Zoeken


Soort
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

Soort
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

48 resultaten

Het bericht dat toezichthouders van Patyna het eigen salaris fors verhogen
Vragen van de leden Siderius en Leijten (beiden SP) aan de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het bericht dat toezichthouders van Patyna het eigen salaris fors verhogen (ingezonden 11 december 2015). ...

De onderhandelingen van zeven Westfriese gemeenten over de thuiszorg
Vragen van de leden Siderius en Van Gerven (beiden SP) aan de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over de onderhandelingen van zeven Westfriese gemeenten over de thuiszorg (ingezonden 23 december 2015). ...

Het bericht dat de top van TSN Thuiszorg zich achter de schermen ontdaan heeft van aansprakelijkheid bij faillissement
Vragen van de leden Siderius en Van Gerven (beiden SP) aan de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het bericht dat de top van TSN Thuiszorg zich achter de schermen ontdaan heeft van aansprakelijkheid bij faillissement. ...

Het bericht dat zorgmedewerkers opnieuw geïntimideerd worden
Vragen van het lid Siderius (SP) aan de Staatssecretaris en Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het bericht dat zorgmedewerkers opnieuw geïntimideerd worden (ingezonden 7 februari 2014). ...

Zzp’ers in de zorg die geen VAR-wuo krijgen
Vragen van het lid Siderius (SP) aan de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en de Staatssecretaris van Financiën over zzp’ers in de zorg die geen VAR-wuo krijgen (ingezonden 11 februari 2014) Kamervragen zonder antwoord Vragen van het lid Siderius (SP) aan de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en de Staatssecretaris van Financiën over zzp’ers in de zorg die geen VAR-wuo krijgen (ingezonden 11 februari 2014) Vraag 1 Hebt u kennisgenomen van het artikel «Net sluit zich rond zzp’ers in de zorg»1 2? ...

Het bericht dat de GGD Hart voor Brabant de screening van spraak- en taalontwikkeling van 5-jarigen stop zet
Vragen van de leden Siderius en Leijten (beiden SP) aan de Staatssecretarissen van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over het bericht dat de GGD Hart voor Brabant de screening van spraak- en taalontwikkeling van 5-jarigen stop zet (ingezonden 5 april 2016). ...

Het bericht dat in Enschede een zorggroep een loonoffer vraagt van duizend personeelsleden
Vragen van de leden Siderius en Van Gerven (beiden SP) aan de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het bericht dat in Enschede een zorggroep een loonoffer vraagt van duizend personeelsleden (ingezonden 4 december 2015). ...

De loondump en dreigende ontslagen bij Verian
Vragen van het lid Siderius (SP) aan de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over de loondump en dreigende ontslagen bij Verian (ingezonden 9 januari 2015). ...

De ellende met de keukentafelgesprekken
Vragen van het lid Siderius (SP) aan de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over de ellende met de keukentafelgesprekken (ingezonden 8 januari 2015). ...

Het faillissement van Pantein/Vivent
Vragen van het lid Siderius (SP) aan de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het faillissement van Pantein/Vivent (ingezonden 16 januari 2015). ...

De klachten van 24000 mensen in Gelderland en Overijssel over de veranderingen in de zorg.
Vragen van het lid Siderius (SP) aan de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over de klachten van 24.000 mensen in Gelderland en Overijssel over de veranderingen in de zorg (ingezonden 16 januari 2015). ...

De begeleiding van pleegouders in de Jeugdwet
Vragen van het lid Siderius (SP) aan de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over de begeleiding van pleegouders in de Jeugdwet (ingezonden 20 januari 2015). ...

Het bericht dat Utrecht al 600 klachten heeft ontvangen over de thuiszorg
Vragen van het lid Siderius (SP) aan de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het bericht dat Utrecht al 600 klachten heeft ontvangen over de thuiszorg (ingezonden 29 januari 2015). ...

De huishoudelijke hulp toelage
Vragen van het lid Siderius (SP) aan de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over de huishoudelijke hulp toelage (ingezonden 30 januari 2015). ...

Het menselijk leed door de bezuinigingen op de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)
Vragen van het lid Leijten (SP) aan de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het menselijk leed door de bezuinigingen op de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) (ingezonden 10 februari 2015). ...

Het bericht dat gemeenten thuiszorg per veiling kopen
Vragen van het lid Siderius (SP) aan de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het bericht dat gemeenten thuiszorg per veiling kopen (ingezonden 14 maart 2014). ...

Een bushalte die wordt betaald met WMO-geld
Vragen van het lid Siderius (SP) aan de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over een bushalte die wordt betaald met WMO-geld (ingezonden 14 maart 2014). ...

De wijze van klachtafhandeling van de Inspectie voor de Gezondheidszorg inzake vermeend seksueel misbruik in Zorgresidentie Villa de Luchte te Lochem
Vragen van het lid Siderius (SP) aan de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over de wijze van klachtafhandeling van de Inspectie voor de Gezondheidszorg inzake vermeend seksueel misbruik in Zorgresidentie Villa de Luchte te Lochem (ingezonden 17 maart 2014). ...

Het bericht dat weer een zorgaanbieder verdacht wordt van fraude met het persoonsgebonden budget (pgb)
Vragen van het lid Siderius (SP) aan de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het bericht dat weer een zorgaanbieder verdacht wordt van fraude met het persoonsgebonden budget (pgb) (ingezonden 20 maart 2014). ...

Het bericht dat er geld voor het persoonsgebonden budget (pgb) naar snoepreisjes gaat
Vragen van het lid Siderius (SP) aan de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het bericht dat er geld voor het persoonsgebonden budget (pgb) naar snoepreisjes gaat (ingezonden 3 april 2014). ...