Zoeken


Dossier
33000 236
31700 235
32127 234
33161 204
32123 198
Meer...
33348 193
33962 190
33891 177
33841 171
34445 164
31389 154
33979 139
34302 125
32360 123
33684 116
32440 111
33752 110
34002 109
32769 108
34348 105
Datum
Van:
Tot:

Dossier
33000 236
31700 235
32127 234
33161 204
32123 198
Meer...
33348 193
33962 190
33891 177
33841 171
34445 164
31389 154
33979 139
34302 125
32360 123
33684 116
32440 111
33752 110
34002 109
32769 108
34348 105
Datum
Van:
Tot:

53639 resultaten

Het bericht ‘Steenmarter verjaagt schoolkinderen’
Vragen van het lid Koopmans (CDA) aan de staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie over het bericht «Steenmarter verjaagt schoolkinderen» (ingezonden 28 september 2011). ...

Het bericht ‘NG hackt telefoons van klanten’
Vragen van de leden Van Bemmel en Elissen (beiden PVV) aan de minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie over het bericht «ING hackt telefoons van klanten» (ingezonden 28 september 2011). ...

De relaties tussen Nederland en de Islamitische Republiek Iran
Vragen van de leden Kortenoeven en Wilders (beiden PVV) aan de minister van Buitenlandse Zaken over de relaties tussen Nederland en de Islamitische Republiek Iran (ingezonden 28 september 2011). ...

Het bericht dat tweeverdieners veel minder hypotheek krijgen
Vragen van de leden Lucassen en Tony van Dijck (beiden PVV) aan de ministers van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en van Financiën over het bericht dat tweeverdieners veel minder hypotheek krijgen (ingezonden 29 september 2011). ...

Het artikel “Rampweek voor Syntus: alwéér seinstoring”
Vragen van de leden Haverkamp en Ormel (beiden CDA) aan de minister van Infrastructuur en Milieu over het artikel «Rampweek voor Syntus: alwéér seinstoring» (ingezonden 29 september 2011). ...

De verplichte vrijwillige bijdrage voor leerlingen van het volwassenenonderwijs (VAVO)
Vragen van het lid Smits (SP) aan de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over de verplichte vrijwillige bijdrage voor leerlingen van het volwassenenonderwijs (VAVO) (ingezonden 29 september 2011). 1 Herdruk in verband met fout in tekst. ...

Het bericht dat Nederland op de ranglijst van sterkste IT-landen sterk gedaald is naar de 10e plaats wereldwijd
Vragen van het lid Schaart (VVD) aan de minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie over het bericht dat Nederland op de ranglijst van sterkste IT-landen sterk gedaald is naar de 10e plaats wereldwijd (ingezonden 29 september 2011). ...

De praktijken van privékliniek Geertgen uit Elsendorp
Vragen van het lid Van Gerven (SP) aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over de praktijken van privékliniek Geertgen uit Elsendorp (ingezonden 29 september 2011). ...

De verkrijgbaarheid van levensgevaarlijke abortuspillen via internet
Vragen van het lid Van der Staaij (SGP) aan de ministers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en van Veiligheid en Justitie over de verkrijgbaarheid van levensgevaarlijke abortuspillen via internet (ingezonden 29 september 2011). ...

De onacceptabele voorstellen van de Voorzitter van de Europese Commissie
Vragen van de leden Wilders, Bontes en van Dijck (allen PVV) aan de minister-president over de onacceptabele voorstellen van de Voorzitter van de Europese Commissie (ingezonden 29 september 2011). ...

Het feit dat Brandon vanaf zijn vertrek uit ’s Heerenloo niet meer vast hoeft te zitten
Vragen van het lid Wolbert (PvdA) aan de staatsecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het feit dat Brandon vanaf zijn vertrek uit ’s Heerenloo niet meer vast hoeft te zitten (ingezonden 29 september 2011). ...

Het opzeggen van pachtcontract door Staatsbosbeheer
Vragen van de leden Van Gerven en Jansen (beiden SP) aan de staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie over het opzeggen van pachtcontract door Staatsbosbeheer (ingezonden 29 september 2011). ...

Het massa-ontslag bij BAE systems als gevolg van de vertragingen en kostenoverschrijdingen bij de ontwikkeling en productie van de JSF
Vragen van het leden Eijsink (PvdA), Hachchi (D66), El Fassed (GL) en Jasper van Dijk (SP) aan de ministers van Defensie en van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie over het massa-ontslag bij BAE systems als gevolg van de vertragingen en kostenoverschrijdingen bij de ontwikkeling en productie van de JSF (ingezonden 29 september 2011). ...

Spoorverbindingen vanuit Brabant richting Antwerpen
Vragen van het lid Slob (ChristenUnie) aan de minister van Infrastructuur en Milieu over spoorverbindingen vanuit Brabant richting Antwerpen (ingezonden 29 september 2011). ...

Het bericht dat gemeenten hogere bouwleges vragen door de Wet algemene beginselen omgevingsrecht (Wabo)
Vragen van het lid Van Bemmel (PVV) aan de minister van Infrastructuur en Milieu over het bericht dat gemeenten hogere bouwleges vragen door de Wet algemene beginselen omgevingsrecht (Wabo) (ingezonden 29 september 2011). ...

Berichten dat melk lang niet goed is voor elk
Vragen van het lid Thieme (Partij voor de Dieren) aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en de staatssecretaris van Economische zaken, Landbouw en Innovatie over berichten dat melk lang niet goed is voor elk (ingezonden 29 september 2011). ...

Het oppakken door de Oezbeekse politie van vier christenen
Vragen van de leden Van der Staaij (SGP), Kortenoeven (PVV), Ormel (CDA) en Voordewind (ChristenUnie) aan de minister van Buitenlandse Zaken over het oppakken door de Oezbeekse politie van vier christenen (ingezonden 29 september 2011). ...

Het bericht ‘Geen directe treinverbinding meer vanuit Brabant naar België in 2012’
Vragen van het lid Monasch (PvdA) aan de minister van Infrastructuur en Milieu over het bericht «Geen directe treinverbinding meer vanuit Brabant naar België in 2012» (ingezonden 29 september 2011). ...

Het opleidingsprogramma van Afghaanse politieagenten in Kunduz
Vragen van het lid Van Bommel (SP) aan de ministers van Defensie en van Buitenlandse Zaken over het opleidingsprogramma van Afghaanse politieagenten in Kunduz (ingezonden 29 september 2011). ...

Niet-reanimeerpenningen voor kwetsbare ouderen
Vragen van het lid Van der Veen (PvdA) aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over niet-reanimeerpenningen voor kwetsbare ouderen (ingezonden 29 september 2011). ...