Zoeken


Dossier
31700 296
33000 260
32123 243
32127 234
33161 204
Meer...
33348 193
33962 190
33891 177
33841 171
34445 168
31389 154
33979 139
34302 125
32360 123
33684 116
32440 111
33752 110
34002 109
32769 108
34348 105
Datum
Van:
Tot:

Dossier
31700 296
33000 260
32123 243
32127 234
33161 204
Meer...
33348 193
33962 190
33891 177
33841 171
34445 168
31389 154
33979 139
34302 125
32360 123
33684 116
32440 111
33752 110
34002 109
32769 108
34348 105
Datum
Van:
Tot:

60712 resultaten

Het bericht ‘Nederlander vast na kritiek op Erdogan’
Vragen van de leden Knops en Omtzigt (beiden CDA) aan de Minister van Buitenlandse Zaken over het bericht «Nederlander vast na kritiek op Erdogan» (ingezonden 2 augustus 2017). ...

Gendergelijkheid in vergoedingen en salarissen bij de publieke omroep
Vragen van de leden Paternotte en Sjoerdsma (beiden D66) aan de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over gendergelijkheid in vergoedingen en salarissen bij de publieke omroep (ingezonden 2 augustus 2017). ...

Het bericht ‘bezuiniging ouderenzorg nutteloos’
Vragen van de leden Gerbrands en Agema (beiden PVV) aan de Staatssecretaris van Volksgezondheid Welzijn en Sport over het bericht «bezuiniging ouderenzorg nutteloos» (ingezonden 3 augustus 2017). ...

Het bericht dat de brandweer bijna geen bevelvoerders meer heeft
Vragen van het lid Van Raak (SP) aan de Minister van Veiligheid en Justitie over het bericht dat de brandweer bijna geen bevelvoerders meer heeft (ingezonden 3 augustus 2017). ...

De gevaarlijke stof fipronil in eieren en de rol van de NVWA.
Vragen van het lid Futselaar (SP) aan de Staatssecretaris van Economische Zaken over de gevaarlijke stof fipronil in eieren en de rol van de NVWA (ingezonden 3 augustus 2017). ...

De incidenten bij Shell-Pernis
Vragen van de leden Laçin en Futselaar (beiden SP) aan de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu over de incidenten bij Shell-Pernis (ingezonden 3 augustus 2017). ...

Een bezoek van diplomaten aan de Evin-gevangenis in Teheran
Vragen van het lid De Roon (PVV) aan de Minister van Buitenlandse Zaken over een bezoek van diplomaten aan de Evin-gevangenis in Teheran (ingezonden 3 augustus 2017). ...

De situatie in Venezuela
Vragen van het lid Sjoerdsma (D66) aan de Minister van Buitenlandse Zaken over de situatie in Venezuela (ingezonden 3 augustus 2017). ...

Risico’s voor willekeurige arrestaties in Turkije
Vragen van het lid Ten Broeke (VVD) aan de Minister van Buitenlandse Zaken over risico’s van willekeurige arrestaties in Turkije (ingezonden 3 augustus 2017). ...

De inbeslagname door Israël van een door Nederland gesubsidieerd zonne-energieproject in het Palestijnse dorp Jubbet adh Dhib
Vragen van de leden Van Ojik en Diks (beiden GroenLinks) aan de Ministers van Buitenlandse Zaken en voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking over de inbeslagname door Israël van een door Nederland gesubsidieerd zonne-energieproject in het Palestijnse dorp Jubbet adh Dhib (ingezonden 3 augustus 2017). ...

Het bericht dat de zaadkwaliteit van de westerse man keldert door gebruik van hormoon verstorende stoffen
Vragen van het lid Kooiman (SP) aan de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het bericht dat de zaadkwaliteit van de westerse man keldert door gebruik van hormoon verstorende stoffen (ingezonden 3 augustus 2017). ...

De brandbrieven van de centrale ondernemingsraad Dienst Justitiële Inrichtingen aan de directie van de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI)
Vragen van het lid Van Nispen (SP) aan de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie over de brandbrieven van de centrale ondernemingsraad Dienst Justitiële Inrichtingen aan de directie van de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI). ...

De verdrievoudiging van de gaswinning bij Wapse.
Vragen van het lid Beckerman (SP) aan de Minister van Economische Zaken over de verdrievoudiging van de gaswinning bij Wapse (ingezonden 4 augustus 2017). ...

Honderdduizenden kippen die dreigen te worden gedood na ongefundeerde uitspraken van de NVWA in de fipronil-affaire
Vragen van het lid Ouwehand (PvdD) aan de Staatssecretaris van Economische Zaken over honderdduizenden kippen die dreigen te worden gedood na ongefundeerde uitspraken van de NVWA in de fipronil-affaire (ingezonden 7 augustus 2017). ...

Het bericht dat er een sterke groei is van het aantal gezinnen dat bij de noodopvang belandde
Vragen van de leden Kooiman en Beckerman (beiden SP) aan de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over het bericht dat er een sterke groei is van het aantal gezinnen dat bij de noodopvang belandde (ingezonden 7 augustus 2017). ...

Het bericht ‘Tekort aan handjes: zorg smeekt ontslagen werknemers terug te keren’
Vragen van de leden Gerbrands en Agema (beiden PVV) aan de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het bericht «Tekort aan handjes: zorg smeekt ontslagen werknemers terug te keren» (ingezonden 7 augustus 2017). ...

Het passief kiesrecht
Vragen van het lid Van Raak (SP) aan de Ministers van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en van Veiligheid en Justitie over het passief kiesrecht (ingezonden 8 augustus 2017). ...

Door NGO's gefaciliteerde asielinvasie naar Europese Unie
Vragen van de leden Fritsma en Maeijer (beiden PVV) aan de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie en de Minister van Buitenlandse Zaken over door NGO's gefaciliteerde asielinvasie naar Europese Unie (ingezonden 8 augustus 2017). ...

Monumenten in het aardbevingsgebied
Vragen van het lid Nijboer (PvdA) aan de Ministers van Economische Zaken en van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over monumenten in het aardbevingsgebied (ingezonden 8 augustus 2017). ...

Het bericht dat de kamernood onder studenten in veel steden hoog is
Vragen van de leden Beckerman en Futselaar (beiden SP) aan de Ministers van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over het bericht dat de kamernood onder studenten in veel steden hoog is (ingezonden 8 augustus 2017). ...