Zoeken


Dossier
31700 296
33000 260
32123 243
32127 234
33161 204
Meer...
33348 193
33962 190
33891 177
33841 171
34445 168
31389 154
33979 139
34302 125
32360 123
33684 116
32440 111
33752 110
34002 109
32769 108
34348 105
Datum
Van:
Tot:

Dossier
31700 296
33000 260
32123 243
32127 234
33161 204
Meer...
33348 193
33962 190
33891 177
33841 171
34445 168
31389 154
33979 139
34302 125
32360 123
33684 116
32440 111
33752 110
34002 109
32769 108
34348 105
Datum
Van:
Tot:

60618 resultaten

Het bericht dat DNB het beheer van vertrouwelijke data wil uitbesteden
Vragen van de leden Leijten en Hijink (beiden SP) aan de Minister van Financiën over het bericht dat DNB het beheer van vertrouwelijke data wil uitbesteden (ingezonden 30 augustus 2017). ...

Het gebruik van lokmiddelen bij schadebestrijding van landelijk vrijgestelde soorten
Vragen van het lid Dijkgraaf (SGP) aan de Staatssecretaris van Economische Zaken over het gebruik van lokmiddelen bij schadebestrijding van landelijk vrijgestelde soorten (ingezonden 30 augustus 2017). ...

Door mest verontreinigd grondwater
Vragen van het lid Kuiken (PvdA) aan de Staatssecretaris van Economische Zaken over het alarmerend bericht over door mest verontreinigd grondwater (ingezonden 29 juni 2017). ...

Fraude op Schiphol
Vragen van de leden Visser en De Vries (beiden VVD) aan de Minister van Financiën en de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu over fraude op Schiphol (ingezonden 30 augustus 2017). ...

Door de Europese Unie georganiseerde reizen voor journalisten naar de Westoever
Vragen van het lid Van der Staaij (SGP) aan de Minister van Buitenlandse Zaken over door de Europese Unie georganiseerde reizen voor journalisten naar de Westoever (ingezonden 30 augustus 2017). ...

Het bericht dat psychologen nog steeds niet positief zijn over de financiering van de geestelijke gezondheidszorg (GGZ)
Vragen van het lid Kooiman (SP) aan de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het bericht dat psychologen nog steeds niet positief zijn over de financiering van de geestelijke gezondheidszorg (GGZ) (ingezonden 30 augustus 2017). ...

De boetes op basis van de Meststoffenwet
Vragen van het lid Dijkgraaf (SGP) aan de Staatssecretaris van Economische Zaken over de boetes op basis van de Meststoffenwet (ingezonden 30 augustus 2017). ...

Het onderzoek dat een meerderheid van de zorgwebsites geen veilige HTTPS-verbinding heeft
Vragen van het lid Ellemeet (GroenLinks) aan de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het onderzoek dat een meerderheid van de zorgwebsites geen veilige HTTPS-verbinding heeft (ingezonden 30 augustus 2017). ...

Een veetransport naar West-Siberië
Vragen van het lid Thieme (PvdD) aan de Staatssecretaris van Economische Zaken en de Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking over een veetransport naar West-Siberië (ingezonden 31 augustus 2017). ...

Het bericht dat fipronilkippen ondanks een verbod toch verkocht zouden zijn
Vragen van de leden De Groot en Van Veldhoven (beiden D66) aan de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en de Staatssecretaris van Economische Zaken over het bericht dat fipronilkippen ondanks een verbod toch verkocht zouden zijn (ingezonden 31 augustus 2017). ...

Het bericht “Laat een prachtig huwelijk niet op de klippen lopen”
Vragen van de leden Ziengs en Van den Bosch (beiden VVD) aan de Ministers van Economische Zaken en van Defensie over het bericht «Laat een prachtig huwelijk niet op de klippen lopen» (ingezonden 31 augustus 2017). ...

De arbeidsinkomensquote
Vragen van de leden Leijten en Jasper vanDijk (beiden SP) aan de Ministers van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en van Financiën over de arbeidsinkomensquote (ingezonden 31 augustus 2017). ...

Werken zonder loon door het UWV en verdringing van reguliere arbeidsplaatsen
Vragen van Jasper vanDijk (SP) aan de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over werken zonder loon door het UWV en verdringing van reguliere arbeidsplaatsen (ingezonden 31 augustus 2017). ...

Hoe de supportersclub Oranje zichzelf verrijkte ten koste van de fans
Vragen van het lid Van Nispen (SP) aan de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over hoe de supportersclub Oranje zichzelf verrijkte ten koste van de fans (ingezonden 1 september 2017). ...

Sociale minima die er op achteruit gaan en dat veel meer Nederlanders in armoede leven dan we denken
Vragen van het lid Jasper vanDijk (SP) aan de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de Minister van Financiën over sociale minima die er op achteruit gaan en dat veel meer Nederlanders in armoede leven dan we denken (ingezonden 1 september 2017). ...

Het uitstel van de invoering van de Omgevingswet
Vragen van het lid Laçin (SP) aan de Minister van Infrastructuur en Milieu over het uitstel van de invoering van de Omgevingswet (ingezonden 1 september 2017). ...

Schade door zoutwinning en gaswinning bij Veendam, Muntendam, Hoogezand, Tripscompagnie en Borgercompagnie
Vragen van het lid Nijboer (PvdA) aan de Minister van Economische Zaken over schade door zoutwinning en gaswinning bij Veendam, Muntendam, Hoogezand, Tripscompagnie en Borgercompagnie (ingezonden 1 september 2017). ...

Het bericht dat trauma’s bij vluchtelingen slecht worden opgemerkt
Vragen van het lid Jasper vanDijk (SP) aan de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie over het bericht dat trauma’s bij vluchtelingen slecht worden opgemerkt (ingezonden 4 september 2017). ...

Het bericht “BNG Bank: Europese investeringsbank verstoort de markt”
Vragen van het lid Leijten (SP) aan de Minister van Financiën over het bericht «BNG Bank: Europese investeringsbank verstoort de markt» (ingezonden 4 september 2017). ...

De beschikbare zitplaatsen in treinen van de NS
Vragen van het lid Von Martels (CDA) aan de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu over de beschikbare zitplaatsen in treinen van de NS (ingezonden 4 september 2017). ...