Zoeken


Dossier
33000 236
31700 235
32127 234
33161 204
32123 198
Meer...
33348 193
33962 190
33891 177
33841 171
34445 164
31389 154
33979 139
34302 125
32360 123
33684 116
32440 111
33752 110
34002 109
32769 108
34348 105
Datum
Van:
Tot:

Dossier
33000 236
31700 235
32127 234
33161 204
32123 198
Meer...
33348 193
33962 190
33891 177
33841 171
34445 164
31389 154
33979 139
34302 125
32360 123
33684 116
32440 111
33752 110
34002 109
32769 108
34348 105
Datum
Van:
Tot:

53639 resultaten

Het artikel "Mestbeleid op de schop"
Vragen van het lid De Mos (PVV) aan de Staatssecretarissen van Infrastructuur en Milieu en van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie over het artikel «Mestbeleid op de schop» (ingezonden 3 oktober 2011). ...

Het bericht dat Nederland mensenhandel in stand houdt
Vragen van het lid Arib (PvdA) aan de minister van Veiligheid en Justitie over het bericht dat Nederland mensenhandel in stand houdt (ingezonden 3 oktober 2011). ...

De Nederlandse inzet tijdens de Review Conferentie van de "Convention on Certain Conventional Weapons" (CCW)
Vragen van de leden Timmermans en Eijsink (beiden PvdA), Jasper van Dijk (SP), Hachchi (D66) en El Fassed (Groenlinks) aan de minister van Buitenlandse Zaken over de Nederlandse inzet tijdens de Review Conferentie van de «Convention on Certain Conventional Weapons» (CCW), (ingezonden 3 oktober 2011). ...

De arrestatie van Derwisjen en advocaten in Iran
Vragen van het lid Timmermans (PvdA) aan de minister van Buitenlandse Zaken over de arrestatie van Derwisjen en advocaten in Iran (ingezonden 3 oktober 2011 september 2011). ...

De toename van de wachtlijsten voor de schuldhulpverlening
Vragen van het lid Ortega-Martijn (ChristenUnie) aan de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over de toename van de wachtlijsten voor de schuldhulpverlening (ingezonden 3 oktober 2011). ...

De WOTS-procedure en de voortgezette tenuitvoerlegging
Vragen van het lid Gesthuizen (SP) aan de minister van Veiligheid en Justitie over de WOTS-procedure en de voortgezette tenuitvoerlegging (ingezonden 3 oktober 2011). ...

De activiteiten van multinationals in belastingparadijzen
Vragen van de leden Smeets, Dikkers en Groot (allen PvdA) aan de ministers van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie en van Buitenlandse Zaken en aan de staatssecretarissen van Economie Landbouw en Innovatie, en van Financiën over de activiteiten van multinationals in belastingparadijzen (ingezonden 3 oktober 2011). ...

Het verdwijnen van 3000 plaatsen voor promovendi en postdocs door het innovatiebeleid
Vragen van de leden Dijksma en Jadnanansing (beiden PvdA) aan de minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie en aan de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over het verdwijnen van 3000 plaatsen voor promovendi en postdocs door het innovatiebeleid (ingezonden 3 oktober 2011). ...

Het visumvrije verkeer met Bosnië-Herzegovina
Vragen van de leden Van Nieuwenhuizen en Dijkhoff (beiden VVD) aan de minister voor Immigratie en Asiel over problemen met het visumvrije verkeer met Bosnië-Herzegovina (ingezonden 4 oktober 2011). ...

Het artikel "UK secretly bans 60 Russians over lawyer's death"
Vragen van de leden Çörüz en Omtzigt (beiden CDA), Timmermans (PvdA), De Roon (PVV), Van Bommel (SP), Schouw (D66), Voordewind (CU), Thieme (PvdD) en Van der Staaij (SGP) aan de minister van Buitenlandse Zaken over het artikel «UK secretly bans 60 Russians over lawyer's death» (ingezonden 4 oktober 2011). ...

Vermeende privacy-schendingen met cookies door Facebook
Vragen van het lid Verhoeven (D66) aan de minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie over vermeende privacy-schendingen met cookies door Facebook (ingezonden 4 oktober 2011). ...

Het bericht dat de Servische regering zwicht voor homofoben
Vragen van de leden Albayrak en Marcouch (beiden PvdA) aan de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over het bericht dat de Servische regering zwicht voor homofoben (ingezonden 4 oktober 2011). ...

De mogelijkheden tot het gebruik van liquid Natural Gas (LNG) in de transportsector
Vragen van de leden Aptroot en Leegte (beiden VVD) aan de minister en de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu over de mogelijkheden tot het gebruik van Liquid Natural Gas (LNG) in de transportsector (ingezonden 4 oktober 2011). ...

Het doorgaan met bouwen van ongeveer 1000 woningen in de Gilo nederzetting
Vragen van het lid Timmermans (PvdA) aan de minister van Buitenlandse Zaken over het doorgaan met bouwen van ongeveer 1000 woningen in de Gilo nederzetting (ingezonden 4 oktober 2011). ...

De belastingvrijstellingen voor leden van het koninklijk huis
Vragen van het lid Recourt (PvdA) aan de minister-president, minister van Algemene Zaken, over de belastingvrijstellingen voor leden van het koninklijk huis (ingezonden 4 oktober 2011). ...

Emissietestprogramma's
Vragen van het lid Leegte (VVD) aan de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu over emissietestprogramma’s (ingezonden 4 oktober 2011). ...

De rem op arbeidsparticipatie door bezuinigingen kinderopvang
Vragen van de leden Koşer Kaya (D66), Van Gent (GroenLinks) en Hamer (PvdA) aan de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over de rem op arbeidsparticipatie door bezuinigingen kinderopvang (ingezonden 4 oktober 2011). ...

De aanpak van mensenhandel
Vragen van het lid Arib (PvdA) aan de minister van Veiligheid en Justitie over de aanpak van mensenhandel (ingezonden 4 oktober 2011). ...

Camping Fort Oranje
Vragen van het lid Kooiman (SP) aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en aan de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu over camping Fort Oranje (ingezonden 4 oktober 2011). ...

Het bericht "Turken heersen bij taptoe"
Vragen van de leden Hernandez en Kortenoeven (beiden PVV) aan de minister van Defensie over het bericht «Turken heersen bij taptoe» (ingezonden 4 oktober 2011). ...