Zoeken


Dossier
31700 296
33000 260
32123 243
32127 234
33161 204
Meer...
33348 193
33962 190
33891 177
33841 171
34445 168
31389 154
33979 139
34302 125
32360 123
33684 116
32440 111
33752 110
34002 109
32769 108
34348 105
Datum
Van:
Tot:

Dossier
31700 296
33000 260
32123 243
32127 234
33161 204
Meer...
33348 193
33962 190
33891 177
33841 171
34445 168
31389 154
33979 139
34302 125
32360 123
33684 116
32440 111
33752 110
34002 109
32769 108
34348 105
Datum
Van:
Tot:

60618 resultaten

Het onderzoek van RTL nieuws dat ouders hun keuze voor een school zouden laten afhangen van de hoogte van de vrijwillige ouderbijdrage
Vragen van het lid Becker (VVD) aan de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over het onderzoek van RTL nieuws dat ouders hun keuze voor een school zouden laten afhangen van de hoogte van de vrijwillige ouderbijdrage (ingezonden 11 september 2017). ...

De recente ontwikkelingen rondom CETA
Vragen van het lid Hijink (SP) aan de Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking over de recente ontwikkelingen rondom CETA (ingezonden 11 september 2017). ...

Problemen met de Participatiewet
Vragen van het lid Jasper vanDijk (SP) aan de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over problemen met de Participatiewet (ingezonden 11 september 2017). ...

De Drentse gasopslag bij Steenbergen
Vragen van het lid Beckerman (SP) aan de Minister van Economische Zaken over de Drentse gasopslag bij Steenbergen (ingezonden 11 september 2017). ...

Het bericht ‘Onrust in je hoofd en geen plek waar je hulp kunt krijgen’
Vragen van het lid Ellemeet (GroenLinks) aan de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het bericht «Onrust in je hoofd en geen plek waar je hulp kunt krijgen» (ingezonden 11 september 2017). ...

Het bericht ‘reclameborden op Amsterdam CS weten wanneer en hoelang jij kijkt’
Vragen van de leden Verhoeven en Jetten (beiden D66) aan de Minister van Infrastructuur en Milieu en de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie over het bericht «Reclameborden op A’dam CS weten wanneer en hoelang jij kijkt» (ingezonden 11 september 2017). ...

Het nieuws dat grote industrieën verdienen aan het ETS
Vragen van het lid Van Raan (PvdD) aan de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu over het nieuws dat grote industrieën verdienen aan het ETS (ingezonden 11 september 2017). ...

Het ontbreken van meetresultaten ammoniakconcentraties
Vragen van het lid Futselaar (SP) aan de Minister van Economische Zaken over het ontbreken van meetresultaten ammoniakconcentraties (ingezonden 11 september 2017). ...

De vermindering van het aantal zetels in het Europees Parlement na Brexit
Vragen van het lid Maeijer (PVV) aan de Minister van Buitenlandse Zaken en de Minister-President over de vermindering van het aantal zetels in het Europees parlement na Brexit (ingezonden 12 september 2017). ...

Het beëindigen van de collectieve zorgverzekering voor minima door zorgverzekeraar Zilveren Kruis
Vragen van de leden Nijboer en Gijs vanDijk (beiden PvdA) aan de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het beëindigen van de collectieve zorgverzekering voor minima door zorgverzekeraar Zilveren Kruis (ingezonden 12 september 2017). ...

Het bericht dat steeds meer woningen worden opgekocht door particuliere beleggers om duur te verhuren ('buy to let')
Vragen van het lid Beckerman (SP) aan de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over het bericht dat steeds meer woningen worden opgekocht door particuliere beleggers om duur te verhuren («buy to let») (ingezonden 12 september 2017). ...

Het bericht dat orkaan Irma is de zwaarste orkaan is die de Bovenwindse Eilanden ooit heeft getroffen
Vragen van de leden Kuzu en Öztürk (beiden DENK) aan de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over het bericht dat orkaan Irma is de zwaarste orkaan is die de Bovenwindse Eilanden ooit heeft getroffen (ingezonden 12 september 2017). ...

De beantwoording van eerdere vragen over het signaal dat de doorlooptijd voor het verkrijgen van een rolstoel in meerdere gemeenten te lang is en de kwaliteit van de rolstoel ook bij aanpassingen en reparaties regelmatig onder de maat is
Vragen van het lid Bergkamp (D66) aan de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over de beantwoording van eerdere vragen over het signaal dat de doorlooptijd voor het verkrijgen van een rolstoel in meerdere gemeenten te lang is en de kwaliteit van de rolstoel ook bij aanpassingen en reparaties regelmatig onder de maat is (ingezonden 12 september 2017), Kamervragen zonder antwoord Vragen van het lid Bergkamp (D66) aan de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over de beantwoording van eerdere vragen over het signaal dat de doorlooptijd voor het verkrijgen van een rolstoel in meerdere gemeenten te lang is en de kwaliteit van de rolstoel ook bij aanpassingen en reparaties regelmatig onder de maat is (ingezonden 12 september 2017), Vraag 1 Kunt u aangeven wanneer de door u toegezegde analyse van het signaalrapport van Ieder(in) en de meest recente meldingen bij het Nationaal Zorgnummer (NZN) en Ieder(in), opgesteld samen met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), gereed is? ...

De uitspraak in de rechtszaak van Milieudefensie rechtszaak.
Vragen van het lid Van Raan (PvdD) aan de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu over de uitspraak in de rechtszaak van Milieudefensie (ingezonden 12 september 2017). ...

Containercongestie bij de binnenvaart
Vragen van het lid Van Helvert (CDA) aan de Minister van Infrastructuur en Milieu over containercongestie bij de binnenvaart (ingezonden 12 september 2017). ...

Het bericht dat het project met de slimme camera’s in de haven van Rotterdam stil ligt.
Vragen van de leden Van Raak (SP) en Van Toorenburg (CDA) aan de Ministers van Veiligheid en Justitie en van Financiën over het bericht dat het project met de slimme camera’s in de haven van Rotterdam stil ligt (ingezonden 12 september 2017). ...

Het bericht dat zaakwaarnemers ruim 600 miljoen aan zomertransfers hebben verdiend.
Vragen van het lid Van Nispen (SP) aan de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het bericht dat zaakwaarnemers ruim 600 miljoen aan zomertransfers hebben verdiend (ingezonden 12 september 2017). ...

De voorgenomen ontruiming van twee Palestijnse dorpen
Vragen van het lid Karabulut (SP) aan de Minister van Buitenlandse Zaken over de voorgenomen ontruiming van twee Palestijnse dorpen (ingezonden 12 september 2017). ...

Slachtoffers die recht hebben op een schadevergoeding, maar geen aanspraak kunnen maken op de voorschotregeling bij schadevergoedingen en daardoor, wanneer de dader de schadevergoeding niet betaalt, alsnog met kosten blijven zitten
Vragen van het lid Van Nispen (SP) aan de Minister van Veiligheid en Justitie over slachtoffers die recht hebben op een schadevergoeding, maar geen aanspraak kunnen maken op de voorschotregeling bij schadevergoedingen en daardoor, wanneer de dader de schadevergoeding niet betaalt, alsnog met kosten blijven zitten (ingezonden 12 september 2017). ...

Het bericht dat stervende patiënten overgeplaatst worden om het sterftecijfer laag te houden
Vragen van de leden Gerbrands en Agema (beiden PVV) aan de Minister en Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het bericht dat stervende patiënten overgeplaatst worden om het sterftecijfer laag te houden (ingezonden 13 september 2017). ...