in artikel I, onderdeel B, opgenomen tarieftabel wordt vervangen door: Bij een belastbaar inkomen uit werk en woning van meer dan maar niet meer dan bedraagt de belasting het in kolom III vermelde bedrag, vermeerderd met het bedrag dat wordt berekend door het in kolom IV vermelde percentage te nemen van het gedeelte van het belastbare inkomen uit werk en woning dat het in kolom I vermelde bedrag te boven gaat I II III IV – € 19.922 – 7,99% € 19.922 € 33.715 € 1.591 12,00% € 33.715 € 58.421 € 3.246 40,15% € 58.421 – € 13.165 52,00% II De in artikel I, onderdeel C, opgenomen tarieftabel wordt vervangen door: Bij een belastbaar inkomen uit werk en woning van meer dan maar niet meer dan bedraagt de belasting het in kolom III vermelde bedrag, vermeerderd met het bedrag dat wordt berekend door het in kolom IV vermelde percentage te nemen van het gedeelte van het belastbare inkomen uit werk en woning dat het in kolom I vermelde bedrag te boven gaat I II III IV – € 19.922 – 7,99% € 19.922 € 34.027 € 1.591 12,00% € 34.027 € 58.421 € 3.283 40,15% € 58.421 – € 13.077 52,00% III Artikel I, onderdeel K, vervalt. ...

Amendement van het lid Dijkgraaf c.s. ter vervanging van nr. 41 dat de inkomensafhankelijke combinatiekorting aanpast (Dossier 34302)
Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2016); Amendement; Amendement van het lid Dijkgraaf c.s. ter vervanging van nr. 41 dat de inkomensafhankelijke combinatiekorting aanpast Kamerstuk begroting belasting financiën Nr. 42 AMENDEMENT VAN HET LID DIJKGRAAF C.S. ...

Amendement van het lid Omtzigt dat regelt dat de zogenoemde ouderentoeslag toch wordt gecontinueerd (Dossier 34302)
Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2016); Amendement; Amendement van het lid Omtzigt dat regelt dat de zogenoemde ouderentoeslag toch wordt gecontinueerd Kamerstuk begroting belasting financiën Nr. 33 AMENDEMENT VAN HET LID OMTZIGT Ontvangen 10 november 2015 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: I De in artikel I, onderdeel B, opgenomen tarieftabel wordt vervangen door: Bij een belastbaar inkomen uit werk en woning van meer dan maar niet meer dan bedraagt de belasting het in kolom III vermelde bedrag, vermeerderd met het bedrag dat wordt berekend door het in kolom IV vermelde percentage te nemen van het gedeelte van het belastbare inkomen uit werk en woning dat het in kolom I vermelde bedrag te boven gaat I II III IV – € 19.922 – 8,40% € 19.922 € 33.715 € 1.673 12,00% € 33.715 € 65.701 € 3.328 40,15% € 65.701 – € 16.170 52,00% II De in artikel I, onderdeel C, opgenomen tarieftabel wordt vervangen door: Bij een belastbaar inkomen uit werk en woning van meer dan maar niet meer dan bedraagt de belasting het in kolom III vermelde bedrag, vermeerderd met het bedrag dat wordt berekend door het in kolom IV vermelde percentage te nemen van het gedeelte van het belastbare inkomen uit werk en woning dat het in kolom I vermelde bedrag te boven gaat I II III IV – € 19.922 – 8,40% € 19.922 € 34.027 € 1.673 12,00% € 34.027 € 65.701 € 3.365 40,15% € 65.701 – € 16.082 52,00% III In artikel I worden na onderdeel E drie onderdelen ingevoegd, luidende: Ea Na artikel 5.5 wordt een artikel ingevoegd, luidende: Artikel 5.6 Ouderentoeslag 1. ...

Amendement van het lid Dijkgraaf c.s. 34302 dat de inkomensafhankelijke combinatiekorting aanpast (Dossier 34302)
Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2016); Amendement; Amendement van het lid Dijkgraaf c.s. 34302 dat de inkomensafhankelijke combinatiekorting aanpast Kamerstuk begroting belasting financiën Nr. 41 AMENDEMENT VAN HET LID DIJKGRAAF C.S. ...

Amendement van het lid Schouten c.s. dat de postcoderoosregeling aanpast en het tarief in de energiebelasting voor lokaal duurzaam opgewekte elektriciteit verlaagt tot nihil (Dossier 34302)
Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2016); Amendement; Amendement van het lid Schouten c.s. dat de postcoderoosregeling aanpast en het tarief in de energiebelasting voor lokaal duurzaam opgewekte elektriciteit verlaagt tot nihil Kamerstuk begroting belasting financiën Nr. 37 AMENDEMENT VAN HET LID SCHOUTEN C.S. ...

Gewijzigd amendement van het lid Grashoff ter vervanging van nr. 16 dat regelt dat een aantal tarieven voor aardgas, aardgas in de glastuinbouw en elektriciteit wordt verhoogd (Dossier 34302)
Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2016); Amendement; Gewijzigd amendement van het lid Grashoff ter vervanging van nr. 16 dat regelt dat een aantal tarieven voor aardgas, aardgas in de glastuinbouw en elektriciteit wordt verhoogd Kamerstuk begroting belasting financiën Nr. 40 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID GRASHOFF TER VERVANGING VAN GEDRUKT ONDER NR. 16 Ontvangen 10 november 2015 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: I Na artikel XLII, onderdeel B, wordt een onderdeel ingevoegd, luidende: Ba Artikel 59 wordt als volgt gewijzigd: 1. ...

Amendement van het lid Omtzigt dat regelt dat de voorgestelde verhoging van de inkomensafhankelijke combinatiekorting wordt teruggedraaid (Dossier 34302)
Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2016); Amendement; Amendement van het lid Omtzigt dat regelt dat de voorgestelde verhoging van de inkomensafhankelijke combinatiekorting wordt teruggedraaid Kamerstuk begroting belasting financiën Nr. 34 AMENDEMENT VAN HET LID OMTZIGT Ontvangen 10 november 2015 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: I Artikel I, onderdeel I, vervalt. ...

Amendement van het lid Bashir dat regelt dat de hypotheekrenteaftrek wordt afgetopt op een eigenwoningschuld van € 500.000 (Dossier 34302)
Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2016); Amendement; Amendement van het lid Bashir dat regelt dat de hypotheekrenteaftrek wordt afgetopt op een eigenwoningschuld van € 500.000 Kamerstuk begroting belasting financiën Nr. 29 AMENDEMENT VAN HET LID BASHIR Ontvangen 10 november 2015 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: I Na artikel I, onderdeel E, wordt een onderdeel ingevoegd, luidende: Ea Aan artikel 3.120 wordt een lid toegevoegd, luidende: 6. ...

Amendement van het lid Krol dat de eenmalige verhoging van de Ouderentoeslag voor 2016 structureel maakt (Dossier 34302)
Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2016); Amendement; Amendement van het lid Krol dat de eenmalige verhoging van de Ouderentoeslag voor 2016 structureel maakt Kamerstuk begroting belasting financiën Nr. 26 AMENDEMENT VAN HET LID KROL Ontvangen 10 november 2015 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: I In artikel II, onderdeel H, wordt «verhoogd met € 23» vervangen door: verlaagd met € 44. ...

Amendement van het lid Krol dat de ouderentoeslag in Box III handhaaft (Dossier 34302)
Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2016); Amendement; Amendement van het lid Krol dat de ouderentoeslag in Box III handhaaft Kamerstuk begroting belasting financiën Nr. 27 AMENDEMENT VAN HET LID KROL Ontvangen 10 november 2015 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: I Na artikel I, onderdeel E, worden drie onderdelen ingevoegd, luidende: Ea Na artikel 5.5 wordt een artikel ingevoegd, luidende: Artikel 5.6 Ouderentoeslag 1. ...

Amendement van het lid Krol ter vervanging van nr. 26 dat de eenmalige verhoging van de ouderenkorting voor 2016 structureel maakt (Dossier 34302)
Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2016); Amendement; Amendement van het lid Krol ter vervanging van nr. 26 dat de eenmalige verhoging van de ouderenkorting voor 2016 structureel maakt Kamerstuk begroting belasting financiën Nr. 30 AMENDEMENT VAN HET LID KROL TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. ...

Amendement van het lid Omtzigt dat een overgangsrecht introduceert voor diesel en LPG auto’s analoog aan het overgangsrecht dat geldt voor benzine auto’s (Dossier 34302)
Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2016); Amendement; Amendement van het lid Omtzigt dat een overgangsrecht introduceert voor diesel en LPG auto’s analoog aan het overgangsrecht dat geldt voor benzine auto’s Kamerstuk begroting belasting financiën Nr. 35 AMENDEMENT VAN HET LID OMTZIGT Ontvangen 10 november 2015 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: Na artikel XLI wordt een artikel ingevoegd, luidende: ARTIKEL XLIA De Wet op de motorrijtuigenbelasting 1994 wordt als volgt gewijzigd: A Artikel 84a wordt als volgt gewijzigd: 1. ...