Zoeken


Dossier
33000 236
31700 235
32127 231
33161 205
32123 199
Meer...
33348 193
33962 190
33891 177
31735 173
33841 172
34445 164
31389 153
33979 141
34302 125
32360 123
33684 117
32440 111
33752 110
32769 109
34002 109
Partij
Datum
Van:
Tot:

Dossier
33000 236
31700 235
32127 231
33161 205
32123 199
Meer...
33348 193
33962 190
33891 177
31735 173
33841 172
34445 164
31389 153
33979 141
34302 125
32360 123
33684 117
32440 111
33752 110
32769 109
34002 109
Partij
Datum
Van:
Tot:

51714 resultaten

Brief n.a.v. uitstel algemeen overleg over ANBI’s en SBBI’s (Dossier 34302)
Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2016); Brief regering; Brief n.a.v. uitstel algemeen overleg over ANBI’s en SBBI’s Kamerstuk begroting belasting financiën Nr. 125 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN FINANCIËN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 9 september 2016 In de brief van 12 juli 2016 heeft de voorzitter van de Vaste commissie voor Financiën namens deze commissie een aantal vragen gesteld over de evaluatie van ANBI’s en SBBI’s met het verzoek deze vragen uiterlijk in de eerste week na het zomerreces (week 36) te willen beantwoorden. ...

Toezegging naar aanleiding van het algemeen overleg inzake pensioen in eigen beheer op 23 maart 2016 (Kamerstuk 34 302, nr. 117) (Dossier 34302)
Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2016); Brief regering; Toezegging naar aanleiding van het algemeen overleg inzake pensioen in eigen beheer op 23 maart 2016 (Kamerstuk 34 302, nr. 117) Kamerstuk begroting belasting financiën Nr. 122 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN FINANCIËN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 1 juli 2016 Met deze brief en de bijlage kom ik mijn toezeggingen na die ik heb gedaan tijdens het algemeen overleg (AO) met uw Kamer op 23 maart 2016 (Kamerstuk 34 302, nr. 117) over het pensioen in eigen beheer (PEB). ...

Verzoek commissie stand van zaken ANBI’s en SBBI’s (Dossier 34302)
Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2016); Brief regering; Verzoek commissie stand van zaken ANBI’s en SBBI’s Kamerstuk begroting belasting financiën Nr. 123 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN FINANCIËN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 8 juli 2016 In uw brief van 3 juni jl. heeft u mij het verzoek van de commissie overgebracht voor een brief met de laatste stand van zaken van het beleid i.v.m. ...

Reactie op de motie Omtzigt over de effecten van de verschuiving in de energiebelasting tussen elektriciteit en aardgas (Kamerstuk 34 302, nr. 87) (Dossier 34302)
Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2016); Brief regering; Reactie op de motie Omtzigt over de effecten van de verschuiving in de energiebelasting tussen elektriciteit en aardgas (Kamerstuk 34 302, nr. 87) Kamerstuk begroting belasting financiën Nr. 121 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN FINANCIËN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 27 juni 2016 Bij de stemmingen over het Belastingplan 2016 (Handelingen II 2015/16, nr. 26, item 7) is de motie Omtzigt aangenomen over de effecten van de verschuiving in de energiebelasting tussen elektriciteit en aardgas.1 In de motie wordt gevraagd om deze effecten in beeld te brengen en betere mogelijkheden voor compensatie die in 2016 kunnen ingaan, aan de Kamer voor te leggen. ...

Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 21 april 2016, over Evaluatie van de innovatiebox van 2010 tot 2012 (Dossier 34302)
Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2016); Verslag van een algemeen overleg; Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 21 april 2016, over Evaluatie van de innovatiebox van 2010 tot 2012 Kamerstuk begroting belasting financiën Nr. 120 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 8 juni 2016 De vaste commissie voor Financiën heeft op 21 april 2016 overleg gevoerd met de heer Wiebes, Staatssecretaris van Financiën, over: – de brief van de Staatssecretaris van Financiën d.d. 19 februari 2016 inzake de evaluatie van de innovatiebox van 2010 tot 2012 (Kamerstuk 34 302, nr. 111); – de brief van de Staatssecretaris van Financiën d.d. 15 april 2016 met de beantwoording van vragen van de commissie over de evaluatie van de innovatiebox van 2010 tot 2012 (Kamerstuk 34 302, nr. 111) (Kamerstuk 34 302, nr. 116). ...

Uitstel toezending van brief over pensioen in eigen beheer (Dossier 34302)
Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2016); Brief regering; Uitstel toezending van brief over pensioen in eigen beheer Kamerstuk begroting belasting financiën Nr. 119 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN FINANCIËN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 31 mei 2016 Tijdens het algemeen overleg van 23 maart 2016 (Kamerstuk 34 302, nr. ...

Proces Belastingplan 2017 (Dossier 34302)
Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2016); Brief regering; Proces Belastingplan 2017 Kamerstuk begroting belasting financiën Nr. 118 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN FINANCIËN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 12 mei 2016 Graag maak ik van de gelegenheid gebruik om u te bedanken voor de voortvarende behandeling van het pakket Belastingplan 2016 (Kamerstuk 34 302) dat het afgelopen jaar aanzienlijker leek qua omvang dan ooit tevoren. ...

Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 23 maart 2016, over Oplossingsrichtingen pensioen in eigen beheer; oudedagssparen in eigen beheer of uitfaseren van PEB (Dossier 34302)
Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2016); Verslag van een algemeen overleg; Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 23 maart 2016, over Oplossingsrichtingen pensioen in eigen beheer; oudedagssparen in eigen beheer of uitfaseren van PEB Kamerstuk begroting belasting financiën Nr. 117 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 3 mei 2016 De vaste commissie voor Financiën en de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid hebben op 23 maart 2016 overleg gevoerd met de heer Wiebes, Staatssecretaris van Financiën, over: – de brief van de Staatssecretaris van Financiën d.d. 17 december 2015 inzake oplossingsrichtingen pensioen in eigen beheer; oudedagssparen in eigen beheer of uitfaseren van PEB? ...

Lijst van vragen en antwoorden over de evaluatie van de innovatiebox van 2010 tot 2012 (Dossier 34302)
Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2016); Lijst van vragen en antwoorden; Lijst van vragen en antwoorden over de evaluatie van de innovatiebox van 2010 tot 2012 Kamerstuk begroting belasting financiën Nr. 116 LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Vastgesteld 18 april 2016 De vaste commissie voor Financiën heeft een aantal vragen voorgelegd aan de Staatssecretaris van Financiën over de brief van 19 februari 2016 inzake de evaluatie van de innovatiebox van 2010 tot 2012 (Kamerstuk 34 302, nr. ...

Lijst van vragen en antwoorden over de juridische en financiële analyse verruiming btw-sportvrijstelling (Dossier 34302)
Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2016); Lijst van vragen en antwoorden; Lijst van vragen en antwoorden over de juridische en financiële analyse verruiming btw-sportvrijstelling Kamerstuk begroting belasting financiën Nr. 115 LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Vastgesteld 18 april 2016 De vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft een aantal vragen voorgelegd aan de Staatssecretaris van Financiën over de brief van 23 november 2015 inzake de juridische en financiële analyse verruiming btw-sportvrijstelling (Kamerstuk 34 302, nr. 103). ...

Reactie op motie Van Weyenberg en Grashoff over laadpalen en energiebelasting (Kamerstuk 34302, nr. 61) (Dossier 34302)
Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2016); Brief regering; Reactie op motie Van Weyenberg en Grashoff over laadpalen en energiebelasting (Kamerstuk 34302, nr. 61) Kamerstuk begroting belasting financiën Nr. 114 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN FINANCIËN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 18 maart 2016 Op 19 november jl. heeft uw Kamer ingestemd met een motie van de leden Van Weyenberg (D66) en Grashoff (GroenLinks), waarin de regering wordt verzocht met een voorstel te komen om de energiebelasting op elektriciteit geleverd via openbare laadpalen zodanig aan te passen, dat zij niet langer een knelpunt vormt voor de transitie naar elektrisch rijden. ...

Verslag van een schriftelijk overleg over oplossingsrichtingen pensioen in eigen beheer; oudedagssparen in eigen beheer of uitfaseren van PEB? (Dossier 34302)
Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2016); Verslag van een schriftelijk overleg; Verslag van een schriftelijk overleg over oplossingsrichtingen pensioen in eigen beheer; oudedagssparen in eigen beheer of uitfaseren van PEB? ...

Reactie op het verzoek van het lid Bashir, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 16 februari 2016, over de conclusie van de Advocaat-Generaal van de Hoge Raad van 4 februari 2016 over box 3 (Dossier 34302)
Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2016); Brief regering; Reactie op het verzoek van het lid Bashir, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 16 februari 2016, over de conclusie van de Advocaat-Generaal van de Hoge Raad van 4 februari 2016 over box 3 Kamerstuk begroting belasting financiën Nr. 112 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN FINANCIËN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 4 maart 2016 Tijdens de regeling van werkzaamheden van 16 februari 2016 (Handelingen II 2015/16, nr. 55, Regeling van Werkzaamheden) is gevraagd om een brief met een reactie op de conclusie van de Advocaat-Generaal van de Hoge Raad van 4 februari 2016 over box 3 (rolnummer 14/05020). ...

Evaluatie van de innovatiebox van 2010 tot 2012 (Dossier 34302)
Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2016); Brief regering; Evaluatie van de innovatiebox van 2010 tot 2012 Kamerstuk begroting belasting financiën Nr. 111 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN FINANCIËN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 19 februari 2016 Hierbij stuur ik u, mede namens de Minister van Economische Zaken, de evaluatie van de innovatiebox van 2010 tot 2012, uitgevoerd door Dialogic1. ...

Uitstel beantwoording vragen commissie over oplossingsrichtingen voor het pensioen in eigen beheer (Kamerstuk 34302, nr. 108) (Dossier 34302)
Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2016); Brief regering; Uitstel beantwoording vragen commissie over oplossingsrichtingen voor het pensioen in eigen beheer (Kamerstuk 34302, nr. 108) Kamerstuk begroting belasting financiën Nr. 110 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN FINANCIËN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 16 februari 2016 Naar aanleiding van mijn brief van 17 december 2015 inzake oplossingsrichtingen voor het pensioen in eigen beheer (Kamerstuk 34 302, nr. 108) heeft uw Kamer een algemeen overleg voorzien op 18 februari 2016 en mij, ter voorbereiding op dat overleg, een aantal vragen gesteld in de vorm van een schriftelijk overleg. ...

Afvalstoffenbelasting; vrijstelling zuiveringsslib (Dossier 34302)
Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2016); Brief regering; Afvalstoffenbelasting; vrijstelling zuiveringsslib Kamerstuk begroting belasting financiën Nr. 109 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN FINANCIËN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 11 januari 2016 In vervolg op mijn brief van 23 juni 2015 (Kamerstuk 34 002, nr. ...

Tweede nota van wijziging (Herdruk) (Dossier 34302)
Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2016); Nota van wijziging; Tweede nota van wijziging (Herdruk) Kamerstuk begroting belasting financiën Nr. 19 Herdruk1 TWEEDE NOTA VAN WIJZIGING Ontvangen 2 november 2015 Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd: 1 Artikel XLIV wordt als volgt gewijzigd: a. ...

Novelle Belastingplan 2016 (Dossier 34302)
Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2016); Brief regering; Novelle Belastingplan 2016 Kamerstuk begroting belasting financiën Nr. 106 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN FINANCIËN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 8 december 2015 Op 18 november 2015 heeft uw Kamer ingestemd met het wetsvoorstel Belastingplan 2016 (Handelingen II 2015/16, nr. 26, Stemmingen Belastingplan 2016). ...

Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 2 november 2015, over het Belastingplan 2016 (Dossier 34302)
Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2016); Verslag van een wetgevingsoverleg; Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 2 november 2015, over het Belastingplan 2016 Kamerstuk begroting belasting financiën Nr. 107 VERSLAG VAN EEN WETGEVINGSOVERLEG Vastgesteld 9 december 2015 De vaste commissie voor Financiën heeft op 2 november 2015 vervolgoverleg gevoerd met de heer Asscher, Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Vice-Minister-President en de heer Wiebes, Staatssecretaris van Financiën over: – het wetsvoorstel Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2016) (Kamerstuk 34 302); – het wetsvoorstel Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Overige fiscale maatregelen 2016) (Kamerstuk 34 305); – het wetsvoorstel Wijziging van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 en de Wet op de dividendbelasting 1965 in verband met de implementatie van aanpassingen in de Moeder-dochterrichtlijn (Wet implementatie wijzigingen Moeder-dochterrichtlijn 2015) (Kamerstuk 34 306); – het wetsvoorstel Wijziging van de Wet inkomstenbelasting 2001 met het oog op een vrijstelling van bepaalde periodieke uitkeringen aan specifieke groepen oorlogsslachtoffers (Wet vrijstelling uitkeringen Artikel 2-Fonds) (Kamerstuk 34 303); – het wetsvoorstel Tegemoetkomingen in de loonkosten van specifieke groepen (Wet tegemoetkomingen loondomein) (Kamerstuk 34 304); – het wetsvoorstel Wijziging van de Wet op de internationale bijstandsverlening bij de heffing van belastingen en de Belastingwet BES in verband met de implementatie van Richtlijn 2014/107/EU van de Raad van 9 december 2014 tot wijziging van Richtlijn 2011/16/EU wat betreft verplichte automatische uitwisseling van inlichtingen op belastinggebied (PbEU 2014, L 359) en om uitvoering te geven aan de door de OESO ontwikkelde Common Reporting Standard (Wet uitvoering Common Reporting Standard) (Kamerstuk 34 276). ...

Oplossingsrichtingen pensioen in eigen beheer; oudedagssparen in eigen beheer of uitfaseren van PEB? (Dossier 34302)
Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2016); Brief regering; Oplossingsrichtingen pensioen in eigen beheer; oudedagssparen in eigen beheer of uitfaseren van PEB? ...