Zoeken


Partij
Vraag gesteld aan
Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 500
staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 134
Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 49
Staatssecretarissen van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en van Veiligheid en Justitie 16
Minister en Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 15
Datum
Van:
Tot:

Partij
Vraag gesteld aan
Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 500
staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 134
Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 49
Staatssecretarissen van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en van Veiligheid en Justitie 16
Minister en Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 15
Datum
Van:
Tot:

1266 resultaten

Het bericht dat de voedingsindustrie via internet de regels over reclame voor kinderen omzeilt
Vragen van het lid Wolbert (PvdA) aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het bericht dat de voedingsindustrie via internet de regels over reclame voor kinderen omzeilt (ingezonden 4 december 2012). ...

De berichten ‘Dreigend ontslag 287 thuiszorgmedewerkers’ en ‘Honderden medewerkers thuiszorg Rotterdam op straat’
Vragen van het lid Keijzer (CDA) aan de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over de berichten «Dreigend ontslag 287 thuiszorgmedewerkers» en «Honderden medewerkers thuiszorg Rotterdam op straat» (ingezonden 6 december 2012). ...

Tekort aan opvangplekken voor dakloze gezinnen
Vragen van de leden Kuzu en Ypma (beiden PvdA) aan de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over een tekort aan opvangplekken voor dakloze gezinnen (ingezonden 19 december 2012). ...

het bericht ‘Falende aanpak jongeren’ (onderzoek van instituut) Movisie
Vragen van het lid Bergkamp (D66) aan de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het bericht «Falende aanpak jongeren» (onderzoek van instituut Movisie) (ingezonden 20 december 2012). ...

Drugsgebruik in het speciaal onderwijs
Vragen van de leden Hilkens en Ypma (beiden PvdA) aan de ministers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over drugsgebruik in het speciaal onderwijs (ingezonden 20 december 2012). ...

Het voortbestaan van de Kindertelefoon
Vragen van het lid Nijboer (PvdA) aan de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het voortbestaan van de Kindertelefoon (ingezonden 13 april 2017). ...

Het bericht dat zorgjongeren aan hun lot worden overgelaten
Vragen van het lid Leijten (SP) aan de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het bericht dat zorgjongeren aan hun lot worden overgelaten (ingezonden 18 april 2013). ...

Het bericht dat het UWV een ontslagvergunning heeft verleend aan thuiszorgorganisatie Sensire om 1.100 thuiszorgmedewerkers te ontslaan
Vragen van de leden Hamer en Otwin vanDijk (beiden PvdA) aan de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het bericht dat het UWV een ontslagvergunning heeft verleend aan thuiszorgorganisatie Sensire om 1.100 thuiszorgmedewerkers te ontslaan (ingezonden 12 augustus 2013). ...

Preventiebeleid (Dossier 32793)
Preventief gezondheidsbeleid; Verslag van een algemeen overleg; Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 14 december 2016, over preventiebeleid Kamerstuk organisatie en beleid zorg en gezondheid Nr. 252 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 5 januari 2017 De vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft op 14 december 2016 overleg gevoerd met de heer Van Rijn, Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, en mevrouw Schippers, Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, over: – de brief van de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport d.d. 9 mei 2016 inzake de RIVM-monitor «de voedingsomgeving op scholen» (Kamerstuk 31 899, nr. ...

Gehandicaptenbeleid (Dossier 24170)
Gehandicaptenbeleid; Verslag van een algemeen overleg; Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 21 december 2016, over gehandicaptenbeleid Kamerstuk organisatie en beleid zorg en gezondheid Nr. 156 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 18 januari 2017 De vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft op 21 december 2016 overleg gevoerd met de heer Van Rijn, Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, over: − de brief van de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport d.d. 10 juli 2014 met de voortgangsrapportage in de aanpak van geweld in afhankelijkheidsrelaties (Kamerstuk 33 750 XVI, nr. 109); − de brief van de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport d.d. 22 december 2014 met de voortgangsrapportage over geweld in afhankelijkheidsrelaties en de midterm review kindermishandeling (Kamerstuk 28 345, nr. 135); − de brief van de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport d.d. 15 juni 2015 met de voortgangsrapportage over geweld in afhankelijkheidsrelaties en voorzetting van Actieplan «Ouderen in veilige handen» (Kamerstuk 28 345, nr. 136); − de brief van de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport d.d. 23 mei 2016 met de reactie op het SCP-rapport «Zorg beter begrepen» (Kamerstuk 29 538, nr. 217); − de brief van de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport d.d. 28 juni 2016 over de stand van zaken van uitvoering van de moties m.b.t wetsvoorstellen Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap (Kamerstuk 33 990, nr. 59); − de brief van de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport d.d. 1 juli 2016 inzake Samen werken aan een betere gehandicaptenzorg (Kamerstuk 24 170, nr. 152); − de voortgangsbrief van de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport d.d. 14 november 2016 inzake de Europese Toegankelijkheidsakte (Kamerstuk 21 501-31, nr. ...

Voortgang trekkingsrechten PGB (Dossier 25657)
Persoonsgebonden Budgetten; Verslag van een algemeen overleg; Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 21 december 2016, over Voortgang trekkingsrechten PGB Kamerstuk organisatie en beleid zorg en gezondheid Nr. 281 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 18 januari 2017 De vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft op 21 december 2016 overleg gevoerd met de heer Van Rijn, Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, over: – de brief van de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport d.d. 2 november 2016 met de voortgangsrapportage trekkingsrecht 1 november 2016 (Kamerstuk 25 657, nr. 273); – de brief van de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport d.d. 27 oktober 2016 inzake de bestuurlijke afspraken Zvw-pgb (Kamerstuk 25 657, nr. 272); – de brief van de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport d.d. 16 december 2016 over de voortgang portaal, pgb-Wlz en pgb-Zvw (Kamerstukken 25 657 en 28 828, nr. ...

Decentralisatie Wmo/Wijkverpleging/Palliatieve zorg (Dossier 29538)
Zorg en maatschappelijke ondersteuning; Verslag van een algemeen overleg; Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 1 februari 2017, over Decentralisatie Wmo/Wijkverpleging/Palliatieve zorg Kamerstuk organisatie en beleid zorg en gezondheid Nr. 237 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 24 februari 2017 De vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft op 1 februari 2017 overleg gevoerd met de heer Van Rijn, Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, over: – de brief van de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport d.d. 2 september 2016 met informatie naar aanleiding van uitspraken CRvB over de Wmo (Kamerstuk 23 235, nr. ...

Ouderenmishandeling (Dossier 28345)
Aanpak huiselijk geweld; Verslag van een algemeen overleg; Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 8 februari 2017, over Ouderenmishandeling Kamerstuk criminaliteit openbare orde en veiligheid Nr. 178 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 28 februari 2017 De vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft op 8 februari 2017 overleg gevoerd met de heer Van Rijn, Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, over: − de brief van de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport d.d. 3 december 2015 inzake onderzoek naar aard en omvang ouderenmishandeling (Kamerstuk 28 345, nr. ...

Verpleeghuiszorg (Dossier 31765)
Kwaliteit van zorg ; Verslag van een algemeen overleg; Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 8 februari 2017, over Verpleeghuiszorg Kamerstuk organisatie en beleid zorg en gezondheid Nr. 265 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 1 maart 2017 De vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft op 8 februari 2017 overleg gevoerd met de heer Van Rijn, Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, over: – de brief van de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport d.d. 7 december 2016 inzake de impactanalyse personeelsleidraad (Kamerstuk 31 765, nr. ...

Alcohol- en Tabaksbeleid (Dossier 27565)
Alcoholbeleid; Verslag van een algemeen overleg; Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 15 februari 2017, over Alcohol- en Tabaksbeleid Kamerstuk gezondheidsrisico's zorg en gezondheid Nr. 159 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 8 maart 2017 De vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft op 15 februari 2017 overleg gevoerd met de heer Van Rijn, Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, over: – de brief van de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport d.d. 11 november 2014 inzake uitwerkingen toezeggingen algemeen overleg van 9 oktober over het alcoholbeleid alsmede een reactie op de brief van de Academie voor bijzondere wetten met betrekking tot de overdracht van het Expertisecentrum handhaving Drank- en Horecawet (DHW) naar het Trimbos-instituut (Kamerstuk 27 565, nr. 130); – de brief van de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport d.d. 6 mei 2015 ter aanbieding van de uitkomsten van het onderzoek preventie- en handhavingsplannen DHW 2015 (Kamerstuk 27 565, nr. 133); – de brief van de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport d.d. 28 april 2015 met de reactie op de brief van het Nederlands Instituut voor Alcoholbeleid STAP over G4-plannen die leiden tot supermarktbars en caféwinkels (Kamerstuk 27 565, nr. 132); – de brief van de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport d.d. 18 mei 2015 met een reactie op het bericht van Leeftijdsgrens.com d.d. 22 april 2015 inzake het factsheet van de Universiteit Twente naar de beschikbaarheid van alcohol in filialen van supermarkten (Kamerstuk 27 565, nr. 134); – de brief van de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport d.d. 22 oktober 2015 ter aanbieding van het onderzoek «Aankooppogingen alcohol door jongeren» en de toezegging inzake inzet van minderjarige testkopers (Kamerstuk 27 565, nr. 137); – de brief van de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport d.d. 20 oktober 2015 met een reactie op het onderzoek van het Nederlands Instituut voor Alcoholbeleid STAP naar sluitingstijden in de horeca (Kamerstuk 27 565, nr. 136); – de brief van de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport d.d. 1 februari 2016 over de voortgang alcohol januari 2016 (Kamerstuk 27 565, nr. 141); – de brief van de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport d.d. 13 juni 2016 met een reactie op het verzoek van het lid Volp, gedaan tijdens de regeling van werkzaamheden van 26 april 2016 over het bericht «Artsen: zet alcohol op een lijn met sigaretten» (Kamerstuk 27 565, nr. 144); – de brief van de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport d.d. 14 september 2016 inzake het onderzoek naar middelengebruik onder studenten (16–18 jaar) op mbo/hbo (Kamerstukken 34 300 XVI en 34300 VIII, nr. 172); – de brief van de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport d.d. 3 oktober 2016 inzake onderzoeken alcoholgebruik en Drank- en Horecawet (Kamerstuk 27 565, nr. 147); – de brief van de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport d.d. 5 december 2016 inzake het onderzoek invloed ophoging alcoholleeftijd op drugsgebruik, en Verkennend onderzoek blurring (Kamerstukken 24 077 en 27565, nr. 387); – de brief van de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport d.d. 16 december 2016 met de evaluatie Drank- en Horecawet (Kamerstuk 27 565, nr. 149); – de brief van de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport d.d. 27 oktober 2016 inzake diverse onderzoeken evaluatie DHW Naleving leeftijdgrens alcohol supermarktketens en slijters (Kamerstuk 27 565, nr. 148); – de brief van de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport d.d. 9 februari 2017 met de stand van zaken van het onderzoek van de Auditdienst Rijk naar de notulen van de vergadering van het Directeuren Overleg Alcohol op 7 maart 2008 (Kamerstuk 27 565, nr. 150); – de brief van de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport d.d. 24 september 2015 inzake verduidelijking invulling artikel 5.3 WHO-Kaderverdrag inzake tabaksontmoediging (Kamerstuk 32 011, nr. 47); – de brief van de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport d.d. 4 april 2016 inzake de tabak en elektronische sigaret (Kamerstuk 32 011, nr. 50); – de brief van de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport d.d. 1 april 2016 inzake nalevings- en handhavingscijfers rookverbod en leeftijdsgrens 2015 (Kamerstuk 32 011, nr. 49); – de brief van de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport d.d. 13 juli 2016 inzake het gebruik van e-sigaretten in publieke ruimtes (Herdruk) (Kamerstukken 32 793 en 32011, nr. 234); – de brief van de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport d.d. 6 juli 2016 inzake naleving leeftijdsgrens alcohol en tabak 2016 (Kamerstuk 27 565, nr. 145); – de brief van de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport d.d. 5 juli 2016 inzake onderzoek Jeugd en Riskant Gedrag 2015 (Kamerstukken 34 300 XVI en 34300 VIII, nr. 165); – de brief van de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport d.d. 2 december 2016 over de stand van zaken m.b.t. de uitvoering van de motie van het lid Volp over het convenant om een displayban in te voeren uiterlijk 1 juli afsluiten en reactie op de motie van de leden Dik-Faber en Volp over een displayban voor tabaksproducten (Kamerstuk 32 011, nr. 53); – de brief van de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport d.d. 23 december 2016 inzake het convenant displayban tabaksproducten (Kamerstuk 32 011, nr. 55); – de brief van de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport d.d. 10 februari 2017 met de voortgangsrapportage handhavingscijfers NVWA 2016 inzake naleving van de regels in de Tabaks- en rookwarenwet (Kamerstuk 32 011, nr. 57). ...

Verslag van een schriftelijk overleg over wijziging van een aantal algemene maatregelen van bestuur op het terrein van VWS teneinde misslagen en omissies te herstellen (Dossier 34191)
Wijziging van wetten teneinde misslagen en omissies in wetten op het terrein van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport te herstellen, de broninhouding van eigen bijdragen voor beschermd wonen te kunnen voortzetten en het College bouw zorginstellingen op te heffen (Verzamelwet VWS 2016); Verslag van een schriftelijk overleg; Verslag van een schriftelijk overleg over wijziging van een aantal algemene maatregelen van bestuur op het terrein van VWS teneinde misslagen en omissies te herstellen Kamerstuk organisatie en beleid zorg en gezondheid Nr. 36 VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Vastgesteld 10 maart 2017 De vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft een aantal vragen en opmerkingen voorgelegd aan de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over de brief van 8 november 2016 over het besluit van 19 september 2016, houdende wijziging van een aantal algemene maatregelen van bestuur op het terrein van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport teneinde misslagen en omissies te herstellen (Kamerstuk 34 191, nr. ...

Oordeel over de nieuwe amendementen en de nieuwe motie inzake de 'Verzamelwet VWS 2016' (Dossier 34191)
Wijziging van wetten teneinde misslagen en omissies in wetten op het terrein van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport te herstellen, de broninhouding van eigen bijdragen voor beschermd wonen te kunnen voortzetten en het College bouw zorginstellingen op te heffen (Verzamelwet VWS 2016); Brief regering; Oordeel over de nieuwe amendementen en de nieuwe motie inzake de 'Verzamelwet VWS 2016' Kamerstuk organisatie en beleid zorg en gezondheid Nr. 31 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 11 april 2016 Op dinsdag 5 april vond de plenaire behandeling van het wetsvoorstel «Verzamelwet VWS 2016» (ook bekend als Veegwet VWS 2015; Kamerstuk 34 191, nrs. 1–3 e.v.) plaats (Handelingen II 2015/16, nr. 73). ...

Reactie op het verzoek van het lid Agema, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 8 maart 2016, over een nadere actualisering van de 7000 mensen die volgens het CAK nog een rekening voor de eigen bijdrage over heel 2015 krijgen (Dossier 29538)
Zorg en maatschappelijke ondersteuning; Brief regering; Reactie op het verzoek van het lid Agema, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 8 maart 2016, over een nadere actualisering van de 7000 mensen die volgens het CAK nog een rekening voor de eigen bijdrage over heel 2015 krijgen Kamerstuk organisatie en beleid zorg en gezondheid Nr. 205 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 8 maart 2016 Op verzoek van het Kamerlid Agema van de PVV geef ik u hierbij een nadere actualisatie van de 7.000 mensen waarover het CAK eind september 2015 in de media heeft bericht dat deze mensen een stapelfactuur zouden ontvangen voor de Wmo-ondersteuning die zij vanaf januari 2015 hebben genoten (Handelingen II 2015/16, nr. 58, Regeling van Werkzaamheden). ...

Problematiek bij het CAK inzake de verwerking van de eigen bijdrage Wmo in licht van komende behandeling wetsvoorstel Wijziging van de Zorgverzekeringswet en andere wetten i.v.m. de overgang van een aantal taken van het Zorginstituut Nederland naar het CAK (Dossier 34203)
Wijziging van de Zorgverzekeringswet en andere wetten in verband met de overgang van een aantal taken van het Zorginstituut Nederland naar het CAK; Brief regering; Problematiek bij het CAK inzake de verwerking van de eigen bijdrage Wmo in licht van komende behandeling wetsvoorstel Wijziging van de Zorgverzekeringswet en andere wetten i.v.m. de overgang van een aantal taken van het Zorginstituut Nederland naar het CAK Kamerstuk organisatie en beleid verzekeringen zorg en gezondheid Nr. 13 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 1 februari 2016 U hebt namens de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport gevraagd de meest actuele situatie te schetsen inzake de verwerking van de eigen bijdragen Wmo 2015, die bij het CAK wordt uitgevoerd. ...

Cijfers m.b.t. het aantal rokers van 2000 tot nu (Dossier 33590)
Wijziging van de Tabakswet ter verhoging van de minimumleeftijd van 16 jaar naar 18 jaar van personen aan wie tabaksproducten mogen worden verkocht (Verhoging minimumleeftijd verkoop tabaksproducten); Brief regering; Cijfers m.b.t. het aantal rokers van 2000 tot nu Kamerstuk gezondheidsrisico's jongeren zorg en gezondheid Nr. 19 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 8 oktober 2013 Zoals toegezegd tijdens de wetsbehandeling over de Wijziging van de Tabakswet ter verhoging van de minimumleeftijd van tabak van 16 naar 18 jaar (Kamerstuk 33 590) (Handelingen II 2013/14, nr. ...