Zoeken


Dossier
31700 296
33000 260
32123 243
32127 234
33161 204
Meer...
33348 193
33962 190
33891 177
33841 171
34445 168
31389 154
33979 139
34302 125
32360 123
33684 116
32440 111
33752 110
34002 109
32769 108
34348 105
Datum
Van:
Tot:

Dossier
31700 296
33000 260
32123 243
32127 234
33161 204
Meer...
33348 193
33962 190
33891 177
33841 171
34445 168
31389 154
33979 139
34302 125
32360 123
33684 116
32440 111
33752 110
34002 109
32769 108
34348 105
Datum
Van:
Tot:

60618 resultaten

De aanbesteding fotografie in relatie tot de naleving van het clusterverbod
Vragen van de leden Kuiken (PvdA) en Van den Berg (CDA) aan de Minister-President over de aanbesteding fotografie in relatie tot de naleving van het clusterverbod (ingezonden 24 augustus 2017). ...

Ov-chipkaartbedrijf Translink dat de reisgegevens van honderden studenten heeft doorgegeven aan de Dienst Uitvoering Onderwijs
Vragen van de leden Jetten en Verhoeven (beiden D66) aan de Staatssecretarissen van Infrastructuur en Milieu en van Veiligheid en Justitie over ov-chipkaartbedrijf Translink dat de reisgegevens van honderden studenten heeft doorgegeven aan de Dienst Uitvoering Onderwijs (ingezonden 24 augustus 2017). ...

Het bericht 'Elke maand honderden euro's minder pensioen door Belastingdienst'
Vragen van de leden Van Kent en Leijten (beiden SP) aan de Staatssecretarissen van Financiën en van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over het bericht «Elke maand honderden euro's minder pensioen door Belastingdienst» (ingezonden 24 augustus 2017). ...

Nationale veiligheidseisen bij aanbestedingen van cruciale communicatiediensten van de overheid
Vragen van het lid Van den Berg en Bruins Slot (beiden CDA) aan de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over nationale veiligheidseisen bij aanbestedingen van cruciale communicatiediensten van de overheid (ingezonden 24 augustus 2017). ...

Het bericht dat een mbo-student vanwege een spoedkeizersnede haar examens niet kon maken en daardoor het hele studiejaar over moet doen
Vragen van de leden Kwint (SP) en Van den Hul (PvdA) aan de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over het bericht dat een mbo-student vanwege een spoedkeizersnede haar examens niet kon maken en daardoor het hele studiejaar over moet doen (ingezonden 24 augustus 2017). ...

Het faillissement van Aldel
Vragen van het lid Nijboer (PvdA) aan de Minister van Economische Zaken over het faillissement van Aldel (ingezonden 25 augustus 2017). ...

De problemen bij Haagse Wijk- en Woonzorg
Vragen van het lid Marijnissen (SP) aan de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over de problemen bij Haagse Wijk- en Woonzorg (ingezonden 25 augustus 2017). ...

Moderne slavernij, kinderarbeid en onveilig en ongezond werk in Indiase granietgroeves die aan Nederlandse en Europese markt leveren
Vragen van de leden Voordewind (ChristenUnie), Van den Hul (PvdA) en Diks (GroenLinks) aan de Ministers voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking en van Buitenlandse Zaken en de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu over moderne slavernij, kinderarbeid en onveilig en ongezond werk in Indiase granietgroeves die aan Nederlandse en Europese markt leveren (ingezonden 25 augustus 2017). ...

Een onderzoek dat stelt dat de huidige gaswinning de kans op ernstige aardbevingen niet vermindert
Vragen van het lid Beckerman (SP) aan de Minister van Economische Zaken over een onderzoek dat stelt dat de huidige gaswinning de kans op ernstige aardbevingen niet vermindert (ingezonden 25 augustus 2017). ...

De het bericht dat medisch specialisten definitief buiten de Wet Normering Topinkomens vallen
Vragen van het lid Marijnissen (SP) aan de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over de het bericht dat medisch specialisten definitief buiten de Wet Normering Topinkomens vallen (ingezonden 28 augustus 2017). ...

Het bericht dat een nertsenfokkerij mogelijk ongeoorloofd heeft uitgebreid
Vragen van het lid Futselaar (SP) aan de Staatssecretaris van Economische Zaken over het bericht dat een nertsenfokkerij mogelijk ongeoorloofd heeft uitgebreid (ingezonden 28 augustus 2017). ...

De walgelijke uitspraken van de Nederlandse ambassadeur in Hongarije
Vragen van de leden De Roon en Wilders (beiden PVV) aan de Minister van Buitenlandse Zaken over de walgelijke uitspraken van de Nederlandse ambassadeur in Hongarije (ingezonden 28 augustus 2017). ...

Het bericht 'Israëls aanval op Palestijns onderwijs: complete school weg'
Vragen van het lid Van den Hul (PvdA) aan de Ministers van Buitenlandse Zaken en voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking over het bericht «Israëls aanval op Palestijns onderwijs: complete school weg» (ingezonden 28 augustus 2017). ...

Het onderzoek ‘De schaduwzijden van Graniet’
Vragen van de leden Sazias en Van Brenk (beiden 50PLUS) aan de Ministers voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, van Economische Zaken, van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over het onderzoek «De schaduwzijden van Graniet» (ingezonden 29 augustus 2017). ...

De Redichemse Waard en de bredere problematiek van verondieping van Nederlandse (diepe) waterplassen
Vragen van de leden Jetten en Van Eijs (beiden D66) aan de Minister en de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu over de Redichemse Waard en de bredere problematiek van verondieping van Nederlandse (diepe) waterplassen (ingezonden 29 augustus 2017). ...

Het bericht “Nieuw faillissement voor voormalig Aldel"
Vragen van het lid Van der Lee (GroenLinks) aan de Minister van Economische Zaken over het bericht «Nieuw faillissement voor voormalig Aldel» (ingezonden 29 augustus 2017). ...

Het bericht ‘Een groeiend aantal basisartsen moet wachten op een vervolgopleiding’
Vragen van de leden Ellemeet en Özdil (beiden GroenLinks) aan de Ministers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over het bericht «Een groeiend aantal basisartsen moet wachten op een vervolgopleiding» (ingezonden 29 augustus 2017). ...

Het bericht ‘Stop leningen aan politieagenten voor afkopen dienstplicht Turkije’
Vragen van de leden Van Dam en Knops (beiden CDA) aan de Minister van Veiligheid en Justitie over het bericht «Stop leningen aan politieagenten voor afkopen dienstplicht Turkije» (ingezonden 29 augustus 2017). ...

De 1,4 miljoen euro die Nederland steekt in een onderwijsbedrijf voor de allerarmsten
Vragen van de leden Karabulut en Kwint (beiden SP) aan de Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking over de 1,4 miljoen euro die Nederland steekt in een onderwijsbedrijf voor de allerarmsten (ingezonden 29 augustus 2017). ...

Bezoek aan het congres van International Fiscal Association
Vragen van het lid Leijten (SP) aan de Minister en Staatssecretaris van Financiën over het bezoek aan het congres van de International Fiscal Association (ingezonden 29 augustus 2017). ...