Zoeken


Dossier
33000 236
31700 235
32127 234
33161 204
32123 198
Meer...
33348 193
33962 190
33891 177
33841 171
34445 164
31389 154
33979 139
34302 125
32360 123
33684 116
32440 111
33752 110
34002 109
32769 108
34348 105
Datum
Van:
Tot:

Dossier
33000 236
31700 235
32127 234
33161 204
32123 198
Meer...
33348 193
33962 190
33891 177
33841 171
34445 164
31389 154
33979 139
34302 125
32360 123
33684 116
32440 111
33752 110
34002 109
32769 108
34348 105
Datum
Van:
Tot:

53627 resultaten

Het bericht dat zzp-ers in de zorg geen VAR-WUO (Verklaring Arbeidsrelatie Winst Uit Onderneming) meer krijgen van de belastingdienst
Vragen van de leden Agema en Tony Van Dijck (beiden PVV) aan de Staatssecretarissen van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en van Financiën over het bericht dat zzp-ers in de zorg geen VAR-WUO (Verklaring Arbeidsrelatie Winst Uit Onderneming) meer krijgen van de belastingdienst (ingezonden 27 februari 2014). ...

Het rapport ‘ambulancepersoneel aan het woord’
Vragen van het lid Van Gerven (SP) aan de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het rapport «ambulancepersoneel aan het woord» (ingezonden 27 februari 2014). ...

De financiering van eerstelijns geboortecentra
Vragen van het lid Bruins Slot (CDA) aan de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over de financiering van eerstelijns geboortecentra (ingezonden 27 februari 2014). ...

Het bericht dat de moordenaar van Melanie Sijbers wapens maakte tijdens zijn vluchtpoging en het bericht "Foutenfestival rond Peter H. onderzocht"
Vragen van het lid Helder (PVV) aan de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie over het bericht dat de moordenaar van Melanie Sijbers wapens maakte tijdens zijn vluchtpoging en het bericht «Foutenfestival rond Peter H. onderzocht» (ingezonden 27 februari 2014). ...

De problemen van zzp’ers in de zorg om een VAR-wuo te krijgen of te behouden
Vragen van de leden Omtzigt en Bruins Slot (beiden CDA) aan de Staatssecretaris van Financiën en de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over de problemen van zzp’ers in de zorg om een VAR-wuo te krijgen of te behouden (ingezonden 27 februari 2014). ...

Het bericht ‘Ook zoon Janoekovitsj sluisde vermogen weg via Nederlandse belastingroute
Vragen van de leden Van Ojik en Klaver (beiden GroenLinks) aan de Minister van Buitenlandse Zaken en de Staatssecretaris van Financiën over het artikel «Ook zoon Janoekovitsj sluisde vermogen weg via Nederlandse belastingroute» (ingezonden 27 februari 2014). ...

Het bericht 'aangifte tegen hoofdaannemer centrale RWE/Essent'
Vragen van de leden Hamer en Van Dekken (beiden PvdA) aan de Ministers van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en van Justitie en Veiligheid over het bericht «aangifte tegen hoofdaannemer centrale RWE/Essent» (ingezonden 27 februari 2014). ...

Discriminerende LHBT wetgeving in Kansas en Arizona
Vragen van het lid Sjoerdsma (D66) aan de Minister van Buitenlandse Zaken over discriminerende LHBT wetgeving in Kansas en Arizona (ingezonden 27 februari 2014). ...

Het bericht dat een grote scheepsbouworder mogelijk naar een Spaanse scheepsbouwer gaat
Vragen van de leden Schouten (ChristenUnie) en Lucas (VVD) aan de Minister van Economische Zaken over het bericht dat een grote scheepsbouworder mogelijk naar een Spaanse scheepsbouwer gaat (ingezonden 27 februari 2014). ...

Moeizame samenwerking tussen 26 Utrechtse gemeenten en Achmea
Vragen van de leden Dik-Faber (ChristenUnie) en Otwin vanDijk (PvdA) aan de Staatssecretaris van Volksgezondheid Welzijn en Sport over moeizame samenwerking tussen 26 Utrechtse gemeenten en Achmea (ingezonden 27 februari 2014). ...

De reductie van zwerfafval en statiegeld op kleine plastic flessen en bierflesjes
Vragen van het lid Dik-Faber (ChristenUnie) aan de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu over de reductie van zwerfafval en statiegeld op kleine plastic flessen en bierflesjes (ingezonden 27 februari 2014). ...

Het opzeggen van het belastingverdrag met Nederland door Malawi
Vragen van het lid Klaver (GroenLinks) aan de Staatssecretaris van Financiën over het opzeggen van het belastingverdrag met Nederland door Malawi (ingezonden 27 februari 2014). ...

Crowdfunding
Vragen van de leden Lucas en Aukje de Vries (beiden VVD) aan de Ministers van Economische Zaken en van Financiën over crowdfunding (ingezonden 27 februari 2014). ...

Het verkrijgen van een Europees patent op soja door Monsanto
Vragen van het lid Ouwehand (PvdD) aan de Staatssecretaris van Economische Zaken over het verkrijgen van een Europees patent op soja door Monsanto (ingezonden 28 februari 2014). ...

Het bericht dat de verbinding Alkmaar-Haarlem louter zal bestaan uit stoptreinen
Vragen van het lid De Boer (VVD) aan de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu over het bericht dat de verbinding Alkmaar–Haarlem louter zal bestaan uit stoptreinen (ingezonden 28 februari 2014). ...

De integriteit van het management van Typhoon Capital over het boek Windhandel en aanvullende vragen over de gevolgen van het onderzoek dat de curatoren van het failliete Econcern hebben uitgevoerd voor de directie van Typhoon Capital
Vragen van het lid Klever (PVV) aan de Minister van Economische Zaken over de integriteit van het management van Typhoon Capital over het boek Windhandel en aanvullende vragen over de gevolgen van het onderzoek dat de curatoren van het failliete Econcern hebben uitgevoerd voor de directie van Typhoon Capital (ingezonden 28 februari 2014). ...

Het storten van staalslakken in de Oosterschelde
Vragen van het de leden Bisschop en Dijkgraaf (beiden SGP) aan de Minister van Infrastructuur en Milieu en de Staatssecretaris van Economische Zaken over het storten van staalslakken in de Oosterschelde (ingezonden 28 februari 2014) Kamervragen zonder antwoord Vragen van het de leden Bisschop en Dijkgraaf (beiden SGP) aan de Minister van Infrastructuur en Milieu en de Staatssecretaris van Economische Zaken over het storten van staalslakken in de Oosterschelde (ingezonden 28 februari 2014) Vraag 1 Heeft u kennisgenomen van het bericht dat Rijkswaterstaat opnieuw staalslakken gaat storten in de Oosterschelde, maar dat Rijkswaterstaat nu niet bereid is deze staalslakken te bedekken met breuksteen ten behoeve van de Oosterscheldekreeft? ...

Het stijgend aantal ladingdiefstallen
Vragen van de leden Kooiman en Bashir (beiden SP) aan de Minister van Veiligheid en Justitie over het stijgend aantal ladingdiefstallen (ingezonden 28 februari 2014). ...

Het bericht dat vrijwel alle zorgverzekeraars een onvoldoende scoren voor het bestrijden van fraude
Vragen van het lid Van Gerven (SP) aan de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het bericht dat vrijwel alle zorgverzekeraars een onvoldoende scoren voor het bestrijden van fraude (ingezonden 28 februari 2014). ...

Terugroepactie sleurt vleesbedrijven mee
Vragen van het lid Lodders (VVD) aan de Staatssecretaris van Economische Zaken over terugroepactie sleurt vleesbedrijven mee (ingezonden 3 maart 2014). ...