Zoeken


Dossier
31700 296
33000 260
32123 243
32127 234
33161 204
Meer...
33348 193
33962 190
33891 177
33841 171
34445 168
31389 154
33979 139
34302 125
32360 123
33684 116
32440 111
33752 110
34002 109
32769 108
34348 105
Datum
Van:
Tot:

Dossier
31700 296
33000 260
32123 243
32127 234
33161 204
Meer...
33348 193
33962 190
33891 177
33841 171
34445 168
31389 154
33979 139
34302 125
32360 123
33684 116
32440 111
33752 110
34002 109
32769 108
34348 105
Datum
Van:
Tot:

60618 resultaten

Het artikel ‘Dubieuze gluurcamera gewoon te koop via Amazon’
Vragen van het lid Koopmans (VVD) aan de Minister van Veiligheid en Justitie over het artikel «Dubieuze gluurcamera gewoon te koop via Amazon» (ingezonden 8 augustus 2017). ...

Het bericht dat door een tegenvaller van 400 miljoen de zorgpremie gaat stijgen
Vragen van het lid Gerbrands (PVV) aan de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het bericht dat door een tegenvaller van 400 miljoen de zorgpremie gaat stijgen (ingezonden 8 augustus 2017). ...

Het bericht ‘Tuinbouw in de knel door raffinaderijbrand Pernis’
Vragen van de leden Von Martels (CDA), RemcoDijkstra en Weverling (beiden VVD) aan de Minister van Economische Zaken over het bericht «Tuinbouw in de knel door raffinaderijbrand Pernis» (ingezonden 8 augustus 2017). ...

Het bericht “Vaak te laat bij brand”
Vragen van het lid Helder (PVV) aan de Minister van Veiligheid en Justitie over het bericht «Vaak te laat bij brand» (ingezonden 9 augustus 2017). ...

Het bericht 'Haatsjeik toch actief in Den Haag'
Vragen van de leden De Graaf en Wilders (beiden PVV) aan de Ministers van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en van Veiligheid en Justitie over het bericht «Haatsjeik toch actief in Den Haag» (ingezonden 9 augustus 2017). ...

De handel in probleemleningen
Vragen van het lid Leijten (SP) aan de Minister van Financiën over de handel in probleemleningen (ingezonden 9 augustus 2017). ...

De stand van zaken met betrekking tot de uitgifte van een invalidenparkeerkaart voor zorginstellingen gefinancierd door een persoonsgebonden budget
Vragen van het lid Bergkamp (D66) aan de Minister en Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en de Minister van Infrastructuur en Milieu over de stand van zaken met betrekking tot de uitgifte van een invalidenparkeerkaart voor zorginstellingen gefinancierd door een persoonsgebonden budget (ingezonden 9 augustus 2017). ...

De bestuurlijke instabiliteit van Treant en de dreigende teloorgang van volwaardige ziekenhuiszorg op de ziekenhuislocaties in Stadskanaal en Hoogeveen
Vragen van het lid Kooiman (SP) aan de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over de bestuurlijke instabiliteit van Treant en de dreigende teloorgang van volwaardige ziekenhuiszorg op de ziekenhuislocaties in Stadskanaal en Hoogeveen (ingezonden 10 augustus 2017). ...

Het bericht ‘Op geluidsopnamen is te horen hoe dit reddingsschip contact heeft met mensensmokkelaars’
Vragen van het lid Baudet (FvD) aan de Minister van Buitenlandse Zaken over het bericht «Op geluidsopnamen is te horen hoe dit reddingsschip contact heeft met mensensmokkelaars» (ingezonden 10 augustus 2017). ...

Het bizarre bericht ‘In de zorg is gevoel belangrijker dan taalkennis’
Vragen van de leden Gerbrands en Agema (beiden PVV) aan de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het bizarre bericht «In de zorg is gevoel belangrijker dan taalkennis» (ingezonden 10 augustus 2017). ...

Het bericht “Krachtige luchtpistolen zomaar in de winkel”
Vragen van het lid Van Nispen (SP) aan de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie over het bericht «Krachtige luchtpistolen zomaar in de winkel» (ingezonden 10 augustus 2017). ...

Het bericht van PostNL dat goede bezorging op het platteland binnen enkele jaren onmogelijk wordt
Vragen van het lid Van den Berg (CDA) aan de Minister van Economische Zaken over het bericht van PostNL dat goede bezorging op het platteland binnen enkele jaren onmogelijk wordt (ingezonden 10 augustus 2017). ...

De populariteit van het fonds voor gemene rekening als constructie om vermogensbelasting te ontwijken
Vragen van het lid Van der Lee (GroenLinks) aan de Staatssecretaris van Financiën over de populariteit van het fonds voor gemene rekening als constructie om vermogensbelasting te ontwijken (ingezonden 11 augustus 2017). ...

De gebrekkige beschikbaarheid van uitzendingen van NPO in het buitenland en op de BES-eilanden
Vragen van de leden Paternotte en Diertens (D66) aan de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over de gebrekkige beschikbaarheid van uitzendingen van NPO in het buitenland en op de BES-eilanden (ingezonden 11 augustus 2017). ...

De vluchtroutes naar Lelystad
Vragen van de leden Van Helvert en Omtzigt (beiden CDA), Visser (VVD), Jetten (D66) en Bruins (ChristenUnie) aan de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu over de vluchtroutes naar Lelystad (ingezonden 11 augustus 2017). ...

het bericht 'Ook NS stopt nu met ‘dames en heren’'
Vragen van het lid Van Aalst (PVV) aan de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu over het bericht «Ook NS stopt nu met «dames en heren»» (ingezonden 11 augustus 2017). ...

Het bericht aangaande de gedwongen verhuizing van een cliënt van een Fokuszorg naar een zelfstandige woning om de benodigde 24-uurs te krijgen
Vragen van het lid Kuik (CDA) aan de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het bericht aangaande de gedwongen verhuizing van een cliënt van een Fokuszorg naar een zelfstandige woning om de benodigde 24-uurszorg te krijgen (ingezonden 11 augustus 2017). ...

Het bericht 'Beschermd door justitie, leven kapot'
Vragen van het lid Van Nispen (SP) aan de Minister van Veiligheid en Justitie over het bericht «Beschermd door justitie, leven kapot» (ingezonden 11 augustus 2017). ...

Het bericht dat omwonenden van Shell Pernis vinden dat de informatievoorziening tekortschiet
Vragen van het lid Laçin (SP) aan de Minister en Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu over het bericht dat omwonenden van Shell Pernis vinden dat de informatievoorziening tekortschiet (ingezonden 14 augustus 2017). ...

Het bericht ‘Rijken mijden fiscus langs nieuwe route’
Vragen van de leden van Weyenberg en Paternotte (beiden D66) aan de Staatssecretaris van Financiën over het bericht «Rijken mijden fiscus langs nieuwe route» (ingezonden 14 augustus 2017). ...