Zoeken


Soort
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

Soort
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

39 resultaten

Passende zorg voor mensen met gespecialiseerde begeleiding met minder dan 10 uur zorg per week
Vragen van het lid Otwin van Dijk (PvdA) aan de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over passende zorg voor mensen met gespecialiseerde begeleiding met minder dan 10 uur zorg per week (ingezonden 28 mei 2013). ...

Het advies van het College voor de Rechten van de Mens aan het kabinet om mensen met een beperking meer kansen te geven in onderwijs, werk en maatschappelijk leven
Vragen van de leden Otwin vanDijk en Kerstens (beiden PvdA) aan de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het advies van het College voor de Rechten van de Mens aan het kabinet om mensen met een beperking meer kansen te geven in onderwijs, werk en maatschappelijk leven (ingezonden 6 september 2013). ...

Het inkoopbeleid van zorgkantoren
Vragen van het lid Otwin vanDijk (PvdA) aan de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het inkoopbeleid van zorgkantoren (ingezonden 21 januari 2014). ...

Het bericht dat het UWV een ontslagvergunning heeft verleend aan thuiszorgorganisatie Sensire om 1.100 thuiszorgmedewerkers te ontslaan
Vragen van de leden Hamer en Otwin vanDijk (beiden PvdA) aan de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het bericht dat het UWV een ontslagvergunning heeft verleend aan thuiszorgorganisatie Sensire om 1.100 thuiszorgmedewerkers te ontslaan (ingezonden 12 augustus 2013). ...

De minder plek voor rolstoelgebruikers in bussen in Arnhem
Vragen van de leden Otwin vanDijk en Kerstens (beiden PvdA) aan de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over minder plek voor rolstoelgebruikers in bussen in Arnhem (ingezonden 5 februari 2016). ...

Het bericht "Zilveren kruis smeert verstandelijk beperkten wurgcontract aan"
Vragen van de leden Keijzer (CDA), Bergkamp (D66), Potters (VVD), Otwin vanDijk (PvdA), Leijten (SP), Agema (PVV), Dik-Faber (CU), Van der Staaij (SGP) en Krol (50PLUS) aan de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het bericht «Zilveren kruis smeert verstandelijk beperkten wurgcontract aan» (ingezonden 24 februari 2016). ...

Het artikel ‘Minder uren, meer zelf doen en meer alfahulpen’
Vragen van de leden Kerstens en Otwin vanDijk (beiden PvdA) aan de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het artikel «Minder uren, meer zelf doen en meer alfahulpen» (ingezonden 7 maart 2016). ...

Thuiszorgtaken voor mantelzorgers
Vragen van de leden Otwin vanDijk en Tanamal (beiden PvdA) aan de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over thuiszorgtaken voor mantelzorgers (ingezonden 30 maart 2016). ...

De handelswijze van bestuurders bij Alliade Zorggroep
Vragen van de leden Otwin vanDijk (PvdA) en Leijten (SP) aan de Minister en Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over de handelwijze van bestuurders bij Alliade Zorggroep (ingezonden 14 april 2016). ...

De interne crisis in zorginstelling De Gelderhorst
Vragen van het lid Otwin vanDijk (PvdA) aan de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over de interne crisis in zorginstelling De Gelderhorst (ingezonden 9 mei 2016). ...

Het bericht dat miljoenen euro’s in zakken van zorgdirecteuren verdwijnen
Vragen van de leden Otwin vanDijk en Kerstens (beiden PvdA) aan de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het bericht dat miljoenen euro’s in zakken van zorgdirecteuren verdwijnen (ingezonden 29 juni 2016). ...

Een gemeente die geen nieuwe zorginstelling binnen zijn grenzen wil
Vragen van de leden Otwin vanDijk en Wolbert (beiden PvdA) aan de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over een gemeente die geen nieuwe zorginstelling binnen zijn grenzen wil (ingezonden 1 juli 2016). ...

Het experiment regelarme zorg
Vragen van het lid Otwin vanDijk (PvdA) aan de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het experiment regelarme zorg (ingezonden 17 oktober 2013). ...

Fraude met het persoonsgebonden budget (PGB)
Vragen van de leden Otwin van Dijk (PvdA) en Dik Faber (ChristenUnie) aan de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en de minister van Veiligheid en Justitie over fraude met het persoonsgebonden budget (pgb) (ingezonden 20 november 2013). ...

Een afgewezen zorgindicatie en de bezwaarprocedure bij het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ)
Vragen van de leden Otwin van Dijk en Albert de Vries (beiden PvdA) aan de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over een afgewezen zorgindicatie en de bezwaarprocedure bij het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) (ingezonden 22 mei 2015). ...

Knelpunten rond het persoonlijk assistentiebudget in de Wet langdurige zorg (Wlz)
Vragen van het lid Otwin vanDijk (PvdA) aan de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over knelpunten rond het persoonlijk assistentiebudget in de (Wet langdurige zorg (Wlz) (ingezonden 18 juni 2015). ...

Maatwerkprofielen en herindicering in de Wet langdurige zorg (Wlz) voor ernstig meervoudig gehandicapte kinderen
Vragen van de leden Otwin vanDijk (PvdA) en Dik-Faber (ChristenUnie) aan de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over maatwerkprofielen en herindicering in de Wet langdurige zorg (Wlz) voor ernstig meervoudig gehandicapte kinderen (ingezonden 18 juni 2015). ...

PGB’s onder de Zorgverzekeringswet
Vragen van het lid Otwin van Dijk (PvdA) aan de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over PGB’s onder de Zorgverzekeringswet (ingezonden 19 juni 2015). ...

De mogelijkheid van het tijdelijk opschorten van het Persoonsgebonden Budget (PGB) tijdens revalidatie
Vragen van het lid Otwin vanDijk (PvdA) aan de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over de mogelijkheid van het tijdelijk opschorten van het Persoonsgebonden Budget (PGB) tijdens revalidatie (ingezonden 23 juni 2015). ...

Het project ‘Samen Oud’ in Groningen en Drenthe
Vragen van de leden Otwin vanDijk en Wolbert (beiden PvdA) aan de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het project «Samen Oud» in Groningen en Drenthe (ingezonden 29 juni 2015). ...