Zoeken


Soort
Status
Partij
Vraag gesteld aan
Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 42
Staatssecretarissen van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en van Veiligheid en Justitie 6
staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 6
staatssecretarissen van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en van Veiligheid en Justitie 4
Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 2
Datum
Van:
Tot:

Soort
Status
Partij
Vraag gesteld aan
Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 42
Staatssecretarissen van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en van Veiligheid en Justitie 6
staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 6
staatssecretarissen van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en van Veiligheid en Justitie 4
Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 2
Datum
Van:
Tot:

76 resultaten

Het bericht dat een in afwachting van hoger beroep zijnde veroordeelde zedendelinquent een baan in de gehandicaptenzorg kon krijgen
Vragen van de leden Leijten en Kooiman (beiden SP) en Oskam (CDA) aan de staatssecretarissen van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en van Veiligheid en Justitie over het bericht dat een in afwachting van hoger beroep zijnde veroordeelde zedendelinquent een baan in de gehandicaptenzorg kon krijgen (ingezonden 16 mei 2013). ...

Het bericht dat verpleeghuizen gebitten laten wegrotten
Vragen van het lid Kooiman (SP) aan de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het bericht dat verpleeghuizen gebitten laten wegrotten (ingezonden 23 juli 2013) Kamervragen zonder antwoord Vragen van het lid Kooiman (SP) aan de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het bericht dat verpleeghuizen gebitten laten wegrotten (ingezonden 23 juli 2013) Vraag 1 Wat is uw reactie op het bericht dat de mondzorg in zorginstellingen ernstig verwaarloosd wordt? ...

Het bericht dat thuiszorgmedewerkers massaal ontslagen worden
Vragen van de leden Kooiman en Ulenbelt (beiden SP) aan de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en aan de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over het bericht dat thuiszorgmedewerkers massaal ontslagen worden (ingezonden 29 juli 2013). ...

Het bericht dat steeds meer gezinnen op straat belanden door de crisis
Vragen van het lid Kooiman (SP) aan de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het bericht dat steeds meer gezinnen op straat belanden door de crisis (ingezonden 31 juli 2013). ...

Het bericht dat zorginstelling Aafje uit voorzorg ontslag heeft aangevraagd voor honderden thuiszorgmedewerkers
Vragen van de leden Kooiman, Leijten en Ulenbelt (allen SP) aan de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en aan de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over het bericht dat zorginstelling Aafje uit voorzorg ontslag heeft aangevraagd voor honderden thuiszorgmedewerkers (ingezonden 7 augustus 2013). ...

Het bericht dat ambtenaren een 6-daagse cursus krijgen tot jeugdpsychiater
Vragen van de leden Leijten en Kooiman (beiden SP) aan de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het bericht dat ambtenaren een 6-daagse cursus krijgen tot jeugdpsychiater (ingezonden 21 augustus 2013). ...

Wethouders alarm slaan over de budgetten jeugdzorg
Vragen van het lid Kooiman (SP) aan de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het bericht dat wethouders alarm slaan over de budgetten jeugdzorg (ingezonden 17 september 2013). ...

Het bericht dat Bureaus Jeugdzorg mogelijk failliet gaan als gevolg van de decentralisatie jeugdzorg
Vragen van de leden Kooiman en Leijten (beiden SP) aan de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het bericht dat Bureaus Jeugdzorg mogelijk failliet gaan als gevolg van de decentralisatie jeugdzorg (ingezonden 30 september 2013). ...

De stand van zaken omtrent het Onderzoeksrapport Vrouwenopvang locatie IJmond
Vragen van de leden Volp (PvdA) en Kooiman (SP) aan de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over de stand van zaken omtrent het Onderzoeksrapport Vrouwenopvang locatie IJmond (ingezonden 15 december 2015). ...

Het bericht dat er steeds meer kinderen in de crisisopvang komen zonder goede hulp
Vragen van de leden Leijten en Kooiman (beiden SP) aan de minister en staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het bericht dat er steeds meer kinderen in de crisisopvang komen zonder goede hulp (ingezonden 30 oktober 2012). ...

Het opzeggen van het lidmaatschap van de Pompidou Groep
Vragen van het lid Kooiman (SP) aan de ministers van Volksgezondheid Welzijn en Sport en van Veiligheid en Justitie over het opzeggen van het lidmaatschap van de Pompidou Groep (ingezonden 9 november 2012). ...

Het bericht dat de Inspectie Jeugdzorg geen onderzoek doet naar zelfdoding.
Vragen van het lid Kooiman (SP) aan de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het bericht dat de Inspectie Jeugdzorg geen onderzoek doet naar zelfdoding (ingezonden 31 juli 2017). ...

Het bericht dat er een sterke groei is van het aantal gezinnen dat bij de noodopvang belandde
Vragen van de leden Kooiman en Beckerman (beiden SP) aan de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over het bericht dat er een sterke groei is van het aantal gezinnen dat bij de noodopvang belandde (ingezonden 7 augustus 2017). ...

De uitspraak van de Rechtbank Rotterdam dat een gesloten machtiging niet wordt beëindigd vanwege gebrek aan financiële middelen om het terugplaatsingstraject te begeleiden
Vragen van het lid Kooiman (SP) aan de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over de uitspraak van de Rechtbank Rotterdam dat een gesloten machtiging niet wordt beëindigd vanwege gebrek aan financiële middelen om het terugplaatsingstraject te begeleiden (ingezonden 21 januari 2016). ...

Het bericht dat jeugd-GGZ instellingen wellicht miljoenen euro’s terug moeten betalen
Vragen van de leden Kooiman en Leijten (beiden SP) aan de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het bericht dat jeugd-GGZ instellingen wellicht miljoenen euro’s terug moeten betalen (ingezonden 22 januari 2016). ...

Het proefschrift Troubled girls, troubled futures
Vragen van het lid Kooiman (SP) aan de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het proefschrift Troubled girls, troubled futures (ingezonden 25 februari 2016). ...

Het bericht dat 8 kinderen uit hun zorgvoorziening gezet dreigen te worden
Vragen van het lid Kooiman (SP) aan de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het bericht dat 8 kinderen uit hun zorgvoorziening gezet dreigen te worden (ingezonden 25 februari 2016). ...

De weeffout in de Jeugdwet
Vragen van het lid Kooiman (SP) aan de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over de weeffout in de Jeugdwet (ingezonden 28 maart 2017). ...

De decentralisatie van de Kindertelefoon, AKJ en Sensoor
Vragen van de leden Marijnissen en Kooiman (beiden SP) aan de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over de decentralisatie van de Kindertelefoon, AKJ en Sensoor (ingezonden 12 april 2017). ...

De tekorten aan ambulancepersoneel
Vragen van de leden Marijnissen en Kooiman (beiden SP) aan de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over de tekorten aan ambulancepersoneel (ingezonden 28 april 2017). ...