Zoeken


Soort
Status
Partij
Vraag gesteld aan
Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 37
staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 12
Minister en Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 1
Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 1
Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 1
Meer...
Datum
Van:
Tot:

Soort
Status
Partij
Vraag gesteld aan
Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 37
staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 12
Minister en Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 1
Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 1
Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 1
Meer...
Datum
Van:
Tot:

67 resultaten

Regeldruk bij de nieuwe Jeugdwet
Vragen van het lid Keijzer (CDA) aan de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over regeldruk bij de nieuwe Jeugdwet (ingezonden 11 juli 2013). ...

Het extramuraliseren van ZZP 1 en 2 en het inkoopbeleid van zorgkantoren
Vragen van de leden Leijten (SP) en Keijzer (CDA) aan de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het extramuraliseren van zorgzwaartepakketten (ZZP) 1 en 2 en het inkoopbeleid van zorgkantoren (ingezonden 18 juli 2013). ...

Het formuleren van kritische succesfactoren ten aanzien van de Transitie Jeugdzorg
Vragen van de leden Keijzer (CDA) en Bergkamp (D66) aan de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het formuleren van kritische succesfactoren ten aanzien van de Transitie Jeugdzorg (ingezonden 23 juli 2013). ...

Het bericht ‘dat er nog altijd veel mis is in de gehandicaptenzorg’
Vragen van de leden Bruins Slot en Keijzer (beiden CDA) aan de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over de uitzending van Nieuwsuur dat er nog altijd veel mis is in de gehandicaptenzorg (ingezonden 8 augustus 2013). ...

De uitleg hervorming Langdurige Zorg
Vragen van het lid Keijzer (CDA) aan de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over de uitleg hervorming Langdurige Zorg (ingezonden 20 augustus 2013). ...

De korting van 89 miljoen
Vragen van het lid Keijzer (CDA) aan de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over de korting van 89 miljoen euro (ingezonden 16 september 2013). ...

Het bericht 15.000 ouderen plots te gezond zijn voor het tehuis
Vragen van het lid Keijzer (CDA) aan de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het bericht dat 15.000 ouderen plots te gezond zijn voor het tehuis (ingezonden 16 januari 2014). ...

Het bericht op de site van de VNG waarin een handleiding aan gemeenten wordt aangereikt ten behoeve van de inkoop van (specialistische) jeugdzorg
Vragen van het lid Keijzer (CDA) aan de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het bericht op de site van de VNG waarin een handleiding aan gemeenten wordt aangereikt ten behoeve van de inkoop van (specialistische) jeugdzorg (ingezonden 21 januari 2014). ...

Het bericht ‘Komende acht jaar tekort woningen voor ouderen en gehandicapten’
Vragen van het lid Keijzer (CDA) aan de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het bericht «Komende acht jaar tekort woningen voor ouderen en gehandicapten» (ingezonden 29 januari 2014). ...

De impact van voorgenomen bezuinigingen in het regeerakkoord voor de langdurige ouderenzorg in Nederland
Vragen van de leden Keijzer en Heerma (beiden CDA) aan de ministers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over de impact van voorgenomen bezuinigingen in het regeerakkoord voor de langdurige ouderenzorg in Nederland (ingezonden 9 november 2012). ...

De bezuiniging op dagbesteding in 2013
Vragen van de leden Leijten (SP) en Keijzer (CDA) aan de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over de bezuiniging op dagbesteding in 2013 (ingezonden 16 november 2012). ...

De berichten ‘Dreigend ontslag 287 thuiszorgmedewerkers’ en ‘Honderden medewerkers thuiszorg Rotterdam op straat’
Vragen van het lid Keijzer (CDA) aan de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over de berichten «Dreigend ontslag 287 thuiszorgmedewerkers» en «Honderden medewerkers thuiszorg Rotterdam op straat» (ingezonden 6 december 2012). ...

De telefonische bereikbaarheid van de Sociale Verzekeringsbank (SVB) over problemen met het persoonsgebonden budget (PGB)
Vragen van het lid Keijzer (CDA) aan de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over de telefonische bereikbaarheid van de Sociale Verzekeringsbank (SVB) over problemen met het persoonsgebonden budget (PGB) (ingezonden 7 januari 2016). ...

Wachttijd voor een vervangende rolstoel
Vragen van het lid Keijzer (CDA) aan de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over wachttijd voor een vervangende rolstoel (ingezonden 22 januari 2016). ...

Het bericht 'Accountants worstelen met administratieve chaos bij gemeenten en zorginstellingen'
Vragen van het lid Keijzer (CDA) aan de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het bericht «Accountants worstelen met administratieve chaos bij gemeenten en zorginstellingen» (ingezonden 28 januari 2016). ...

Het bericht "Zilveren kruis smeert verstandelijk beperkten wurgcontract aan"
Vragen van de leden Keijzer (CDA), Bergkamp (D66), Potters (VVD), Otwin vanDijk (PvdA), Leijten (SP), Agema (PVV), Dik-Faber (CU), Van der Staaij (SGP) en Krol (50PLUS) aan de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het bericht «Zilveren kruis smeert verstandelijk beperkten wurgcontract aan» (ingezonden 24 februari 2016). ...

Onterechte verdenkingen van kindermishandeling
Vragen van de leden Keijzer en Peters (beiden CDA) aan de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over onterechte verdenkingen van kindermishandeling (ingezonden 28 maart 2017)/ Kamervragen zonder antwoord Vragen van de leden Keijzer en Peters (beiden CDA) aan de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over onterechte verdenkingen van kindermishandeling (ingezonden 28 maart 2017)/ Vraag 1 Bent u bekend met het onderzoek waaruit blijkt dat de vragenlijsten die artsen moeten gebruiken om kindermishandeling op te sporen, in meer dan 90% tot onterechte verdenkingen leiden? ...

Het bericht dat Zorgverzekeraars claimen 50 miljoen bij aanbieders wijkverpleging en het bericht van Zorgverzekeraars Nederland dat zorgverzekeraars verbaasd zijn over Reactie Actiz wijkverpleging
Vragen van de leden Keijzer en Bruins Slot (beiden CDA) aan Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het bericht dat Zorgverzekeraars claimen 50 miljoen bij aanbieders wijkverpleging en het bericht van Zorgverzekeraars Nederland dat zorgverzekeraars verbaasd zijn over Reactie Actiz wijkverpleging (ingezonden 22 juli 2016). ...

Het bericht "Onderzoek gevolgen eigen bijdragen Wmo flink vertraagd"
Vragen van het lid Keijzer (CDA) aan de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het bericht «Onderzoek gevolgen eigen bijdragen Wmo flink vertraagd» (ingezonden 9 augustus 2016). ...

Het artikel “Wethouder Fles en CDA Noordwijk nemen elkaar de maat”
Vragen van het lid Keijzer (CDA) aan Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het artikel «Wethouder Fles en CDA Noordwijk nemen elkaar de maat» (ingezonden 7 oktober 2016). ...