Zoeken


Dossier
33000 236
31700 235
32127 234
33161 204
32123 198
Meer...
33348 193
33962 190
33891 177
33841 171
34445 164
31389 154
33979 139
34302 125
32360 123
33684 116
32440 111
33752 110
34002 109
32769 108
34348 105
Datum
Van:
Tot:

Dossier
33000 236
31700 235
32127 234
33161 204
32123 198
Meer...
33348 193
33962 190
33891 177
33841 171
34445 164
31389 154
33979 139
34302 125
32360 123
33684 116
32440 111
33752 110
34002 109
32769 108
34348 105
Datum
Van:
Tot:

53639 resultaten

Het nieuws dat het pgb nóg goedkoper is dan het Kabinet dacht
Vragen van het lid Wolbert (PvdA) aan de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het nieuws dat het pgb nóg goedkoper is dan het Kabinet dacht (ingezonden 29 september 2011). ...

Het bericht ‘Medicijnkastjes ouderen jaarlijks doorgelicht’
Vragen van de leden Agema en Gerbrands (beiden PVV) aan de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het bericht «Medicijnkastjes ouderen jaarlijks doorgelicht» (ingezonden 29 september 2011). ...

Het bericht ‘Verpleegkundigen doen zelden aangifte van geweld’
Vragen van de leden Gerbrands en Agema (beiden PVV) aan de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het bericht «Verpleegkundigen doen zelden aangifte van geweld» (ingezonden 29 september 2011). ...

De abortuspil
Vragen van het lid Van Miltenburg (VVD) aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over de abortuspil (ingezonden 29 september 2011). ...

Het bericht dat Nederland een gezamenlijk EU-standpunt over het Midden-Oosten blokkeert
Vragen van het lid Pechtold (D66) aan de minister van Buitenlandse Zaken over het bericht dat Nederland een gezamenlijk EU-standpunt over het Midden-Oosten blokkeert (ingezonden 29 september 2011). ...

Spanningen tussen de Verenigde Staten en Pakistan, naar aanleiding van een aanslag op de Amerikaanse ambassade in Kabul
Vragen van het lid Ormel (CDA) aan de minister van Buitenlandse Zaken over spanningen tussen de Verenigde Staten en Pakistan, naar aanleiding van een aanslag op de Amerikaanse ambassade in Kabul (ingezonden 29 september 2011). ...

Ondermaats onderwijs op particuliere vwo-scholen
Vragen van het lid Çelik (PvdA) aan de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over ondermaats onderwijs op particuliere vwo-scholen (ingezonden 30 september 2011). ...

De 'vrijwillige' bijdrage die ROC's vragen aan scholieren die volwassenonderwijs volgen
Vragen van het lid Çelik (PvdA) aan de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over het groeiend aantal meldingen over de «vrijwillige» bijdrage die ROC’s vragen aan scholieren die volwassenonderwijs volgen (ingezonden 30 september 2011). ...

De brief van de directeur-generaal Cultuur en Media gericht aan culturele instellingen van 16 september jl.
Vragen van het lid Klijnsma (PvdA) aan de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over de brief van de directeur-generaal Cultuur en Media gericht aan culturele instellingen van 16 september jl. ...

Het dreigende ontslag van een homoseksuele docent op een gereformeerde school
Vragen van het lid Marcouch (PvdA) aan de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over het dreigende ontslag van een homoseksuele docent op een gereformeerde school (ingezonden 30 september 2011). ...

De abominabele financiële omstandigheden van Chinese bursaalstudenten
Vragen van het lid Jadnanansing (PvdA) aan de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over de abominabele financiële omstandigheden van Chinese bursaalstudenten (ingezonden 3 oktober 2011). ...

Het artikel "Spelfout van Pakistaans meisje is 'godslastering'
Vragen van het lid Voordewind (ChristenUnie) aan de minister van Buitenlandse Zaken over het artikel «Spelfout van Pakistaans meisje is «godslastering» (ingezonden 3 oktober 2011). ...

Het bericht dat Nederland een gezamenlijk EU-standpunt Midden-Oosten blokkeert
Vragen van het lid Timmermans (PvdA) aan de minister van Buitenlandse Zaken over het bericht dat Nederland een gezamenlijk EU-standpunt Midden-Oosten blokkeert (ingezonden 3 oktober 2011). ...

Miljoenenfraude met levensverzekeringen
Vragen van de leden Recourt en Plasterk (beiden PvdA) aan de ministers van Veiligheid en Justitie en van Financiën over miljoenenfraude met levensverzekeringen (ingezonden 3 oktober 2011). ...

Een hof in Saudi-Arabië die een vrouw veroordeeld heeft tot tien zweepslagen omdat ze achter het stuur zat van een auto
Vragen van de leden Timmermans en Arib (beiden PvdA) aan de minister van Buitenlandse Zaken over een hof in Saudi-Arabië dat een vrouw veroordeeld heeft tot tien zweepslagen omdat ze achter het stuur zat van een auto (ingezonden 3 oktober 2011). ...

Het bericht ‘Succes Wallenaanpak onmogelijk te meten’
Vragen van het lid Çörüz (CDA) aan de minister van Veiligheid en Justitie over het bericht «Succes Wallenaanpak onmogelijk te meten» (ingezonden 3 oktober 2011). ...

Microplastics in consumentenproducten die het water vervuilen
Vragen van het lid Ouwehand (Partij voor de Dieren) aan de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu over microplastics in consumentenproducten die het water vervuilen (ingezonden 3 oktober 2011). ...

Het bericht “Meisje van 5 jaar loopt geslachtsziekte op”
Vragen van het lid Helder (PVV) aan de minister van Veiligheid en Justitie over het bericht «Meisje van 5 jaar loopt geslachtsziekte op» (ingezonden 3 oktober 2011). ...

De uitzetting van een Afghaans asielzoekersgezin en de verwijdering van hun oudste zoon uit zijn schoolklas
Vragen van de leden Gesthuizen (SP), Voordewind (ChristenUnie) en Spekman (PvdA) aan de minister voor Immigratie en Asiel over de uitzetting van een Afghaans asielzoekersgezin en de verwijdering van hun oudste zoon uit zijn schoolklas (ingezonden 3 oktober 2011). ...

De bezuiniging in de huisartsenzorg
Vragen van het lid Dijkstra (D66) aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over de bezuiniging in de huisartsenzorg (ingezonden 3 oktober 2011). ...