Zoeken


Dossier
31700 296
33000 260
32123 243
32127 234
33161 204
Meer...
33348 193
33962 190
33891 177
33841 171
34445 168
31389 154
33979 139
34302 125
32360 123
33684 116
32440 111
33752 110
34002 109
32769 108
34348 105
Datum
Van:
Tot:

Dossier
31700 296
33000 260
32123 243
32127 234
33161 204
Meer...
33348 193
33962 190
33891 177
33841 171
34445 168
31389 154
33979 139
34302 125
32360 123
33684 116
32440 111
33752 110
34002 109
32769 108
34348 105
Datum
Van:
Tot:

60618 resultaten

Het bericht dat de zorg- en leerboerderij Lyts Tolsum in Tzum geen onderwijs meer mag geven vanaf schooljaar 2018/2019
Vragen van het lid Kwint (SP) aan de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over het bericht dat de zorg- en leerboerderij Lyts Tolsum in Tzum geen onderwijs meer mag geven vanaf schooljaar 2018/2019 (ingezonden 14 augustus 2017). ...

Het bericht ‘NAM erkent (gedeeltelijke) overschrijding, maar ontkent overtreding’
Vragen van de leden Bosman en Azmani (beiden VVD) aan de Minister van Economische Zaken over het bericht «NAM erkent (gedeeltelijke) overschrijding, maar ontkent overtreding.» ...

Het bericht ‘Stationsschip Zr. Ms. Zeeland gerepareerd en bevindt zich weer op zee in Caribisch gebied’
Vragen van het lid Baudet (FvD) aan de Minister van Defensie over het bericht «Stationsschip Zr. Ms. ...

Exorbitant reisgedrag van Eurocommissarissen
Vragen van de leden Maeijer en Tony vanDijck (beiden PVV) aan de Ministers van Buitenlandse Zaken en van Financiën over exorbitant reisgedrag van Eurocommissarissen (ingezonden 14 augustus 2017). ...

Het opdrijven van prijzen van hotelkamers door boeking-websites
Vragen van de leden Leijten en Hijink (beiden SP) aan de Minister van Economische Zaken over het opdrijven van prijzen van hotelkamers door boeking-websites (ingezonden 15 augustus 2017). ...

De misstanden bij zorginstelling Careyn
Vragen van het lid Marijnissen (SP) aan de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over de misstanden bij zorginstelling Careyn (ingezonden 15 augustus 2017). ...

Banden tussen het onderwijs en de fossiele brandstoffen industrie
Vragen van het lid Van Raan (PvdD) aan de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over banden tussen het onderwijs en de fossiele brandstoffen industrie (ingezonden 15 augustus 2017). ...

De aanhoudende berichten dat er paraffine aanspoelt op de Nederlandse stranden
Vragen van het lid Jetten (D66) aan de Minister van Infrastructuur en Milieu over de aanhoudende berichten dat er paraffine aanspoelt op de Nederlandse stranden (ingezonden 15 augustus 2017). ...

De arrestatie van een Turkse Nederlander in Turkije
Vragen van de leden Karabulut (SP), Ten Broeke (VVD), Knops (CDA), Van Ojik (GroenLinks), Sjoerdsma (D66) en Voordewind (ChristenUnie) aan de Minister van Buitenlandse Zaken over de arrestatie van een Turkse Nederlander in Turkije (ingezonden 15 augustus 2017). ...

Het incident bij het tankenpark van de NAM
Vragen van de leden Beckerman en Laçin (beiden SP) aan de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu en de Minister van Economische Zaken over het incident bij het tankenpark van de NAM (ingezonden 15 augustus 2017). ...

Een keuringsplicht voor rookwering en balkons
Vragen van het lid Beckerman (SP) aan de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over een keuringsplicht voor rookwering en balkons (ingezonden 15 augustus 2017). ...

Het bericht ’Terreurvader Bunschoten vrij met enkelband’
Vragen van de leden Helder en Markuszower (beiden PVV) aan de Staatssecretaris en de Minister van Veiligheid en Justitie over het bericht «Terreurvader Bunschoten vrij met enkelband» (ingezonden 15 augustus 2017). ...

Terreurkampen voor Palestijnse kinderen georganiseerd door o.a. de Verenigde Naties
Vragen van de leden De Roon en Van Weerdenburg (beiden PVV) aan de Ministers van Buitenlandse Zaken en voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking over terreurkampen voor Palestijnse kinderen georganiseerd door o.a. de Verenigde Naties (ingezonden 15 augustus 2017). ...

Het bericht dat de nieuwe drugstest voor automobilisten mogelijk problematisch is voor mensen met ADHD-medicatie
Vragen van de leden Bergkamp, Van Engelshoven en Jetten (allen D66) aan de Ministers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en van Veiligheid en Justitie over het bericht dat de nieuwe drugstest voor automobilisten mogelijk problematisch is voor mensen met ADHD-medicatie (ingezonden 15 augustus 2017). ...

Het bericht dat verpleeghuizen Careyn bijna kopje-onder gaan
Vragen van de leden Gerbrands en Agema (beiden PVV) aan de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het bericht dat verpleeghuizen Careyn bijna kopje-onder gaan (ingezonden 15 augustus 2017). ...

De haalbaarheid van de emissiereductie van broeikasgassen van 25% in 2020
Vragen van de leden Van Raan en Wassenberg (beiden PvdD) aan de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu en de Minister van Economische Zaken over de haalbaarheid van de emissiereductie van broeikasgassen van 25% in 2020 (ingezonden 16 augustus 2017). ...

Het bericht dat huishoudens twee derde van de milieubelastingen betalen
Vragen van het lid Beckerman (SP) aan de Staatsecretaris van Infrastructuur en Milieu en de Minister van Economische Zaken over het bericht dat huishoudens twee derde van de milieubelastingen betalen (ingezonden 16 augustus 2017). ...

Het bericht dat verhuurmakelaars een manier hebben gevonden om huurders extra op kosten te jagen
Vragen van het lid Kops (PVV) aan de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over het bericht dat verhuurmakelaars een manier hebben gevonden om huurders extra op kosten te jagen (ingezonden 16 augustus 2017). ...

Administratieve rompslomp bij de import van elektrische auto’s
Vragen van het lid Van Raan (PvdD) aan de Minister van Infrastructuur en Milieu over administratieve rompslomp bij de import van elektrische auto’s (ingezonden 16 augustus 2017). ...

Het gescheiden uitzetten van ouders en kinderen
Vragen van het lid Buitenweg (GroenLinks) aan de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie over het gescheiden uitzetten van ouders en kinderen (ingezonden 16 augustus 2017). ...