Zoeken


Dossier
31700 296
33000 260
32123 243
32127 234
33161 204
Meer...
33348 193
33962 190
33891 177
33841 171
34445 168
31389 154
33979 139
34302 125
32360 123
33684 116
32440 111
33752 110
34002 109
32769 108
34348 105
Datum
Van:
Tot:

Dossier
31700 296
33000 260
32123 243
32127 234
33161 204
Meer...
33348 193
33962 190
33891 177
33841 171
34445 168
31389 154
33979 139
34302 125
32360 123
33684 116
32440 111
33752 110
34002 109
32769 108
34348 105
Datum
Van:
Tot:

60618 resultaten

Het falen van het kinderpardon
Vragen van het lid Jasper vanDijk (SP) aan de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie over het falen van het kinderpardon (ingezonden 16 augustus 2017). ...

Het bericht ‘Rijken mijden fiscus langs nieuwe route’ naar aanleiding van de aanstaande UBO-registratie ter bestrijding van witwassen, terrorismefinanciering en belastingontwijking
Vragen van het lid Leijten (SP) aan de Minister van Financiën over het bericht «Rijken mijden fiscus langs nieuwe route» naar aanleiding van de aanstaande UBO-registratie ter bestrijding van witwassen, terrorismefinanciering en belastingontwijking (ingezonden 17 augustus 2017). ...

Ondersteuning thuis voor mensen met dementie
Vragen van het lid Bergkamp (D66) aan de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over ondersteuning thuis voor mensen met dementie (ingezonden 17 augustus 2017). ...

Het bericht ‘weer paraffine gevonden op Noord- en Zuid-Hollandse stranden’
Vragen van de leden Kröger en Van Tongeren (beiden GroenLinks) aan de Minister van Infrastructuur en Milieu over het bericht «weer paraffine gevonden op Noord- en Zuid-Hollandse stranden» (ingezonden 17 augustus 2017). ...

De winstgroei in hypotheken van ABN AMRO
Vragen van het lid Leijten (SP) aan de Minister van Financiën over de winstgroei in hypotheken van ABN AMRO (ingezonden 17 augustus 2017). ...

Het daadwerkelijke aantal dieren dat is omgekomen bij stalbranden
Vragen van het lid Ouwehand (PvdD) aan de Staatssecretaris van Economische Zaken over het daadwerkelijke aantal dieren dat is omgekomen bij stalbranden (ingezonden 17 augustus 2017). ...

Het mogelijk steunen van de fossiele sector door middel van exportkredietverzekeringen, in dit geval Boskalis en van Oord
Vragen van de leden Van Raan (PvdD) en Beckerman (SP) aan de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, de Minister van Buitenlandse Zaken en de Staatssecretaris van Financiën over het mogelijk steunen van de fossiele sector door middel van exportkredietverzekeringen, in dit geval Boskalis en van Oord (ingezonden 17 augustus 2017). ...

Het bericht dat recent twee ernstige incidenten hebben plaatsgevonden op Schiphol
Vragen van het lid Laçin (SP) aan de Minister en Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu over het bericht dat recent twee ernstige incidenten hebben plaatsgevonden op Schiphol (ingezonden 17 augustus 2017). ...

Het bericht ‘We horen niets meer van OM’
Vragen van het lid Markuszower (PVV) aan de Minister van Veiligheid en Justitie over het bericht «We horen niets meer van OM» (ingezonden 17 augustus 2017). ...

De samenwerking tussen het Openbaar Ministerie en de Belastingdienst om criminelen in hun portemonnee te raken
Vragen van de leden Van Nispen en Leijten (beiden SP) aan de Minister van Veiligheid en Justitie en de Staatssecretaris van Financiën over de samenwerking tussen het Openbaar Ministerie en de Belastingdienst om criminelen in hun portemonnee te raken (ingezonden 17 augustus 2017). ...

Het bericht dat gemeenten hun aandelen Eneco verkopen
Vragen van het lid Beckerman (SP) aan de Minister van Economische Zaken over het bericht dat gemeenten hun aandelen Eneco verkopen (ingezonden 18 augustus 2017). ...

Het bericht 'Greenpeace spant kort geding aan om biomassameestook RWE te stoppen'
Vragen van de leden Kröger en Van der Lee (beiden GroenLinks) aan de Minister van Economische Zaken over het bericht «Greenpeace spant kort geding aan om biomassameestook RWE te stoppen» (ingezonden 18 augustus 2017). ...

Patiënten die onder druk gezet worden om bijzondere persoonsgegevens af te staan in de geestelijke gezondheidszorg
Vragen van de leden Diertens en Verhoeven (beiden D66) aan de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over patiënten die onder druk gezet worden om bijzondere persoonsgegevens af te staan in de geestelijke gezondheidszorg (ingezonden 18 augustus 2017). ...

Het overdragen van sociale media data van gewone Nederlanders aan de Amerikaanse overheid, de Muslimban en de onderhandelingen over de Amerikaanse preclearance faciliteiten op Schiphol
Vragen van de leden Van den Hul en Kuiken (beiden PvdA) aan de Ministers van Buitenlandse Zaken en van Veiligheid en Justitie over het overdragen van sociale media data van gewone Nederlanders aan de Amerikaanse overheid, de Muslimban en de onderhandelingen over de Amerikaanse «preclearance»- faciliteiten op Schiphol (ingezonden 18 augustus 2017). ...

De sluiting van de afdeling cardiologie in ZGT Hengelo
Vragen van het lid Kooiman (SP) aan de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over de sluiting van de afdeling cardiologie in ZGT Hengelo (ingezonden 18 augustus 2017). ...

De voorgestelde forse daling van de subsidiebedragen voor duurzame energie productie (SDE+)
Vragen van het lid Wassenberg (PvdD) aan de Minister van Economische Zaken over de voorgestelde forse daling van de subsidiebedragen voor duurzame energie productie (SDE+) (ingezonden 21 augustus 2017). ...

Het bericht dat meerderheid van de zorgsites onbeveiligd is
Vragen van de leden PiaDijkstra en Verhoeven (beiden D66) aan de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het bericht dat meerderheid van de zorgsites onbeveiligd is (ingezonden 21 augustus 2017). ...

Het steunen van de fossiele sector door middel van exportkredietverzekeringen
Vragen van de leden Van Raan (PvdD) en Beckerman (SP) aan de Staatssecretarissen van Infrastructuur en Milieu en van Financiën over het steunen van de fossiele sector door middel van exportkredietverzekeringen (ingezonden 21 augustus 2017). ...

Het bericht 'Camelia Romer boos op SONA en de pers'
Vragen van het lid Bosman (VVD) aan de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over het bericht «Camelia Romer boos op Sona en de pers» (ingezonden 21 augustus 2017). ...

Het niet toekennen van voldoende financiële middelen aan het ziekenhuis in Den Helder om de acute verloskundige zorg en spoedzorg in de lucht te houden
Vragen van het lid Kooiman (SP) aan de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het niet toekennen van voldoende financiële middelen aan het ziekenhuis in Den Helder om de acute verloskundige zorg en spoedzorg in de lucht te houden (ingezonden 21 augustus 2017). ...