Zoeken


Dossier
33000 236
31700 235
32127 231
33161 205
32123 199
Meer...
33348 193
33962 190
33891 177
31735 173
33841 172
34445 164
31389 153
33979 141
34302 125
32360 123
33684 117
32440 111
33752 110
32769 109
34002 109
Partij
Datum
Van:
Tot:

Dossier
33000 236
31700 235
32127 231
33161 205
32123 199
Meer...
33348 193
33962 190
33891 177
31735 173
33841 172
34445 164
31389 153
33979 141
34302 125
32360 123
33684 117
32440 111
33752 110
32769 109
34002 109
Partij
Datum
Van:
Tot:

51714 resultaten

Amendement van het lid Van Weyenberg dat de eis schrapt dat de ontwikkeling van technisch nieuwe programmatuur moet zijn vastgelegd in een formele programmeertaal (Dossier 34302)
Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2016); Amendement; Amendement van het lid Van Weyenberg dat de eis schrapt dat de ontwikkeling van technisch nieuwe programmatuur moet zijn vastgelegd in een formele programmeertaal Kamerstuk begroting belasting financiën Nr. 52 AMENDEMENT VAN HET LID VAN WEYENBERG Ontvangen 11 november 2015 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: Artikel XXXIII, onderdeel A, onder 4, vervalt. ...

Amendement van de leden Groot en Nepperus dat beoogt samenwerkende huisartsen vrij te stellen van BTW (Dossier 34302)
Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2016); Amendement; Amendement van de leden Groot en Nepperus dat beoogt samenwerkende huisartsen vrij te stellen van BTW Kamerstuk begroting belasting financiën Nr. 53 AMENDEMENT VAN DE LEDEN GROOT EN NEPPÉRUS Ontvangen 11 november 2015 De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor: I In artikel XL wordt «€ 7,91» vervangen door: € 8,83. ...

Gewijzigd amendement van het lid Bashir ter vervanging nr. 44 over het gebruik van aardgas voor metallurgische en mineralogische procedés (Dossier 34302)
Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2016); Amendement; Gewijzigd amendement van het lid Bashir ter vervanging nr. 44 over het gebruik van aardgas voor metallurgische en mineralogische procedés Kamerstuk begroting belasting financiën Nr. 76 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID BASHIR TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 44 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: Na artikel XLII wordt een artikel ingevoegd, luidende: ARTIKEL XLIIA De Wet belastingen op milieugrondslag wordt met ingang van 1 januari 2017 als volgt gewijzigd: A Artikel 59, eerste lid, onderdeel a, wordt als volgt gewijzigd: 1. ...

Gewijzigd amendement van het lid Van Weyenberg ter vervanging van nr. 21 dat bewerkstelligt dat de schenkingsvrijstelling eigen woning verspreid over verschillende kalenderjaren kan worden benut (Dossier 34302)
Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2016); Amendement; Gewijzigd amendement van het lid Van Weyenberg ter vervanging van nr. 21 dat bewerkstelligt dat de schenkingsvrijstelling eigen woning verspreid over verschillende kalenderjaren kan worden benut Kamerstuk begroting belasting financiën Nr. 48 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID VAN WEYENBERG TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 21 Ontvangen 11 november 2015 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: I Aan het in artikel XXXV, onderdeel C, opgenomen artikel 33a wordt een lid toegevoegd, luidende: 2. ...

Amendement van de leden Schouten en Dijkgraaf dat de fiscale aftrek voor specifieke zorgkosten voor chronisch zieken en gehandicapten met een inkomen tot modaal verhoogt (Dossier 34302)
Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2016); Amendement; Amendement van de leden Schouten en Dijkgraaf dat de fiscale aftrek voor specifieke zorgkosten voor chronisch zieken en gehandicapten met een inkomen tot modaal verhoogt Kamerstuk begroting belasting financiën Nr. 49 AMENDEMENT VAN DE LEDEN SCHOUTEN EN DIJKGRAAF Ontvangen 11 november 2015 De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor: I In artikel I wordt na onderdeel E een onderdeel ingevoegd, luidende: Ea Artikel 6.19 wordt als volgt gewijzigd: 1. ...

Tweede nader gewijzigd amendement van het lid Grashoff ter vervanging van nr. 50 dat regelt dat een aantal tarieven voor aardgas, aardgas in de glastuinbouw en elektriciteit wordt verhoogd (Dossier 34302)
Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2016); Amendement; Tweede nader gewijzigd amendement van het lid Grashoff ter vervanging van nr. 50 dat regelt dat een aantal tarieven voor aardgas, aardgas in de glastuinbouw en elektriciteit wordt verhoogd Kamerstuk begroting belasting financiën Nr. 91 TWEEDE NADER GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID GRASHOFF TER VERVANGING VAN GEDRUKT ONDER NR. 50 Ontvangen 17 november 2015 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: I In artikel I, onderdeel Ca, wordt «58 percent» vervangen door: 65 percent. ...

Gewijzigd amendement van het lid Krol ter vervanging van nr. 27 dat regelt dat de ouderentoeslag in Box III niet wordt afgeschaft (Dossier 34302)
Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2016); Amendement; Gewijzigd amendement van het lid Krol ter vervanging van nr. 27 dat regelt dat de ouderentoeslag in Box III niet wordt afgeschaft Kamerstuk begroting belasting financiën Nr. 80 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID KROL TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 27 Ontvangen 17 november 2015 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: I Na artikel I, onderdeel E, worden drie onderdelen ingevoegd, luidende: Ea Na artikel 5.5 wordt een artikel ingevoegd, luidende: Artikel 5.6 Ouderentoeslag 1. ...

Gewijzigd amendement van het lid Omtzigt ter vervanging van nr. 33 dat regelt dat de zogenoemde ouderentoeslag toch wordt gecontinueerd (Dossier 34302)
Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2016); Amendement; Gewijzigd amendement van het lid Omtzigt ter vervanging van nr. 33 dat regelt dat de zogenoemde ouderentoeslag toch wordt gecontinueerd Kamerstuk begroting belasting financiën Nr. 90 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID OMTZIGT TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 33 Ontvangen 17 november 2015 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: I De in artikel I, onderdeel B, opgenomen tarieftabel wordt vervangen door: Bij een belastbaar inkomen uit werk en woning van meer dan maar niet meer dan bedraagt de belasting het in kolom III vermelde bedrag, vermeerderd met het bedrag dat wordt berekend door het in kolom IV vermelde percentage te nemen van het gedeelte van het belastbare inkomen uit werk en woning dat het in kolom I vermelde bedrag te boven gaat I II III IV – € 19.922 – 8,40% € 19.922 € 33.715 € 1.673 12,05% € 33.715 € 65.701 € 3.335 40,20% € 65.701 – € 16.193 52,00% II De in artikel I, onderdeel C, opgenomen tarieftabel wordt vervangen door: Bij een belastbaar inkomen uit werk en woning van meer dan maar niet meer dan bedraagt de belasting het in kolom III vermelde bedrag, vermeerderd met het bedrag dat wordt berekend door het in kolom IV vermelde percentage te nemen van het gedeelte van het belastbare inkomen uit werk en woning dat het in kolom I vermelde bedrag te boven gaat I II III IV – € 19.922 – 8,40% € 19.922 € 34.027 € 1.673 12,05% € 34.027 € 65.701 € 3.372 40,20% € 65.701 – € 16.104 52,00% III In artikel I worden na onderdeel E drie onderdelen ingevoegd, luidende: Ea Na artikel 5.5 wordt een artikel ingevoegd, luidende: Artikel 5.6 Ouderentoeslag 1. ...

Gewijzigd amendement van het lid Dijkgraaf c.s. ter vervanging van nrs. 31 en 42 dat regelt dat de kloof tussen een- en tweeverdieners wordt verkleind met ruim 520 euro door de overdraagbare algemene heffingskorting met 23 1/3% te verhogen (Dossier 34302)
Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2016); Amendement; Gewijzigd amendement van het lid Dijkgraaf c.s. ter vervanging van nrs. 31 en 42 dat regelt dat de kloof tussen een- en tweeverdieners wordt verkleind met ruim 520 euro door de overdraagbare algemene heffingskorting met 23 1/3% te verhogen Kamerstuk begroting belasting financiën Nr. 72 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID DIJKGRAAF C.S. ...

Gewijzigd amendement van de leden Bashir en Grashoff ter vervanging van nr. 28 dat er voor zorgt dat de lastenverlichting van € 838 miljoen per jaar naar iedereen gaat en niet alleen naar de hoogste inkomens (Dossier 34302)
Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2016); Amendement; Gewijzigd amendement van de leden Bashir en Grashoff ter vervanging van nr. 28 dat er voor zorgt dat de lastenverlichting van € 838 miljoen per jaar naar iedereen gaat en niet alleen naar de hoogste inkomens Kamerstuk begroting belasting financiën Nr. 81 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN DE LEDEN BASHIR EN GRASHOFF TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 28 Ontvangen 17 november 2015 De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor: I De in artikel I, onderdeel B, opgenomen tarieftabel wordt vervangen door: Bij een belastbaar inkomen uit werk en woning van meer dan maar niet meer dan bedraagt de belasting het in kolom III vermelde bedrag, vermeerderd met het bedrag dat wordt berekend door het in kolom IV vermelde percentage te nemen van het gedeelte van het belastbare inkomen uit werk en woning dat het in kolom I vermelde bedrag te boven gaat I II III IV – € 19.922 – 7,99% € 19.922 € 33.715 € 1.591 12,05% € 33.715 € 58.421 € 3.253 40,20% € 58.421 – € 13.184 52,00% II De in artikel I, onderdeel C, opgenomen tarieftabel wordt vervangen door: Bij een belastbaar inkomen uit werk en woning van meer dan maar niet meer dan bedraagt de belasting het in kolom III vermelde bedrag, vermeerderd met het bedrag dat wordt berekend door het in kolom IV vermelde percentage te nemen van het gedeelte van het belastbare inkomen uit werk en woning dat het in kolom I vermelde bedrag te boven gaat I II III IV – € 19.922 – 7,99% € 19.922 € 34.027 € 1.591 12,05% € 34.027 € 58.421 € 3.290 40,20% € 58.421 – € 13.096 52,00% III Artikel I, onderdeel K, vervalt. ...

Nader gewijzigd amendement van het lid Dijkgraaf c.s. ter vervanging van nr. 72 dat regelt dat de kloof tussen een- en tweeverdieners wordt verkleind met ruim 520 euro door de overdraagbare algemene heffingskorting met 23 1/3% te verhogen (Dossier 34302)
Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2016); Amendement; Nader gewijzigd amendement van het lid Dijkgraaf c.s. ter vervanging van nr. 72 dat regelt dat de kloof tussen een- en tweeverdieners wordt verkleind met ruim 520 euro door de overdraagbare algemene heffingskorting met 23 1/3% te verhogen Kamerstuk begroting belasting financiën Nr. 82 NADER GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID DIJKGRAAF C.S. ...

Motie van het lid Omtzigt over de effecten van de verschuiving in energiebelasting tussen aardgas en elektriciteit (Dossier 34302)
Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2016); Motie; Motie van het lid Omtzigt over de effecten van de verschuiving in energiebelasting tussen aardgas en elektriciteit Kamerstuk begroting belasting financiën Nr. 87 MOTIE VAN HET LID OMTZIGT Voorgesteld 17 november 2015 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat de vierde nota van wijziging een forse verschuiving in de energiebelasting tussen aardgas en elektriciteit bevat; constaterende dat de effecten van deze verschuiving nog onvoldoende in beeld zijn gebracht voor met name de gasintensieve maakindustrie, de recreatie, de land- en tuinbouw en het deel van het mkb dat voor zijn bedrijfsvoering op aardgas is aangewezen; constaterende dat de verlaging van de Aof-premie voor deze bedrijven nauwelijks compensatie biedt en dat er betere mogelijkheden voor compensatie zijn; verzoekt de regering, de effecten van de verschuiving in de energiebelasting tussen aardgas en elektriciteit in beeld te brengen en betere mogelijkheden voor compensatie die in 2016 kunnen ingaan, aan de Kamer voor te leggen, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Klein over afzien van de opschalingskorting voor gemeenten (Dossier 34302)
Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2016); Motie; Motie van het lid Klein over afzien van de opschalingskorting voor gemeenten Kamerstuk begroting belasting financiën Nr. 88 MOTIE VAN HET LID KLEIN Voorgesteld 17 november 2015 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat het kabinet eerder al een opschalingskorting heeft ingeboekt met het idee dat gemeenten verplicht zouden moeten fuseren en dat dit tot 2025 975 miljoen zou opleveren; overwegende dat het kabinet twee jaar geleden heeft afgezien van het streven naar opschaling van gemeenten naar 100.000+, zonder deze structurele korting echter te schrappen; overwegende dat het kabinet nu 5 miljard euro extra beschikbaar stelt waarmee men deze korting dus zou kunnen afdekken; verzoekt de regering, af te zien van de opschalingskorting voor gemeenten, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Grashoff over 15 megaton extra CO2-reductie (Dossier 34302)
Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2016); Motie; Motie van het lid Grashoff over 15 megaton extra CO2-reductie Kamerstuk begroting belasting financiën Nr. 89 MOTIE VAN HET LID GRASHOFF Voorgesteld 17 november 2015 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat vergroening thans in het Belastingplan 2016 ruim onvoldoende tot stand is gekomen; overwegende dat voor het behalen van de benodigde 15 megaton extra CO2-reductie om aan de uitspraak van de Urgendazaak en de motie-Klaver c.s. (34 300, nr. 24) te voldoen, nadere fiscale maatregelen nodig zullen zijn; verzoekt de regering om, voor 1 april 2016 een aanvullend pakket fiscale en andere maatregelen aan de Kamer voor te leggen waarmee die extra 15 megaton CO2-reductie wordt behaald, en dit plan door een onafhankelijk bureau te laten doorrekenen; verzoekt de regering voorts om, de benodigde extra fiscale maatregelen uit dit pakket op te nemen in het Belastingplan 2017, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 26 oktober 2015, over het Belastingplan 2016 (Dossier 34302)
Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2016); Verslag van een wetgevingsoverleg; Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 26 oktober 2015, over het Belastingplan 2016 Kamerstuk begroting belasting financiën Nr. 94 VERSLAG VAN EEN WETGEVINGSOVERLEG Vastgesteld 18 november 2015 De vaste commissie voor Financiën heeft op 26 oktober 2015 overleg gevoerd met de heer Wiebes, Staatssecretaris van Financiën over: − het wetsvoorstel Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2016) (Kamerstuk 34 302); − het wetsvoorstel Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Overige fiscale maatregelen 2016) (Kamerstuk 34 305); − het wetsvoorstel Wijziging van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 en de Wet op de dividendbelasting 1965 in verband met de implementatie van aanpassingen in de Moeder-dochterrichtlijn (Wet implementatie wijzigingen Moeder-dochterrichtlijn 2015) (Kamerstuk 34 306); − het wetsvoorstel Wijziging van de Wet inkomstenbelasting 2001 met het oog op een vrijstelling van bepaalde periodieke uitkeringen aan specifieke groepen oorlogsslachtoffers (Wet vrijstelling uitkeringen Artikel 2-Fonds) (Kamerstuk 34 303); − het wetsvoorstel Tegemoetkomingen in de loonkosten van specifieke groepen (Wet tegemoetkomingen loondomein) (Kamerstuk 34 304); − het wetsvoorstel Wijziging van de Wet op de internationale bijstandsverlening bij de heffing van belastingen en de Belastingwet BES in verband met de implementatie van Richtlijn 2014/107/EU van de Raad van 9 december 2014 tot wijziging van Richtlijn 2011/16/EU wat betreft verplichte automatische uitwisseling van inlichtingen op belastinggebied (PbEU 2014, L 359) en om uitvoering te geven aan de door de OESO ontwikkelde Common Reporting Standard (Wet uitvoering Common Reporting Standard) (Kamerstuk 34 276). ...

Aanbiedingsbrief bij de vierde nota van wijziging Belastingplan 2016 (Dossier 34302)
Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2016); Brief regering; Aanbiedingsbrief bij de vierde nota van wijziging Belastingplan 2016 Kamerstuk begroting belasting financiën Nr. 78 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN FINANCIËN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 13 november 2015 Het kabinet wil de lasten met € 5 miljard verlichten. ...

Vierde nota van wijziging (Dossier 34302)
Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2016); Nota van wijziging; Vierde nota van wijziging Kamerstuk begroting belasting financiën Nr. 79 VIERDE NOTA VAN WIJZIGING Ontvangen 16 november 2015 Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd: 1 Artikel I wordt als volgt gewijzigd: a. ...

Schriftelijke beantwoording van vragen, gesteld tijdens de eerste termijn, over het pakket Belastingplan 2016 (Dossier 34302)
Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2016); Brief regering; Schriftelijke beantwoording van vragen, gesteld tijdens de eerste termijn, over het pakket Belastingplan 2016 Kamerstuk begroting belasting financiën Nr. 46 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN FINANCIËN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 11 november 2015 In de eerste termijn van uw Kamer in het plenaire debat over het pakket Belastingplan 2016 op 10 november 2015 zijn vragen gesteld die zich beter lenen voor schriftelijke beantwoording (Handelingen II 2015/16, nr. ...

Motie van het lid Klein over ruimhartig verstrekken van een VAR aan zelfstandigen in de zorg (Dossier 34302)
Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2016); Motie; Motie van het lid Klein over ruimhartig verstrekken van een VAR aan zelfstandigen in de zorg Kamerstuk begroting belasting financiën Nr. 63 MOTIE VAN HET LID KLEIN Voorgesteld 11 november 2015 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat schijnzelfstandigheid een probleem is dat gecreëerd wordt door werkgevers die goedkoop mensen willen aantrekken; overwegende dat «echte zelfstandigen», bijvoorbeeld in de zorg, hiervan nu de dupe worden doordat zij vrijwel geen VAR kunnen krijgen, waardoor zij hun werk niet meer kunnen uitvoeren; overwegende dat de VAR toch waarschijnlijk gaat verdwijnen; verzoekt de regering om, zolang de VAR bestaat, deze aan zelfstandigen, ook in de zorgsector, ruimhartig te verstrekken, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Verzoek tot uitstel van de stemmingen over het pakket Belastingplan 2016 (Dossier 34302)
Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2016); Brief regering; Verzoek tot uitstel van de stemmingen over het pakket Belastingplan 2016 Kamerstuk begroting belasting financiën Nr. 77 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN FINANCIËN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 12 november 2015 Zoals gebruikelijk stuur ik uw Kamer voor de stemmingen over het Belastingplan een brief met daarin mijn oordeel over de ingediende amendementen en moties. ...