Zoeken


Dossier
33000 236
31700 235
32127 234
33161 204
32123 198
Meer...
33348 193
33962 190
33891 177
33841 171
34445 164
31389 154
33979 139
34302 125
32360 123
33684 116
32440 111
33752 110
34002 109
32769 108
34348 105
Datum
Van:
Tot:

Dossier
33000 236
31700 235
32127 234
33161 204
32123 198
Meer...
33348 193
33962 190
33891 177
33841 171
34445 164
31389 154
33979 139
34302 125
32360 123
33684 116
32440 111
33752 110
34002 109
32769 108
34348 105
Datum
Van:
Tot:

53639 resultaten

Verstoorde bronst
Vragen van het lid Thieme (Partij voor de Dieren) aan de staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie en de minister van Infrastructuur en Milieu over verstoorde bronst (ingezonden 7 oktober 2011). ...

Indiase operatieassistenten en risico’s voor patiënten
Vragen van de leden Van Gerven en Leijten (beiden SP) aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over Indiase operatieassistenten en risico’s voor patiënten (ingezonden 10 oktober 2011). ...

Eigen bijdrage e-mental health
Vragen van het lid Bouwmeester (PvdA) aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over eigen bijdrage e-mental health (ingezonden 10 oktober 2011). ...

Het bericht ‘Shell oil paid Nigerian military to put down protests, court documents show’
Vragen van de leden Van Tongeren, El Fassed en Peters (allen GroenLinks) aan de ministers van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie en van Buitenlandse Zaken over het bericht «Shell oil paid Nigerian military to put down protests, court documents show» (ingezonden 10 oktober 2011). ...

Mensenrechtenschendingen tegen Burundese vluchtelingen
Vragen van het lid Voordewind (ChristenUnie) aan de Ministers van Buitenlandse Zaken en voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking over mensenrechtenschendingen tegen Burundese vluchtelingen (ingezonden 16 oktober 2017). ...

De onafhankelijkheid van deurwaarders en de verwevenheid met incassobureaus
Vragen van het lid Van Nispen (SP) aan de Minister van Veiligheid en Justitie over de onafhankelijkheid van deurwaarders en de verwevenheid met incassobureaus (ingezonden 20 juni 2016). ...

Het toch niet beschikbaar komen van canules voor de heer Vercoutre, waarmee hij kan praten en hij minder benauwd is
Vragen van de leden Wilders en Agema (beide PVV) aan de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het toch niet beschikbaar komen van canules voor de heer Vercoutre, waarmee hij kan praten en hij minder benauwd is (ingezonden 9 februari 2017). ...

De kosten voor een nieuwe OV-Chipkaart
Vragen van het lid Bashir (SP) aan de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu over de kosten voor een nieuwe OV-Chipkaart (ingezonden 5 januari 2015). ...

Minutenregistratie voor persoonsgebonden budgetten
Vragen van de leden Keijzer en Bruins Slot (beiden CDA) aan de Minister en Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over minutenregistratie voor persoonsgebonden budgetten (ingezonden 5 januari 2015). ...

De samenwerking tussen de Haagse politie en een salafistische moskee
Vragen van de leden Van Klaveren en Bontes (Groep Bontes/Van Klaveren) aan de Ministers van Veiligheid en Justitie en van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over de samenwerking tussen de Haagse politie en een salafistische moskee. ...

De plicht voor politiemedewerkers om rittenboekjes te gaan invullen
Vragen van de leden Van Klaveren en Bontes (Groep Bontes/Van Klaveren) aan de Minister van Veiligheid en Justitie over de plicht voor politiemedewerkers om rittenboekjes te gaan invullen (ingezonden 5 januari 2015). ...

Het massale vandalisme in Utrecht tijdens de jaarwisseling
Vragen van de leden Bontes en Van Klaveren (Groep Bontes/Van Klaveren) aan de Minister van Veiligheid en Justitie over het massale vandalisme in Utrecht tijdens de jaarwisseling (ingezonden 5 januari 2015). ...

Het aantal neergeschoten helikopters en vliegtuigen boven Oost-Oekraïne voorafgaand aan de ramp van 17 juli 2014
Vragen van de leden Sjoerdsma (D66) en Omtzigt (CDA) aan de Ministers van Veiligheid en Justitie, van Buitenlandse Zaken en van Defensie over het aantal neergeschoten helikopters en vliegtuigen boven Oost-Oekraïne voorafgaand aan de ramp van 17 juli 2014 (ingezonden 5 januari 2015). ...

Fraude door middel van legale naamwisselingen
Vragen van de leden Gesthuizen (SP) en Omtzigt (CDA) aan de Minister van Binnenlandse Zaken en de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie over fraude door middel van legale naamwisselingen (ingezonden 5 januari 2015). ...

Asbest in onderzeeboten
Vragen van het lid Jasper vanDijk (SP) aan de Minister van Defensie over asbest in onderzeeboten (ingezonden 5 januari 2015). ...

Het bericht dat de automobilist de klos is in de Randstad
Vragen van de leden Madlener en Wilders (beiden PVV) aan de Minister en Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu over het bericht «Automobilist de klos in de Randstad» (ingezonden 6 januari 2015). ...

De golf van incidenten jegens moskeeën
Vragen van de leden Kuzu en Öztürk (Groep Kuzu/Öztürk) aan de Minister van Veiligheid en Justitie en de Minister-President, Minister van Algemene Zaken over de golf van incidenten jegens moskeeën (ingezonden 6 januari 2015). ...

Het bericht ‘Israël draait de geldkraan dicht’
Vragen van het lid Van Bommel (SP) aan de Minister van Buitenlandse Zaken over het bericht «Israël draait de geldkraan dicht» (ingezonden 6 januari 2015). ...

Het bericht dat de automobilist de klos is in de Randstad
Vragen van de leden Visser en RemcoDijkstra (beiden VVD) aan de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu over het bericht dat de automobilist de klos is in de Randstad (ingezonden 7 januari 2015). ...

Een mogelijke uittreding van Griekenland uit de Eurozone
Vragen van het lid Schouten (ChristenUnie) aan de Minister van Financiën over een mogelijke uittreding van Griekenland uit de Eurozone (ingezonden 7 januari 2015). ...