Zoeken


Partij
Vraag gesteld aan
Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 500
staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 134
Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 49
Staatssecretarissen van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en van Veiligheid en Justitie 16
Minister en Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 15
Datum
Van:
Tot:

Partij
Vraag gesteld aan
Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 500
staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 134
Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 49
Staatssecretarissen van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en van Veiligheid en Justitie 16
Minister en Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 15
Datum
Van:
Tot:

1266 resultaten

Het artikel “Zorgverzekeraar kan verplichte mantelzorg contracteren
Vragen van het lid Krol (50PLUS) aan de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het artikel «Zorgverzekeraar kan verplichte mantelzorg contracteren» (ingezonden 21 augustus 2013). ...

Het bericht dat ambtenaren de toegang tot jeugdpsychiatrie gaan bepalen
Vragen van het lid Agema (PVV) aan de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het bericht dat ambtenaren de toegang tot jeugdpsychiatrie gaan bepalen (ingezonden 21 augustus 2013). ...

Investeren in luxueuze verpleeghuizen door zorgverzekeraar CZ
Vragen van het lid Leijten (SP) aan de minister en staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over investeren in luxueuze verpleeghuizen door zorgverzekeraar CZ (ingezonden 29 augustus 2013). ...

Het bericht ‘Den Haag en tabak’
Vragen van het lid Van Gerven (SP) aan de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, de minister van Economische Zaken en de staatssecretaris van Financiën over het bericht «Den Haag en tabak» (ingezonden 5 september 2013). ...

Het advies van het College voor de Rechten van de Mens aan het kabinet om mensen met een beperking meer kansen te geven in onderwijs, werk en maatschappelijk leven
Vragen van de leden Otwin vanDijk en Kerstens (beiden PvdA) aan de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het advies van het College voor de Rechten van de Mens aan het kabinet om mensen met een beperking meer kansen te geven in onderwijs, werk en maatschappelijk leven (ingezonden 6 september 2013). ...

Reclame voor e-sigaretten
Vragen van het lid Van Gerven (SP) aan de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over reclame voor e-sigaretten (ingezonden 11 september 2013). ...

Het aantal dodelijke slachtoffers als gevolg van vervuilde xtc pillen
Vragen van de leden Bergkamp en Berndsen-Jansen (beiden D66) aan de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en de minister van Veiligheid en Justitie over het aantal dodelijke slachtoffers als gevolg van vervuilde xtc pillen (ingezonden 11 september 2013). ...

Het bericht “Mishandeling Marokkaanse kinderen onderschat”
Vragen van de leden Bergkamp en Van Weyenberg (beiden D66) aan de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over het bericht «Mishandeling Marokkaanse kinderen onderschat» (ingezonden 11 september 2013). ...

Het bericht een wetenschappelijk experiment met het telen van wiet in Utrecht
Vragen van het lid Rebel (PvdA) aan de minister van Veiligheid en Justitie en aan de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het bericht inzake een wetenschappelijk experiment met het telen van wiet in Utrecht (Ingezonden 13 september 2013) Kamervragen zonder antwoord Vragen van het lid Rebel (PvdA) aan de minister van Veiligheid en Justitie en aan de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het bericht inzake een wetenschappelijk experiment met het telen van wiet in Utrecht (Ingezonden 13 september 2013) Vraag 1 Kent u het bericht «Utrecht tart Opstelten met steun aan wietclub», het persbericht van de gemeente Utrecht «Cannabisexperimenten in Utrecht stap verder» en herinnert u zich uw antwoorden op eerdere over de mogelijkheden om in Utrecht een cannabisclub op wetenschappelijke gronden te stichten? ...

De wijziging van de Wet gelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte
Vragen van het lid Bergkamp (D66) aan de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over de wijziging van de Wet gelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte (ingezonden 13 september 2013). ...

De korting van 89 miljoen
Vragen van het lid Keijzer (CDA) aan de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over de korting van 89 miljoen euro (ingezonden 16 september 2013). ...

Het bericht dat het Bureau Medicinale Cannabis van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport wiet gaat leveren voor een Utrechts experiment met hasjverstrekking aan mensen met psychiatrische problemen
Vragen van de leden Bruins Slot en Oskam (beiden CDA) aan de minister van Veiligheid en Justitie over het bericht dat het Bureau Medicinale Cannabis van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport wiet gaat leveren voor een Utrechts experiment met hasjverstrekking aan mensen met psychiatrische problemen (ingezonden 16 september 2013). ...

Het verdwijnen van meldingen in het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling
Vragen van het lid Bergkamp (D66) aan de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het verdwijnen van meldingen in het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling (ingezonden 17 september 2013). ...

Wethouders alarm slaan over de budgetten jeugdzorg
Vragen van het lid Kooiman (SP) aan de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het bericht dat wethouders alarm slaan over de budgetten jeugdzorg (ingezonden 17 september 2013). ...

Experimenten met cannabisverstrekking
Vragen van de leden Segers en Dik-Faber (ChristenUnie) aan de minister van Veiligheid en Justitie en aan de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en sport over experimenten met cannabisverstrekking (ingezonden 18 september 2013). ...

Handhaving door gemeenten van de leeftijdsgrens voor verkoop van alcohol
Vragen van het lid Rebel (PvdA) aan de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over handhaving door gemeenten van de leeftijdsgrens voor verkoop van alcohol (ingezonden 23 september 2013). ...

Handhaving alcoholleeftijd
Vragen van het lid Rutte (VVD) aan de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over handhaving alcoholleeftijd (ingezonden 24 september 2013). ...

Het bericht dat ziekenhuizen blind zijn voor geweld tegen kinderen
Vragen van de leden Ypma en Rebel (beiden PvdA) aan de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het bericht dat ziekenhuizen blind zijn voor geweld tegen kinderen (ingezonden 26 september 2013). ...

Het bericht dat de dagbesteding grotendeels wegbezuinigd wordt
Vragen van het lid Leijten (SP) aan de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het bericht dat de dagbesteding grotendeels wegbezuinigd wordt (ingezonden 27 september 2013). ...

Het bericht dat Bureaus Jeugdzorg mogelijk failliet gaan als gevolg van de decentralisatie jeugdzorg
Vragen van de leden Kooiman en Leijten (beiden SP) aan de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het bericht dat Bureaus Jeugdzorg mogelijk failliet gaan als gevolg van de decentralisatie jeugdzorg (ingezonden 30 september 2013). ...