Zoeken


Dossier
33000 236
31700 235
32127 234
33161 204
32123 198
Meer...
33348 193
33962 190
33891 177
33841 171
34445 164
31389 154
33979 139
34302 125
32360 123
33684 116
32440 111
33752 110
34002 109
32769 108
34348 105
Datum
Van:
Tot:

Dossier
33000 236
31700 235
32127 234
33161 204
32123 198
Meer...
33348 193
33962 190
33891 177
33841 171
34445 164
31389 154
33979 139
34302 125
32360 123
33684 116
32440 111
33752 110
34002 109
32769 108
34348 105
Datum
Van:
Tot:

53639 resultaten

Het bericht ‘ZZP’ers genegeerd door zorgkantoren’
Vragen van de leden Uitslag en Omtzigt (beiden CDA) aan de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het bericht «ZZP’ers genegeerd door zorgkantoren» (ingezonden 23 september 2011). ...

Het feit dat steeds meer landbouwgrond in Derde Wereldlanden in handen komt van internationale investeerders
Vragen van het lid Dikkers (PvdA) aan de staatssecretaris van Buitenlandse Zaken over het feit dat steeds meer landbouwgrond in Derde Wereldlanden in handen komt van internationale investeerders (ingezonden 23 september 2011). ...

Het besluit van de gemeente Den Haag om Turkse inburgeringsweigeraars hun boetes kwijt te schelden
Vragen van het lid Van Dam (PvdA) aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over het besluit van de gemeente Den Haag om Turkse inburgeringsweigeraars hun boetes kwijt te schelden (ingezonden 26 september 2011). ...

Een waterkrachtcentrale bij Hagestein
Vragen van de leden Paulus Jansen (SP), Van Veldhoven (D66), Leegte (VVD), Van Tongeren (GL), Wiegman-Van Meppelen Scheppink (CU), Van der Werf (CDA), Van Vliet (PVV), Samsom (PvdA), Dijkgraaf (SGP) aan de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu en de minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie over een waterkrachtcentrale bij Hagestein (ingezonden 26 september 2011). ...

Het bericht dat ZZP’ers genegeerd worden door zorgkantoren en over de gevolgen van de PGB-maatregelen voor de mensen die inkomen hebben uit het PGB
Vragen van het lid Leijten (SP) aan de minister en staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het bericht dat ZZP’ers genegeerd worden door zorgkantoren en over de gevolgen van de PGB-maatregelen voor de mensen die inkomen hebben uit het PGB (ingezonden 26 september 2011). ...

Het bericht dat zorgkantoren amper nieuwkomers en kleine zorgaanbieders contracteren
Vragen van het lid Wolbert (PvdA) aan de staatsecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het bericht dat zorgkantoren amper nieuwkomers en kleine zorgaanbieders contracteren (ingezonden 26 september 2011). ...

De vervolging van historicus Michail Soeproen
Vragen van het lid Timmermans (PvdA) aan de minister van Buitenlandse Zaken over de vervolging van historicus Michail Soeproen (ingezonden 26 september 2011). ...

De overgang van zorgaanbieders van PGB naar zorg in natura
Vragen van de leden Venrooy-van Ark en Ziengs (beiden VVD) aan de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over de overgang van zorgaanbieders van PGB naar zorg in natura (ingezonden 27 september 2011). ...

De weigering van het CBR om de rijbevoegdheid van een goed functionerende TNT-chauffeur toe te kennen
Vragen van het lid Gesthuizen (SP) aan de ministers van Infrastructuur en Milieu en van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over de weigering van het CBR om de rijbevoegdheid van een goed functionerende TNT-chauffeur toe te kennen (ingezonden 27 september 2011). ...

Lastenverhogingen voor ondernemers als gevolg van Diginotarproblematiek
Vragen van de leden Verhoeven (D66) en Hachchi (D66) aan de ministers van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie en Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over lastenverhogingen voor ondernemers als gevolg van Diginotarproblematiek (ingezonden 27 september 2011). ...

Grondstoffen voor de productie van biobrandstof
Vragen van het lid Paulus Jansen (SP) aan de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu en de minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie over grondstoffen voor de productie van biobrandstof (ingezonden 27 september 2011). ...

Het bericht "Bemiddelaars in dubieuze leningen"
Vragen van het lid Omtzigt (CDA) aan de staatssecretaris van Financiën over het bericht «Bemiddelaars in dubieuze leningen» (ingezonden 27 september 2011). ...

Nederlandse Iraniërs in detentie in Iran
Vragen van het lid Van Bommel (SP) aan de minister van Buitenlandse Zaken over Nederlandse Iraniërs in detentie in Iran (ingezonden 28 september 2011). ...

Het door ontwikkelingsorganisatie Cordaid ondersteunen van illegale vreemdelingen
Vragen van de leden Driessen en Fritsma (beiden PVV) aan de staatssecretaris van Buitenlandse Zaken en de minister voor Immigratie en Asiel over het door ontwikkelingsorganisatie Cordaid ondersteunen van illegale vreemdelingen (ingezonden 28 september 2011). ...

Artikelen in het FD over belastingontwijking
Vragen van het lid Braakhuis (GroenLinks) aan de staatssecretaris van Financiën over artikelen in het FD over belastingontwijking (ingezonden 28 september 2011). ...

Het bericht dat Al Gore een lezing komt geven aan de Rijksuniversiteit van Groningen
Vragen van het lid de Mos (PVV) aan de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu over het bericht dat Al Gore een lezing komt geven aan de Rijksuniversiteit van Groningen (ingezonden 28 september 2011). ...

Het bericht dat gemeente Amsterdam komt met een eigen pgb-regeling
Vragen van het lid Wolbert (PvdA) aan de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het bericht dat gemeente Amsterdam komt met een eigen pgb-regeling (ingezonden 28 september 2011). ...

Onveilige seks en extra bezuinigingen op seksuele en reproductieve gezondheid en rechten
Vragen van het lid Hachchi (D66) aan de staatssecretaris van Buitenlandse Zaken over onveilige seks en extra bezuinigingen op seksuele en reproductieve gezondheid en rechten (SRGR) (ingezonden 28 september 2011). ...

Het bericht “De uitvaart wordt duur betaald”
Vragen van het lid Van Bemmel (PVV) aan de minister van Financiën over het bericht «De uitvaart wordt duur betaald» in de Volkskrant (ingezonden 28 september 2011). ...

De zorgverzekering op de BES-eilanden
Vragen namens de leden Ortega-Martijn en Wiegman-Van Meppelen Scheppink (beiden ChristenUnie) aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over de zorgverzekering op de BES-eilanden (ingezonden 28 september 2011). ...