Zoeken


Dossier
33000 236
31700 235
32127 234
33161 204
32123 198
Meer...
33348 193
33962 190
33891 177
33841 171
34445 164
31389 154
33979 139
34302 125
32360 123
33684 116
32440 111
33752 110
34002 109
32769 108
34348 105
Datum
Van:
Tot:

Dossier
33000 236
31700 235
32127 234
33161 204
32123 198
Meer...
33348 193
33962 190
33891 177
33841 171
34445 164
31389 154
33979 139
34302 125
32360 123
33684 116
32440 111
33752 110
34002 109
32769 108
34348 105
Datum
Van:
Tot:

53639 resultaten

Het bericht ‘Steeds meer weekendrijders zonder alcohol de weg op’
Vragen van het lid Voortman (GroenLinks) aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het bericht «Steeds meer weekendrijders zonder alcohol de weg op» (ingezonden 23 september 2011). ...

De mensenrechtenschendingen door Frontex in Griekse vluchtelingenopvang
Vragen van het lid Gesthuizen (SP) aan de minister voor Immigratie en Asiel over de mensenrechtenschendingen door Frontex in Griekse vluchtelingenopvang (ingezonden 23 september 2011). ...

Het bericht ‘Kabinetsplannen bemoeilijken ouderenzorg’
Vragen van het lid Voortman (GroenLinks) aan de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het bericht «Kabinetsplannen bemoeilijken ouderenzorg» (ingezonden 23 september 2011). ...

Het tekort aan leraren Duits
Vragen van het lid Van der Ham (D66) aan de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over het tekort aan leraren Duits (ingezonden 23 september 2011). ...

Het bericht ‘E-aangifte ondernemers veilig ondanks DigiNotar-hack’
Vragen van de leden Omtzigt (CDA), Neppérus (VVD) en Groot (PvdA) aan de staatssecretaris van Financiën over het bericht «E-aangifte ondernemers veilig ondanks DigiNotar-hack» (ingezonden 23 september 2011). ...

Het bericht dat de Nederlandse Officieren Vereniging deelname van militairen aan de Gay Pride afkeurt
Vragen van de leden Dijkstra en Hachchi (beiden D66) aan de ministers van Defensie en van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over dat de Nederlandse Officieren Vereniging deelname van militairen aan de Gay Pride afkeurt (ingezonden 23 september 2011) Kamervragen zonder antwoord Vragen van de leden Dijkstra en Hachchi (beiden D66) aan de ministers van Defensie en van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over dat de Nederlandse Officieren Vereniging deelname van militairen aan de Gay Pride afkeurt (ingezonden 23 september 2011) Vraag 1 Wat is uw reactie op het artikel «Gay Pride, Defensie Pride? ...

Voetbalclubs die kleuters scouten en willen opleiden
Vragen van het lid Van Dekken (PvdA) aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over voetbalclubs die kleuters scouten en willen opleiden (ingezonden 23 september 2011). ...

Het beperken van magnetische velden rond bestaande hoogspanningstracés
Vragen van het lid Paulus Jansen (SP) aan de minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie over het beperken van magnetische velden rond bestaande hoogspanningstracés (ingezonden 23 september 2011). ...

De gebruikelijke werkwijze bij het ontdekken en herstellen van fouten van het personeel bij de Belastingdienst/Toeslagen
Vragen van het lid Braakhuis (GroenLinks) aan de staatssecretaris van Financiën over de gebruikelijke werkwijze bij het ontdekken en herstellen van fouten van het personeel bij de Belastingdienst/Toeslagen (ingezonden 23 september 2011). ...

Een botel
Vragen van het lid Holtackers (CDA) aan de minister van Infrastructuur en Milieu over een botel (ingezonden 23 september 2011). ...

De gevolgen van de ggz bezuinigingen
Vragen van het lid Wiegman-van Meppelen Scheppink (ChristenUnie) aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over de gevolgen van de bezuinigingen in de geestelijke gezondheidszorg (ingezonden 23 september 2011). ...

Het artikel “ZZP chauffeurs worden vervangen door buitenlandse”
Vragen van de leden Aptroot en Ziengs (beiden VVD) aan de minister van Infrastructuur en Milieu over het artikel «ZZP chauffeurs worden vervangen door buitenlandse» (ingezonden 23 september 2011). ...

Acties van Afghaanse Nationale Politie
Vragen van het lid Van Bommel (SP) aan minister van Buitenlandse Zaken over acties van Afghaanse Nationale Politie (ingezonden 23 september 2011). ...

Het bericht ‘Zorgkantoren negeren zzp-ers voor AWBZ-zorg’
Vragen van het lid Voortman (GroenLinks) aan de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het bericht «Zorgkantoren negeren ZZP-ers voor AWBZ-zorg» (ingezonden 23 september 2011). ...

De financiële problemen van Zonnehuizen
Vragen van de leden Leijten en Kooiman (beiden SP) aan de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over de financiële problemen van Zonnehuizen (ingezonden 23 september 2011). ...

Het gebruik van sociale media door gemeenten
Vragen van het lid El Fassed (Groenlinks) aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over het gebruik van sociale media door gemeenten (ingezonden 23 september 2011). ...

De grote gevolgen van schaalvergroting in de supermarktbranche voor kleine supermarktondernemers
Vragen van de leden Gesthuizen (SP), Dijkgraaf (SGP) en Schouten (ChristenUnie) aan de minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie over de grote gevolgen van schaalvergroting in de supermarktbranche voor kleine supermarktondernemers (ingezonden 23 september 2011). ...

Het bericht ‘Landgoed Hemmen eist 'subsidiepercelen' op’
Vragen van het lid Koopmans (CDA) aan de staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie over het bericht «Landgoed Hemmen eist «subsidiepercelen» op» (ingezonden 23 september 2011). ...

De geruchtenstroom van een mogelijke terbeschikkingstelling van faciliteiten op Bonaire ten behoeve van het FOL-verdrag
Vragen namens de leden Ortega-Martijn en Voordewind (beiden ChristenUnie) aan de minister van Buitenlandse Zaken over de geruchtenstroom van een mogelijke terbeschikkingstelling van faciliteiten op Bonaire ten behoeve van het FOL-verdrag (ingezonden 23 september 2011). ...

De zinloosheid van zittenblijven
Vragen van het lid Çelik (PvdA) aan de minister van Onderwijs Cultuur en Wetenschap over de zinloosheid van zittenblijven (ingezonden 23 september 2011). ...