Zoeken


Partij
Vraag gesteld aan
Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 500
staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 134
Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 49
Staatssecretarissen van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en van Veiligheid en Justitie 16
Minister en Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 15
Datum
Van:
Tot:

Partij
Vraag gesteld aan
Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 500
staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 134
Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 49
Staatssecretarissen van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en van Veiligheid en Justitie 16
Minister en Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 15
Datum
Van:
Tot:

1266 resultaten

De Digitale Vragenlijst Schoolkracht Voortgezet onderwijs 2012 van de GGD
Vragen van het lid Van der Burg (VVD) aan de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over de Digitale Vragenlijst Schoolkracht Voortgezet onderwijs 2012 van de GGD (ingezonden 19 februari 2014). ...

De carnavalscampagne ‘drinken als een prins’
Vragen van de leden Voordewind en Dik-Faber (beiden ChristenUnie) aan de Staatssecretaris van Volksgezondheid Welzijn en Sport over de carnavalscampagne «drinken als een prins» (ingezonden 21 februari 2014). ...

Gehoorschade bij de jeugd
Vragen van de leden Voordewind (ChristenUnie) en Bruins Slot (CDA) aan de minister van Volksgezondheid Welzijn en Sport over gehoorschade bij de jeugd (ingezonden 4 oktober 2012). ...

Verontrustende cijfers over gehoorschade
Vragen van het lid Wolbert (PvdA) aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over verontrustende cijfers over gehoorschade (ingezonden 5 oktober 2012). ...

Een groot tekort aan stages in de zorg
Vragen van de leden Leijten en Smits (beiden SP) aan de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en de minister van Onderwijs, Cultuur en wetenschap over een groot tekort aan stages in de zorg (ingezonden 9 oktober 2012). ...

Aanhoudende signalen van slechte en ontbrekende zorg bij Fokus-projecten
Vragen van het lid Leijten (SP) aan de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over aanhoudende signalen van slechte en ontbrekende zorg bij Fokus-projecten (ingezonden 9 oktober 2012). ...

Het bericht dat bureau Jeugdzorg Haaglanden/Zuid-Holland onder verscherpt toezicht is gesteld
Vragen van het lid Van der Burg (VVD) aan de staatssecretarissen van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en van Veiligheid en Justitie over het bericht dat bureau Jeugdzorg Haaglanden/Zuid-Holland onder verscherpt toezicht is gesteld (ingezonden 12 oktober 2012). ...

Het bericht dat er opnieuw wantoestanden zijn bij Cordaan
Vragen van het lid Leijten (SP) aan de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het bericht dat er opnieuw wantoestanden zijn bij Cordaan (ingezonden 26 oktober 2012). ...

Het bericht ‘Klokkenluidster op non-actief’
Vragen van het lid Agema (PVV) aan de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het bericht «Klokkenluidster op non-actief» (ingezonden 26 oktober 2012). ...

Het bericht dat er steeds meer kinderen in de crisisopvang komen zonder goede hulp
Vragen van de leden Leijten en Kooiman (beiden SP) aan de minister en staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het bericht dat er steeds meer kinderen in de crisisopvang komen zonder goede hulp (ingezonden 30 oktober 2012). ...

Het artikel 'Steeds meer kinderen in opvang, geen goede hulp'
Vragen van het lid Bergkamp (D66) aan de staatssecretaris Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het artikel «Steeds meer kinderen in opvang, geen goede hulp» (ingezonden 31 oktober 2012). ...

Het bericht dat pijn bij dementie vaak niet behandeld wordt in verpleeghuizen
Vragen van het lid Leijten (SP) aan de minister en staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het bericht dat pijn bij dementie vaak niet behandeld wordt in verpleeghuizen (ingezonden 1 november 2012). ...

De aanhoudende misstanden bij HWW Zorg
Vragen van het lid Leijten (SP) aan de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over de aanhoudende misstanden bij HWW Zorg (ingezonden 6 november 2012). ...

Maatregelen die moeten voorkomen dat mensen gaan roken
Vragen van het lid Hilkens (PvdA) aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over maatregelen die moeten voorkomen dat mensen gaan roken (ingezonden 6 november 2012). ...

De toename van het aantal rokers
Vragen van het lid Dijkstra (D66) aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over de toename van het aantal rokers (ingezonden 6 november 2012). ...

De acties in de verpleeghuiszorg van 3 november jl.
Vragen van de leden Kuzu (PvdA), Leijten (SP) en Voortman (GroenLinks) aan de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over de acties in de verpleeghuiszorg van 3 november jl (ingezonden 6 november 2012). ...

De AWBZ tariefskorting in de vier grote steden
Vragen van het lid Leijten (SP) aan de staatssecretaris en de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over de AWBZ tariefskorting in de vier grote steden (ingezonden 7 november 2012). ...

De situatie bij Altenova
Vragen van de leden Leijten en Van Gerven (beiden SP) aan de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over de situatie bij Altenova (ingezonden 8 november 2012). ...

Het bericht dat in korte tijd twee gehandicapte bewoners zijn overleden bij zorginstelling Bartimeus
Vragen van het lid Leijten (SP) aan de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het bericht dat in korte tijd twee gehandicapte bewoners zijn overleden bij zorginstelling Bartimeus (ingezonden 9 november 2012). ...

Het opzeggen van het lidmaatschap van de Pompidou Groep
Vragen van het lid Kooiman (SP) aan de ministers van Volksgezondheid Welzijn en Sport en van Veiligheid en Justitie over het opzeggen van het lidmaatschap van de Pompidou Groep (ingezonden 9 november 2012). ...