Zoeken


Dossier
31700 296
33000 260
32123 243
32127 234
33161 204
Meer...
33348 193
33962 190
33891 177
33841 171
34445 168
31389 154
33979 139
34302 125
32360 123
33684 116
32440 111
33752 110
34002 109
32769 108
34348 105
Datum
Van:
Tot:

Dossier
31700 296
33000 260
32123 243
32127 234
33161 204
Meer...
33348 193
33962 190
33891 177
33841 171
34445 168
31389 154
33979 139
34302 125
32360 123
33684 116
32440 111
33752 110
34002 109
32769 108
34348 105
Datum
Van:
Tot:

60618 resultaten

De ontslagen bij ziekenhuis Medisch Spectrum Twente (MST) Enschede
Vragen van de leden Kooiman en Marijnissen (beiden SP) aan de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over de ontslagen bij ziekenhuis Medisch Spectrum Twente (MST) Enschede (ingezonden 7 september 2017). ...

Het bericht ‘Hoge blootstelling pesticide geeft geboorteafwijking’
Vragen van het lid Futselaar (SP) aan de Minister van Economische Zaken en de Minister en Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het bericht «Hoge blootstelling pesticide geeft geboorteafwijking» (ingezonden 7 september 2017). ...

Het bericht dat zorginstellingen verontrustend vaak verlies leiden
Vragen van het lid Agema (PVV) aan de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het bericht dat zorginstellingen verontrustend vaak verlies leiden. ...

De bezetting van een islamitische middelbare school en een moskee
Vragen van het lid Azarkan (DENK) aan de Minister van Veiligheid en Justitie over de bezetting van een islamitische middelbare school en een moskee (ingezonden 7 september 2017). ...

De uitspraak van de Reclame Code Commissie over de informatievoorziening van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over orgaandonatie
Vragen van de leden Kuzu en Öztürk (DENK) aan de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over de uitspraak van de Reclame Code Commissie over de informatievoorziening van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over orgaandonatie (ingezonden 7 september 2017). ...

Het bericht dat er deze zomer meer mensen verdronken zijn dan in voorgaande zomers
Vragen van de leden Van Nispen en Kwint (beiden SP) aan de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het bericht dat er deze zomer meer mensen verdronken zijn dan in voorgaande zomers (ingezonden 8 september 2017). ...

Statushouders die klem komen te zitten tussen Participatiewet en de Wet inburgering 2013
Vragen van het lid Jasper vanDijk (SP) aan de Minister en Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over statushouders die klem komen te zitten tussen Participatiewet en de Wet inburgering 2013 (ingezonden 8 september 2017). ...

De situatie van de Rohingya in Myanmar
Vragen van het lid Kuzu (DENK) aan de Ministers van Buitenlandse Zaken en voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking over de situatie van de Rohingya in Myanmar (ingezonden 8 september 2017). ...

Pesticide die schadelijk zijn voor baby’s
Vragen van de leden Kuiken en Nijboer (beiden PvdA) aan de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu en de Minister van Volksgezondheid Welzijn en Sport over pesticide die schadelijk zijn voor baby’s (ingezonden 8 september 2017). ...

De aanpassing van de dienstregeling van het treinverkeer in het Rivierengebied
Vragen van de leden Middendorp en RemcoDijkstra (beiden VVD) aan de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu over de aanpassing van de dienstregeling van het treinverkeer in het Rivierengebied (ingezonden 8 september 2017). ...

Vragen van de leden Wiegman-van Meppelen Scheppink en Anker (beiden ChristenUnie) aan de minister van Justitie en de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over de opvang van slachtoffers van mensenhandel. (Ingezonden 18 september 2008)
Kamervragen zonder antwoord Vragen gesteld door de leden der Kamer2080900240Vragen van de leden Wiegman-van Meppelen Scheppink en Anker (beiden ChristenUnie) aan de minister van Justitie en de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over de opvang van slachtoffers van mensenhandel. ...

Ernstige misstanden veroorzaakt door kinderkwakzalvers
Vragen van het lid Gerbrands (PVV) aan de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over ernstige misstanden veroorzaakt door kinderkwakzalvers (ingezonden 8 september 2017). ...

Het bericht ‘Buitenlandse studenten slapen noodgedwongen in azc's, op campings of in hotels’
Vragen van de leden Voortman en Özdil (beiden GroenLinks) aan de Ministers van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over het bericht «Buitenlandse studenten slapen noodgedwongen in azc's, op campings of in hotels» (ingezonden 8 september 2017). ...

Het bericht dat Fox-IT zeggenschap van de staat afhoudt
Vragen van de leden Van Raak en Hijink (beiden SP) aan de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over het bericht dat Fox-IT zeggenschap van de staat afhoudt (ingezonden 8 september 2017). ...

Forse overschrijdingen van het gaswinningplan
Vragen van het lid Beckerman (SP) aan de Minister van Economische Zaken over forse overschrijdingen van het gaswinningplan (ingezonden 14 augustus 2017). ...

De noodzaak van een onderzoek naar de dwang bij patiënten om ROM-lijsten in te vullen
Vragen van de leden Kooiman (SP) en Diertens (D66) aan de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over de noodzaak van een onderzoek naar de dwang bij patiënten om ROM-lijsten in te vullen (ingezonden 8 september 2017). ...

De stijging van CO2 uitstoot in 2016
Vragen van de leden Van Raan en Wassenberg (beiden PvdD) aan de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu en de Minister van Economische Zaken over de stijging van CO2-uitstoot in 2016 (ingezonden 8 september 2017). ...

Het bericht ‘Strengere regels inburgering: geslaagde migranten moeten opnieuw toets afleggen’
Vragen van de leden Bouali (D66), Voortman (GroenLinks) en Voordewind (ChristenUnie) aan de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over het bericht «Strengere regels inburgering: geslaagde migranten moeten opnieuw toets afleggen» (ingezonden 8 september 2017). ...

De verkiezing van de ‘afvaardiging deelnemersvergadering’ van de Onderwijscoöperatie
Vragen van het lid Rog (CDA) aan de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over de verkiezing van de afvaardiging deelnemersvergadering van de Onderwijscoöperatie (ingezonden 8 september 2017). ...

De berichtgeving omtrent het alarm slaan van de Nederlandse spoorsector over Duitse stremming bij Rastatt
Vragen van het lid Middendorp (VVD) aan de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu over de berichtgeving omtrent het alarm slaan van de Nederlandse spoorsector over Duitse stremming bij Rastatt (ingezonden 11 september 2017). ...